Search result for

แรงขับ

(30 entries)
(0.2091 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แรงขับ-, *แรงขับ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แรงขับ[N] drive, Syn. กำลังขับ, Example: หัวหน้าหวังว่ากิจกรรมนี้จะช่วยเสริมแรงขับของพนักงานให้เพิ่มขึ้นได้, Thai definition: การจูงใจแบบหนึ่งซึ่งมีปัจจัยบางอย่างมาผลักดันให้คนหรือสัตว์กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งลงไป โดยไม่คิดถึงผลที่จะเกิดขึ้นข้างหน้า
แรงขับ[N] drive, Example: Freud เชื่อว่าพฤติกรรมของมนุษย์ทุกคนมีแรงขับ ซึ่งเป็นความต้องการสำหรับความอยู่รอดคอยผลักดันอยู่เบื้องหลัง, Thai definition: แรงผลักดันทางจิตใจที่ทำให้เกิดพลังในการกระทำสิ่งต่างๆ
แรงขับ[N] propulsion, See also: propelling

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gas-cap driveแรงขับชั้นแก๊ส [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Driveแรงขับ,แรงผลักดัน,แรงกระตุ้น(ทางเพศ),กำลังผลักดัน [การแพทย์]
Drive, Organicแรงขับภายในร่างกาย [การแพทย์]
Drive, Primaryแรงขับเบื้องต้น [การแพทย์]
Driving Forceแรงขับเคลื่อน,แรงขับดัน [การแพทย์]
Driving Force, Netแรงขับเคลื่อนสุทธิ [การแพทย์]
Force, Proton-Motiveแรงขับเคลื่อนโปรตอนทั้งหมด [การแพทย์]
Impulse, Biological, Primitiveแรงขับดั้งเดิมทางชีววิทยา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- You mean it has hyperdrive?- มันมีแรงขับเคลื่อนที่สุดยอดมากหรอ? Toy Story (1995)
Hyperactive hyperdrive.แรงขับเคลื่อนที่สุดยอดมากๆ Toy Story (1995)
Bring that steam down! Bring it down!ลดแรงขับไอน้ำ ลดแรงขับ Titanic (1997)
Their brand driver is family magic and everything that the company does is in and around those two words.แรงขับเคลื่อนทางด้านเครื่องหมายการค้าของดิสนีย์คือ มนตร์วิเศษของครอบครัว ทุกอย่างที่บริษัททำคือคำสองคำนี้ The Corporation (2003)
But for the sake of time and sanity, let's break this down into a little male-driven, fact-based logic.ใช่มันน่าสงสาร แต่เวลานี้ ช่วยเปลี่ยนมันเป็นแรงขับแบบผู้ชายที่ขึ้นอยู่กับเหตุผลได้ไหม Red Eye (2005)
I mean, we're just people - just bodies with organic needs--เราก็เป็นแค่ปุถุชน ที่มีร่างกายไว้เพื่อสนองแรงขับจากจิตใจ Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
And some people would say compulsive.และอาจบอกได้ว่าทำตามแรงขับภายใน Dex, Lies, and Videotape (2007)
Really? You think he's compulsive?จริงเหรอ คุณคิดว่าเขาทำตามแรงขับหรือ Dex, Lies, and Videotape (2007)
i'd almost forgotten this feeling -- driving toward a kill,all my senses sharpened.เกือบลืมความรู้สึกนี้ไปแล้ว แรงขับเพื่อฆ่า ความรู้สึกผมชัดเจนแล้ว Morning Comes (2007)
And when the pursuit of our heart's desireและเมื่อแรงขับดัน ของความปรารถนาในจิตใจ What More Do I Need? (2008)
Take all that pent up sexual energy you'd waste thinking about hot, young,naked available interns,and put it back into your genius...ทุ่มไปให้หมดเพื่อจะได้เก็บแรงขับดันทางเพศ ที่คุณมัวเสียเวลาคิดเรื่องสาวฮอต เอ๊าะๆ เปลือยกาย คุณต้องเลิกใช้สมองอันปราดเปรื่องคิดถึงเรื่องนี้ All by Myself (2008)
But I'm content that the power that propels me does so with superior knowledgeแต่ในตัวพ่อเต็มไปด้วยแรงขับดันให้พุ่งไปข้างหน้า สุ่ความตระหนักรู้ที่ิยิ่งใหญ่กว่า Doubt (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แรงขับ [n.] (raēng khap) EN: propulsion ; drive ; motive   FR: poussée [f] ; force de propulsion [f]
แรงขับเคลื่อน[n. exp.] (raēng khapkhleūoen) EN: motion force   FR: force motrice [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drive[N] การผลักดัน, See also: แรงขับ, แรงผลักดัน, Syn. impetus, impulse
propulsion[N] แรงขับเคลื่อน, Syn. drive, momentum, imputus

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
propulsion(โพรพัล'เชิน) n. การขับดัน,การขับเคลื่อน,แรงขับดัน,แรงขับเคลื่อน,แรงขับดัน,แรงขับเคลื่อน., See also: propulsive,propulsory adj., Syn. propelling

English-Thai: Nontri Dictionary
drive(n) การขับรถ,แรงขับ,แรงกระตุ้น,ความพยายาม,พลังงาน

German-Thai: Longdo Dictionary
Trieb(n) |der, pl. Triebe| แรงขับเคลื่อน แรงจูงใจ, See also: S. treibende Kraft

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top