Search result for

แม่พิมพ์

(53 entries)
(0.0122 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แม่พิมพ์-, *แม่พิมพ์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แม่พิมพ์[N] teacher, See also: instructor, Count unit: คน
แม่พิมพ์[N] mold, See also: model, Syn. ต้นแบบ, แบบ, Count unit: ชิ้น, อัน
แม่พิมพ์[N] plate, See also: mould, mold, block, Syn. แบบหล่อ, แบบพิมพ์, แท่นพิมพ์, Example: แม่พิมพ์ตัวใหม่เกิดร้าวขึ้นจึงได้มีการแกะแม่พิมพ์ตัวใหม่มาทดแทน, Count unit: ชิ้น, อัน, Thai definition: เบ้าหล่อที่ใช้เป็นแบบในงานพิมพ์
แม่พิมพ์[N] teacher, See also: instructor, tutor, master/mistress, mentor, schoolteacher, educator, Syn. แม่พิมพ์ของชาติ, Example: เด็กๆ จะดูตัวอย่างจากแม่พิมพ์ของเขา เพราะอยู่ใกล้ชิดกับเขารองจากพ่อแม่, Count unit: คน, Thai definition: คนที่เป็นต้นแบบหรือเป็นแบบอย่าง เช่น คุณครู เป็นต้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แม่พิมพ์น. สิ่งที่เป็นต้นแบบ เช่น แม่พิมพ์ตัวหนังสือ, โดยปริยายหมายถึงครูอาจารย์ซึ่งถือว่าเป็นแบบอย่างความประพฤติของศิษย์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
piece mouldแม่พิมพ์ชิ้น [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
waste mouldแม่พิมพ์ทุบ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cancelled plateแม่พิมพ์ยกเลิก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
key blockแม่พิมพ์หลัก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
end-grain blockแม่พิมพ์ไม้ตัดตามขวาง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dies (Metal-working)แม่พิมพ์ (งานโลหะ) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Molding's original?แม่พิมพ์ดั้งเดิม The Itch (2008)
It's no wonder that my mold fell apart. I don't suppose we have any Drano.ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมแม่พิมพ์มันพัง ฉันว่าเราไม่มีดราโนหรอกใช่มั้ย Julie & Julia (2009)
Okay, so he doesn't fit into your cookie-cutter mold.แกลงไม่พอดีกับแม่พิมพ์ของคุณ Pilot (2009)
The details, carved wood... molded copper.รายละเอียดแกะสลักไม้ แม่พิมพ์ทองแดง 9 (2009)
No big deal.ด้วยแม่พิมพ์พลาสติกยักษ์ทำจาก ทัพเพอร์แวร์ ..ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอก Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
Templates. Forms.แผ่นแบบ แม่พิมพ์ White Tulip (2010)
We got Eddie to loan us his print cutter.เอ็ดดี้ให้พวกเรายืมเครื่องมือตัดแม่พิมพ์ NS (2010)
Angela scanned the castings I made of the fatal injuries so we can get a better sense of the murder weapon.แองเจล่าาแสกนแม่พิมพ์ที่ผมหล่อมาจากรอยแผลใหญ่ๆทั้งหมด เราจะได้หาอาวุธฆาตรกรรมได้ง่ายขึ้น The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
It's a makeshift print pad.มันคือแม่พิมพ์ชั่วคราว All the Way (2010)
Well we didn't get the engravement plates.แต่เราไม่ได้แม่พิมพ์กลับมาด้วย The A-Team (2010)
Seriously, if you're going to make a play for these plates I'm waving you off right now.ถ้าคุณคิดจะติดตาม แม่พิมพ์พวกนี้ ชั้นขอเตือน The A-Team (2010)
Those plates can do all kinds of damage.แม่พิมพ์นั่นทำความเสียหายไปหมด The A-Team (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แม่พิมพ์[n.] (maēphim) EN: mold ; model ; plate ; mould ; printing block ; matrix   FR: moule [m] ; matrice [f] ; modèle [m]
แม่พิมพ์[n.] (maēphim) EN: teacher ; instructor ; tutor ; master/mistress ; mentor ; schoolteacher ; educator   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
die[N] แม่พิมพ์ตอกโลหะ
electrotype[N] แม่พิมพ์โลหะหรือกระบวนการทำแม่พิมพ์โลหะ
form[N] แม่พิมพ์, See also: แบบพิมพ์
matrix[N] แม่พิมพ์
mould[N] แม่พิมพ์, Syn. mold
mould[N] แม่พิมพ์, See also: บล็อก, Syn. cast
plate[N] แม่พิมพ์โลหะ, See also: แผ่นพิมพ์
quadra[N] แม่พิมพ์ขนาดเล็ก
stamper[N] แม่พิมพ์จานเสียง
woodblock[N] แม่พิมพ์ทำด้วยไม้สำหรับพิมพ์เป็นรูปต่างๆ, Syn. woodcut, woodprint

