Search result for

แบน

(60 entries)
(0.0119 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แบน-, *แบน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แบน[ADJ] flat, See also: level, even, Syn. แฟบ, Ant. นูน, พอง, Example: กลุ่มดราวิดอยด์คือกลุ่มคนที่มีจมูกแบนมีผิวกายดำได้แก่คนที่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอินเดีย
แบนโจ[N] banjo, Example: เขากำลังเรียนดีดแบนโจอยู่กับครูผู้สอนแบบตัวต่อตัว, Count unit: ตัว, Thai definition: เครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง มีสาย 5 สาย ใช้มือดีด, Notes: (อังกฤษ)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แบนว. มีลักษณะแผ่ราบออกไป เช่น ทับกล้วยให้แบน
แบนไม่ป่อง, ไม่นูน, เช่น เรือท้องแบน, แฟบ เช่น จมูกแบน ยางแบน.
แบนโจน. เครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง มีสาย ๕ สาย ใช้มือดีด.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
applanate; tabularแบน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tabular; applanateแบน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
compressed; complanateแบนข้าง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
complanate; compressedแบนข้าง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
appressedแบนชิด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
spatular; spatulateแบนแบบใบพาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spatulate; spatularแบนแบบใบพาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bandaneแบนเดน [การแพทย์]
Elongateแบน [การแพทย์]
En Plaqueแบนราบ [การแพทย์]
Flattenedแบน [การแพทย์]
Flatteningแบนตัวลง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You should do your own clothing line.เธอควรจะทำแบนด์ของเธอเอง Pret-a-Poor-J (2008)
Or her diaphragm's a little flat.หรือกระบังลมเธอแบนไป Lucky Thirteen (2008)
Flattened villi.เซลแบนไป The Itch (2008)
Pink mucosa, flattened villi.เยื่อเมือกสีชมพู เซลแบน The Itch (2008)
Oh, no. I'll be crushed for sure.โอ้ ไม่นะ แบนแต๋แน่เรา Bombad Jedi (2008)
Don't tell me you didn't recognize your baby pancaking cop cars on the evening news.อย่าบอกนะว่าคุณจำผลงานคุณไม่ได้ รถตำรวจที่ถูกอัดแบนในข่าวภาคค่ำ The Dark Knight (2008)
I'll bust up all of you if you don't get this plane going.ฉันจะทับพวกนายให้แบนเลย/Nถ้าไม่ซ่อมเครื่องเดี๋ยวนี้ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Want to run me down? [Scoffs]อยากชนฉันแบนแต๊ดแต๋ไหมล่ะ New York, I Love You (2008)
My second favorite civil engineer... behind Hannskarl Bandel, Madison Square Garden.วิศวกรโยธาคนโปรดของฉัน รองลงมาจากฮานสคาร์ล แบนเดล ผู้ออกแบบเมดิสัน สแควร์ การ์เดน Pineapple Express (2008)
Is that right? Come on, Roland, who elseยังงั้นใช่มั้ย แล้วมันจะเป็นใครละโรแบนด์ The Price (2008)
I thought you weren't allowed to come here anymore.นึกว่าคุณโดนแบนไปแล้วซะอีก Gamer (2009)
And Dr. Mindbender and I escaped with his research, which I perfected and which you will now experience first-hand.และด็อกเตอร์มายด์แบนเดอร์กับฉันหนีมาพร้อมกับงานวิจัยของเขา และฉันปรับแต่งมัน และนายจะได้ทดลองมัน.. ด้วยตัวนายเอง G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบน[adj.] (baēn) EN: flat ; level ; even   FR: plat ; aplati ; régulier ; uniforme
แบนเรียบ[adj.] (baēnrīep) EN: flat   
แบนโจ[n.] (baēnjō) EN: banjo   FR: banjo [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
banjo[N] แบนโจ (เครื่องดนตรี)
flat[ADJ] แบน, See also: แบนราบ, Syn. horizontal, level, Ant. curved, sloping
flat[ADJ] แบน (สีในภาพถ่ายหรือภาพวาด), See also: ไม่ตัดกันอย่างชัดเจน, Syn. smooth
flat[ADJ] แฟบ (ยาง), See also: แบน, Syn. deflated, collapsed
level[ADJ] ราบเรียบ, See also: แบนราบ, แบน, เรียบ, Syn. flat, horizontal
tabulate[ADJ] เรียบ, See also: แบน, Syn. flat

