Search result for

แต้ม

(62 entries)
(0.1205 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แต้ม-, *แต้ม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แต้ม[N] strategy, See also: tactics, tact, finesse, Syn. ชั้นเชิง, Example: พอจนแต้มเข้าเขาก็ยักกระสายไปพูดเรื่องอื่น
แต้ม[N] dot, See also: spot, Thai definition: รอยหรือจุดที่มีลักษณะกลมๆ ปรากฏที่ผิวพื้น
แต้ม[N] score, See also: mark, point, Syn. คะแนน, Example: มาร์กเกอร์คือคนนับแต้มและเดินแต้มให้ผู้เล่น, Count unit: แต้ม
แต้ม[V] smear, See also: tinge, anoint, paint, daub, Example: เด็กนั้นเปรียบเสมือนผ้าขาว จะแต้มสีสันให้สวยงามสกปรกอย่างไรก็ได้สุดแต่เจตนา, Thai definition: เอาสีหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งแตะๆ ให้เป็นจุด
แต้มคู[N] artifice, See also: subterfuge, tactics, strategy, craftiness, wile, cunning, Syn. เหลี่ยม, ชั้นเชิง, Example: แต้มคูของเขาเป็นต่อคู่ต่อสู้อยู่หลายขุม, Thai definition: ชั้นเชิงอันแยบคาย
แต้มสี[V] paint, See also: tinge, Syn. ทาสี, Ant. ล้างสี, Example: เด็กๆ ช่วยกันแต้มสีภาพที่พวกเขาวาดไว้
แต้มต่อ[N] handicap, Example: ตอนนี้แต้มต่อไปอยู่ที่คุณ, Count unit: แต้ม, Thai definition: แต้มที่ผู้มีฝีมือเหนือกว่าต่อให้แก่ผู้ที่มีฝีมือด้อยกว่า เพื่อให้มีโอกาสชนะในการแข่งขันได้พอๆ กัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แต้มก. เอาสีหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งแตะ ๆ ให้เป็นจุด เช่น แต้มสี แต้มยา
แต้มปลูก (เฉพาะต้นยา).
แต้มน. รอยหรือจุดที่มีลักษณะกลม ๆ ปรากฏที่ผิวพื้น
แต้มคะแนน เช่น สอบได้กี่แต้ม
แต้มตาที่เดินอย่างตาหมากรุก, ชั้นเชิง เช่น เขาเดินแต้มสูง.
แต้มคูน. ชั้นเชิงอันแยบคาย.
แต้มต่อน. แต้มที่ผู้มีฝีมือเหนือกว่าต่อให้แก่ผู้ที่มีฝีมือด้อยกว่า เพื่อให้มีโอกาสชนะในการแข่งขันได้พอ ๆ กัน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Grade Point Average, Cumulativeแต้มเฉลี่ยสะสมผลการเรียน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
TREY:แต้มGrudge Match (2013)
Can you make dapple lumpkins...คุณสามารถทำให้ ลัมกินส แต้ม Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Two sixes.สองแต้ม Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Come on. I've got 30, what have you got?เอาเถอะ ฉัน 30 แต้ม แล้วนายล่ะ Stand by Me (1986)
- Lisa's gonna decorate it.- ลิซ่า คอยแต่งแต้มสีสัน Dirty Dancing (1987)
Just seeing someone in the office, you don't really get a chance to know them.เอาละนะ อย่างนั้นแหละ ดีมาก ได้แต้ม -เป็นไรไป? Big (1988)
- Yeah.ทํา 10 แต้มในควอเตอร์แรก Big (1988)
Two-zip.แล้วทั้งเกมส์เขาจะทําแต้มได้เท่าไหร่ Big (1988)
Just made it. Two-zip.ง่ายมาก 40 แต้มครับ Big (1988)
Whoa!ดูนะ เมื่อ 1 ควอเตอร์ได้ 10 แต้ม Big (1988)
He knows I'm desperate.- ฉันจนแต้มจริงๆ Punchline (1988)