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
block(บลอค) {blocked,blocking,blocks} n. ท่อนไม้,ท่อนหิน,ก้อนใหญ่,ชิ้นใหญ่,ห่อดินระเบิด,แท่นโลหะ,เขียง,แม่พิมพ์,ลูกรอก,ตะแลงแกง,ตึกที่แบ่งออกเป็นส่วน,เครื่องกีดขวาง,ทั้งแถว,ทั้งก้อน,ทั้งปีก,ตึกใหญ่,คฤหาสน์ใหญ่,อุปสรรค,การขัดขวาง,เขตหนึ่งของตัวเมือง,เขตห่างไกลท
copperplate(คอพ'เพอเพลท) n. แผ่นทองแดงที่ใช้ในการพิมพ์,แม่พิมพ์ทองแดงที่เป็นแผ่น,ลายมือที่สวย
die(ได) {died,dying,dies} vi. ตาย,หยุด,หยุดทำงาน,อวสาน,พินาศ,สงบลง,สลายตัว,ทรมาน,ต้องการอย่างมาก. vt. ตาย., See also: Id. (die hard ดื้อรั้น) n. ลูกเต๋า,สิ่งที่คล้ายลูกเต๋า,แม่พิมพ์,แบบเหล็ก,เบ้าเท vt. พิมพ์ด้วยแม่พิมพ์ -pl. dies,dice
diesinkern. คนแกะแม่พิมพ์
distribute(ดิสทริบ'บิวทฺ) vt. แจก,แบ่งสรรปันส่วน,แพร่,กระจาย,จำหน่าย,จำแนก,รื้อแม่พิมพ์, Syn. dispense,assign ###A. collect
distribution(ดิสทริบิว'เชิน) n. การแจก,การแบ่งสรร,การแพร่,การกระจาย,การจำหน่าย,การจำแนก,การรื้อแม่พิมพ์
gravure(เกร'เวอะ) n. วิธีพิมพ์ภาพโดยใช้แม่พิมพ์ที่มีหมึกหุ้มซึมเข้าไปในกระดาษ,แผ่นแม่พิมพ์หรือภาพพิมพ์ของวิธีการพิมพ์ดังกล่าว, Syn. intaglio process
hectograph(เฮค'ทะกราฟ) n. แม่พิมพ์ยางอัดสำเนา,กระบวนการพิมพ์จากแม่พิมพ์ดังกล่าว. vt. พิมพ์ด้วยแม่พิมพ์ดังกล่าว
matrix(เม'ทริคซ,แมท'ทริคซฺ) n. บ่อเกิด,ศูนย์,ส่วนสร้าง,สารระหว่างเซลล์ของเนื้อเยื่อ,แม่พิมพ์หล่อตัวพิมพ์ตะกั่ว,หินที่ฝังอยู่เป็นก้อน ๆ ,พื้นที่ฝังส่วนอื่น,ตัวเลขซึ่งวางเรียงกันและบอกตำแหน่ง โดยอาศัยแถวและคอลัมน์,แถวอันดับของจำนวนเลข,ครรภ์,มดลูก vt. สร้างโดยวิธีmatrixing
mold(โมลดฺ) n. รา,ขี้รา,เชื้อรามแม่พิมพ์,สิ่งที่เป็นรูปร่างจากแม่พิมพ์,รูปแบบ,ตัวอย่าง,ดินร่วน,ดิน,พื้นดิน vt. เกิดเชื้อรา,ก่อเป็นรูปร่างขึ้นจากแม่พิมพ์,ก่อร่างหล่อขึ้น,ฝึกฝน, See also: moldability n. moldable adj., Syn. m

English-Thai: Nontri Dictionary
archetype(n) แม่พิมพ์,แม่แบบ,ตัวอย่างเดิม
block(n) ท่อนไม้,ตึกทั้งแถว,แม่พิมพ์,เครื่องกีดขวาง
die(n) ลูกเต๋า,ลูกบาศก์,แม่พิมพ์,เบ้าหล่อ
mold(n) รา,ขี้ดิน,แม่พิมพ์,ชนิด,ตัวอย่าง
stencil(n) ลายฉลุ,แม่พิมพ์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
moulage (n) แม่พิมพ์ที่ใช้ในการสืบสวนคดี เช่นรอยเท้า หรือใช้ในทางการแพทย์เพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติการ
See also: S. mold, cast,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
金型[かながた, kanagata] (n) แม่พิมพ์

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[かた, kata] Thai: แม่พิมพ์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top