Search result for

แอ่ง

(68 entries)
(0.0174 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แอ่ง-, *แอ่ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แอ่ง[N] shallow lake, Example: นกนางนวลแกลบมักวางไข่ตามแอ่งหินตื้นๆ ตามเกาะแก่งกลางทะเล, Thai definition: ที่ซึ่งลาดลึกลงไปแต่น้อยพอน้ำขังได้
แอ่งน้ำ[N] basin, See also: pond, swamp, Example: ยายส่งเรือกระดาษให้เราค่อยๆ ลอยมันลงในแอ่งน้ำทีละลำ, Count unit: แอ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แอ่งน. ที่ซึ่งลาดลึกลงไปพอนํ้าขังได้.
แอ้งแม้งว. อาการที่นอนนิ่งอยู่กับที่เพราะหมดกำลังเป็นต้น ในคำว่า นอนแอ้งแม้ง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
basinแอ่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
craterแอ่ง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
depressionแอ่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fossaแอ่ง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
foveaแอ่ง, รอยบุ๋ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hollowแอ่ง, รอยหวำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fossaแอ่ง, หลุม, ร่อง, ราง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lacunaแอ่ง, หลุม, โพรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lacunaแอ่ง, หลุม, โพรง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
scrobiculusแอ่ง, โพรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Basin แอ่ง
บริเวณพื้นที่ที่มีระดับต่ำกว่าพื้นดินโดยรอบ คำนี้ใช้ประกอบกับคำอื่น ๆ เช่น แอ่งทะเลสาบ (lake basin) แอ่งน้ำบาดาล (ground water basin) แอ่งตื้น ๆ บนพื้นมหาสมุทร แอ่งบนผิวดวงจันทร์ แอ่งน้ำขึ้นน้ำลง นอกจากนี้ basin ยังใช้หมายถึง บริเวณลุ่มน้ำ (drainage basin) ลุ่มน้ำ (river basin) และแอ่งโครงสร้าง (structure basin) ด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Salina แอ่งเกลือ
แหล่งสะสมของเกลือเนื้อผลึก เช่น ดินโป่ง (salt lick) ชั้นเกลือหินราบ (salt flat) [สิ่งแวดล้อม]
Fault Basin แอ่งรอยเลื่อน
แอ่งที่เกิดจากการยุบตัวลงของพื้นที่เนื่องจาก รอยเลื่อน เช่น แอ่งเชียงใหม่ แอ่งเพชรบูรณ์ [สิ่งแวดล้อม]
Pool of Cold Air แอ่งอากาศหนาว
มวลอากาศหนาวซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการแผ่รังสี ในเวลากลางคืนใน บริเวณที่ลาดชัน แล้วแผ่กระจายลงสู่บริเวณที่ราบลุ่มที่เป็นแอ่งหรือ บริเวณหุบเขาใกล้ ๆ [สิ่งแวดล้อม]
Anatomic Snuff-Boxแอ่งที่ข้อมือด้านหัวแม่มือเกิดจากการเกร็งเอ็น [การแพทย์]
Cisternsแอ่ง [การแพทย์]
Cranial Fossa, Middleแอ่งกลางของกะโหลก [การแพทย์]
Cranial Fossa, Posteriorแอ่งท้ายของกะโหลก,ช่องกะโหลกส่วนหลัง [การแพทย์]
Fossa, Anteriorแอ่งของสมองส่วนหน้า [การแพทย์]
depressiondepression, แอ่ง, ที่ลุ่มต่ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That happens because you see, besides the brain's hippocampus and cerebral cortex there are lots and lots of hidden pockets where memories pool.ที่เกิดอย่างนั้นเพราะว่า... ...ด้านหลังสมองส่วนไฮโปแคมปัสและเซเรบรัม คอร์เท็ก... ...มีแอ่งมากมายที่ถูกซ่อนอยู่ที่บ่อแห่งความทรงจำ Episode #1.5 (2009)
Okay,we need to test each puddle out there.โอเค เราต้องตรวจสอบ แอ่งน้ำทุก ๆ แห่งในฟาร์มนี่ Bad Seed (2009)
Yes, it's a right big puddle there.ใช่ มันเป็นแอ่งน้ำที่ใหญ่มากเลยนะ Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Meningitis in a college dorm after a swim meet or West Nile in some summer camp near a lake.ไข้สมองอักเสบในหอพักของวิทยาลัย/N เกิดขึ้นหลังจากไปว่ายน้ำ หรือโรคไวรัสเวสต์ไนล์(มียุงเป็นพาหะ)ที่เกิดขึ้นในแคมป์ฤดูร้อน/N ที่ตั้งอยู่ใกล้แอ่งน้ำ Contagion (2011)
Bathe him in Hades, in your pool of remembrance...ชำระล้างเขาในนรก ในแอ่งแห่งความทรงจำ I'm Alive and on Fire (2011)
He is facedown, barely moving, a pool of blood underneath him.เขาหน้าคว่ำลง ไม่ขยับเขยื้อน และอยู่บนแอ่งเลือด Advanced Dungeons & Dragons (2011)
- Good. "It rained today, splashed in puddles. What fun."ดี วันนี้ฝนตก ย่ำแอ่งน้ำจนกระฉอก สนุกจัง Back to Summer (2011)
Gunshot spatter and a pool here where Blake must have dropped.รอยจากการยิง แอ่งเลือดตรงนี้ คงเป็นจุดที่เบลคล้ม Mea Makamae (2011)
The pool's too deep.แอ่งนั่นมันลึกเกินไป Now You See Me (2011)
The tracks we found by the water were from a car with a smaller wheelbase.รอยล้อรถที่เราเจอที่แอ่งน้ำ มาจากรถที่มีระยะห่างระหว่างล้อหน้ากับล้อหลังสั้นกว่า Black Cherry (2012)
"and saw Spike in a small puddle growing gills.แล้วก็เห็น สไปค์ อยู่ในแอ่งน้ำ มีเหงือก งอกออกมา Little Red Corvette (2013)
In a pool of electrified water, it can take up to 50 milliamps to kill a normal human, less than the power it takes to turn on a light bulb.สก็อต ฉันอยากให้เธอเล่าเรื่องทุกอย่างให้ฉันฟัง แอ่งน้ำที่มีกระแสไฟฟ้า Currents (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่ง[n.] (aeng) EN: depressed ground ; low-lying land ; shallow lake   FR: dépression [f] ; enfoncement [m]
แอ่งดินเหนียว[n. exp.] (aeng dinnīo) FR: glaisière [f]
แอ่งน้ำ[n. exp.] (aeng nām) EN: basin   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
basin[N] ลุ่มน้ำ, See also: แอ่งน้ำ, อู่เรือ, ที่จอดเรือซึ่งขุดเข้าไปจากแม่น้ำหรือทะเล
col[N] ช่องเขา, See also: แอ่งของเทือกเขา, ช่องเทือกเขา, Syn. gap, notch
dent[N] แอ่ง, See also: หลุม, รอยบุ๋ม, รอยจม, ส่วนเว้า, Syn. cavity, hole, hollow, Ant. hill, bump
fold[N] แอ่งหรือที่ว่างระหว่างเนินเขา
gulf[N] เหวลึก, See also: แอ่งลึก, Syn. abyss, abysm, depth
marsh[N] บึง, See also: แอ่งน้ำ, หนอง, ที่ลุ่มมีน้ำขัง, Syn. swamp, bog, quagmire
pan[N] แอ่งน้ำบนพื้นดิน
puddle[N] แอ่งน้ำขนาดเล็ก, See also: หล่ม, บ่อดิน, Syn. plash, mud puddle, rut
sump[N] บ่อเก็บของเสีย, See also: แอ่งใส่ของเสีย, ที่ทิ้งของเสีย, Syn. cesspool, dump

