Search result for

แจ่ม

(71 entries)
(0.0133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แจ่ม-, *แจ่ม*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
แจ่ม (adj slang ) good, neat, pretty
See also: S. แหล่ม,

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แจ่ม[V] bright, See also: clear, shining, glowing, light, transparent, Syn. แจ้ง, กระจ่าง, ใส, ชัดเจน, Ant. มัว, มัวหมอง, Example: วันนี้ท้องฟ้าแจ่มคิดว่าฝนจะไม่ตกแน่นอน
แจ่มใส[ADJ] bright, See also: brilliant, fine, clear, fresh, Example: เขากล่าวสรุปในตอนท้ายว่าจีนในวันข้างหน้ามีหนทางแจ่มใสแทบทุกด้าน
แจ่มใส[ADV] cheerfully, See also: fine, freshly, Example: ทุกคนอาบน้ำอย่างสดชื่นแจ่มใสที่ลำน้ำชี
แจ่มใส[V] be clear, See also: be bright, be cheerful, be fine, Syn. ปลอดโปร่ง, กระจ่าง, โปร่ง, Ant. ขุ่นมัว, Example: วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสไร้เมฆหมอก
แจ่มใส[V] be cheerful, See also: be happy, be delighted, be joyful, Syn. ชื่นบาน, เบิกบาน, Ant. ขุ่นมัว, Example: วันรุ่งขึ้นหญิงผู้นั้นก็กลับมา หน้าตาดูแจ่มใสขึ้น, Thai definition: ปลอดโปร่งไม่ขุ่นมัว
แจ่มจ้า[ADV] brightly, See also: brilliantly, magnificently, gorgeously, Syn. สุกใส, เจิดจ้า, สว่างไสว, เรืองรอง, Example: แผนการณ์ต่างๆ ก็จุดประกายแจ่มจ้าขึ้นในความคิดของเขา
แจ่มชัด[ADJ] clear, See also: distinct, obvious, explicit, evident, Example: เขาต้องค้นหาคำตอบที่แจ่มชัดกับคำถามในครั้งนี้
แจ่มชัด[ADV] clearly, See also: distinctly, obviously, explicitly, evidently, Example: การคิดพิจารณาถึงปัญหาต่างๆ จะช่วยให้เรามองเห็นปัญหาได้อย่างแจ่มชัดยิ่งขึ้น
แจ่มชัด[V] be clear, See also: be explicit, be distinct, be obvious, be apparent, Syn. ชัดเจน, ชัด, ใส, กระจ่าง, Ant. มัว, Example: ความคิดของเขาแจ่มชัดกว่าผู้สมัครคน อื่นๆ ที่เป็นตัวเก็งในการแข่งขันในครั้งนี้
แจ่มแจ้ง[ADV] clearly, See also: distinctly, obviously, explicitly, evidently, Example: เซลส์แมนคนนั้นอธิบายให้เราฟังอย่างแจ่มแจ้งถึงวิธีการใช้เครื่องมือ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แจ่มว. กระจ่าง, ไม่มัวหมอง.
แจ่มแจ้งว. กระจ่างชัด, แจ่มกระจ่าง.
แจ่มใสน. ปลอดโปร่งไม่ขุ่นมัว เช่น อารมณ์แจ่มใส, โปร่ง เช่น อากาศแจ่มใส.
โปร่งแจ่มใสไม่อึดอัด เช่น สมองโปร่ง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
well-definedแจ่มชัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
แหล่มเลยแจ่มมาก ๆ [ศัพท์วัยรุ่น]
Attractiveแจ่มใสชวนมอง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah!แจ่มCloudy with a Chance of Meatballs (2009)
Yes!แจ่มFresh Paint (2010)
Nice.แจ่ม I Helu Pu (2012)
I'll see you bright and early Monday morning.ผมคงเห็นคุณแจ่มใสและมาทันในตอนเช้าวันจันทร์นะ.. Odyssey (2008)
What do you mean "bright and early"?คุณหมายถึงอะไร แจ่มใสและมาทัน? Odyssey (2008)
Yeah, but it was dull, or foggy, or gray.ใช่แต่มันไม่แจ่มใสหรือพร่ามัวหรือเป็นสีเทา Not Cancer (2008)
You obviously think it is broke.คุณจะแจ่มแจ้งว่ามันพัง Adverse Events (2008)
You obviously think it ain't.คุณจะแจ่มแจ้งว่ามันไม่ Adverse Events (2008)
Children who've been through trauma can't think clearly.เด็กที่เคยได้รับความเจ็บปวด มีความคิดไม่แจ่มใส Emancipation (2008)
The atmosphere is to be lively, with sunshine and translucent.บรรยากาศที่เรากำลังอยู่มีแสงแดดและท้องฟ้าแจ่มใส Beethoven Virus (2008)
That's brilliant, Dave.แจ่มมาก เดฟ The Bank Job (2008)
And the afternoon will clear up.และในตอนบ่ายอากาศจะแจ่มใส Heartbreak Library (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แจ่ม[adj.] (jaem) EN: bright ; brilliant ; clear ; limpid   FR: clair ; lumineux
แจ่มกระจ่าง[v.] (jaemkrajāng) EN: be bright ; be clear ; be distinct ; be obvious   
แจ่มกระจ่าง[adv.] (jaemkrajāng) EN: clearly ; distinctly ; obviously ; explicitly ; evidently   
แจ่มจ้า[adv.] (jaemjā) EN: brightly ; brilliantly ; magnificently ; gorgeously   
แจ่มชัด[adj.] (jaemchat) EN: clear ; distinct ; obvious ; explicit ; evident ; vivid ; crystal clear   
แจ่มแจ้ง[adj.] (jaemjaēng) EN: clear; explicit ; distinct ; obvious ; apparent ; perfectly clear   FR: évident ; criant ; explicite
แจ่มแจ้ง[adv.] (jaemjaēng) EN: clearly ; distinctly ; obviously ; explicitly ; evidently   FR: clairement ; distinctement ; explicitement
แจ่มใส[adj.] (jaemsai) EN: bright ; brilliant ; fine ; clear ; fresh ; good   FR: radieux ; sans nuage
แจ่มใส[adj.] (jaemsai) EN: alert ; awake ; untroubled ; cheerful ; bright   
แจ่มใส[adv.] (jaemsai) EN: cheerfully ; freshly   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chirpy[ADJ] ร่าเริง, See also: แจ่มใส, Syn. cheerful, merry
limpid[ADJ] ชัดแจ้ง, See also: แจ่มแจ้ง, กระจ่าง, Syn. lucid, clear
luminous[ADJ] เข้าใจง่าย, See also: แจ่มแจ้ง, ชัดแจ้ง, Syn. understandable, perspicuous, lucid, clear, Ant. obscure
manifestable[ADJ] แจ่มแจ้ง, See also: เด่นชัด
chipper[SL] สดชื่น (ภาษาอังกฤษมาตรฐาน), See also: แจ่มใส, กระปรี้กระเปร่า
clear as a vodka[SL] แจ่มใสมาก
splendid[ADJ] แจ่มจรัส, See also: รุ่งโรจน์, Syn. brillant, luminous
unequivocal[ADJ] ชัดเจน, See also: แจ่มแจ้ง, Syn. clear, absolute, certain, definite, incontrovertible, indubitable, Ant. ambiguous, unclear

