Search result for

แน่นหนา

(40 entries)
(0.0123 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แน่นหนา-, *แน่นหนา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แน่นหนา[ADV] tightly, See also: firmly, fast, strongly, securely, solidly, sturdily, Syn. แข็งแรง, Ant. บอบบาง, Example: เขาใส่กุญแจอย่างแน่นหนา เพราะจะไม่อยู่บ้านหลายวัน, Thai definition: อย่างมั่นคงแข็งแรงเป็นปึกแผ่น
แน่นหนา[ADV] securely, See also: solidly (constructed), firmly (built), Syn. แข็งแรง, มั่นคง, Example: เขาประกบกระดานไว้อย่างแน่นหนา, Thai definition: อย่างมั่นคงแข็งแรงเป็นปึกแผ่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แน่นหนาว. มั่นคง เช่น ใส่กุญแจแน่นหนา, แข็งแรง เช่น ประตูหน้าต่างแน่นหนา, บางทีก็ใช้เข้าคู่กับ ปึกแผ่น เป็น เป็นปึกแผ่นแน่นหนา.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's, uh, we may have to start tightening our belts.ข้าคิดว่าพวกเราควรเริ่มวางเวรยามให้แน่นหนา The Labyrinth of Gedref (2008)
The Jedi council has dispatched Master Luminara Unduli and Anakin Skywalker's Padawan Ahsoka to escort the Viceroy to Coruscant under heavy guard.สภาเจไดได้ส่ง อาจารย์ ลูมินาร่า อันดูลี และพาดาวันของอนาคิน สกายวอล์คเกอร์ อาโซก้า เพื่อคุ้มกันอุปราชย์ ในการไปคอรัสซังค์ ภายใต้การคุ้มกันที่แน่นหนา Cloak of Darkness (2008)
"Your prison may not be adequate? !"คุกของเจ้าอาจไม่แน่นหนาพอรึ? Kung Fu Panda (2008)
What's he gonna do about it? I've got him completely immobilized.มันจะทำอะไรได้ ข้าล่ามมันไว้อย่างแน่นหนาสุดๆแล้ว Kung Fu Panda (2008)
Lau is holed up in there good and tight.เหลากบดานอยู่ในนั้น คุ้มกันแน่นหนา The Dark Knight (2008)
We're tight, but frankly, there's a lot of windows up here.แน่นหนาครับแต่ตึกแถวนี้หน้าต่างเยอะมาก The Dark Knight (2008)
When he dropped a patient in an airtight room surrounded by Secret Service agents.อย่างเช่น ตอนเค้าบุกไปฆ่าคนป่วย ในห้องที่มีเจ้าหน้าที่ลับคุมกันแน่นหนา Wanted (2008)
That stuff's been combed over a million times.เรื่องนั่นถูกตรึงแน่นหนา เป็นล้านๆหน Frost/Nixon (2008)
- Tightly lock and secure doors and windows and bring all deck furniture, anything which may be blown away, inside.ปิดประตูหน้าต่างล็อคให้แน่นหนา ..เอาเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่บนดาดฟ้า ทุกอย่างที่น่าจะโดนลมพัดไปได้มาไว้ข้างใน Nights in Rodanthe (2008)
It matters not how strait the gateไม่สำคัญ ว่ารั้วจะแน่นหนาแค่ไหน Invictus (2009)
The windows are sealed and hardened. Unbreakable.หน้าต่างถูกซีลไว้อย่างแน่นหนา, ทำลายไม่ได้ Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
Imagine, so as to be chained.เจ้าคิดดูว่า.. การถูกพันธนาการอย่างแน่นหนา Dragonball: Evolution (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แน่นหนา[adj.] (naennā) EN: secure   FR: résistant ; robuste ; ferme
แน่นหนา[adv.] (naennā) EN: tightly ; firmly ; fast ; strongly ; securely ; solidly ; sturdily   FR: solidement ; fermement