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abandon(อะแบน' เดิน) vt.,n. ละทิ้ง, ปล่อย, พลัดพรากจาก, ไม่เกรงครหา, ปล่อยตามอารมณ์ -abandoner , -abandonment ตัวอย่าง: *Somchai abandones himself to despair. สมชัยปล่อยตัวอยู่แต่ในความสิ้นหวัง* n.
acanthomaกลุ่มของเซลล์แบนของพวก prickle cell ซึ่งอาจเป็นเนื้องอกชนิดต่าง ๆ
apochromatic(แอพพะโครแมท'ทิค) adj. ไร้การบ่ายแบนของทรงกรมหรือสี -apochromatism n. (for spherical chromatic aberration)
ban(แบน) {banned,banning,bans} vt.,n. ห้าม,ประกาศห้าม,สั่งห้าม,ขับออกนอกศาสนา,ประณาม,สาปแช่ง
band(แบนดฺ) {banded,banding,bands} n. สายคาด,สายรัด,แถบ,ปลอก,หมู่,พวก,คณะ,วงดนตรี,คณะตนตรี,ช่วงความถี่ของคลื่นวิทยุ,สิ่งผูกมัดคน,โซ่ตรวน,ปลอกรัด,พันธะ,ข้อผูกพัน vt.,vi. ใช้สายผูกรัด,รวมกลุ่ม,ประดับด้วยสายหรือแถบ, See also: bander n.
bandage(แบน'ดิจฺ) {bandaged,bandaging,bandages} n. แถบผ้าพันแผล,ผ้าพันแผล,สิ่งผูกมัด vt.,vi. พันหรือติดด้วยผ้าหรือแถบพันแผล, See also: bandager n., Syn. strip
bandeau(แบนโด') n. ผ้าพันศีรษะ,ผ้าพันแผลสตรี,ผ้าปิดตา,สายแพรต่วน -pl. -deaux
bandit(แบน'ดิท) n. โจร,คนนอกกฎหมาย, Syn. criminal -pl. bandits,banditti
bandmaster(แบนมาส'เทอะ) n. ผู้นำจังหวะวงดนตรี
bandsman(แบนซ'เมิน) n. นักดนตรีที่เล่นในวงดนตรี

English-Thai: Nontri Dictionary
banjo(n) แบนโจ
deflate(vt) ทำให้แฟบ,ทำให้แบน,ยุบ,ปล่อยลมออก,ลดราคา
deflation(n) การแฟบ,การแบน,การยุบ,การปล่อยลมออก,ภาวะเงินฝืด
deflect(vt) ทำให้แบน,บ่ายเบน,ทำให้หันเห
flat(adj) แบน,ราบ,แฟบ,เรียบ,ไม่มีรสชาติ,ไม่คมชัด,ทื่อ,ซบเซา
flat(n) พื้นราบ,สิ่งที่แบนราบ,ห้องชุด,แฟลต,ที่พัก
flatten(vi) แบน,ราบ,แผ่,เรียบ,แฟบ,ตื้น,ไม่มีคลื่น,ไม่มีฟอง
griddle(n) กระทะก้นแบน,จานทอดของ,ตะแกรงปิ้งขนมปัง
iron(vt) รีดผ้า,ล่ามโซ่,ทำให้แบน,บุเหล็ก,ปราบให้เรียบ
pat(n) การลูบ,การตบเบาๆ,เสียงดังแปะ,แผ่นแบน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Ebene (n vi vt modal ver) แบน, ราบ, ชั้น, ระดับ, ที่ต่ำ, ราบเรียบ, แถว

German-Thai: Longdo Dictionary
zerdrücken(vt) |zerdrückte, hat zerdrückt| บด ขยี้ กดให้แบน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top