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
algorithm(แอล' กะริธธึม) n. ระบบกฏเกณฑ์ในการแก้ปัญหาของจำนวนที่แน่นอนทางคณิตศาสตร์เช่นในการหาค่าของตัวหารร่วมที่สุด., Syn. algorism, -algorithmic adj. ขั้นตอนวิธีอัลกอริทึมหมายถึง การวิเคราะห์แยกแยะวิธีการทำงานให้เป็นขั้นเป็นตอนโดยกำหนดให้เรียงกันไปตามลำดับ การเขียนโปรแกรมในยุคแรก ๆ นั้น ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องมองเห็นขั้นตอนในการแก้ปัญหาอย่างแจ่มชัดเสียก่อน จึงจะเขียนโปรแกรมได้
apparent(อะพา'เรินทฺ) adj. เด่นชัด,ชัดเจน,แจ่มแจ้ง,ภายนอก,เกี่ยวกับหลักฐานแรก เริ่ม,เหมาะที่จะครองมาก. -apparentness n., Syn. clear, evident ###A. doubtful, hazy)
beaming(บีม'มิง) adj. ปิติยินดี,ยิ้มแย้มแจ่มใส,เปล่งแสง,ฉายแสง, Syn. radiant ###A. gloomy
blankly(แบลง'คลี) adj. ไม่ยิ้มแย้มแจ่มใส,มีใบหน้าที่เฉยเมย,ทั้งหมด,ทุกแง่ทุกมุม, Syn. fully
bright(ไบรทฺ) adj. สว่าง,โชติช่วง,ใส,สดใส,แจ่มใส,ร่าเริง,ฉลาด,หลักแหลม,มีชีวิตชีวา,มีชื่อเสียงโด่งดัง., See also: brights n. ไฟหน้ารถที่ใช้ส่องให้สว่างจ้า,ความสว่างจ้า brightish adj. ดูbright
clear(เคลียร์) {cleared,clearing,clears} adj.,adv. ใส,ไม่ขุ่น,ไม่มีฝุ่น,แจ่มแจ้ง,ใสแจ๋ว,ใสสะอาด,ไร้มลทิน,ชัดเจน,แน่ชัด,ไม่มีอุปสรรค์,เปิดเผย,ไม่มีสินค้า,ไม่มีหนี้สิน,ไม่มีส่วนลด vt. ทำให้สะอาด,ทำให้ใสแจ๋ว,กวาดล้าง vi. ใส,กลายเป็นใสสะอาด,กลายเป็นชัดเจน,แลกเปลี่
clearheadedadj. หัวสมองแจ่มใส.
dim(ดิม) {dimmed,dimming,dims} adj. ทึบ,หมอง,สลัว,ไม่สว่าง,พร่า,คลุมเครือ,เลือนราง,เชื่องช้า,ท้อแท้,หมอง,ไม่แจ่มแจ้ง -Phr. (take a dim view of สงสัย,มองในแง่ร้าย) vt.,vi. (ทำให้) ทึบ, (ทำให้) หมอง,ทำให้ (เลือนราง) ., See also: dims n.,pl. ไฟสลัว,ไฟหรี่
distinct(ดิสทิงทฺ') adj. ชัดเจน,แจ่มแจ้ง,แน่นอน,จำเพาะ,เจาะจง,หายาก,น่าสังเกต,แตกต่าง., See also: distinctness n. ดูdistinct, Syn. clear
distinctly(ดิสทิงคฺ'ลี) adv. ชัดเจน,แจ่มแจ้ง,อย่างไม่ต้องสงสัย, Syn. clearly,unmistakably

