Search result for

แหวก

(34 entries)
(0.4102 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แหวก-, *แหวก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แหวก[V] part, See also: break into, Syn. แยก
แหวก[V] part, See also: make a part in, seperate, Example: ทุกคนพากันแหวกกอหญ้าฝ่าเข้าไปในสวน, Thai definition: แยกให้เป็นช่อง เช่น แหวกม่าน, แยกสิ่งที่ปิดบังหรือกีดขวางให้เป็นช่องทาง เช่น แหวกหญ้า แหวกผม
แหวกแนว[V] innovate, See also: be different from, create something new and original, break new ground, Syn. แปลก, ประหลาด, Example: ความคิดของเขาแหวกแนวไม่เหมือนอาจารย์ทั่วไป, Thai definition: ทำไม่ซ้ำแบบใคร
แหวกแนว[ADV] unconventionally, Syn. แปลก, ประหลาด, Example: เขาชอบแต่งตัวแหวกแนวอยู่เสมอ, Thai definition: อย่างไม่ซ้ำแบบใคร
แหวกแนว[ADJ] unconventional, Syn. แปลก, Example: เขามีไอเดียแหวกแนวมาเสนออยู่บ่อยๆ, Thai definition: ที่เป็นสิ่งใหม่ๆ ไม่ซ้ำแบบใคร
แหวกว่าย[V] swim, Syn. ว่าย, ว่ายน้ำ, Example: ฝูงเป็ดกำลังแหวกว่ายอยู่ในคูน้ำใกล้สถานีรถไฟ, Thai definition: เคลื่อนตัวไปมาในน้ำ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แหวก(แหฺวก) ก. แยกให้เป็นช่อง, แยกสิ่งที่ปิดบังหรือกีดขวางให้เป็นช่องทาง เช่น แหวกม่าน แหวกหญ้า แหวกผม
แหวกฝ่าสิ่งที่กีดขวางเข้ามาหรือออกไป เช่น แหวกวงล้อมข้าศึก.
แหวกประเพณีก. ทำผิดประเพณีที่เคยกระทำกันมา.
แหวกว่ายก. เคลื่อนไปโดยอาศัยกำลังแขน ขาหรือครีบ หาง แหวกไปในน้ำหรือในอากาศ, โดยปริยายหมายถึงเวียนว่ายตายเกิด ในความว่า แหวกว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร.
แหวกแนวก. ทำไม่ซํ้าแบบใคร เช่น เขาชอบแหวกแนว.
แหวกแนวว. ที่ชอบทำในสิ่งที่ไม่ซ้ำแบบใคร เช่น เขาเป็นคนแหวกแนว.
ผ่าแหวกเข้าไป เช่น ผ่าเข้าไป

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- That was Costa Rican, butthead! - Very edgy.เฮ้ย นั่นมันกาแฟคอสตาริก้านะเว่ย ไอ้โง่ แหวกมาก 10 Things I Hate About You (1999)
They're a little unorthodox for Wellesley.มันค่อนข้างแหวกแนวไปหน่อย สำหรับเวลส์ลี่ย์ Mona Lisa Smile (2003)
Here, under the ice, fishes swim.ที่นี่ ภายใต้น้ำแข็ง ฝูงปลาแหวกว่าย March of the Penguins (2005)
Hey, my roommate, Dr. Robot... busted me taping some college chicks in the shower.กูมีเมทชื่อ ดร.หุ่นยนตร์ ช่วยกูอัดเทปสาวๆตอนแหวกจิ๋มอาบน้ำ American Pie Presents: Band Camp (2005)
It looks like they crossed a place with tremendous pressure.ดูเหมือนว่าพวกเขาต้องแหวกผ่านที่ๆมีความกดดันสูง Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
With this rocket that goes beyond 11 kilometers per second, we will break through the phenomena within the gate, and reach the other side.คำนวนแล้ว ด้วยความเร็วมากกว่า11กิโลเมตรต่อนาที เราจะแหวกผ่านคลื่นอากาศนี้เข้าสู่ประตู และไปถึงอีกฝั่งนึงได้ Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
Maybe we ought to take a look at them insides and find out, hmm?เราน่าจะลองแหวกเข้าไปดูข้างในเลยดีมั้ย Allen (2005)
Come on, Molly. Excuse me. Comin through.ขอโทษฮ่ะ ขอทาง ขอแหวกหน่อย Big Momma's House 2 (2006)
I could crack that open like a peach.ฉันจับแหวกให้เหมือนลูกพีชยังได้เลย Alpha Dog (2006)
I expect you people to dig deeper.ผมอยากให้พวกคุณขุดลึกลงไปข้างใน! แหวกแผลเก่าพวกนั้น! Grin and Bear It (2007)
Open those old wounds.และถ้าไม่มีแผลให้แหวกล่ะก็ Grin and Bear It (2007)
You come to wake some snakes?มาแหวกหญ้าให้งูตื่นหรือไง 3:10 to Yuma (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แหวก[v.] (waēk) EN: part   FR: ouvrir ; écarter
แหวก[v.] (waēk) EN: penetrate ; make one's way ; push aside   
แหวกม่าน[v. exp.] (waēk mān) FR: ouvrir les rideaux
แหวกว่าย[v.] (waēkwāi) EN: swim   
แหวกแนว[v.] (waēknaēo) EN: nnovate ; be different from ; create something new and original ; break new ground   
แหวกแนว[adv.] (waēknaēo) EN: unconventionally   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thrust through[PHRV] แหวก (ทางผ่าน)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bore(บอร์) {bored,boring,bores} vi.,vt.,n. อดีตกาลของbear,เจาะรู,ไซ,เจาะช่อง,คว้าน,เปิดทาง,แหวกทาง,ความรำคาญ,คนน่าเบื่อ,คนพูดมาก,สิ่งที่น่าเบื่อ,ทำให้เบื่อหน่าย,ทำให้น่าเบื่อ,รูเจาะ,ช่อง,ส่วนกว้างของลูกสูบ,ปากกระบอกลำกล้องปืน,เครื่องเจาะรู,กระแสน้ำที่ขึ้นอย่า

English-Thai: Nontri Dictionary
originality(n) ความคิดริเริ่ม,ความแหวกแนว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top