Search result for

โกรธ

(75 entries)
(0.0113 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โกรธ-, *โกรธ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โกรธจัด[V] rage, See also: be furious, go ballistic, go up to the wall, blow up, fly off the handle, seethe, storm, Syn. โกรธมาก, โมโห, ขุ่นเคือง, Example: เขาโกรธจัดจนอาจหักคอคนที่ทำให้เขาโกรธได้, Thai definition: การขุ่นเคืองใจอย่างแรงหรือไม่พอใจอย่างรุนแรง
โกรธขึ้ง[V] be angry, See also: be annoyed, flare up, flare out, rage, be offended, be furious, Syn. ขึ้งโกรธ, Example: เธออย่าโกรธขึ้งเขาเลย, Thai definition: โกรธเอาจริงเอาจัง, โกรธมาก
โกรธแค้น[V] be angry, See also: be annoyed, be indignant, be offended, be irate, Syn. แค้นเคือง, โกรธเคือง, เกลียดชัง, Example: จำเลยทั้ง 2 โกรธแค้นที่โจทก์ไม่ยอมรับเงินสินบน 5 ล้านบาท, Thai definition: โกรธเจ็บใจอยู่ไม่หมาย
โกรธเคือง[V] be angry, See also: be annoyed, be indignant, be offended, be irate, Syn. เคืองโกรธ, ขุ่นเคือง, Example: ท่านไม่เคยโกรธเคืองผู้ใดที่มีความเห็นขัดแย้งกับท่าน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โกรธ(โกฺรด) ก. ขุ่นเคืองใจอย่างแรง, ไม่พอใจอย่างรุนแรง, ราชาศัพท์ว่า ทรงพระโกรธ เช่น ก็จะทรงพระโกรธดั่งเพลิงกาล (อิเหนา).
โกรธขึ้งก. โกรธเอาจริงเอาจัง, โกรธมาก, ขึ้งโกรธ ก็ว่า.
โกรธ(โกฺร-) ก. โกรธ.
โกรธเกรี้ยวก. โกรธจัด, เกรี้ยวโกรธ ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anger and Rageโกรธรุนแรง [การแพทย์]
Breath Holding Spellโกรธแล้วร้องไห้จนหน้าเขียว [การแพทย์]
Enragedโกรธจัด [การแพทย์]
Growth Hormoneโกรธฮอร์โมน, ฮอร์โมนกระตุ้นการเจริญเติบโต, ฮอร์โมนเติบโต, ฮอร์โมนการเติบโต, โกร๊ธฮอร์โมน, ฮอร์โมนของการเจริญเติบโต, ฮอร์โมนแห่งการเติบโต, โกร๊ทฮอร์โมน, ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต, ฮอร์โมนสำหรับการเจริญเติบโต, ฮอร์โมนควบคุมการเจริญเติบโต, โกรทฮอร์โมน, โกรทฮอร์โมนส์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Angry.-โกรธ Seven Psychopaths (2012)
He was angry.เขาโกรธ Coquilles (2013)
Don't get mad. Get in. Thank you.เปลี่ยนจากคำว่าโกรธ เป็น โกง ซิ/ขอบคุณ New Haven Can Wait (2008)
Is gonna find out and get mad at you?จะรู้เรื่องนี้แล้วโกรธใช่มั้ย Pret-a-Poor-J (2008)
And those people aren't calling to tell me how mad they areและคนพวกนั้นก็ไม่ได้โทรมาบอกหนูนี่ ว่าพวกเขาโกรธหนูแค่ไหน There Might be Blood (2008)
And you weren't ready. That makes you angry.และนายยังไม่พร้อม/นั่นทำให้นายโกรธ Birthmarks (2008)
Admit it, you're angry and you're scared of losing me.ยอมรับความจริงนายโกรธและกลัวที่จะเสียฉันไป Birthmarks (2008)
- I'm not scared. - Admit it.ฉันไม่ได้โกรธฉันไม่ได้กลัว Birthmarks (2008)
And then you get angry, start telling yourself nothing matters anymore.แล้วคุณก็จะรู้สึกโกรธ ตั้งต้นบอกตัวเองว่า ไม่มีอะไรแย่กว่านี้อีกแล้ว Lucky Thirteen (2008)
You just wanted a reason to be angry at me.คุณแค่ต้องการเหตุผล ที่จะโกรธฉัน The Itch (2008)
angry again.นั่นไง โกรธอีกแล้ว Akai ito (2008)
Anakin, the Council is furious.อนาคิน สภาโกรธเจ้ามาก Rising Malevolence (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โกรธ[v.] (krōt) EN: be angry ; be annoyed ; flare up ; flare out ; rage ; be offended   FR: être en colère ; être fâché ; être furieux ; être exaspéré ; enrager ; s'emporter ; s'indigner ; être dépité ; exploser ; éclater