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
firm[ADJ] มั่นคง, See also: แน่นหนา, แข็งแกร่ง, Syn. immovable, secure, stable
substantial[ADJ] แข็งแรง, See also: แน่นหนา, Syn. solid, strong, sturdy
thickset[ADJ] หนาทึบ, See also: แน่นหนา, Syn. stout, stubby
tight[ADJ] แน่นหนา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
close(โคลส) {closed,closing,closes} adj. ใกล้,สนิทสนม,รอบคอบ,แน่นหนา,แคบ,คับ,อึดอัด,ไม่มีลมเข้า,มิดชิด,เป็นความลับ,ทัดเทียมกัน,พอ ๆ กัน,ขี้เหนียว,หวงแหน,หวงห้าม -adv. ใกล้ชิด,ใกล้ v.,n. (การ) ปิด,ลงเอย,สิ้น,ตกลง,ปิดบัญชี,ทำให้ติดกับ,ทำให้ประชิดกับ,สรุป,สถานที่ปิด
firm(เฟิร์ม) adj. แน่น,ไม่นิ่ม,แน่นหนา,แข็งแรง,มั่นคง,เหนียวแน่น,หนักแน่น,เด็ดขาด,แน่นอน,แน่วแน่ n. บริษัท,ห้าง,ห้างหุ้นส่วน,ห้างร้าน,ร้านค้า,กงสี,ธุรกิจ adv. อย่างแน่น,อย่างมั่นคง. -firmly adv., See also: firmness n.
keep(คีพ) {kept,kept,keeping,keeps} v. เก็บ,สงวนไว้,กักขัง,ป้องกันรักษา,หน่วงเหนี่ยว,ธำรงไว้,ผดุงไว้,กักตัว,ดำเนินกิจการ,ยังคงเป็นอยู่ การรักษาไว้,การสนับสนุน,ตัวตึกที่แข็งแรงที่สุดของปราสาทสมัยกลาง,ส่วนที่แข็งแกร่ง แน่นหนาที่สุด,คุก. -Phr. (forkeeps ด้วยควา
rife(ไรฟฺ) adj. มีอยู่ทั่วไป,แพร่หลาย,อุดม,อุดมสมบูรณ์,แน่นหนา,ปัจจุบัน,เร็ว ๆ นี้, See also: rifeness n., Syn. prevalent
secure(ซีเคียว'เออะ) adj. มั่นคง,มั่นใจ,แน่นหนา,ปลอดภัย,ไว้ใจได้,เชื่อถือได้,วางใจได้,ไร้กังวล,แน่นอน vt. ได้มา,เอามา,ทำให้ได้ผล,ทำให้มั่นใจ,ทำให้ปลอดภัย,รับรอง,รับประกัน,จับกุม,มัดให้แน่น. vi. กลายเป็นปลอดภัย,เข้าเวรประจำการ, See also: securable adj.
solid-looking(ซอล'ลิด-) adj. ดูเป็นปึกแผ่น,ดูแน่นหนาดี,ดูเป็นปึกแผ่นกันดี,ดูมั่นคงดี
stout(สเทาทฺ) adj.,n. แน่นหนา,มั่นคง,กล้าหาญ,องอาจ,แน่วแน่,เด็ดเดี่ยว,แข็งแรง,มีพลัง,กำยำล่ำสัน,หยาบหนา,หนาและเตี้ย,เบียร์ดำฤทธิ์แรง,คนขนของที่แข็งแรงมาก,เสื้อพิเศษสำหรับคนอ้วนเตี้ย., See also: stoutish adj. stoutness n.
stringency(สทริน'เจนซี่) n. ความเข้มงวด,ความเคร่งระเบียบ,ความแน่นหนา,ความตึง,ความรีบด่วน,ความฉุกละหุก, Syn. strictness,severity
stringent(สทริน'เจินทฺ) adj. เข้มงวด,กวดขัน,เคร่งระเบียบ,แน่นหนา,รุนแรง,รีบด่วน,ฉุกละหุก,มีน้ำหนัก., Syn. strict,severe,exacting
strong(สทรอง) adj.,adv. แข็งแรง,มีกำลัง,เข้มแข็ง,แข็งแกร่ง,แน่นหนา,มั่นคง,กล้าหาญ,มีอำนาจ,มีอิทธิพล,ร่ำรวย,เด็ดเดี่ยว,ไม่เปลี่ยนแปลง,ชัดเจน,รุนแรง, (เสียง) จัด, (กลิ่น) ฉุนหรือแรง,เต็มที่,เข้มข้น,เน้นเสียง, (ราคา) ขึ้นเรื่อย,มีอำนาจหักเหแสงสูง.

English-Thai: Nontri Dictionary
firm(adj) มั่นคง,เด็ดเดี่ยว,แน่วแน่,แน่นอน,หนักแน่น,แน่นหนา,แข็งแรง
firmness(n) ความแน่วแน่,ความมั่นคง,ความแน่นหนา,ความแข็งแรง,ความเด็ดเดี่ยว
indissoluble(adj) แน่นหนา,ยั่งยืน,มั่นคง,คงทน
lax(adj) หย่อน,หละหลวม,ไม่แน่นหนา,ไม่กวดขัน,เหลวไหล
rife(adj) เต็ม,มากมาย,อุดม,แพร่หลาย,แน่นหนา
safe(adj) ไว้ใจได้,ปลอดภัย,มั่นคง,แน่นหนา
secure(adj) มั่นคง,แน่นหนา,ปลอดภัย,ไร้กังวล,มั่นใจได้
secure(vt) ทำให้มั่นคง,ทำให้แน่นหนา,ทำให้ปลอดภัย,จับกุม,รับรอง

German-Thai: Longdo Dictionary
fest(adj adv) แน่น, แข็งแกร่ง เช่น eine feste Beziehung ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น, ein Knoten fest verbinden ผูกปมให้แน่นหนา , See also: A. locker

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top