Search result for

แท่ง

(78 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แท่ง-, *แท่ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แท่ง[CLAS] numerative noun for bars, ingots, pencils, Example: หนูน้อยถือไอศครีม 2 แท่งไว้ในมือ, Thai definition: ลักษณนามเรียกของที่มีลักษณะของสิ่งที่ตันและกลมยาวหรือแบนหนา
แท่ง[N] piece, Example: พิพิธภัณฑ์แห่งมณฑลซานสีเป็นที่รวบรวมแท่งศิลาจารึกขนาดใหญ่มีค่าในทางประวัติศาสตร์และศิลปกรรม, Thai definition: ลักษณะของสิ่งที่ตันและกลมยาวหรือแบนหนา
แท่ง[N] single, Example: เขายังเป็นหนุ่มทั้งแท่งแม้จะมีอายุ 40, Thai definition: เรียกชายที่หนุ่มแน่นยังไม่มีภรรยาว่า หนุ่มทั้งแท่ง
แท่ง[N] piece, Example: พิพิธภัณฑ์แห่งมณฑลซานสีเป็นที่รวบรวมแท่งศิลาจารึกขนาดใหญ่มีค่าในทางประวัติศาสตร์และศิลปกรรม, Thai definition: ลักษณะของสิ่งที่ตันและกลมยาวหรือแบนหนา
แท่ง[N] single, Example: เขายังเป็นหนุ่มทั้งแท่งแม้จะมีอายุ 40, Thai definition: เรียกชายที่หนุ่มแน่นยังไม่มีภรรยาว่า หนุ่มทั้งแท่ง
แท่ง[N] piece, Example: พิพิธภัณฑ์แห่งมณฑลซานสีเป็นที่รวบรวมแท่งศิลาจารึกขนาดใหญ่มีค่าในทางประวัติศาสตร์และศิลปกรรม, Thai definition: ลักษณะของสิ่งที่ตันและกลมยาวหรือแบนหนา
แท่ง[N] single, Example: เขายังเป็นหนุ่มทั้งแท่งแม้จะมีอายุ 40, Thai definition: เรียกชายที่หนุ่มแน่นยังไม่มีภรรยาว่า หนุ่มทั้งแท่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แท่งน. ลักษณะของสิ่งที่ตันและกลมยาวหรือแบนหนา เช่น แท่งทอง แท่งเหล็ก แท่งหิน, ลักษณนามเรียกของเช่นนั้น เช่น ชอล์กแท่งหนึ่ง ดินสอ ๒ แท่ง
แท่งเรียกชายหนุ่มที่ยังไม่มีภรรยา ว่า หนุ่มทั้งแท่ง.
แท้งก. สิ้นสุดการตั้งครรภ์ก่อนกำหนดคลอด โดยที่ลูกในท้องไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้.
แท็งก์น. ภาชนะขนาดใหญ่ ใช้บรรจุน้ำ น้ำมัน เป็นต้น เช่น แท็งก์น้ำ แท็งก์พลาสติก แท็งก์สเตนเลส.
ปริซึมแท่งตันทำด้วยวัตถุโปร่งใส เช่นแก้ว หินควอตซ์ ปลายทั้ง ๒ เป็นรูปสามเหลี่ยมซึ่งมีพื้นที่เท่ากัน เป็นรูปแบบเดียวกันและขนานกันด้วย ส่วนด้านข้างทุกด้านของแท่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน ใช้ประโยชน์สำหรับหักเหแนวทางเคลื่อนที่ของแสง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
white barsแท่งขาว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
black barsแท่งดำ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
torsion-bar spring; torsion barแท่งบิด, ทอร์ซันบาร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
torsion bar; torsion-bar springแท่งบิด, ทอร์ซันบาร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
lingual barแท่งยึดด้านลิ้น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
cross bar; gap barแท่งยึดตัวประกับ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
gap bar; cross barแท่งยึดตัวประกับ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
radiolusแท่งแยง, หมุดแยง, หลอดสวนแยง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Control rodแท่งควบคุม, อุปกรณ์ควบคุมกำลังของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์มีลักษณะเป็นแท่ง แผ่น หรือท่อ ประกอบด้วยสารดูดกลืนนิวตรอน เช่น แฮฟเนียม โบรอน อุปกรณ์นี้อยู่ภายในแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์และสามารถปรับการเคลื่อนที่เข้าหรือออกเพื่อลดหรือเพิ่มอัตราการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์
[นิวเคลียร์]
