Search result for

แทง

(78 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แทง-, *แทง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แทง[V] stab, See also: pierce, knife, jab, Syn. ทิ่มแทง, Example: อย่าเอาไม้แทงมันแรงนักสิ, Thai definition: เอาของแหลมทิ่มหรือปักเข้าไป
แทง[V] bet, See also: gamble, wager, stake, Example: งวดนี้คนนิยมแทงเลข 13 เพื่อให้ตรงกับ 13 เมษายน, Thai definition: เล่นการพนันบางชนิด
แทง[V] write down instructions or comments (to a subordinate), Syn. แทงเรื่อง, Thai definition: ลงบันทึก, ลงหมายเหตุ
แทงใจ[ADV] on the same wave length, See also: read another's thought, have the same thought, Syn. ตรงใจ, Example: เธอพูดแทงใจเขาเหมือนมานั่งอยู่กลางใจ
แทงทวย[N] Mallotus philippensis Muell. Arg., Syn. กระทุ่ม, คำแสด, Thai definition: ชื่อไม้ต้นชนิด Mallotus philippensis (Lamk.) Muell. Arg. ในวงศ์ Euphorbiaceae ผลมีขน สีแดง ใช้ทำยาได้
แทงหวย[V] buy a lottery ticket, See also: make a gamble, Example: แม่นั้นดูเหมือนจะพอใจที่มีเงินสำหรับแทงหวยทุกงวดๆ, Thai definition: ซื้อเลขหวยโดยหวังถูกรางวัล
แทงตะไบ[V] use a file to rub something smooth or sharp, Syn. ฝนตะไบ, Thai definition: เอาตะไบถูให้เรียบหรือให้คมเป็นต้น
แทงหยวก[V] carve beautifully the banana plant, See also: carve a pith of a banana stalk, Syn. สลักหยวก, Thai definition: สลักกาบกล้วยให้เป็นลวดลายประดับเชิงตะกอนในการเผาศพเป็นต้น
แทงใจดำ[V] hit the nail on the head, See also: hit one's weak spot, Syn. จี้ใจดำ, Example: คำพูดของเธอแทงใจดำผม ทำให้ผมรู้สึกเจ็บไปอีกนาน, Thai definition: พูดตรงกับความในใจของผู้ฟัง, Notes: (สำนวน)
แทงบัญชี[V] record, See also: make a note of, enter, strike off

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แทงก. เอาของแหลมทิ่มหรือปักเข้าไป, โดยปริยายหมายถึงกิริยาอาการที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น กระแสนํ้าแทงตลิ่ง นักมวยแทงศอกคู่ต่อสู้
แทงลงบันทึก, ลงหมายเหตุ, เช่น แทงคำสั่ง แทงหนังสือ
แทงเล่นการพนันบางชนิด เช่น แทงหวย แทงลอตเตอรี่ แทงโป.
แทงตะไบก. เอาตะไบถูให้เรียบหรือให้คมเป็นต้น.
แทงทวยน. ชื่อไม้ต้นชนิด Mallotus philippensis (Lam.) Müll. Arg. ในวงศ์ Euphorbiaceae ผลมีขน สีแดง ใช้ทำยาได้, คำแสด ก็เรียก.
แทงบิลเลียดก. กิริยาที่ใช้ไม้คิวกระแทกลูกบิลเลียดให้กลิ้งไป.
แทงวิสัยน. ชื่อเพลงไทย
แทงวิสัยชื่อการละเล่นของหลวงอย่างหนึ่งใน ๕ ชนิด ได้แก่ ระเบ็ง โมงครุ่ม กุลาตีไม้ กระอั้วแทงควาย และแทงวิสัย ผู้เล่นแทงวิสัยแต่งตัวเป็นเซี่ยวกาง แล้วรำทวนสู้กัน.
แทงหยวกก. สลักกาบกล้วยให้เป็นลวดลายประดับเชิงตะกอนในการเผาศพเป็นต้น.
แทงใจก. เก็งใจ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
transfixแทงทะลุตลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
แทงหยวกก. สลักกาบกล้วยให้เป็นลวดลายประดับเชิงตะกอนในการเผาศพ เป็นต้น [ศัพท์พระราชพิธี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So it's okay to stab his brain because he's old?เราสามารถแทงสมองเค้าได้ เพราะเค้าแก่งั้นรึ ? Not Cancer (2008)
No, it's okay to stab his brain Because he's dead if you don't.เปล่า เราแทงสมองเค้าได้ เพราะเขาจะตายถ้าคุณไม่ทำ Not Cancer (2008)
That whole story was lies. He stabbed a man.เรื่องทั้งหมดโกหก//เค้าแทงคนอื่น Birthmarks (2008)
You're saying that just to screw with me.คุณพูดแบบนี้เพื่อทิ่มแทงฉัน Lucky Thirteen (2008)
Yeah, well, call that Nazi prick. Set a meeting.ใช่ เอาละ เรียกนั่นว่าหนามทิ่มแทงนาซี เรียกประชุม Pilot (2008)
Well,that girl was stabbed, just like in your dream.เด็กสาวถูกแทงเหมือนในความฝันของคุณ And How Does That Make You Kill? (2008)
Stabbed a dude in self-defense.แทงคนนึงเพื่อป้องกันตัว And How Does That Make You Kill? (2008)
Must have got stuck on the scissors when Chelsea was stabbed.คงติดอยู่ที่กรรไกรตอนเชลซีโดนแทง And How Does That Make You Kill? (2008)
We're not going to be able to defend Ealdor with sword and sinew alone. We're going to need a plan.อยู่ๆเราไปสู้ด้วยการตีรันฟังแทงไม่ได้ \ เราต้องวางแผน The Moment of Truth (2008)
He took a hit. Owain didn't land a blow.เขาโดนแทง โอเว่นแทงพลาด Excalibur (2008)
The sword definitely pierced him.ดาบแทงไปที่เขาอย่างแน่นอน Excalibur (2008)
The sword went in, I'm sure. I saw too.มันโดนแทงแน่ๆ ข้าก็เห็น Excalibur (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แทง[v.] (thaēng) EN: stab ; pierce ; puncture ; gore ; spear ; prick ; sting ; penetrate   FR: transpercer ; harponner ; encorner ; percer ; piquer ; enferrer (r.)
แทง[v.] (thaēng) EN: wager ; stake ; gamble ; bet ; make a bet   FR: parier ; miser
แทงข้างหลัง[v. exp.] (thaēng khānglang) EN: betray   FR: trahir
แทงตะไบ[v. exp.] (thaēng tabai) EN: use a file to rub something smooth/sharp   
แทงทวย[n.] (thaēngthūay) EN: Mallotus philippensis Muell. Arg.   
แทงทะลุ[v.] (thaēngthalu) FR: transpercer
แทงบัญชี[v. exp.] (thaēng banchī) EN: record   
แทงบัญชีสูญ[v. exp.] (thaēng banchī sūn) EN: write off   
แทงปลา[v. exp.] (thaēng plā) EN: spear fish   FR: harponner un poisson
แทงพนัน[v. exp.] (thaēng phanan) FR: faites vos jeux !