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alvelar ridgeขอบเป็นสันของขากรรไกรบนและล่าง ประกอบด้วยเบ้าหรือแอ่งรับฟัน., Syn. alveolar process
alveolate(แอลวี' เลท -เลท') adj. ซึ่งเป็นแอ่งหรือหลุม., Syn. alveolated, -alveolation n.
alveolus(แอลวี' โอเลิส) n., (pl. -li) แอ่ง, หลุม, ห้องเล็ก, เซลล์เนื้อเยื่อปอด, เบ้าฟัน
cavity(แคฟ'วิที) n. โพรง,หลุม,ถ้ำ,แอ่ง, See also: cavitied adj. ดูcavity, Syn. hole
chuckholen. หลุมบนถนน,แอ่งบนถนน
col(คอล) n. ทางหรือแอ่งของเทือกเขา,ช่องเทือกเขา,ช่องเขา
crater(เคร'เทอะ) n. ปากปล่องภูเขาไฟ,แอ่งบนพื้นผิวดาวนพเคราะห์ที่เกิดจากลูกอุกกาบาตชนหลุมกระสุนปืนใหญ่
crypt(คริพทฺ) n. ห้องใต้ดินของโบสถ์ใช้เป็นที่ฝังศพ,โพรงต่อมเล็ก ๆ ,แอ่ง,หลุมใต้ดิน, See also: cryptal adj., Syn. tomb,vault,catacomb
dent(เดนทฺ) {dented,denting,dents} n. ส่วนที่ยื่นที่คล้ายฟัน,ฟั่นเฟือง,แอ่ง,รอยเว้า,รอยตอก,vt. ทำเป็นรอยตอก,ทำเป็นรอยบุ๋มหรือแอ่ง. vi. จมลงเป็นรอย,กลายเป็นรอยเว้า
depression(ดีเพรส'เชิน) n. การทำให้ตกต่ำ,ภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ำ,บริเวณที่มีความกดดันของอากาศต่ำ,ความกดดันของอากาศต่ำ,ที่เป็นแอ่งหลุมหรือเว้า

English-Thai: Nontri Dictionary
dent(n) รอยบุบสลาย,รอยเว้า,แอ่ง,รอยตอก
dent(vt) ทำให้บุบสลาย,ทำให้เป็นรอยเว้า,ทำให้เป็นแอ่ง
hollow(n) โพรง,หลุม,แอ่ง
pan(n) กระทะ,ถาด,ภาชนะร่อนแร่,แอ่ง
pock(n) ฝี,หนอง,แผลพุพอง,บ่อ,หลุม,แอ่ง
pool(n) บ่อน้ำ,สระน้ำ,แอ่ง,หนองน้ำ,เงินกองกลาง,เงินกงสี,เงินเดิมพัน
puddle(n) บ่อโคลน,หลุม,แอ่ง,ดินเลน
sunken(adj) อยู่ใต้น้ำ,จม,เป็นแอ่ง,โบ๋
trough(n) ราง,แอ่ง,ท้องน้ำ,ร่อง,ท่อน้ำ
well(n) บ่อ,อ่าง,แอ่ง,สระ,น้ำพุ,ปล่องอากาศ,ช่องใส่ของ,ช่องลิฟต์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top