Search result for

แบบใหม่

(23 entries)
(0.017 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แบบใหม่-, *แบบใหม่*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
At Arthur's side, he can help forge a new kingdom.เมื่ออาเธอร์ขึ้นครองราชย์ เขาจะสร้างอาณาจักรในรูปแบบใหม่ Le Morte d'Arthur (2008)
There's a new saddle now which allows this.ตอนนี้มีอานม้าแบบใหม่ ซึ่งสามารถนั่งคนเดียวได้ The Other Boleyn Girl (2008)
Everyone will see the new you, and selling the calendars will help us raise money for our phil-an-coppopopy.ทุกๆคนจะได้เห็นพวกเธอในแบบใหม่ และก็ขายปฏิทินจะช่วยพวกเราได้ด้วย หาเงินสำหรับมูล-นิ-ธิของเราไง The House Bunny (2008)
Oh, no, no. This is like the future of the hotel business.รูปแบบใหม่ยังคงเป็นความลับ Bedtime Stories (2008)
It's a new diet, b-b-but there'sเป็นการควบคุมอาหารแบบใหม่ แต่ Safe and Sound (2008)
This is a radically new type of urban growth, driven by the urge to survive rather than to prosper.นี่คือการเติบโตของเมือง ในรูปแบบใหม่ที่รุนแรง, เกิดจากการดิ้นรนเพื่ออยู่รอด มากกว่าความเจริญมั่งคั่ง Home (2009)
Nine months ago, Castle availed a new simulation.9 เดือนที่แล้ว คาสเซิล Nได้ออกเกมซิมูเลชั่นรูปแบบใหม่ Gamer (2009)
It looks like the neutrinos coming from the Sun have mutated into a new kind of nuclear particle.ดูเหมือนอนุภาคนิวตรอนจากดวงอาทิตย์ ผ่าเหล่าทำให้เกิดเป็นประจุนิวเคลียแบบใหม่ 2012 (2009)
CTC is going to pause the new media front. They're gonna give it some more thought.CTC จะหยุดใช้การสื่อสารแบบใหม่ชั่วคราว พวกเขาจะลองพิจารณาเพิ่มเติม Up in the Air (2009)
Anything falls into it, it sets the alarm off.พวกเขาผลิตระบบแบบใหม่ๆขึ้นมา ระบบส่งคลื่นเสียงและรับเสียงสะท้อน Phoenix (2009)
Apparently this new oat bran diet she's on... I don't need the details.เห็นได้ชัดเลยล่ะ การจำกัดอาหารแบบกินรำข้าวโอ๊ตแบบใหม่ของเธอ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
Deconstruction of the second act--genius.ความคิดริเริ่มแบบใหม่ในองก์ที่สอง อัจฉริยะมาก The Age of Dissonance (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบใหม่[n. exp.] (baēp mai) EN: new model   FR: nouveau modèle [m] ; nouvelle édition [f]
แบบใหม่ที่สุด[n. exp.] (baēp mai thīsut) FR: dernier modèle [m] ; tout dernier modèle [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
new[ADJ] ใหม่, See also: แบบใหม่, ร่วมสมัย, Syn. fresh, inexperienced, Ant. experienced

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mutant(มิว'เทินทฺ) adj. ซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลง n. สิ่งมีชีวิตแบบใหม่ที่เกิดจากกระบวนการmutation (ดู)
pentium(เพนเทียม) หมายถึง ชิป (chip) แบบใหม่ล่าสุดที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์พีซี ผลิตโดยบริษัท Intel ชิปรุ่นนี้ทำงานได้เร็วกว่า และมีสมรรถนะสูงกว่ารุ่น 80486 มากมาย เดิมทีเดียว เขาจะใช้ชื่อ Intel 586 แต่เกี่ยวเนื่องด้วยเรื่องลิขสิทธิ์ ทำให้มิอาจใช้ชื่อนั้นได้จึงต้องตั้งชื่อใหม่ว่า pentium
reform(รีฟอร์ม') vt.,vi.,n. (การ) ปฏิรูป,เปลี่ยนรูป,ปรับปรุง,เข้าแถวใหม่,เข้ารูปแบบใหม่,แก้ไขใหม่,กลับเนื้อกลับตัว,ดัดนิสัย, See also: reformable adj. reformative adj. reformer n. reformingly adv., Syn. improvement,corr
regenerate(รีเจน'นะเรท) vt. ทำให้เกิดใหม่,สร้างใหม่,ให้ชีวิตใหม่,ทำให้มีพลังงานใหม่ vi.,adj. ปฏิรูป,สร้างรูปแบบใหม่,เกิดใหม่, See also: regenerable adj. regeneracy n. regeneration n. regenerative adj. regenerator n. -S...
rehash(รีแฮช') vt. ปรับปรุงใหม่,ทำให้รูปแบบใหม่,n. การปรับปรุงใหม่,การทำในรูปแบบใหม่,สิ่งที่ได้รับการปรับปรุงหรือปฏิรูป

English-Thai: Nontri Dictionary
newfangled(adj) เป็นแบบใหม่,เป็นของใหม่,เป็นแฟชั่นใหม่

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
新型[しんがた, shingata] (n) แบบใหม่

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
最新[さいしん, saishin] Thai: แบบใหม่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top