Search result for

โกง

(64 entries)
(0.0138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โกง-, *โกง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โกง[V] cheat, See also: swindle, defraud, embezzle, deceive, Syn. คด, ฉ้อฉล, ทุจริต, ฉ้อโกง, คดโกง, Ant. ซื่อสัตย์, Example: นักฟุตบอลจากทีมA โกงนักฟุตบอลจากทีมB อย่างเห็นได้ชัด, Thai definition: ใช้อุบายหรือเล่ห์เหลี่ยมหลอกลวง
โกง[ADJ] bent, See also: crooked, arched, curved, Syn. คด, งอ, โค้ง, โก่ง, Ant. ตรง, Example: ชายหลังโกงคนหนึ่งอาศัยอยู่ในวัด
โกงกาง[N] mangrove, See also: genus Rhizophora, Example: ป่าโกงกางเป็นพืชเศรษฐกิจให้กับชุมชนได้เป็นแหล่งผลิตอาหารและยารักษาโรค, Thai definition: ชื่อไม้ต้นในสกุล Rhizophora วงศ์ Rhizophoraceae ขึ้นตามป่าเลนชายทะเล นิยมใช้ทำฟืนและเผาถ่านกันมาก เมล็ดงอกตั้งแต่อยู่บนต้น ลักษณะเรียวยาวคล้ายฝัก มี 2 ชนิด คือ โกงกางใบใหญ่ หรือ กงกอน (R. mucronata Poir.) และ โกงกางใบเล็ก (R. apiculata Bl.)
โกงโก้[ADV] bent, See also: curved, Syn. กงโก้
โกงเงิน[V] swindle, See also: embezzle, defraud, deceive, Syn. ฉ้อฉล, ทุจริต, ฉ้อโกง, คดโกง, Example: เขาโกงเงินหลวงไปหลายล้านบาท

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โกงก. ใช้อุบายหรือเล่ห์เหลี่ยมหลอกลวง เช่น โกงเงิน, แสดงอาการดื้อไม่ยอมทำตาม เช่น เด็กโกง ม้าโกง.
โกงว. โค้ง, ไม่ตรง, เช่น หลังโกง.
โกงกางน. ชื่อไม้ต้นในสกุล Rhizophora วงศ์ Rhizophoraceae ขึ้นตามป่าเลนชายทะเล นิยมใช้ทำฟืนและเผาถ่านกันมาก เมล็ดงอกตั้งแต่อยู่บนต้น ลักษณะเรียวยาวคล้ายฝัก มี ๒ ชนิด คือ โกงกางใบใหญ่หรือกงกอน ( R. mucronata Poir.) และโกงกางใบเล็ก ( R. apiculata Blume) ชนิดนี้นิยมใช้ทำฟืนและเผาถ่านกันมาก, พังกา ก็เรียก.
โกงเจ้าหนี้น. เป็นฐานความผิดอาญา ที่ลูกหนี้ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์ที่ตนจำนำไว้ หรือกระทำการบางอย่างที่ทำให้เจ้าหนี้เสียหายในการที่จะได้รับชำระหนี้ เช่น โอนทรัพย์ให้คนอื่นหรือแกล้งเป็นหนี้ที่ไม่เป็นความจริง.
โกงโก้ว. กงโก้.
กงโก้โกงโก้ ก็ว่า.
แดก ๑โกงกิน, (เป็นคำหยาบ)