Mouthstickแท่งไม้ที่ใช้ปากควบคุม, อุปกรณ์ชี้ตำแหน่งสำหรับผู้พิการทางร่างกาย ที่ไม่มีแขน จึงต้องใช้แท่งไม้ควบคุมด้วยปากเพื่อทำงานง่ายๆ เช่น กดแป้นโทรศัพท์ กดแป้นคีย์บอร์ดเพื่อพิมพ์งาน เปิดหน้าหนังสือเป็นต้น [Assistive Technology]
Fuel assemblyชุดเชื้อเพลิงนิวเคลียร์, แท่งหรือชิ้นส่วนเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่ประกอบเข้าด้วยกันเป็นชุด ทั้งนี้แกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ประกอบขึ้นจากชุดแท่งเชื้อเพลิงเพียงชุดเดียว หรือหลาย ๆ ชุดรวมกัน
[นิวเคลียร์]
Fuel rodแท่งเชื้อเพลิง, เม็ดหรือเนื้อเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ ที่บรรจุในเปลือกหุ้มเชื้อเพลิงรูปทรงกระบอก พร้อมใช้หรือนำมาประกอบเป็นชุดแท่งเชื้อเพลิงสำหรับใช้ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (ดู fuel element ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Aluminum ingotsแท่งอะลูมิเนียม [TU Subject Heading]
Blocksแท่งไม้,กลุ่ม [การแพทย์]
Cadmium Rodแท่งแคดเมียม [การแพทย์]
Cocco-Bacilliแท่งสั้นรูปไข่ [การแพทย์]
Column, Radiolucentแท่งโปร่งรังสี [การแพทย์]
Cordแท่ง,กลุ่ม,เป็นสาย,สาย,สายต่อเสียงช่วยฟัง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A spike in serious violent incidents have been reported over the last week.ฉันรายงานเหตุการรุนแรงที่เกิดจากไอ้แท่งนั้น เมื่ออาทิตย์ที่แล้วน่ะ Dead Space: Downfall (2008)
Guys? Gold bars.พวก ทองคำแท่ง The Bank Job (2008)
The obelisk. The obelisk is the key?แท่งหินนี่คือกุญแจ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
I'm not talking gold bars.ฉันไม่ได้พูดถึงทองคำแท่ง The Lazarus Project (2008)
I just used my last stick this morning!ฉันเพิ่งใช้แท่งสุดท้ายหมดไปเมื่อเช้านี้เอง! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Intimacy is like putting your viener on the table and having someone sayความสัมพันธ์ล้ำลึกก็เหมือน เอาแท่งไส้กรอกของคุณวางบนโต๊ะ The Love Guru (2008)
A waterlogged stick will dojust fine.แค่ไม้แท่งเดียว ก็เพียงพอแล้ว Marley & Me (2008)
Sadly, my mum can get a whole pencil case up there.แย่จริง แม่ฉันคาบดินสอ ได้ทั้งแท่งเลยล่ะ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
These flames are also from plants. A pocket of sunlight.เปลวไฟเหล่านี้ได้มาจากพืช แสงอาทิตย์อัดแท่ง Home (2009)
And this pocket of sunlight freed humans from their toil on the land.แสงอาทิตย์อัดแท่ง ปลดปล่อยมนุษย์ จากการตรากตรำหน้าสู้ดิน Home (2009)
The pocket of sunshine's energy chased away the specter of drought that stalked farmland.แสงอาทิตย์อัดแท่งขับไล่ความอดอยากที่น่าพรั่นพรึง หมดไปจากท้องทุ่ง Home (2009)
He's got 3-inch needles in his head!เค้าถูกแท่งเหล็กสามนึ้วเสียบอยู่ที่หัว G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แท่ง[n.] (thaeng) EN: bar ; ingot ; piece   FR: barre [f] ; lingot [m] ; bloc [m] ; bâton [m]
แท่ง[n.] (thaeng) EN: [classifier : pencils ; ingots of tin or lead]   FR: [classificateur : crayons ; lingots d'étain ou de plomb]
แท้ง[v.] (thaēng) EN: miscarry ; have a miscarriage ; abort ; have an abortion   FR: avorter ; faire une fausse couche
แท็งก์[n.] (thaeng) EN: tank ; water tank ; tub ; basin ; cistern ; receptacle ; vat   FR: citerne [f]
แท้งบาดเจ็บ[X] (thaēng bātjep) EN: sting and wound   
แท้งลูก[v. exp.] (thaēng lūk) EN: abort   FR: avorter

