Search result for

แวบ

(49 entries)
(0.1691 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แวบ-, *แวบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แวบ[ADV] in a wink, See also: for a short time, Example: ฉันเห็นแวบเดียวก็รู้แล้วว่า เด็กคนนี้ไม่เอาไหน, Thai definition: อย่างเร็วในชั่วพริบตา
แวบ[V] flash, See also: blaze, flare, flicker, gleam, glare, shimmer, twinkle, sparkle, Example: แสงแฟลชแวบขึ้นหลังจากที่ตากล้องจัดตำแหน่งของนางแบบเรียบร้อยแล้ว, Thai definition: เกิดขึ้นหรือปรากฏในชั่วพริบตา
แวบวับ[ADJ] flashing, See also: sparkling, twinkling, glittering, glistening, Syn. วับๆ, วับวาบ, วับวาม, วับแวบ, วับแวม, แวบวาบ, Thai definition: ระยับตา เป็นอาการของแสงหรือเงาที่ปรากฏแล้วหายลับไปทันทีทันใดต่อเนื่องกัน
แวบวาบ[ADJ] flashing, See also: sparkling, twinkling, glittering, glistening, Syn. วับๆ, วับวาบ, วับวาม, วับแวบ, วับแวม, แวบวาบ, Example: หิ่งห้อยเป็นกลุ่มส่องแสงแวบวาบอยู่กลางทุ่ง, Thai definition: เป็นอาการของแสงหรือเงาที่ปรากฏแล้วหายลับไปทันทีทันใดต่อเนื่องกัน
แวบเดียว[ADV] moment, See also: a short time, a little/ short while, a minute, awhile, a bit, Syn. แป๊บเดียว, ประเดี๋ยวเดียว, ครู่เดียว, Example: เมื่อวานนี้ฉันเห็นอาจารย์ในงานเลี้ยงเพียงแวบเดียวเท่านั้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แวบก. ปรากฏให้เห็นชั่วเวลาสั้น ๆ เช่น แสงไฟจากรถดับเพลิงแวบเข้าตา ความคิดแวบขึ้นมา.
แวบน. ลักษณนามใช้เรียกชั่วเวลาสั้น ๆ เช่น โผล่มาแวบหนึ่งก็หายไป.
แวบวับว. อาการที่แสงสว่างปรากฏอยู่ชั่วแว็บเดียวแล้วก็หายไปและปรากฏขึ้นมาใหม่ต่อเนื่องกัน เช่น ไฟจากป้ายโฆษณามีแสงแวบวับ แสงดาวแวบวับอยู่บนท้องฟ้า.
พลามแวบวาบ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The minute I saw you I said to myself:แวบแรกที่เห็นนาย ฉันบอกตัวเองว่า The Good, the Bad and the Ugly (1966)
# In a flash of teeth and fur #เพียงแวบหนึ่งของเขี้ยว และขนฟูนั่น An American Tail (1986)
You saw nothing, only a glimpse.ลูกไม่ได้เห็นอะไร มันแค่ชั่วแวบเดียว Pi (1998)
So that's how it popped into my head.ดังนั้นมันจึงแวบขึ้นในสมองผม Unbreakable (2000)
One minute I was staring in the mirror and...แวบเดียวที่ผมส่องกระจกนั่น มันก็ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Okay, I saw you for, like, an instant.ก็ได้ ฉันแอบดู แต่ก็แค่แวบเดียวหน่ะ The Girl Next Door (2004)
I mean, I don't know howแค่สงสัยน่ะ ว่าทำไมแกหัวปักหัวปำขนาดนี้ ก็แค่เห็นเธอแวบเดียว Wicker Park (2004)
He got out for a second and I thought he was coming over... and then he got back in the car.เขาออกมาแวบหนึ่ง เหมือนจะเดินมาทางนี้ แล้วจู่ๆ ก็กลับขึ้นรถ ฉันว่าเขาเมานะ Primer (2004)
Maybe you've had the presence of mind to record this.บางที แวบหนึ่งนายอาจจะคิดอยากอัดเสียงฉันไว้ Primer (2004)
Shall we run away?นี่แวบไปได้มั้ย The Constant Gardener (2005)
Really, that you could meet someone, or just... across a room... and with that one glance you could look in their eyes and see their soul.ข้างห้อง.. แล้วแค่มองแวบเดียว ก็มองเห็นลึกเข้าไปถึงจิตใจเลยน่ะ Imagine Me & You (2005)
