Search result for

แทรก

(80 entries)
(0.2113 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แทรก-, *แทรก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แทรกซอน[V] insert, See also: penetrate, pass in (as a wedge), through, squeeze in, Syn. ซอนไช, Example: เขาแทรกซ้อนผ่านกลุ่มคนดูจนได้ออกมายืนแถวหน้า, Thai definition: แทรกไปทั่ว
แทรกซึม[V] infiltrate, See also: permeate, be abundant, Syn. ซึมซาบ, ซึม, Example: ยาเสพติดเป็นปัญหาร้ายแรงที่แทรกซึมเข้าทำลายสังคมเกือบทุกระดับ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนและวัยรุ่น, Thai definition: อาการที่ค่อยๆ แทรกเข้าไปโดยไม่ให้รู้ตัว
แทรกตัว[V] push through, See also: shove, jostle, press, Syn. เบียด, Example: เธอแทรกตัวขึ้นบันไดหน้าของรถคันแรกได้โดยไม่ยากนัก, Thai definition: เบียดเข้าไป
แทรกตัว[V] mix, See also: intermingle, mingle, blend, combine, Syn. ปะปน, Example: มีตำรวจสากลเยอรมันหรือหน่วยข่าวกรองเยอรมัน (DND) แทรกตัวปะปนอยู่กับบรรดานักท่องเที่ยวต่างถิ่นเพื่อจับตานักลงทุนชาวเยอรมันในเมืองไทยที่มีพฤติกรรมที่น่าสงสัย
แทรกแซง[V] intervene (in), See also: interfere in, intrude in, intercede in, step into, meddle in, Example: ผู้ปลูกกระเทียมและหอมหัวใหญ่ได้เดินขบวนเรียกร้องขอให้รัฐเข้าช่วยเหลือแทรกแซงตลาดกระเทียมและหอมหัวใหญ่เนื่องจากราคาตกต่ำ, Thai definition: แทรกเข้าไปเกี่ยวข้องในกิจการของผู้อื่น
แทรกแซง[V] intervene (in), See also: interfere in, intrude in, intercede in, step into, meddle in, Example: ผู้ปลูกกระเทียมและหอมหัวใหญ่ได้เดินขบวนเรียกร้องขอให้รัฐเข้าช่วยเหลือแทรกแซงตลาดกระเทียมและหอมหัวใหญ่เนื่องจากราคาตกต่ำ, Thai definition: แทรกเข้าไปเกี่ยวข้องในกิจการของผู้อื่น
แทรกแซง[V] intervene (in), See also: interfere in, intrude in, intercede in, step into, meddle in, Example: ผู้ปลูกกระเทียมและหอมหัวใหญ่ได้เดินขบวนเรียกร้องขอให้รัฐเข้าช่วยเหลือแทรกแซงตลาดกระเทียมและหอมหัวใหญ่เนื่องจากราคาตกต่ำ, Thai definition: แทรกเข้าไปเกี่ยวข้องในกิจการของผู้อื่น
แทรกโพน[V] catch an elephant in the open area, Thai definition: จับช้างกลางแปลง
แทรกซ้อน[V] have complications, Syn. สอดแทรก, เข้าแทรก, แทรก, Example: เขาตัดสินใจอำลาการเมือง เนื่องจากเข้าผ่าตัดลำไส้ใหญ่แล้วอาการต่างๆ ที่แทรกซ้อนยังไม่ดีขึ้น, Thai definition: การที่สิ่งหนึ่งเกิดขึ้นในระหว่างที่อีกสิ่งหนึ่งกำลังเกิดอยู่
แทรกซ้อน[V] cause complications, See also: create side issues, raise obstacles, deliberately complicate an issue, Syn. แทรก, Example: คนเรามีอยู่มากที่เป็นเบาหวานแล้วไม่รู้ตัว จนกระทั่งเกิดโรคอื่นแทรกซ้อนจึงจะรู้ตัว, Thai definition: ลักษณะที่สิ่งหนึ่งเกิดขึ้นในระหว่างที่อีกสิ่งหนึ่งกำลังเกิดอยู่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แทรก(แซก) ก. เข้าไปอยู่ในระหว่างสิ่งอื่นในลักษณะที่เบียดเสียดหรือสอดเป็นต้น เช่น แทรกตัว
แทรกเจือเพียงนิดหน่อย เช่น แทรกยาดำ แทรกพิมเสน, เกิดขึ้นในระหว่าง เช่น มีโรคปอดบวมแทรก
แทรกเติมเข้าไปในระหว่าง เช่น แทรกเนื้อความ
แทรกโดยปริยายหมายถึงกิริยาอาการที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น พูดแทรก.