English-Thai: Longdo Dictionary
go for the jugular(phrase) กะจะเอาให้ถึงตาย สู้ยิบตา, วิจารณ์หรือพูดจาทิ่มแทงใจ เช่น Hannity did not go for the jugular with this opening, but rather he explained the issue fairly objectively and pressed for an opinion.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dig in[PHRV] แทง, See also: เสียบ, จิ้ม, ทิ่ม
dirk[VT] แทงด้วยดาบยาวและตรง
dub[VT] ตี, See also: แทง, ทิ่ม
gore to death[PHRV] แทงด้วยเขา, See also: ฆ่าด้วยเขา
gig[VT] แทงด้วยฉมวก, See also: แทงด้วยฉมวกหรือตะขอ
gore[VT] แทง, See also: ขวิด, Syn. cut, slit, slash, incise
horn[VT] แทง (ด้วยเขา), See also: ขวิด (ด้วยเขา)
impale[VT] แทง (มักใช้รูป passive voice), See also: เสียบ, เสียบทะลุ, Syn. piece, transfix, transpiece
lunge at[PHRV] ทิ่มแทง, See also: แทง
jab[VT] แทง, See also: จิ้ม, ทิ่มแทง, กระทุ้ง, แหย่, Syn. stab, poke, thrust

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acupuncture(n. แอค' คูพังเชอะ ; vt. อะคูพัง' เชอะ) ฝังเข็มบำบัด, การใช้เข็มแทงเนื้อเยื่อ, ฝังเข็มเพื่อการบำบัดโรค
agnail(แอก' เนท) n., adj. ภาวะด้านข้างของเล็กแทงเพข้าไปในเนื้อ (hangnail, whitlow)
antitank(แอนทีแทงคฺ') adj. ต่อต้านหรือทำลายรถถังหรือรถหุ้มเกราะ
appel(อะเพล') n. การแตะเท้า (ในการฟันดาบ) การทิ่มแทง (tap of the foot)
bayonet(เบ'อะนิท) {bayoneted.bayoneting,bayonets} n. ดาบปลายปืน,มีดปลายปืน vt. แทงด้วยดาบปลายปืน
biting(ไบ'ทิง) adj. แสบ,ปวดแสบ,เผ็ดร้อน,เสียดแทง,เหน็บแนม
bookie(บุค'คี) n. คนทำหนังสือ,เจ้ามือรับแทงม้า, Syn. bookmaker
bookmakern. คนทำหนังสือ,เจ้ามือรับแทงม้า, See also: bookmaking n. การทำหนังสือ
bruiser(บรู'เซอะ) n. คนที่แข็งแรงสูงใหญ่,คนที่ชอบตีรันฟันแทง
cantankerous(แคนแทง'เคอเริส) adj. ชอบทะเลาะ,อารมณ์ร้าย,เจ้าอารมณ์, See also: cantankerousness n., Syn. quarrelsome ###A. serene

English-Thai: Nontri Dictionary
belligerent(adj) ชอบรบกัน,ชอบสงคราม,กระหายสงคราม,ชอบตีรันฟันแทง
bookie(n) คนทำหนังสือ,เจ้ามือรับแทงม้า
bookmaker(n) คนทำหนังสือ,เจ้ามือรับแทงม้า
bunt(vt) แทง,ขวิด,ชน
cue(n) สัญญาณ,ไม้แทงบิลเลียด,คำบอกบท,บท,แถว,หางเปีย
dig(vt) ขุด,คุ้ย,จิก,แทง,ขุดค้น
dirk(vt) แทงด้วยกริช
fray(n) การทะเลาะวิวาท,การชกต่อย,การต่อสู้,การตีรันฟันแทง
gaff(n) ฉมวก,หลาวแทงปลา,ตะขอเกี่ยวปลา
gore(vt) ขวิด,แทง,ทิ่ม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
刺す[さす, sasu] Thai: แทง English: to pierce
突く[つく, tsuku] Thai: แทง English: to thrust

German-Thai: Longdo Dictionary
stecken(vt) |steckte, hat gesteckt, etw.(A) in etw.(A)| แทง, เสียบ, ทิ่ม, ปัก, ตอก, ยึดติด เช่น den Stecker in die Steckdose stecken เสียบปลั๊กไฟในเบ้าปลั๊ก(ตัวเมีย)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top