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bar[N] ลูกกรง, See also: แท่ง, ซี่, Syn. pole, rod, stick
bar[N] แท่งสบู่
bar magnet[N] แท่งแม่เหล็ก, Syn. magnet
bullion[N] แท่งเงินหรือทองจำนวนมาก
cross[N] แท่งหินรูปไม้กางเขน (สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์)
icicle[N] แท่งน้ำแข็งแหลมที่ย้อยลงมา, Syn. ice
ingot[N] แท่งโลหะ, See also: พิมพ์โลหะ, Syn. metal, bar, block
obelisk[N] แท่งหินที่มีด้านทั้งสี่ลาดเอียงและมีปลายแหลม
radio[PRF] แท่ง, See also: รัศมี, รังสี
poker[N] สิ่งที่ใช้แหย่หรือเขี่ย, See also: แท่งโลหะสำหรับเขี่ย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bar(บาร์) {barred,barring,bars} n. ท่อน,แท่ง,ไม้ขวาง,แถบ,กลอน,สลักประตู,ไม้ราว,กระบอง,ลูกกรง,สิ่งกั้น,รั้ว,อุปสรรค์,ลำ,เส้น,สาย,คอก (ในศาล) ,อาชีพทนายความ,ราวที่ทนายความว่าความในศาล,บัลลังก์สอบสวนในศาล,ที่จำหน่ายเครื่องดื่ม,สายสะพายอิสริยาภรณ์,บาร์ vt. ใส่กลอน
bar codeรหัสแท่ง <คำแปล>หมายถึง รหัสที่ประกอบด้วยเส้นหลายเส้นที่มีขนาดความกว้างต่าง ๆ กัน มักจะมีอยู่บนสินค้านานาชนิด นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน เครื่องอ่านรหัสแท่งจะอ่านได้ด้วยการปล่อยให้แสงผ่าน แล้วนำรหัสเหล่านี้มาแยกออกว่า เป็นรหัสของสินค้าอะไร ราคาเท่าใด บางบริษัทอาจจะใช้เป็นตัวควบคุมบัญชีพัสดุได้ด้วย
bar code optical scannerเครื่องกราดตรวจรหัสแท่งด้วยแสง <คำแปล>เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายปากกาแสง (light pen) ใช้ฉายแสงลงไปที่รหัสแท่งที่ต้องการอ่าน เครื่องจะรายงานบนจอภาพในขณะเดียวกันก็ส่งข้อมูลนั้นไปบันทึกในหน่วยความจำ การทำงานจะอยุ่ในราว 100 ตัวอักษรต่อวินาที หรืออาจเร็วกว่านั้น
bullion(บูล'เยิน) n. ทองแท่ง,เงินแท่ง,ขอบลายทองหรือลายเงิน
gold bullionทองแท่ง
graph plotterพล็อดเตอร์กราฟเป็นหน่วยแสดงผลของคอมพิวเตอร์ที่สามารถแสดงเป็นรูปกราฟชนิดต่าง ๆ ได้ เช่น กราฟเส้น กราฟแท่ง
graphic displayการแสดงผลกราฟิกการแสดงผลของคอมพิวเตอร์ ที่สามารถแสดงผลออกมาเป็นภาพได้ โดยใช้จุดมาเรียงกันเป็นเส้นตรง, เส้นโค้ง หรือแท่ง ฯ การป้อนข้อมูลอาจทำเป็นตัวเลขหรือตัวหนังสือก็ได้ และเราสามารถใช้คำสั่งบังคับให้แสดงภาพด้านตรง หมุน หรือเอียง รวมทั้งอาจมีปากกาไว้ให้เขียนบนจอภาพด้วยก็ได้
obelisk(ออบ'บะลิสคฺ) n. อนุสาวรีย์เป็นแท่งหินสูงรูปสี่เหลี่ยมและยอดเป็นพีระมิด,เครื่องหมายที่ใช้ในการอ้างอิง., See also: obeliscal adj. obeliskoid adj.
omrโอเอ็มอาร์ย่อมาจาก optical mark reader หรือที่แปลว่า เครื่องอ่านสัญลักษณ์ด้วยแสง หมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับอ่านตัวพิมพ์ หรือเครื่องหมายต่าง ๆ ด้วยแสง นิยมใช้ในการอ่านรหัสแท่ง (bar code) หรือตรวจข้อสอบแบบมีตัวเลือก (multiple choices) ฯ
optical bar code readerเครื่องอ่านรหัสแท่งด้วยแสงหมายถึง เครื่องมือที่ใช้แสงผ่านตัวรหัสแท่ง แล้วสามารถนำรหัสเหล่านี้มาแยกออกว่า เป็นรหัสของสินค้าอะไร ราคาเท่าใด บางบริษัทอาจจะใช้เป็นตัวควบคุมบัญชีพัสดุได้

English-Thai: Nontri Dictionary
bullion(n) ทองแท่ง,เงินแท่ง
ingot(n) ลิ่ม,แท่งเหล็ก,ก้อนโลหะ
prismatic(adj) เป็นแท่งปริซึม
stick(n) ฟืน,ไม้เท้า,ไม้เรียว,ก้าน,กิ่งไม้,แท่ง,เสา

German-Thai: Longdo Dictionary
Tafel Schokolade(n) |die, pl. Tafeln Schokolade| ช็อกโกแล็ตแบบแท่ง
Säule(n) |die, pl. Säulen| เสา, แท่งคอนกรีต
Zimtstange(n) |die, pl. Zimtstangen| อบเชยที่เป็นแท่ง
Stange(n) |die, pl. Stangen| ท่อนไม้หรือท่อนโลหะ, แท่งไม้, แท่ง, ท่อน

French-Thai: Longdo Dictionary
broche(n) la, = แท่งเหล็กชนิดหนึ่งใช้เป็นแกนหมุน เช่น เหล็กเสียบไก่ย่าง
croyan(n) |m| ดินสอแท่งทั่วไปอาจหมายถึงดินสอหรือดินสอสีก็ได้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top