Search result for

แย่

(81 entries)
(0.0259 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แย่-, *แย่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แย่[ADV] terribly, See also: badly, Syn. เลวร้าย, Example: เวลานี้คุณคือคนที่ทำงานแย่ที่สุด, Thai definition: เกี่ยวกับลักษณะที่มีคุณสมบัติไม่น่าพอใจ
แย่[V] be bad, Ant. ดี, เยี่ยม, Example: ผมนี่แย่จริงๆ ที่ทำให้เธอต้องร้องไห้, Thai definition: มีคุณสมบัติไม่น่าพอใจ
แย่[V] catch, See also: seize, Syn. ชิง, แย่งชิง, ฉก, Ant. ให้, ยกให้
แย่[V] snatch, See also: grab, scramble for, seize, compete, vie, wrest, catch, Syn. ชิง, Example: พี่คนโตอาจแอบหยิกน้อง เพราะอิจฉาที่น้องมาแย่งเอาความรักและความเอาใจใส่จากแม่ไปหมด, Thai definition: ฉวยเอาไปจากคนอื่น, รีบฉวยหรือรีบทำเสียก่อน
แย่งชิง[V] snatch, See also: grasp, seize, grab, Syn. ฉกชิง, ช่วงชิง, แย่ง, แก่งแย่ง, Ant. ให้, ยกให้
แย่งชิง[V] snatch, See also: grab, scramble for, seize, compete, vie, wrest, catch, Syn. ช่วงชิง, ชิง, แย่ง, Example: สินค้าหลายตัวถูกตลาดช็อปปิ้งที่ใกล้เคียงแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดไป
แย่งตำแหน่ง[V] contend for position, See also: vie for a position, strive for a position, Syn. แย่งเก้าอี้, Example: พระอินทร์ในศาสนาพราหมณ์ได้เป็นใหญ่ในชั้นฟ้า เพราะไปแย่งตำแหน่งมาจากพระพิรุณ
แย่งตำแหน่ง[V] contend for position, See also: vie for a position, strive for a position, Syn. แย่งเก้าอี้, Example: พระอินทร์ในศาสนาพราหมณ์ได้เป็นใหญ่ในชั้นฟ้า เพราะไปแย่งตำแหน่งมาจากพระพิรุณ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แย่ก. แบะขาและย่อลง, ย่อลง.
แย่ว. เต็มที, หนัก, เช่น ปลายเดือนการเงินแย่ อาการไข้แย่ เพียบลงทุกวัน.
แย้ ๑น. ชื่อสัตว์เลื้อยคลานในวงศ์ Uromastycidae ลำตัวแบนราบคล้ายกิ้งก่า ยาวประมาณ ๑๖ เซนติเมตร ข้างตัวมีสีสวย ไม่มีหนามสันหลัง อาศัยขุดรูอยู่ในดิน หากินตามพื้นดิน กินพืชและตัวอ่อนแมลง ไม่ขึ้นต้นไม้ ในประเทศไทยที่พบแล้วมี ๔ ชนิด คือ ชนิด Leiolepis belliana (Hardwick & Gray), L. reevesii (Gray), L. triploida Peters และ L. boehmei Darevski & Kupriyanova.
แย้ ๒ก. ถ่วงหนักลง เช่น ก้นแย้ ท้องแย้.
แย่ก. ยื้อเอาไป เช่น ถูกแย่งของไปจากมือ, รีบฉวยหรือรีบทำเสียก่อน เช่น แย่งทาน.
แย้งก. ไม่ตรงหรือลงรอยเดียวกัน เช่น ความเห็นแย้งกัน ข้อความแย้งกัน
แย้งต้านไว้, ทานไว้.
แย่งกันเป็นศพมอญก. ยื้อแย่งกัน (ใช้ในความเปรียบเทียบ).
แย่งชิงก. ยึดถือเอาทรัพย์หรือประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินของผู้อื่น.
แย็บก. ชกออกไปตรง ๆ และชักหมัดกลับโดยเร็ว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Competitionแย่[การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Oh, shit.แย่แล้ว Phantasm (1979)
Sucks.แย่ I Saw What I Saw (2009)
Blast!แย่ล่ะ? Children of the Force (2009)
Damn.แย่แล้ว Resident Evil: Afterlife (2010)
Oh, damn it.โอ้ แย่แล้ว Lockdown (2011)
Crap.แย่จริง unmAsked (2012)
Be kind.แย่แล้ว A Dance with Death (2012)
Goddammit.แย่จริง De Marathon (2012)
Poor bastard.แย่จริง Pilot, Part 2 (2013)
♪ down ♪แย่ลง Love, Love, Love (2013)
After so much scorched earth, can either side claim victory?หลังจากศึกใหญ่ทำเอาทั้งคู่แย่แทบจะอ้างไม่ได้เลยว่าฝ่ายไหนชนะ? New Haven Can Wait (2008)
No, no. It's nothing badไม่ ไม่นะ มันคงจะแย่มากๆ New Haven Can Wait (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แย่[v.] (yaē) EN: suffer hardship ; be in straitened circumstances ; be in the soup ; be down and out ; be in a bad way ; bear the brunt ; be in the red   
แย่[adj.] (yaē) FR: désespéré ; triste
แย่[adj.] (yaē) EN: terrible ; bad ; too bad ; horrible   FR: affreux ; abominable ; détestable ; horrible
แย่[adv.] (yaē) EN: terribly ; badly   
แย้[n.] (yaē) EN: ground lizard ; skink   
แย่[v.] (yaēng) EN: snatch ; grab ; scramble for ; seize ; compete ; vie ; wrest ; catch   FR: accaparer ; s'approprier
แย้ง[v.] (yaēng) EN: protest ; take exception to ; object to ; dispute ; counter ; conflict ; contradict ; oppose ; dissent ; disagree ; reject ; contrast ; be incompatible ; be contradictory ; be contrary   FR: contredire ; réfuter
แย้งกลับ[X] (yaēng klap) EN: dismissed   
แย้งกัน[v.] (yaēng kan) EN: oppose   
แย้งกันอยู่ในตัว[v. exp.] (yaēng kan yū nai tūa) EN: be self-contradictory   