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rhizophora apiculataโกงกางใบเล็ก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Don't get mad. Get in. Thank you.เปลี่ยนจากคำว่าโกรธ เป็น โกง ซิ/ขอบคุณ New Haven Can Wait (2008)
If you're gonna cheat your way in, then why should I play fair?ในเมื่อเธอเองยังโกง แล้วทำไมฉันต้องแฟร์ด้วยล่ะ New Haven Can Wait (2008)
In bedding down with some dirty manhattan hipsterกับชาวแมนฮัตตันที่ฉลาดแกมโกง There Might be Blood (2008)
Adoption is cheating?การรับลูกบุญธรรมเป็นเรื่องโกง Joy (2008)
Adoption's a cheat, remember?การรับบุตรบุญธรรมเป็นการโกง จำได้ไหม? Joy (2008)
You just want to cheat it by making it come sooner.คุณแค่ต้องการที่จะโกงมัน โดยทำให้มันมาถึงเร็วขึ้น Last Resort (2008)
If my dad finds out about all the bad stuff I've done- fraud,drugs - then I'll lose everything:ถ้าพ่อผมรู้เรื่องเลวๆที่ผมทำไว้ ทั้งโกง ทั้งยา And How Does That Make You Kill? (2008)
He's using magic to cheat in the tournamentเขาใช้เวทย์มนต์เพื่อจะโกง Valiant (2008)
Ewan was winning - he had to cheat!อีวานกำลังจะชนะ - วาเลียนท์เลยโกง Valiant (2008)
I don't like him but I don't think he's cheating.ข้าไม่ชอบเขาก็จริง แต่ข้าไม่คิดว่าเขาจะโกง Valiant (2008)
I believe Knight Valiant is using a magic shield to cheat in the tournament.หม่อมฉันเชื่อว่า อัศวินวาเลียนท์ ใช้โล่มนตรา เพื่อที่จะโกงการแข่งขัน Valiant (2008)
And that he'd be interested in the names of some bent coppers.และเขาก็ต้องสนใจในรายชื่อ ของตำรวจคดโกงพวกนี้แน่ The Bank Job (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โกง[v.] (kōng) EN: cheat ; swindle ; embezzle ; defraud   FR: frauder ; tricher ; friponner (vx)
โกง[adj.] (kōng) EN: fraudulous ; crafty ; treacherous ; crooked   FR: frauduleux
โกง[adj.] (kōng) EN: bent ; crooked ; curved   FR: courbé ; incurvé
โกงกาง[n.] (kōngkāng) EN: mangrove   FR: mangrove [f] ; palétuvier [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bent[ADJ] โกงกิน, See also: คดโกง
bilk[VT] ฉ้อโกง, See also: โกง, หลีกหนี, ฉ้อโกง, ฉ้อฉล, Syn. cheat
be taken in[IDM] หลอกลวง, See also: โกง
bilk out of[PHRV] ฉ้อโกง (คำไม่เป็นทางการ), See also: โกง
bleed white[PHRV] ฉ้อโกง (คำไม่เป็นทางการ), See also: โกง
cheat[VI] ทุจริต, See also: โกง, Syn. chisel
chisel[VI] โกง, See also: หลอกลวง, Syn. cheat, swindle
chisel[VT] โกง, See also: หลอกลวง, Syn. cheat, swindle
cog[VT] โกง (ในการเล่นลูกเต๋า), Syn. cheat
con out of[PHRV] โกงเพื่อให้ได้, See also: ฉ้อโกงเพื่อ, หลอกเอา, Syn. cheat out of