แทรก(แซก) น. เรียกม้าหลวงหรือช้างหลวงพวกหนึ่ง ที่จัดให้เดินคั่นระหว่างกระบวนแห่หรือกองทัพแต่ละกระบวน ว่า ม้าแทรก ช้างแทรก.
แทรก(แซก) น. ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง, เดิมเขียนเป็น แซก.
แทรกซอนก. แทรกไปทั่ว.
แทรกซ้อนก. เกิดขึ้นในระหว่าง เช่น มีโรคแทรกซ้อน มีปัญหาแทรกซ้อน.
แทรกซึมก. อาการที่ค่อย ๆ แทรกเข้าไปโดยไม่ให้รู้ตัว.
แทรกเตอร์(แทฺรก-) น. รถทุ่นแรงที่ใช้ในงานเกษตรกรรมหรืองานก่อสร้าง มีทั้งแบบตีนตะขาบและแบบล้อ ใช้ลากหรือขับเคลื่อนอุปกรณ์อย่างอื่นที่ติดเข้ากับตัวรถตามลักษณะงานที่ใช้.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Astrocytoma, Infiltrativeแทรกแซงเข้าไปในเนื้อสมองข้างเดียวอย่างกว้างขวาง [การแพทย์]
Infiltrateแทรก, การแทรก, แทรกแซง [การแพทย์]
Invasionแทรกซึม, การแทรกลง, การรุกราน, ลุกลาม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And in each case, serious complications came on suddenly And without warning.ในแต่ละราย มีโรคแทรกซ้อนที่น่ากังวล และเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน โดยที่ไม่มีท่าทีใดๆมาก่อน Not Cancer (2008)
The lung inflammation is a complication Of the pancreatic failure,ภาวะปอดอักเสบเป็นผลแทรกซ้อน จากภาวะตับอ่อนล้มเหลว Not Cancer (2008)
Sorry if it interfered with your plan to maim me.ขอโทษถ้ามันเป็นการแทรกแซง แผนของนาย ทำให้ฉันพิการ Lucky Thirteen (2008)
Just the opportunistic infection, not the underlying condition.แค่มีอาการแทรกซ้อน มีการติดเชื้อ ไม่ได้เป็นอาการพื้นฐาน Lucky Thirteen (2008)
A common complication of leprosy.ผลแทรกซ้อนของโรคเรื้อน Dying Changes Everything (2008)
Those clankers sabotaged our transmitter, and hard-wired the all-clear signal.ไอ้พวกหุ่นกระป๋องมันแทรกแซง ระบบสื่อสารของเรา แล้วต่อสายตรงสัญญาณเหตุปกติไว้ ต้องซ่อมกันนานเล Rookies (2008)
- How dare you interrupt? !- กล้าดียังไงที่เข้ามาแทรกValiant (2008)
Republic troops have infiltrated the base.พวกสาธารณรัฐแทรกซึมเข้ามายังฐานเรา Duel of the Droids (2008)
I understand the Jedi have infiltrated your lair.ข้าเข้าใจว่าพวกเจได ได้แทรกซึมเข้ามายังรังของเจ้า Lair of Grievous (2008)
How can I tell the professionals that even though I'm the conductor... pull the strings like this, tune like that, how can I interfere with your techniques?ฉันจะบอกมืออาชีพอย่างพวกคุณยังไงดีหล่ะ ถึงแม้ฉันจะเป็นวาทยากร ฉันจะบอกให้คุณดึงนี่ จูนนั่น หรือเข้าไปแทรกแซงเทคนิคของพวกคุณได้ยังไง Beethoven Virus (2008)