English-Thai: Longdo Dictionary
downplay(vt) แสดงหรืออธิบายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยแสร้งว่าไม่สำคัญหรือไม่แย่นัก เช่น Homeland Security officials downplay need for antiterrorist center.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
atrocious[ADJ] เลวมาก, See also: แย่มาก
awful[ADJ] แย่มาก, See also: ไม่น่าพอใจ, Syn. terrible, disagreeable
as bad as all that[IDM] แย่พอๆ กับที่เป็นอยู่, See also: แย่อย่างที่บอก, ใช้ไม่ได้อย่างที่บอก
badly[ADV] เลว, See also: แย่, Syn. poorly, wrongly, Ant. well
change for the worse[IDM] แย่ลง, See also: เลวร้ายยิ่งขึ้น
crowd in[PHRV] เบียดเสียดเข้าไป, See also: แย่งกันเข้าไป, Syn. cram in, crush in
crowd into[PHRV] เบียดเสียดเข้าไป, See also: แย่งกันเข้าไป, Syn. cram into, crush into, jam into
crush out[PHRV] แย่งกันออก, Syn. crowd out, sqeeze out
despoil of[PHRV] ปล้นชิง, See also: แย่งชิง, แย่ง, ปล้น
drop off[PHRV] แย่ลง, Syn. drop away, fall away, fall behind, fall off, go off