โกรธ[adj.] (krōt) FR: irrité
โกรธขึ้ง[v.] (krōtkheung) EN: be angry ; be annoyed ; flare up ; flare out ; rage ; be offended ; be furious   
โกรธง่าย[adj.] (krōt ngāi) FR: irritable ; irascible ; emporté
โกรธจัด[v.] (krōtjat) EN: rage ; be furious ; go ballistic ; go up to the wall ; blow up ; fly off the handle ; seethe ; storm ; tick off   FR: être furieux ; bouillir de colère ; passer un savon
โกรธจัด[adj.] (krōtjat) EN: as mad as hell (loc.)   
โกรธเคือง[v. exp.] (krōt kheūang) EN: be angry ; be annoyed ; be indignant ; be offended ; be irate   
โกรธแค้น[v.] (krōt khaēn) EN: be angry ; be annoyed ; be indignant ; be offended ; be irate   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anger[VI] โกรธ, See also: โมโห, Syn. lose one's temper, forget oneself, get mad, Ant. calm
angry[ADJ] โกรธ, See also: โมโห, เดือด, แค้น, โกรธเคือง, ขุ่นเคือง, ขุ่นข้อง, ขัดเคือง, Syn. enraged, furious, irate, Ant. calm, pleased, restrained
bananas[ADJ] คลุ้มคลั่ง (คำสแลง), See also: โกรธมาก, หงุดหงิดมาก, Syn. insane
berserk[ADJ] โกรธมาก
blazing[ADJ] โกรธมาก
bristly[ADJ] ฉุนเฉียว, See also: โกรธเร็ว, โกรธง่าย
broil[VI] โกรธ
blaze with[PHRV] โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ, See also: โกรธจัดจนหน้าแดง, Syn. flame with
blow up[PHRV] โกรธ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ไม่พอใจ, Syn. tell off
boil over[PHRV] โกรธ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ไม่พอใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affront(อะเฟรินทฺ') vt. ทำให้โกรธ, สบประมาท, เผชิญหน้า. -n. การสบประมาท, การดูถูก
anger(แอง' เกอะ) n. ความโกรธ,โทสะ,ความฉุนเฉียว, ความ เจ็บปวด. -vt. ทำให้โกรธ, ทำให้ฉุนเฉียว -vi. โกรธ (wrath, ire)
angrily(แอง' กริลี) adv. ด้วยความโกรธ, Syn. wrathfully)
angry(แอง' กรี) adj. โกรธ, ฉุนเฉียว, อักเสบ, Syn. wrathful, irate)
blackly(แบลค'ลี่) adv. มืด,ร้าย,โกรธ
blow(โบล) {blew,blown,blowing,blows} vi. เป่าลม,ทำให้เกิดกระแสลม,ผิวปาก,พ่นลมหายใจ,พ่นน้ำ,คุยโต,ระเบิดออก (ยางรถ) จากไป,วิ่งหน'vt. พัด,เป่าให้เคลื่อนไหว,เป่า (แก้ว) ,ทำให้โกรธ,ทำให้ระเบิด,ทำให้ (ม้า) เหนื่อยหอบ,ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย,ไปจาก -n. ลมแรง,พายุ,การเป่าลม,การต
boil(บอยลฺ) {boiled,boiling,boils} vi. เดือด,เป็นไอน้ำ,เดือดดาล vt. ต้มเดือด,ทำให้อุณหภูมิจุดเดือด -Phr. (boil over ระเบิด,โกรธ) -n. การต้มให้เดือด,ผี,สิว,หัวสิว
bristle(บริส'เซิล) {bristled,bristling,bristles} n. ขนแข็งของสัตว์,สิ่งที่คล้ายขน,ขนแปรง,หนวดเคราของคน vt. ตั้งชัน,ขนลุก,โกรธ vt. แข็งหรือตั้งชันเหมือนขนสัตว์,ประดับหรือปกคลุมด้วยขน,ทำให้ตั้งชัน, See also: bristleness n., Syn. r
broil(บลอล) {broiled,broiling,broils} vt.,vi.,n. (การ) ย่าง,ปิ้ง,เผา,ทำให้ร้อนจัด, เร่าร้อน,โกรธ,ทะเลาะวิวาท, Syn. cook,heat,bake,burn
burn(เบิร์น) {burnt/burned,burnt/burned,burning,burns} vi.,vt. เผา,ไหม้,มีไฟ,ติดไฟ,ลุก,โกรธจัด ,เดือดดาล n. สถานที่เผาไหม้,บริเวณลุกไหม้,บาดแผลเนื่องจากการเผาไหม้

