Search result for

แพ้

(86 entries)
(0.0093 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แพ้-, *แพ้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แพ้[V] be defeated, See also: lose, be beaten, be inferior, Syn. พ่ายแพ้, ปราชัย, Ant. ชนะ, Example: เขาแพ้อย่างไม่มีทางสู้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต, Thai definition: สู้ไม่ได้, ทนไม่ได้
แพ้[V] be allergic, See also: have an allergy, Example: เขาแพ้ควันบุหรี่ เวลาได้กลิ่นจะมีอาการหอบหืด, Thai definition: ปฏิกิริยาของร่างกายที่มีต่อสิ่งที่ทำให้เกิดอาการแพ้ เช่น เกสรดอกไม้ ขนสัตว์
แพ้ผม[V] be gray prematurely, Example: พี่สาวฉันแพ้ผม สงสัยจะเรียนมากไปหน่อย, Thai definition: ลักษณะที่ผมหงอกเร็วกว่าปกติ
แพ้ยา[V] be allergic, Example: แม่แพ้ยาที่หมอให้มาใหม่ มีผื่นแดงขึ้นเต็มตัวเลย, Thai definition: มีอาการข้างเคียงต่างๆ จากยาที่นำเข้าสู่ร่างกาย
แพ้ใจ[V] admit defeat, See also: surrender, give up, Syn. ถอดใจ, ใจไม่สู้, ยอมแพ้, Example: คนเราถ้าแพ้ใจเสียตั้งแต่ยกแรกก็ไม่สามารถเอาชนะอุปสรรคได้, Thai definition: ใจไม่สู้
แพ้ชนะ[V] win or lose, Example: รางวัลปลอบใจมีให้ทุกคน แพ้ชนะก็ได้กินเหมือนกัน
แพ้ทาง[V] have a weak point or spot, Example: ทีมฟุตบอลตกรอบแรกเพราะแพ้ทางคู่ต่อสู้, Thai definition: สู้ไม่ได้เพราะจุดอ่อนของตนไปสอดคล้องกับจุดแข็งของฝ่ายตรงข้าม
แพ้ผัว[V] have several husbands died, See also: have had two or more husbands die, Ant. แพ้เมีย, Thai definition: มีผัวกี่คนๆ ก็ตายจากไปก่อนหมด
แพ้ฟัน[V] lose one's teeth prematurely, See also: lose one's teeth unduly soon or early in life, have bad teeth, Thai definition: ฟันหักเร็วกว่าธรรมดา
แพ้ภัย[V] be overwhelmed by, Example: ที่แล้วๆ มา คนพาลมักแพ้ภัยไปเองทั้งสิ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แพ้ก. สู้ไม่ได้, ทนไม่ได้, ตรงกันข้ามกับ ชนะ, ผู้ที่มีเลือดเนื้อไม่ถูกกับสิ่งของหรือสัตว์บางอย่างก็เรียกว่า แพ้ เช่น แพ้ยา แพ้ตะขาบ.
แพ้ก. ชนะ เช่น อนนเรืองใสงามหนักหนา แพ้พระอาทิตย์ (จารึกสยาม).
แพ่งน. แรง, กำลัง
แพ่งทาง, แพร่ง.
แพ่งก. สร้าง
แพ่งเพ่ง, ตรวจดู, พิจารณา.
แพ่งว. งาม, น่าดูมาก.
แพ็งแพวน. ผักแพว. [ดู แพว (๑)].
แพ้ท้องว. อาการของผู้หญิงที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อแรกตั้งครรภ์ มีอาการคลื่นเหียนอาเจียนเป็นต้น.
แพ่นก. เอาสิ่งที่มีลักษณะยาว จะกลมหรือแบนก็ได้ ตีลงด้วยกำลังแรง เช่น เอาไม้ตะพดแพ่นหัว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arsenic Intoxicationแพ้สารอาร์เซนิค [การแพทย์]
Food Allergyแพ้อาหาร,การแพ้อาหาร,โรคแพ้อาหาร [การแพทย์]
Lead Intoxicationแพ้สารตะกั่ว [การแพทย์]
Lead Poisoning, Acuteแพ้พิษตะกั่วอย่างเฉียบพลัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Loser!ขี้แพ้Sam, Interrupted (2010)
Loser.แพ้The To Do List (2013)
Waving a white flag, are we?พวกเรากำลังยอมแพ้ งั้นหรอ ? Chuck in Real Life (2008)
The great chuck bass is just gonna give up?ชัค แบส กำลังจะยอมแพ้Chuck in Real Life (2008)
I-i did that. So... It also means not giving up on them/ ดังนั้นมันจึงหมายถึงลูกต้องไม่ยอมแพ้ Chuck in Real Life (2008)
I lost, you won.ชั้นแพ้แล้ว ... นายชนะ Chuck in Real Life (2008)
But I'm not giving up. I'm gonna save this place.แต่ผมไม่ยอมแพ้ ผมจะปกป้องที่นี่ Chuck in Real Life (2008)
No, I lose. see? this is totally pointless.ไม่ ฉันแพ้ นี่มันไร้ความหมายจริงๆ Pret-a-Poor-J (2008)
-You two,are you two lost?เธอทั้งสองคนแพ้แล้วเหรอ ? Pret-a-Poor-J (2008)
Then why does it feel like I lost?งั้นทำไมฉันรู้สึกเหมือนฉันแพ้หล่ะ Pret-a-Poor-J (2008)
I'm not letting muffy lose hers before me.ฉันไม่ได้บอกว่ามัฟฟี่แพ้หล่อนก่อนหน้าฉัน There Might be Blood (2008)
You, muffy, my mom. I'm the only loser.เธอ muffy แม่ของฉัน ฉันเป็นคนเดียวที่แพ้ There Might be Blood (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แพ้[v.] (phaē) EN: lose ; be defeated ; be beaten ; be inferior ; suffer defeat   FR: perdre ; être battu ; être vaincu
แพ้[v.] (phaē) EN: be allergic ; have an allergy ; be sensitive   FR: être allergique
แพ้ความ[v. exp.] (phaē khwām) EN: lose a case   FR: perdre un procès
แพ้คะแนน[v. exp.] (phaē khanaēn) EN: lose on points   
แพ้คะแนนเสียง[v. exp.] (phaē khanaēnsīeng) EN: be outvoted   
แพ็คเก็จ[n.] (phaekket) EN: package   FR: package [m] (anglic.)
แพ็คเก็จทัวร์[n. exp.] (phaekket thūa) EN: package holiday ; package tour ; tour package   FR: séjour tout compris [m]
แพ่ง[adj.] (phaeng = phaēng) EN: civil   FR: civil