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brain damagedใช้การไม่ได้ไร้สมองหมายถึง อะไรก็ตามที่ภายนอกดูดี แต่ข้างในจริง ๆ นั้นแย่มาก ๆ เข้าทำนอง "ข้างนอกสุกใส ข้างในต๊ะติ่งโหน่ง" สำนวนภาษาไทย อีกสำนวนหนึ่งที่มีความหมายคล้ายกันก็คือ "สวยแต่รูป จูบไม่หอม" ถ้าใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ก็หมายถึงเครื่องที่ทำงานไม่มีประสิทธิภาพเหมือนกับที่โฆษณาเอาไว้
broken-downadj. แย่มาก,มีสุขภาพทรุดโทรม,เกือบจะล้มอยู่แล้ว
commensal(คะเมน'เซิล) adj. ซึ่งอาศัยอยู่ด้วยกันโดยไม่ทำอันตรายแก่กัน,ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวและไม่แข่งขันหรือแย่งกัน., See also: commensalism n. ดูcommensal -commensality n. ดูcommensal
damned(แดมดฺ) adj. แย่มาก,ซึ่งถูกสาปแช่ง,เคราะห์ร้าย,ลงนรก,น่ารังเกียจ,อัปรีย์. -adv. อย่างยิ่ง,อย่างมาก,ถึงที่สุด, Syn. condemned
despoil(ดิสพอยล์') vt. แย่ง,ปล้น,ปล้นสะดม,ตัดสิทธิ์., See also: despoiler n. despoilment n.
deuced(ดู'ซิด) adj. อัปรีย์,แย่จริง,ระยำ, See also: deucedly adv., Syn. confounded
grab(แกรบ) {grabbed,grabbing,grabs} v.,n. (การ) ฉวย,คว้า,แย่ง,โฉบ,จับ,โกยเอา n. การฉวย,สิ่งที่ถูก (ฉวย,คว้า,แย่ง,โฉบ), See also: grabber n., Syn. seize
grabblevt. ฉวย,คว้า,แย่ง, See also: grabbler n.
hacker(แฮค' เคอร์) n. ผู้ที่ทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำ, ผู้ที่สนใจเรียนรู้คอมพิวเตอร์อย่างจริงจังจนเกินไป,คำนี้เป็นชื่อที่ใช้เรียกพวกที่มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น แอบขโมยข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย หรือแอบแก้ตัวเลขในธนาคารเพื่อถอนเงินออกมาใช้เอง คำว่า hack อาจหมายถึงการแอบปรับแก้หรือดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่ก็แก้แล้วยิ่งกลับทำให้แย่ลง
harrow(แฮ'โร) n. คราด vt. คราด (ดิน) . รบกวนอย่างเจ็บปวด,ทรมานจิตใจ,ข่มขืนชำเรา,ทำให้เจ็บช้ำ,แย่ง,ย่ำยี,ปล้นสะดม, See also: harrower n.

English-Thai: Nontri Dictionary
despoil(vt) แย่งชิง,ตีชิง,ปล้น,ปล้นสะดม
grab(vt) ฉกชิง,ตะครุบ,ฉวย,คว้า,โฉบ,เฉี่ยว,แย่ง,จับ
inferior(adj) ต่ำกว่า,อยู่ใต้,ด้อยกว่า,เลว,แย่
intrude(vt) บุกรุก,ก้าวร้าว,รบกวน,แย่ง,ยื่น,ก้าวก่าย
limp(n) การเดินกะเผลก,การเดินโขยกเขยก,การเดินกระย่องกระแย่
limp(vi) เดินกะเผลก,เดินโขยกเขยก,เดินกระย่องกระแย่ง,เดินขาเป๋
loot(vt) ปล้นสะดม,ขโมย,แย่งชิง
oust(vt) ขับไล่,ไล่ออก,ชิง,แย่ง,ปลดออก
poach(vt) รุกล้ำ,ล้ำ,แย่ง,ชิง
rape(n) การชิงทรัพย์,การแย่งชิง,การข่มขืน,การขืนใจ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
abysmal (adj ) แย่สุดๆ, เลวร้ายมาก, ที่มีมาตรฐานต่ำมาก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
駄目[だめ, dame] (n adj) แย่ ไม่ดี ไม่มีผล ไม่ได้ ไม่มีหวัง อย่้า ห้าม
激化[げきか, gekika] (n) แย่ลง, การทำให้แย่ลง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
奪う[うばう, ubau] Thai: แย่งเอาไป English: to snatch away
競う[きそう, kisou] Thai: แย่งชิง English: to emulate

German-Thai: Longdo Dictionary
billig(adj) ที่แย่ ต่ำๆ เช่น billige Tricks
übel(adj) ดูไม่ดี, แย่, ชั่วร้าย, ปิศาจ
leiden unter (+D)(vi) อยู่ในสภาพที่แย่เนื่องจาก เช่น Er leidet immer unter Streß vor der Prüfung. เขามีอาการเครียดเสมอก่อนสอบ
sich balgen(vt) |balgte sich, hat sich gebalgt, um/mit| แย่งชิง, ดิ้นรน, ต่อสู้, See also: S. ringen, sich raufen

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top