Add the foreshadowing by showing a glimpse of a feather.ใส่เนื้อเรื่องให้เดา โดย แกล้งให้เห็น ขนนกเพียงแวบนึง Almost Love (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แวบ[n.] (waēp) EN: flash ; glimpse   
แวบ[v.] (waēp) EN: flash ; blaze ; flare ; flicker ; gleam ; glare ; shimmer ; twinkle ; sparkle ; burst into flames   FR: flasher ; fuser
แวบ[adv.] (waēp) EN: in a wink ; for a short time   
แวบวับ[v.] (waēpwap) EN: sparkle   
แวบวับ[adj.] (waēpwap) EN: flashing ; sparkling ; twinkling ; glittering ; glistening   
แวบวาบ[adj.] (waēpwāp) EN: flashing ; sparkling ; twinkling ; glittering ; glistening   
แวบเดียว[X] (waēp dīo) EN: moment ; a short time ; a little while ; a short while ; a minute ; awhile ; a bit   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
at first glance[IDM] แวบแรกที่เห็น, See also: ครั้งแรกที่เห็น
fling up[IDM] แวบเข้ามา (ในใจ)
rush into[PHRV] ปรากฏขึ้นในใจ, See also: แวบขึ้นมา
shimmery[ADJ] แวบวับ, See also: แวววาว
steal a glance at[IDM] แอบชำเลืองมอง, See also: แวบมอง, มองแวบหนึ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apercu(อะเพอซี') n., (pl. -cus) fr. การมองแวบเดียว, ความเข้าใจลึกซึ้ง, การสรุป
blink(บลิงคฺ) vi.,vt. กะพริบตา,หยีตา,เมินเฉย,ส่องแสงเป็นระยะ,ให้สัญญาณไฟกะพริบ -n. การกะพริบตา,การมองแวบเดียว,แสงริบหรี่ -Phr. (on the blinkใช้การไม่ได้ ต้องการซ่อมแซม)
blush(บลัช') {blushed,blushing,blushes} vi. หน้าแดง,ละลาย,ขวยใจ vt. ทำให้แดง,หน้าแดง -n. หน้าแดง,สีแดง,สีชมพู,การมองแวบเดียว, See also: blusher n. ดูblush blushfulness n. ดูblush
breathing(บรีธ'ธิง) n. การหายใจ,กระบวนการหายใจ,การหายใจอึดหนึ่ง,การหยุดพักหายใจ,การเอ่ยคำ,ความปรารถนา,ชั่วแวบเดียว,การโชยพัดเบา
flare(แฟลร์) {flared,flaring,flares} vi.,vt. (การ) ลุกไหม้เป็นเพลิงโชติช่วงอย่างกระทันหัน,ส่องแสงสว่างแวววับ,เดือดดาล,เกิดอารมณ์ขึ้นอย่างกะทันหัน,กางออก,บานออก,แผ่ออก,ผายออก,แสดงออกอย่างโอ้อวด,ให้สัญญาณด้วยแสงสว่างที่วอบแวบ., Syn. burn
flash(แฟลช) {flashed,flashing,flashes} n. แสงวาบ,แสงแลบ,ชั่วแวบเดียว,การปรากฎขึ้นชั่วแวบหนึ่ง,การแสดงที่ฉูดฉาดหรูหรา,การแสดงโอ้อวด,ข่าวด่
flashlight(แฟลช'ไลทฺ) n. หลอดไฟแฟลชที่ใช้ในการถ่ายรูป,แสงสว่างแวบจากหลอดไฟแฟลช,ไฟสัญญาณแวบวับ (ของรถดับเพลิงรถตำรวจ เป็นต้น) ,ภาพถ่ายด้วยไฟแฟลช
flit(ฟลิท) {flitted,flitting,flits} vi. โผ,โถม,โฉบ,บินวับไป,ผ่านไปแวบเดียว,ผ่านไปอย่างรวดเร็ว,จากไป,ตาย,ย้ายถิ่น,โยกย้าย vt. ขจัด,เอาออก. n. การเคลื่อนผ่านไปอย่างรวดเร็ว,การวับไป,รักร่วมเพศชาย, Syn. dart,whisk,flitter,flutter
glance(กลานซฺ) vi.,vt. ชำเลืองมอง,มองแวบเดียว,มองผาด ๆ vt. ชำเลืองมอง,โฉบผ่านหน้า., See also: glancingly, Syn. peek,graze
glaum(กลอม,กลาม) vt.,vi. ขโมย,ช่วงชิง n. การมองแวบเดียว. vt. มองแวบเดียว

English-Thai: Nontri Dictionary
flash(n) แสงแลบ,ไฟแฟลช,ข่าวด่วน,การปรากฏขึ้นแวบหนึ่ง
flashy(adj) มีแสงแวบ,เหมือนฟ้าแลบ,ชั่วแวบ,ชั่วประเดี๋ยว
gleam(n) แสง,แสงสว่าง,แสงอ่อน,แสงแวบ
glimpse(n) การมองผาด,การเห็นแวบหนึ่ง,การมองผ่าน,การมองปราด
glimpse(vi) มองผาด,เห็นแวบหนึ่ง,มองผ่าน,มองปราด
spangle(vi) ส่องแสงแพรวพราว,ส่องแสงแวบวับ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top