Search result for

แหงน

(33 entries)
(0.0139 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แหงน-, *แหงน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แหงน[V] turn up, See also: look up, Syn. เงย, Ant. ก้ม
แหงนคอ[V] crane, See also: raise one's head up, Syn. เงยคอ, แหงน, Ant. ก้ม, Example: เขาแหงนคอดูรูปภาพอย่างตั้งอกตั้งใจ, Thai definition: หงายหน้าขึ้น, เงยหน้าขึ้นดูที่สูง
แหงนมอง[V] look up, Syn. เงย, Ant. ก้มมอง
แหงนหน้า[V] turn the face upwards, See also: look up, turn up, face upward, Syn. แหงน, Ant. ก้มหน้า, Example: ผมแหงนมองดูนาฬิกาอีกทีก็ถึงเวลานัดหมายแล้ว, Thai definition: หน้าเปลี่ยนจากลักษณะตั้งตรงเป็นหงายขึ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แหงน(แหฺงน) ก. หงายหน้าขึ้น, เงยขึ้น.
แหงนคอตั้งบ่าก. เงยเต็มที่.
แหงนเต่อ, แหงนเถ่อว. ค้างอยู่
แหงนเต่อ, แหงนเถ่อโดยปริยายหมายความว่า เก้อ, ไม่สมปรารถนา.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Spectators look down into ring whereas wrestlers' perspective is from down upคนดูมองเห็นเวทีจากด้านบน ในขณะที่นักมวยต้องแหงนคอหาคนดู Portrait of a Beauty (2008)
Are you here to work, or to stare at the skies?นายจะอยู่ทำงานที่นี่ต่อ หรือแหงนหน้ามองแต่ท้องฟ้า Pilot (2008)
Eh, Combo. Good to see you. Welcome to my humble abode.เอ๊ะ คอมโบ้ ดีใจที่ได้เจอนายว่ะ ขอต้อนรับสู่กระท่อมเพิิงหมาแหงนเล็กๆของฉันว่ะ Breakage (2009)
Cool crib, man.ว่าไง กระท่อมเพิิงหมาแหงนเจ๋ง พวก Breakage (2009)
The accumulated filth of all their sex and murder will foam up around their waists and all the whores and politicians will look up and shout, "Save us."ความโสโครกที่ทับถม ของเซ็กส์และฆาตกรรม จะเป็นฟองผุดรอบตัวพวกมัน บรรดาอีตัวและนักการเมือง จะแหงนหน้าและร้องตะโกนว่า "ช่วยด้วย" Watchmen (2009)
And every night he looks up in the sky and sees the moon and howls her name.และในทุกค่ำคืน เขาจะเฝ้าแหงนมองดูท้องฟ้า - มองดูพระจันทร์และร้องโหยหวนเป็นชื่อเธอ X-Men Origins: Wolverine (2009)
So lean back, put your beaks up and turn your faces to the light of the glorious full moon.นอนให้สบาย ,แหงนหน้าขึ้น และหันหน้าไปทางแสงอันเฉิดฉาย ของจันทร์เต็มดวง Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
So lean back, put your beaks up and turn your faces to the light of the glorious full moon. and sleep.แหงนหน้าขึ้น... ...หันหน้ารับแสงเจิดจ้าของจันทร์เต็มดวง... ...แล้วหลับซะ Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
You could shake your knuckles at the sky.เราจะแหงนหน้ามองท้องฟ้า Hick (2011)
You could shake your knuckles at the sky.เราจะแหงนหน้ามองท้องฟ้า Hick (2011)
Of course.ก็แหงน่ะสิ In the Beginning (2012)
So, when I was little, and we would look up at the stars and you would tell me of the heroes whose glory was written in the sky,เมื่อตอนข้ายังเล็ก เราแหงนมองดูดวงดาว พ่อจะเล่าถึงวีรบุรุษ ผู้มีเกียรติศักดิ์จารึกอยู่บนฟ้า John Carter (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แหงน[v.] (ngaēn) EN: turn up ; look up   FR: lever la tête ; regarder en l'air
แหงนคอ[v. exp.] (ngaēn khø) EN: crane ; raise one's head up   
แหงนมอง[v. exp.] (ngaēn møng) EN: look up   
แหงนหน้า[v. exp.] (ngaēn nā) EN: turn the face upwards ; look up ; turn up ; face upward   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
look up to[PHRV] เงยหน้ามอง, See also: แหงนหน้ามอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clubfoot(คลับ'ฟุท) n. เท้าผิดรูป,ภาวะที่มีเท้าผิดรูป,เท้าบิด (ปุก,ฉิ่ง,ชี้,แหงน ฯลฯ), See also: clubfooted adj. -pl. -feet
lean-to(ลีน'ทู) n. เพิงหมาแหงน
pent(เพนทฺ) v. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ pen adj. เกี่ยวกับที่คุมขัง,ถูกคุมขัง n. เพิงหมาแหงน,=penthouse (ดู)
penthouse(เพนทฺ'เฮาซฺ) n. บ้านเล็กบนหลังคาตึก,เพิงหมาแหงน,เพิง,บ้านหลังคมเพิงหมาแหงน
upturn(อัพ'เทิร์น) vt.,vi. หันขึ้น,พลิกขึ้น,หงาย,แหงน,ทำให้ยุ่ง,ทำให้เพิ่มขึ้น n. ความยุ่งเหยิง,การหันขึ้น,การพลิกขึ้น,การกลับกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
upturn(n) การหกกลับ,การหงาย,การแหงน,การพลิกขึ้น,ความยุ่งเหยิง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
見上げる[みあげる, miageru] Thai: แหงนมอง English: look up at
仰ぐ[あおぐ, aogu] Thai: แหงนมอง English: to look up (to)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top