Baegeuk has infiltrated the palace.แพกิอุกได้แทรกซึมเข้ามาในพระราชวัง The Kingdom of the Winds (2008)
We could penetrate every goddamn Salafi mosque in the world and still not even get close.เราแทรกซึมไปตามมัสยิดทั่วโลก แต่ยังหาตัวเชาไม่ได้ Body of Lies (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แทรก[X] (saēk) EN: insert ; infiltrate ; penetrate ; insinuate ; introduce   FR: se faufiler ; se frayer un chemin ; s'infiltrer ; insérer
แทรกข้อกำหนด[v. exp.] (saēk khøkamnot ) EN: insert a clause   FR: insérer une clause
แทรกซอน[v.] (saēksøn) EN: insert ; penetrate ; pass in ; through ; squeeze in   
แทรกซ้อน[v.] (saēksøn) EN: cause complications ; create side issues ; raise obstacles ; deliberately complicate an issue ; have complications   
แทรกซึม[v.] (saēkseum) EN: infiltrate ; permeate ; be abundant   FR: s'imprégner ; s'imbiber
แทรกตัว[v.] (saēk tūa) EN: push through ; shove ; jostle ; press   
แทรกตัว[v.] (saēk tūa) EN: mix ; intermingle ; mingle ; blend ; combine   
แทรกเข้า[v. exp.] (saēk khao) FR: insérer ; intercaler
แทรกเตอร์[n.] (thraēktoē) EN: tractor   FR: tracteur [m]
แทรกแซง[v.] (saēksaēng) EN: intervene (in) ; interfere in ; intrude in ; intercede in ; step into ; meddle in   FR: intervenir ; interférer ; se mêler de

English-Thai: Longdo Dictionary
sidebar(n) ข่าวหรือข้อมูลสั้นๆที่แทรกอยู่ข้างๆของข่าวหรือข้อความหลักทั้งในสิ่งพิมพ์บนเว็บและในหนังสือ โดยมากมักจะมีความเกี่ยวข้องกับข้อความหลัก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
baffle[VT] แทรกเข้ามาควบคุม (การไหลของก๊าซ, การส่งคลื่นเสียงหรือแสง)
break in on[PHRV] ขัดจังหวะ, See also: แทรก, Syn. burst in on
break in upon[PHRV] ขัดจังหวะ, See also: แทรก, Syn. burst in on
edge in[PHRV] พูดแทรก, See also: แทรก
go between[PHRV] แทรกระหว่าง
infiltrate into[PHRV] แทรกซึมเข้าไป, See also: ผ่านเข้าไป, ทะลุเข้าไป, ซึมเข้าไป
infiltrate through[PHRV] แทรกซึมผ่าน, See also: แทรกผ่าน, ทุะลุผ่าน, ซึมผ่าน
insert between[PHRV] แทรกระหว่าง, See also: สอดแทรกระหว่าง, ใส่ระหว่าง
insert in[PHRV] แทรกเข้าไปใน, See also: สอดเข้าไปใน, ใส่เข้าไปใน
interleave with[PHRV] สอดแทรกด้วย, See also: แทรกด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anaptyxis(แอนแนพทิค' ซิส) n., (pl. tyxes) การแทรกสระ. -anaptytic (al) adj. (epenthesis of a vowel)
astragalus(แอสแทรก'กะลัส) n., (pl. -li) กระดูกข้อต่อตาตุ่ม. -astragalar adj.