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beat(บีท) {beat,beaten,beating,beats} vt. ตี,เคาะ,หวด,ตบ,เฆี่ยน,กระทบ,รบชนะ,พิชิต,ฟัน,ดีกว่า,เก่งกว่า,โกง,ค้นหา n. จังหวะ,การเต้น,เสียงเดินติ๊ก ๆ ของนาฬิกา,ทางเดินปกติ,การเน้น adj. เหนื่อยอ่อน
bilk(บิลคฺ) {bilked,bilking,bilks} vt. โกง,หลอกลวง,ทำให้ยุ่งเหยิงใจ,หลีกหนี', See also: bilker n., Syn. swindle
bill of goodsn. จำนวนสินค้าที่สามารถขายได้ -Id. (sell (someone) a bill of goods โกง,หลอกลวง)
bite(ไบทฺ) {bit,bitten/bit,biting,bites} v. กัด,กิน,ตอด,กินอาหาร,ต่อย (แมลง) ,ยึดแน่น,เกาะแน่น,โกง,มีผลต่อ,งับ,ติดเหยื่อ,ยึด,ติด,ทำได้ผล n. การกัด,แผลกัด,ความคม,ความได้ผล,ชิ้นอาหาร,มื้อน้อย ๆ, Syn. nibble
biter(ไบ'เทอะ) n. ผู้กัด,สิ่งที่กัด,สัตว์ที่ชอบกัดคน,คนโกง,คนหลอกลวง,การหลอกลวง, Syn. fraud
blacklegn. คนทรยศ,โรคในสัตว์เลี้ยงเนื่องจากเชื้อ Clostridium chauvoei,คนโกง,คนหลอกลวง,ผู้ทำให้การสไตรค์ไร้ผลหรือหยุด
bogus(โบ'กัส) n. ปลอม,ไม่แท้,เก๊,โกง,กำมะลอ,หลอกลวง, Syn. fake
bubble(บับ'เบิล) {bubbled,bubbling,bubbles} n. ฟอง,ฟองอากาศ,ฟองน้ำ,สิ่งที่ไร้ความแน่นหรือความถาวร,การลวงตา,การเป็นฟอง,เสียงแตกเป็นฟอง,การโกง. vi. เป็นฟอง,เกิดฟอง,เดือด,พูดจ้อ,พล่านไปด้วย,โกงหลอกลวง vt. ทำให้เป็นฟอง
bunco(บัง'โค) vt.,n. (การ) หลอกลวง,โกง. -S.bunko
cardsharpn. คนเล่นไพ่โกง.

English-Thai: Nontri Dictionary
backhanded(adj) หลังมือ,ไปด้านซ้าย,คดโกง
bilk(vt) โกง,หนีหนี้,ไม่ยอมจ่ายเงิน
biter(n) ผู้กัด,คนโกง,คนหลอกลวง
blackleg(n) คนทรยศ,คนโกง,คนหลอกลวง
bubble(n) ฟองน้ำ,คำพูดเหลวไหล,การโกง
bubble(vi) เกิดฟอง,โกง,หลอกลวง
cheat(n) การโกง,การหลอกลวง,การฉ้อฉล,ความจอมปลอม
cheat(vt) โกง,หลอกลวง,ฉ้อฉล,ใช้เล่ห์
cozen(vt) โกง,หลอกลวง,ต้มตุ๋น,ล่อลวง,หลอกต้ม
cozenage(n) การโกง,การหลอกลวง,การต้มตุ๋น,การล่อลวง,การหลอกต้ม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
騙す[だます, damasu] Thai: โกง English: to cheat

German-Thai: Longdo Dictionary
clever(adj) ฉลาดแกมโกง มีไหวพริบ (มีความหมายต่างจาก intelligent เล็กน้อย), See also: raffiniert
Korruption(n) |die, pl. Korruptionen| การโกงกินบ้านเมือง, การคอรัปชั่น, ความทุจริต, การรับสินบน, การติดสินบน, การฉ้อราษฎร์บังหลวง เช่น Das Wichtigste ist es derzeit meiner Ansicht nach, Ordnung zu schaffen, die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen und gegen Korruption vorzugehen., See also: S. die Bestechung
Machenschaft(n) |die, pl.Machenschaften| เล่ห์เพทุบาย, เล่ห์่กลโกง, การคิดกลอุบาย

French-Thai: Longdo Dictionary
fisc(n) |m| กรมสรรพากร เช่น Il a fait une fausse déclaration d'impôts, mais ça lui coûtera cher d'avoir voulu frauder le fisc. = เขาได้ประเมินอากรผิดจากความจริง แต่เรื่องนี้จะแพงสำหรับเขาในการโกงสรรพากร (มาจากพจนานุกรมดวงกมล); agent du fisc เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top