English-Thai: Longdo Dictionary
wave the white flag(phrase) ยอมยกธงขาว ยอมแพ้ ยอมจำนน
morning sickness(n) อาการแพ้ท้อง เช่น You're delighted to be pregnant, but morning sickness, heartburn, fatigue and other early-pregnancy symptoms are making your condition less than fun.
loser(n) คนขี้แพ้, คนไม่เอาถ่าน, คนไม่เอาไหน, คนไม่ได้เรื่อง เช่น Are you a loser?! Take this quiz and find out.
lactose intolerant(adj) แพ้นม ซึ่งเกิดจากการที่ร่างกายไม่สามารถย่อยน้ำตาลแล็กโตสซึ่งมาจากอาหารประเภทนม เช่น If the blood glucose level does not rise, that means that the lactose is not being broken down into simple sugars, and the patient is lactose intolerant., R. lactose intolerance, lactose maldigestion
unbeatable(adj) ไม่มีทางแพ้, หาใครเทียบไม่ได้ เช่น You can get a quote right now for your van by soliciting our services and we will provide you with unbeatable van insurance immediately or your money back. , S. invincible,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
allergic[ADJ] แพ้, See also: ที่เป็นโรคภูมิแพ้, ที่ทำให้เกิดอาการแพ้
blow up[PHRV] แพ้ไม่เป็นท่า (โดยเฉพาะต่อหน้าสาธารณชน), See also: ล้มเหลว
fall[VI] แพ้, See also: ถูกโค่นล้ม, โดนยึดอำนาจ
lose at[PHRV] ปล่อยให้คนอื่นชนะ, See also: แพ้
lose to[PHRV] พ่ายแพ้ต่อ, See also: แพ้
lose[VT] พ่ายแพ้, See also: แพ้, พ่าย, Ant. win
lose[VI] พ่ายแพ้, See also: แพ้, พ่าย, Ant. win
losing[ADJ] แพ้
reckon with[PHRV] ทำให้พ่ายแพ้, See also: แพ้
weak[ADJ] แพ้ง่าย, See also: เอาชนะได้ง่าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allergen(แอล' เลอเจน) n. สารที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ได้
allergenic(แอลเลอเจน' นิค) adj. ซึ่งทำให้เกิดโรคภูมิแพ้. -allergenicity n.
allergic(อะเลอ' จิค) adj. เป็นโรคภูมิแพ้
allergist(แอล' เลอจิสทฺ) n. แพทย์ผู้ชำนาญด้านภูมิแพ้
allergy(แอล' เลอจี) n. โรคภูมิแพ้ (เช่น ไข้ละ-อองฟาง, หอบ,หืด, ภาวะผิวหนังเป็นผื่น) , ความไม่พอใจ -allergic adj. (hypersensitivity)
anaphylaxis(แอนนะฟิแลค' ซิส) n. ภาวะภูมิแพ้, ภาวะไวต่อโปรตีนแปลกปลอมเพิ่มขึ้น. -anaphylactic adj.
antihistamine(แอนทีอิส' ทะมีน) n. สารต้านฤทธิ์ของ histamine ในร่างกาย, ใช้แก้อาการแพ้หรือโรคภูมิแพ้ (เช่น หวัด) -antihistaminic adj. (anti-+histamine)
armada(อาร์มา'ดะ) n. กองเรือรบใหญ่, Armada กองเรือรบสเปญที่พ่ายแพ้อังกฤษในปี ค.ศ.1588
balk(บอล์ค) vi.,vt. หยุด,ชะงัก,ขัดขวาง,คัดค้าน n. การหยุดยั้ง,ความพ่ายแพ้,ความผิดหวัง,ที่ดินที่ไม่ได้ไถ,ไม้ขนาดใหญ่สำหรับก่อสร้าง, See also: balker n. ดูbalk, Syn. frustrate
beaten(บีท'เทิน) adj. ถูกโจมตี,พ่ายแพ้,เก่า,ถูกเหยียบจนเรียบ,หมดเรี่ยวแรง,เป็นผงหรือที่ตีแล้ว, Syn. defeated ###A. optimistic