English-Thai: Nontri Dictionary
anger(n) ความโกรธ,ความฉุนเฉียว,โทสะ
angrily(adv) อย่างโกรธ,อย่างฉุนเฉียว
angry(adj) โกรธ,ฉุนเฉียว
annoy(vt) ทำให้รำคาญ,รบกวน,ทำให้โกรธ
bate(n) ความโมโห,ความโกรธ,ความเดือดดาล
broil(vi) เร่าร้อน,โกรธ
burn(vi,vt) เผา,ไหม้,ลวก,กัด,ลุก,โกรธจัด
chafe(vi,vt) ถู,สี,ครูด,โกรธ,ฉุนเฉียว,โมโห,อารมณ์เสีย,เร่าร้อน
choler(n) ความโกรธ,ความฉุนเฉียว,ความเดือดดาล
choleric(adj) โกรธง่าย,ฉุนเฉียวง่าย,เจ้าอารมณ์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
意地悪[いじわる, ijiwaru] (n vt ) โกรธ ปองร้าย

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
怒る[おこる, okoru] Thai: โกรธ English: to get angry

German-Thai: Longdo Dictionary
sich beruhigen(vt) สงบสติตัวเองหลังอาการโกรธหรือเสียใจ
Wut(n) |die, nur Sg.| ความโกรธ, ความโมโห, See also: wütend
Hexe(n vulgar) |die , pl. Hexen| แม่มด อาจใช้แสดงอาการโกรธ เช่น Du, alte Hexe!
jmd./etw. ist jmdm. ein Stachel im Fleische.(idomatisch) บุคคลหรือสิ่งของเป็นเหตุให้คนอีกคนโกรธ
zornig(adj) โกรธ, รู้สึกโกรธ เช่น Er ist immer noch zornig auf mich. เขายังโกรธฉันอยู่, See also: S. böse, sauer,
sauer(adj colloq) |auf etw.(A)/jmdn.| โกรธ, โมโห เช่น Bist du sauer auf mich? เธอกำลังโกรธฉันอยู่หรือ, See also: S. böse,
ärgerlich(adv) |über etw.(A)| โกรธเคือง, โมโห เช่น Sie ist sehr ärgerlich über die Zugverspätung. หล่อนโมโหที่รถไฟล่าช้า, See also: S. böse,
provozieren(vt) |provozierte, hat provoziert| ยั่วโมโห กวนประสาท ทำให้โกรธ เช่น Marco hatte zuvor zugegeben, das Mädchen provoziert zu haben.
ärgerlich(adj) |auf, über| โกรธ เช่น Ich weiß nun nicht wie ich mich verhalten soll ich bin ärgerlich über meine Mutter. , See also: S. verärgertber)

French-Thai: Longdo Dictionary
foudre(n) la, = ฟ้าผ่า, อาการโกรธอย่างรุนแรง
colère(n) n.f. ความโกรธ être en colère = โกรธ
Image:

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top