bloop(บลูพ) n. เสียงแทรก,อุปกรณ์กันเสียงแทรก.
bulldoze(บูล'โดซ) {bulldozed,bulldozing,bulldozes} vt. ทำให้กลัว,ขู่,ขู่เข็ญ,คุกคาม,ใช้รถแทรกเตอร์ไถพื้นที่ให้เรียบ
bulldozer(บูล'โดเซอะ) n. รถแทรกเตอร์เกลี่ยดิน
bus(บัส) 1. {bussed,bussing,buses} n. รถโดยสารประจำทาง,รถเมล์,รถบัส,รถม้า,เครื่องบินโดยสาร,ตัวเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าหลายวงจร,สายรวม, สายตัวนำใช้สำหรับการส่งสัญญาณ, หมายถึงวงจรหนึ่งที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อสำหรับส่งถ่ายขัอมูลจากอุปกรณ์หนึ่งไปสู่อีกอุปกรณ์หนึ่ง, สายตา 2. วงจรหรือทางเดินไฟฟ้าที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อสำหรับส่งอิเล็กตรอน ให้กระจายออกไปยังจุดต่าง ๆ คอมพิวเตอร์มีบัสไว้ เพื่อทำหน้าที่กระจายอิเล็กตรอน (ซึ่งแทรกรหัสข้อมูลไปตามจุดที่ต้องการภายในเวลาที่กำหนดให้)
by-effectn. ผลแทรกซ้อน
caterpillar(แคท'ทะพิลละ) n. หนอนผีเสื้อ,หนอนผีเสื้อราตรี,รถแทรกเตอร์
chime(ไชมฺ) {chimed,chiming,chimes} n. อุปกรณ์ตีระฆังให้เป็นเสียงดนตรี,เสียงระฆังกังวาน,เพลงระฆัง,เสียงกลมกลืน. -vi. ขับร้องประสานเสียง,ทำเสียงระฆัง,เห็นด้วย. -vt. ตีระฆัง,ตีระฆังเรียกประชุม,พูดซ้ำซาก. -chime in พูดสอดแทรกอย่างกะทันหัน, See also: chime i
chipper(ชิพ'เพอะ) {chippered,chippering,chippers} adj. ร่างเริง,อารมณ์ดี,เป็นสุข vi. พูดสอด,พูดแทรก,คุย,ส่งเสียงร้องจ๊อก ๆ ,พูดจ้อ n. เครื่องตัด,เครื่องสกัดสว่าน

English-Thai: Nontri Dictionary
complication(n) ความซับซ้อน,ความสับสน,ความยุ่งยาก,ความแทรกซ้อน
corollary(n) บทเทียบ,บทแทรก,ควันหลง,ข้อพิสูจน์
incident(n) เหตุการณ์,เรื่องราว,การบังเกิด,บทแทรก
infiltrate(vt) แทรกซึม,ซึมทะลุ,ผ่านการกรอง
insert(n) สิ่งที่ใส่ไว้,ใบแทรก,สิ่งที่แทรกไว้
insert(vt) ใส่ไว้,สอด,แทรก,บรรจุ
insertion(n) การสอดแทรก,การแทรก,สิ่งที่ใส่ไว้
inset(n) สิ่งที่สอดไว้,ชิ้นผ้า,ใบแทรก,การสอดแทรก
inset(vt) สอดไว้,แทรกไว้,ใส่ไว้
insinuate(vt) ลอบเข้าไป,สอดแทรก,พูดแนะ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
干渉[かんしょう, kanshou] (n) แทรกแซง ก้าวก่าย

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
組み込む[くみこむ, kumikomu] Thai: แทรก(ในการพิมพ์) English: to cut in (printing)
割込む[わりこむ, warikomu] Thai: แทรก ขัดจังหวะ ขัดคอ English: to interrupt
挟む[はさむ, hasamu] Thai: แทรกตรงกลาง English: to hold between

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top