Search result for

แหวก

(34 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แหวก-, *แหวก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แหวก[V] part, See also: break into, Syn. แยก
แหวก[V] part, See also: make a part in, seperate, Example: ทุกคนพากันแหวกกอหญ้าฝ่าเข้าไปในสวน, Thai definition: แยกให้เป็นช่อง เช่น แหวกม่าน, แยกสิ่งที่ปิดบังหรือกีดขวางให้เป็นช่องทาง เช่น แหวกหญ้า แหวกผม
แหวกแนว[V] innovate, See also: be different from, create something new and original, break new ground, Syn. แปลก, ประหลาด, Example: ความคิดของเขาแหวกแนวไม่เหมือนอาจารย์ทั่วไป, Thai definition: ทำไม่ซ้ำแบบใคร
แหวกแนว[ADV] unconventionally, Syn. แปลก, ประหลาด, Example: เขาชอบแต่งตัวแหวกแนวอยู่เสมอ, Thai definition: อย่างไม่ซ้ำแบบใคร
แหวกแนว[ADJ] unconventional, Syn. แปลก, Example: เขามีไอเดียแหวกแนวมาเสนออยู่บ่อยๆ, Thai definition: ที่เป็นสิ่งใหม่ๆ ไม่ซ้ำแบบใคร
แหวกว่าย[V] swim, Syn. ว่าย, ว่ายน้ำ, Example: ฝูงเป็ดกำลังแหวกว่ายอยู่ในคูน้ำใกล้สถานีรถไฟ, Thai definition: เคลื่อนตัวไปมาในน้ำ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แหวก(แหฺวก) ก. แยกให้เป็นช่อง, แยกสิ่งที่ปิดบังหรือกีดขวางให้เป็นช่องทาง เช่น แหวกม่าน แหวกหญ้า แหวกผม
แหวกฝ่าสิ่งที่กีดขวางเข้ามาหรือออกไป เช่น แหวกวงล้อมข้าศึก.
แหวกประเพณีก. ทำผิดประเพณีที่เคยกระทำกันมา.
แหวกว่ายก. เคลื่อนไปโดยอาศัยกำลังแขน ขาหรือครีบ หาง แหวกไปในน้ำหรือในอากาศ, โดยปริยายหมายถึงเวียนว่ายตายเกิด ในความว่า แหวกว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร.
แหวกแนวก. ทำไม่ซํ้าแบบใคร เช่น เขาชอบแหวกแนว.
แหวกแนวว. ที่ชอบทำในสิ่งที่ไม่ซ้ำแบบใคร เช่น เขาเป็นคนแหวกแนว.
ผ่าแหวกเข้าไป เช่น ผ่าเข้าไป

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Seaweeds waving gently, in the big blue seaสาหร่ายสะบัดพลิ้ว, ในทะเลสีคราม แหวกว่ายร่าเริงกับเหล่าพี่น้องอันนับไม่ถ้วน Ponyo (2008)
What, you wanna bathe in it?นายอยากแหวกว่ายลงไปในนั้นใช่มั้ย Pineapple Express (2008)
Damn it. Find me an opening.บ้าเอ๊ย หาช่องทางแหวกวงล้อมให้ผมหน่อย Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
I'm gonna crack open your fucking skull, bitch!กูจะแหวกกระโหลกมึง นังบ้า! New World in My View (2009)
Someone cracked open his chest cavity.มีใครบางคนแหวกหน้าอกเขา ให้เป็นโพรง A Night at the Bones Museum (2009)
I will personally rip out your eyes and shove them down your throat so you can see my claws tear your carcass open!ฉันจะควักลูกตาคุณแล้วก็ยัดมันลงคอคุณด้วยมือฉันเอง เห็นแล้วใช่มั้ยภาพที่ฉันแหวกท้องแกนะ! Alpha and Omega (2010)
That's what stirred up the hornet's nest.นั่นเป็นการแหวกหญ้าให้งูตื่น Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
How did you find me, Your Royal Highness?ดร.แม็คคลอยด์เตือนฉันเรื่องวิธีแหวกแนวของคุณที่ ทั้ง "ฉีกกฎดั้งเดิมและน่าโต้แย้ง" The King's Speech (2010)
Don't listen to egghead. Go on, Dad."จากนั้น ในนิมิตร เมฆหมอกของความคิดก็จะแหวกออก The King's Speech (2010)
Now, I realize my methods are unconventional... but my record speaks for itself.วิธีการของฉัน อาจจะแหวกแนว แต่สถิติพูดแทนทุกอย่าง Dream On (2010)
¶¶ ¶¶Out of the doorway the bullets rip ¶¶ ¶¶To the sound of the beat ¶¶ ¶¶Yeah ¶¶# ที่หน้าประตู เสียงกระสุน แหวกผ่านเสียงดนตรี # Funk (2010)
¶¶Out of the doorway the bullets rip ¶¶ ¶¶To the sound of the beat, look out ¶¶# ที่หน้าประตู เสียงกระสุน แหวกผ่านเสียงดนตรี ระวัง # Funk (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แหวก[v.] (waēk) EN: part   FR: ouvrir ; écarter
แหวก[v.] (waēk) EN: penetrate ; make one's way ; push aside   
แหวกม่าน[v. exp.] (waēk mān) FR: ouvrir les rideaux
แหวกว่าย[v.] (waēkwāi) EN: swim   
แหวกแนว[v.] (waēknaēo) EN: nnovate ; be different from ; create something new and original ; break new ground   
แหวกแนว[adv.] (waēknaēo) EN: unconventionally   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thrust through[PHRV] แหวก (ทางผ่าน)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bore(บอร์) {bored,boring,bores} vi.,vt.,n. อดีตกาลของbear,เจาะรู,ไซ,เจาะช่อง,คว้าน,เปิดทาง,แหวกทาง,ความรำคาญ,คนน่าเบื่อ,คนพูดมาก,สิ่งที่น่าเบื่อ,ทำให้เบื่อหน่าย,ทำให้น่าเบื่อ,รูเจาะ,ช่อง,ส่วนกว้างของลูกสูบ,ปากกระบอกลำกล้องปืน,เครื่องเจาะรู,กระแสน้ำที่ขึ้นอย่า

English-Thai: Nontri Dictionary
originality(n) ความคิดริเริ่ม,ความแหวกแนว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top