English-Thai: Nontri Dictionary
abnegation(n) การล้มเลิก,การยกเลิก,การบอกปัด,การยอมแพ้
allergy(n) ความไวต่อการรับ,โรคภูมิแพ้
capitation(n) การยินยอม,การยอมจำนน,การยอมแพ้
capitulate(vi) ยินยอม,ยอมจำนน,ยอมแพ้
defeat(vt) มีชัยต่อ,กำจัด,ลบล้าง,ทำให้แพ้,ทำให้ไร้ผล
discomfit(vt) ชนะ,ทำให้พ่ายแพ้,รบกวน,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้กระอักกระอ่วนใจ
failing(n) ความล้มเหลว,ข้อบกพร่อง,ความอ่อนแอ,ความผิดหวัง,ความพ่ายแพ้
foil(vt) กีดกัน,ป้องกัน,สกัดกั้น,ทำให้แพ้,หยุดยั้ง
intolerance(n) ความไม่อดทน,การแพ้ยา,การถือทิฐิ
lose(vi,vt) เสียไป,พลาดไป,สูญสิ้น,ทำหาย,แพ้,หลง,ขาดทุน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
knockout (adj) แพ้คัดออก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
敗訴[はいそ, haiso] (n) แพ้(คดีความ)
敗退[はいたい, haitai] (n) แพ้ตกรอบ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
負ける[まける, makeru] Thai: แพ้ English: to lose

French-Thai: Longdo Dictionary
allergie(n) |f| โรคภูมิแพ้
abandonner(vt) ละ, ทิ้ง Les algériens ont abandonné leurs maisons pendant la guerre. ยอมแพ้ Les joueurs ont abandonné au premier mi-temps. , See also: S. renoncer, céder,
céder(vt) ยอมแพ้ Je cède, Tu cèdes, Il cède, Nous cédons, Vous cédez, Ils cèdent

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top