English-Thai: Nontri Dictionary
aglow(adj) อิ่มเอิบ,เปล่งปลั่ง,แจ่มใส,สว่าง
apparent(adj) ประจักษ์,แจ่มแจ้ง,เด่นชัด,ชัดเจน
beaming(adj) เปล่งแสง,ฉายแสง,ปีติยินดี,ยิ้มแย้มแจ่มใส
bright(adj) สว่างไสว,ช่วงโชติ,แจ่มใส,แจ่มแจ้ง,สดใส,ร่าเริง,ฉลาด
bright(adv) สว่างไสว,แจ่มใส,แจ่มแจ้ง,สดใส,ร่าเริง,ฉลาด,หลักแหลม
brighten(vi,vt) สว่างขึ้น,แจ่มใสขึ้น,ร่าเริง,เบิกบาน,สดใส,เปล่งปลั่ง,แจ่มแจ้ง
brightness(n) ความสว่าง,ความสว่างไสว,ความแจ่มใส,ความเปล่งปลั่ง,ความฉลาด
clarity(n) ความกระจ่าง,ความแจ่มแจ้ง,ความชัดเจน
clear(adj) กระจ่าง,แจ่มแจ้ง,ใส,สว่าง,ไม่ขุ่น,ชัดเจน
clearness(n) ความแจ่มแจ้ง,ความกระจ่าง,ความชัดเจน

German-Thai: Longdo Dictionary
verschwimmen(vi) |verschwamm, ist veschwommen| ไม่ชัดเจน, ไม่แจ่มชัด เช่น 1° Deine Idee ist voll verschwommen! = ความคิดของคุณ ช่างไม่แน่ชัดเอาซะเลย 2° Mein Hausprojekt schwimmt immer noch. = โครงการบ้านของผมยังเลือนลางอยู่เลย 3°เช่น Eine Kirche verschwimmt vor meinen Augen. = ฉันเห็นโบสถ์เลือนลางอยู่ข้างหน้า
offenbar(adj adv) ซึ่งเห็นได้ชัด, ประจักษ์, แจ่มแจ้ง, เด่นชัด, ชัดเจน เช่น Der Zigaretten-Schmuggel nach Deutschland hat sich nach der Tabaksteuererhöhung offenbar verdoppelt.

French-Thai: Longdo Dictionary
joie(n) |f| ความยินดี, ความสดชื่น, ความชื่นบาน, ความสบายใจ, ความแจ่มใส

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top