When he was still in the minors, he bought a new pair of spikes and hurt his feet.ตอนที่เขายังอยู่ในทีมชั้นสอง เขาซื้อรองเท้ามาคู่หนึ่ง แต่มันกัดเท้าเขา ดังนั้นเมื่อถึงแต้มที่ 6... Field of Dreams (1989)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แต้ม[n.] (taēm) EN: mark ; spot ; dot   FR: marque [f]
แต้ม[n.] (taēm) EN: score ; point ; grade   FR: point [m] ; score [m]
แต้ม[v.] (taēm) EN: mark   FR: marquer ; piqueter
แต้มต่อ[X] (taēm tø) EN: odds   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ahead[ADJ] แต้มนำไป, See also: ชนะไป
ahead[ADV] แต้มนำไป, See also: ชนะไป, Syn. leading, winning
daub up[PHRV] ป้าย, See also: แต้ม
daub with[PHRV] ป้ายด้วย, See also: แต้มด้วย
dot[N] จุด, See also: แต้ม, จุดทศนิยม, จุดประ, Syn. spot, point, speckle
game[N] แต้มคะแนนที่ทำให้ชนะการแข่งขัน
love[N] แต้มศูนย์ (เทนนิส)
mark[N] คะแนน, See also: แต้ม, Syn. tick
marking[N] เครื่องหมาย, See also: แต้ม, รอย
pip[N] แต้มบนไพ่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brown(เบราน์) n. สีน้ำตาล,ม้าสีดำที่มีแต้มสีน้ำตาล,เหรียญทองแดง adj. สีน้ำตาล,มีผิวหนังผมขนเป็นสีน้ำตาล,อาบแดด -Id. (do it upbrown ดำดีที่สุด) vt. ทำให้เป็นสีน้ำตาล, See also: brownish,browny adj.
checkmatevt.,n. (การ) รุกจนแต้ม,ทำให้แพ้
colored(คัล'เลอดฺ) adj. มีสี,เกี่ยวกับชนชาติที่สีผิวหนังไม่เป็นสีขาว,เกี่ยวกับชนชาตินิโกร,ลวง,มีอคติ,มีใจโอนเอียง,ต่อแต้ม (คำพูด), Syn. prejudiced
coloured(คัล'เลอดฺ) adj. มีสี,เกี่ยวกับชนชาติที่สีผิวหนังไม่เป็นสีขาว,เกี่ยวกับชนชาตินิโกร,ลวง,มีอคติ,มีใจโอนเอียง,ต่อแต้ม (คำพูด), Syn. prejudiced
dab(แดบ) vt.ป้าย,แต้ม,ตบเบา ๆ n. รอยป้าย,รอยแต้ม,จำนวนเล็กน้อย,ผู้ชำนาญ, See also: dabber n. ที่ดุน,สิ่งที่ใช้แตะเบา ๆ ,
dabble {dabbledvt. ทำให้เปียกหน่อย ๆ ,ทำให้เป็นรอยแต้มรอยด่าง,กระเด็นเป็นรอยเปียก vi. เล่นน้ำ,ทำเล่น ๆ, See also: dabbler n. ดูdabble
dabbles}vt. ทำให้เปียกหน่อย ๆ ,ทำให้เป็นรอยแต้มรอยด่าง,กระเด็นเป็นรอยเปียก vi. เล่นน้ำ,ทำเล่น ๆ, See also: dabbler n. ดูdabble
dabblingvt. ทำให้เปียกหน่อย ๆ ,ทำให้เป็นรอยแต้มรอยด่าง,กระเด็นเป็นรอยเปียก vi. เล่นน้ำ,ทำเล่น ๆ, See also: dabbler n. ดูdabble
dapple(แดพ'เพิล) n. จุดด่าง,รอยแต้ม,ลายด่างadj. เป็นรอยแต้ม vt.,vi. ทำให้เป็นหรือกลายเป็นจุดด่าง
dappled(แดพ'เพิลดฺ) adj. เป็นจุด,เป็นรอยด่าง,เป็นแต้ม

English-Thai: Nontri Dictionary
ace(n) แต้มหนึ่ง,รูปเอี่ยว,ตัวยง,คนเก่ง
beset(vt) โจมตี,กลุ้มรุม,จู่โจม,ห้อมล้อม,ทำให้จนแต้ม
bungle(n) ความซุ่มซ่าม,การทำพลาด,การทำห้าแต้ม
bungle(vt) ซุ่มซ่าม,ทำพลาด,ทำห้าแต้ม,ทำลวกๆ
checkmate(n) การรุกจนแต้ม
checkmate(vi) รุกจนแต้ม
dab(n) รอยแต้ม,รอยป้าย,การตบเบาๆ
dab(vt) ตบเบาๆ,แตะเบาๆ,ป้าย,แต้ม,ซับ
dabble(vt) ทำให้เปื้อนไปทั่ว,ทำให้เปียกไปทั่ว,ทำให้เป็นรอยแต้ม
daub(vt) ทา,ฉาบ,แต้ม,ทำเปื้อน

German-Thai: Longdo Dictionary
Satz(n) |der, pl. Sätze| เกมเทนนิส เช่น Sie hat den ersten Satz mit 7:5 gewonnen. เธอชนะเกมแรกด้วยแต้ม 7:5

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top