Search result for

แม้น

(35 entries)
(0.0155 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แม้น-, *แม้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แม้น[CONJ] even, See also: though, even if, even though, although, Syn. แม้, Example: ถ้อยคำที่บอกกันยิ่งใหญ่เกินกว่าถ้อยคำธรรมดาจะสาธยายได้ แม้นจะพูดกันอีกทีก็คงพูดได้ไม่ครบ
แม้น[V] resemble, See also: look like, be similar to, Syn. เหมือน, เช่น, คล้าย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แม่นว. เที่ยง, แน่วแน่, เช่น ยิงปืนแม่น, ไม่ผิด, ถูกต้อง, เช่น จำแม่น.
แม้นสัน. แม้ เช่น แม้นมิไปช่วยจะม้วยมอด ด้วยสังข์ทองไม่ถอดรูปเงาะป่า (สังข์ทอง).
แม้นว. เหมือน, เช่น, คล้าย, เช่น แม้นวาด.
แม่นมน. หญิงที่ให้นมเด็กอื่นกินนมของตนแทนแม่ของเด็กนั้น, นางนม ก็เรียก, เรียกสั้น ๆ ว่า นม, ราชาศัพท์ว่า พระนม.
แม่นยำก. จำได้อย่างถูกต้อง.
แม่นั่งภาวนาน. ภรรยาที่บ่นว่าสามีตลอดทั้งวัน. (ดู แม่หญิงแม่หยัง ประกอบ).
แม่น้ำน. ลำนํ้าใหญ่ซึ่งเป็นที่รวมของลำธารทั้งปวง.
แม้นเขียนดู กระหนกนารี.
แควแม่น้ำหรือลำธารสายเล็กที่ไหลลงสู่แม่น้ำหรือลำธารสายใหญ่ เช่น แควป่าสัก.
นทแม่นํ้า, ลำนํ้า, เช่น ชมพูนท.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If Yoda is indeed the Jedi warrior you believe he is, let him prove it.หากแม้นว่าท่านโยดาเป็นยอดนักรบเจได อย่างที่ฝ่าบาทเชื่อว่าจริงแล้วล่ะก็ ก็คงต้องให้เขาพิสูจน์ Ambush (2008)
But should my droids defeat Yoda, consider an alliance with the Seperatists.หากแม้นว่าดรอยด์ของหม่อมฉันเอาชนะเขาได้ โปรดพิจารณาการเข้าร่วมกับกองกำลังแบ่งแยก Ambush (2008)
Even like a man new haled from the rack.แม้นว่าจะเหมือนชายเพิ่งฟื้นจากเตียงใหม่ ๆ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I realize, as a Boleyn, she's not officially a Howard but as your sister's daughter.ถึงแม้นางจะเป็นโบลีน ซึ่งอาจจะไม่ได้ขึ้นชื่อว่าฮาวเวิร์ดโดยตรง แต่ก็ถือว่าเป็นหลานสาวของท่านคนหนึ่ง The Other Boleyn Girl (2008)
Oh, mighty river#โอ้ แม้น้ำเชี่ยวกราก# Marley & Me (2008)
Listen, even if you get this worked out with the lights,ฟังนะ ถึงแม้นายจะจัดการเรื่องไฟได้ Under & Out (2008)
Or your girlfriend or my nephew alive.แม้นแต่ แฟนนาย หรือ หลานของฉัน Under & Out (2008)
So, even if Columbus got lost and wasn't the first to discover America, he is still my hero.แม้นว่าโคลัมบัสหลงทาง และไม่ได้ค้นพบอเมริกาในครั้งแรก เขาก็ยังคงเป็นฮีโร่ของฉัน Hachi: A Dog's Tale (2009)
Really, if I... even if I just tossed it right here, he's not gonna get it?จริงเหรอ แม้นแต่ถ้าผมโยนไปใกล้ๆ มันจะไม่ยอมไปเก็บเชียวรึ Hachi: A Dog's Tale (2009)
It wasn't easy either.แม้นมันจะเป็นไปไม่ได้ง่าย Fighting (2009)
It's ridiculous. I don't even...มันคงจะน่าขันฉันไม่ได้ทำ แม้นแต่... Fighting (2009)
AND HE LEARNED THE HARD WAY THAT EVEN THOUGH NOT ALL ARSONISTS ARE KILLERS,และเขาก็จะได้รู้ว่าถึงแม้นักวางเพลิงส่วนใหญ่จะไม่ใช่ฆาตกร House on Fire (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แม่น[adj.] (maen) EN: accurate ; exact ; precise ; correct   FR: précis ; exact ; correct
แม่น[v.] (maen) EN: yes ; that's right ; it's correct ; all right ; right   FR: oui ; c'est vrai ; c'est exact ; affirmatif !
แม่นบ๊อ[v. exp.] (maen bǿ ) EN: isn't it ? ; right ?   FR: n'est-ce pas ? ; est-ce bien ça ? ; n'est-il pas ?
แม่นม[n.] (maēnom) EN: wet nurse   FR: nourrice [f]
แม่นยำ[adj.] (maenyam) EN: accurate ; exact ; correct ; precise   FR: précis ; exact ; correct
แม่น้ำ[n.] (maēnām) EN: river ; waterway   FR: fleuve [m] ; rivière [f] ; cours d'eau [m]
แม่น้ำกก[n. prop.] (Maēnām Kok) EN: Kok River   
แม่น้ำคงคา[n. prop.] (Maēnām Khongkhā) EN: Ganges river ; Ganges   FR: Gange [m]
แม่น้ำคองโก[n. prop.] (Maēnām Khǿngkō) EN: Congo   FR: Congo [m]
แม่น้ำชี[n. prop.] (Maēnām Chī) EN: Chi River   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
although[CONJ] ถึงแม้ว่า, See also: แม้นว่า, ถึงแม้, ทั้งที่, ทั้งๆ, ทั้งๆ ที่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top