Search result for

แรงดัน

(50 entries)
(0.0149 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แรงดัน-, *แรงดัน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แรงดัน[N] pressure, See also: compression, squeezing, Syn. แรงกดดัน
แรงดัน[N] pressure, Example: เรือเหาะเคลื่อนที่ไปตามแรงดันของเครื่องจักรกลที่ติดตั้งไว้ข้างลำตัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cyclic reignition voltageแรงดันจุดอาร์กซ้ำเป็นรอบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
open circuit voltageแรงดันวงจรเปิด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
alternating voltageแรงดันสลับ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
arc voltageแรงดันอาร์ก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
true arc voltageแรงดันอาร์กจริง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
restriking voltageแรงดันอาร์กเกิดซ้ำ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
striking voltageแรงดันเริ่มอาร์ก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
accelerating voltageแรงดันเร่ง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
load voltageแรงดันโหลด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
bias voltageแรงดันไบแอส [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Primary Driveแรงดันที่มีอยู่ตามธรรมชาติ
่ช่วยขับน้ำมันและก๊าซให้ไหลเข้าไปในหลุมเจาะ ในแหล่งน้ำมัน แรงขับตามธรรมชาติ ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติที่ละลายปนอยู่กับน้ำมันดิบ (Solution gas) ก๊าซธรรมชาติที่เกิดอยู่อย่างอิสระ (free gas) น้ำและแรงโน้มถ่วงของโลก ในแหล่งน้ำมันทุกแหล่งจะมีแรงขับตามธรรมชาติอย่างน้อย 1 อย่าง หรือบางทีมี 2 อย่าง แรงขับตามธรรมชาติจะลดลงเมื่อมีการผลิต [ปิโตรเลี่ยม]
Earth pressureแรงดันของดิน [TU Subject Heading]
Central Venous Pressureแรงดันเลือดดำส่วนกลาง,ความดันเลือดดำส่วนกลาง,การวัดแรงดันเลือดดำส่วนกลาง,ความดันในเส้นเลือดดำใหญ่,ค่าความดันเลือดส่วนกลาง,แรงดันของเลือดดำ [การแพทย์]
root pressureแรงดันราก, แรงดันในรากพืชที่ทำให้น้ำเคลื่อนที่จากรากขึ้นสู่ลำต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gas Tensionแรงดันแก๊ส [การแพทย์]
Intraabdominal Pressureแรงดันภายในช่องท้อง [การแพทย์]
Intradiscal Pressureแรงดันภายในหมอนรองกระดูกสันหลัง [การแพทย์]
Intrapleural Pressureแรงดันในช่องปอด, ความดันในโพรงเยื่อหุ้มปอด [การแพทย์]
Intrapleural Pressure, Increasedแรงดันเพิ่มขึ้นในช่องเยื่อหุ้มปอด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Without a living system, There's not enough pressure to get fluid all the way up.ไม่มีสัญญานชีวิตและไม่มี แรงดันพอจะเคลื่อนของเหลว Not Cancer (2008)
Life we can't create, yet, but pressure's easy.ชีวิตเราทำให้ฟื้นไม่ได้ แต่แรงดันง่ายมาก Not Cancer (2008)
Increase the pressure.เพิ่มแรงดัน Not Cancer (2008)
Put the pressure back on.ปิดแรงดัน Not Cancer (2008)
Maybe a little more pressure?บางทีถ้าเพิ่มแรงดันนิดหน่อย Not Cancer (2008)
The pressure suits offer some protection, but they require a medical frigate for recovery.ชุดต้านแรงดันได้ให้การปกป้องบางส่วน แต่พวกเขาต้องการยานรักษาเพื่อฟื้นตัว Rising Malevolence (2008)
Communication's down Propulsion's deadการสื่อสารถูกตัดขาด แรงดันขับเคลื่อนตก Cloak of Darkness (2008)
All it takes is a little push.ต้องการแค่แรงดันเล็กๆ The Dark Knight (2008)
They couldn't make heads or tails of it.ห้องนิรภัยเองก็ถูกล็อก ปิดด้วยแรงดันและแผ่นเหล็กกล้า Jumper (2008)
Unless the tunnel gets the proper support,it's all going to come down on our heads.ถ้าไม่มีแรงดันที่เหมาะสม ไม่งั้นมันหล่นมาใส่หัวเราแน่ Dirt Nap (2008)
The internal pressure is 90 pounds per square inch... so I don't really know what the problem....แรงดันภายในมัน 90ปอนด์ ต่อ1 นิ้ว... ฉันเลยไม่รู้ว่า มันติดที่อะไร... I Love You, Beth Cooper (2009)
The floor is pressure-plated and laser-protected.ที่พื้นมีเครื่องตรวจจับแรงดัน และตัวยิงเลเซอร์ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แรงดัน [n.] (raēngdan) EN: pressure ; compression ; squeezing   FR: pression [f]
แรงดันน้ำ[n. exp.] (raēngdan nām) FR: pression de l'eau [f]
แรงดันไฟฟ้า[n. exp.] (raēngdan faifā) EN: voltage   FR: tension [f] ; voltage [m]
แรงดันไฟฟ้าต่ำ[n. exp.] (raēngdan faifā tam) EN: low voltage   FR: basse tension [m]
แรงดันไฟฟ้าสูง[n. exp.] (raēngdan faifā sūng) EN: high voltage   FR: haute tension [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
electromotive force[N] แรงดันไฟฟ้า, See also: แรงเคลื่อนไฟฟ้า, แรงดันกระแสไฟฟ้า
osmotic pressure[N] แรงดันของสารละลายที่ไหลผ่านเนื้อเยื่อ
repulsion[N] แรงผลัก (ทางฟิสิกส์), See also: แรงดัน, Syn. repelling force
voltage[N] แรงดันไฟฟ้าที่มีหน่วยเป็นโวลต์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coaction(โคแอค'-) n. การกระทำร่วมกัน,แรงดัน,ปฎิกริยาระหว่างสิ่งมีชีวิต
osmotic pressureแรงดันของสารละลายที่ไหลผ่านเยื่อ (semipermeable membrane)
voltage(โวล'ทิจฺ) n. แรงดันไฟฟ้าหรือความแตกต่างศักยะที่มีหน่วยเป็นโวลต์
voltaic celln. เซลล์ที่ทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้า

English-Thai: Nontri Dictionary
impetus(n) แรงดัน,แรงกระตุ้น,แรงดลใจ
impulse(n) แรงดัน,แรงกระตุ้น,แรงดลใจ
propulsion(n) การดุน,การลากจูง,การแล่น,การขับเคลื่อน,แรงดัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
電圧[でんあつ, den'atsu] (n) แรงดันไฟฟ้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top