Search result for

แข็งแรง

(55 entries)
(0.0116 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แข็งแรง-, *แข็งแรง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แข็งแรง[V] be healthy, See also: be strong, Syn. ล่ำสัน, Ant. อ่อนแอ, Example: ลูกชายของเขาดูแข็งแรงขึ้นหลังจากที่ไปเข้าคอร์สเพาะกายมา, Thai definition: มีกำลังมาก, ทำอย่างเต็มกำลัง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แข็งแรงว. มีกำลังมาก, ลํ่าสัน, มั่นคง, คงทน, อย่างเต็มกำลัง เช่น ทำงานแข็งแรง.
ขยัน ๑แข็งแรง, เข้าที, เช่น เนื้อหนังขยันมั่นคงนัก (อิเหนา), พอกํ้ากึ่งกลางนั้นขยันนัก (เพลงยาวถวายโอวาท).
ฟิตแข็งแรง, กระปรี้กระเปร่า, เช่น ร่างกายกำลังฟิต. (อ. fit). ก. ฝึกซ้อม เช่น ฟิตเต็มที่.
วิภูแข็งแรง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Denseแข็งแรง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Two weeks ago, this man was healthy and mentally stable.สองอาทิตย์ก่อนเขา ยังแข็งแรงและปกติดี Dead Space: Downfall (2008)
But Amber, she was young and healthy.แต่แอมเบอร์.. เธออายุยังน้อยแล้วก็แข็งแรงดี Birthmarks (2008)
Little by little, the cysts replace healthy lung tissue until your lungs stop working.ทีละน้อยทีละน้อย ซีสจะมาแทนเนื้อปอดที่แข็งแรง จนกระทั่งปอดหยุดทำงาน Lucky Thirteen (2008)
I thought more would make him strong.ผมคิดว่าถ้ากินเยอะขึ้น ก็จะทำให้เขาแข็งแรงขึ้น Emancipation (2008)
They'll want to talk to you. Rest. You'll need your strength.พวกเขาต้องการจะพูดกับท่าน พักผ่อนซะ ท่านต้องการให้ร่างกาบแข็งแรงกว่านี้ Valiant (2008)
I'm afraid this potion tastes like toad water but it'll get you back on your feet.ผมเกรงว่ายานี่จะมีรสชาติเหมือนน้ำคางคก แต่มันจะทำให้ท่านกลับมาแข็งแรงได้ Valiant (2008)
I'm fitter than I was before.ข้ารู้สึกแข็งแรงกว่าแต่ก่อนด้วยซ้ำ The Mark of Nimueh (2008)
Some of them just won't be strong enough to survive.บางคนก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงนัก The Moment of Truth (2008)
He is Camelot's strongest warrior. If anyone can defeat it, he can.เขาคือคนที่แข็งแรงที่สุดในคาเมลอต ถ้าจะมีใครสักคนปราบมันได้ ก็ต้องเป็นเขานั่นแหล่ะ Excalibur (2008)
Muten-Roshi seems as healthy as always-ตาเฒ่าลามก ดูเหมือนจะแข็งแรงดีนะค่ะ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Shs got superstrength, zero inhibition, and no remorse.หล่อนมีความแข็งแรงที่เกินคน ไม่เคยยับยั้งชั่งใจ และไม่เคยรู้สึกอะไรทั้งนั้น Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Shs got superstrength, zero inhibition, and no remorse.หล่อนแข็งแรงมาก, ไม่เคยยับยั้งชั่งใจและไม่มีความรู้สึก Heroes: Countdown to the Premiere (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แข็งแรง [adj.] (khaengraēng) EN: strong ; healthy ; intrepid ; hard-boiled ; doughty ; robust   FR: fort ; puisant ; robuste ; costaud

English-Thai: Longdo Dictionary
wellness(n) การมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงสมบูรณ์ เช่น Action for Healthy Kids, with input from our State Teams and Partner organizations, has gathered wellness policies from districts and states across the nation to provide examples of language and guidelines.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
able-bodied[ADJ] แข็งแรง, Syn. healthy, fit
athletic[ADJ] ที่มีร่างกายเหมือนนักกีฬา, See also: แข็งแรง, Syn. fit, muscular, strong
alive and kicking[IDM] แข็งแรงดี (คำไม่เป็นทางการ), See also: แข็งแกร่ง
brace up[PHRV] แข็งแรงขึ้น, See also: เข้มแข็ง, สดชื่นขึ้น, ร่าเริงขึ้น, ชุ่มชื่นขึ้น, Syn. cheer up
feel fit[IDM] แข็งแรง, See also: มีสุขภาพดี
fit[ADJ] ที่มีสุขภาพดี, See also: แข็งแรง, Syn. healthy, robust, well, Ant. weak, unfit
get into shape[IDM] แข็งแรงขึ้น, See also: แข็งแกร่งขึ้น
get on[PHRV] แข็งแรงขึ้น, Syn. be on
get well[PHRV] แข็งแรงขึ้น (คำไม่เป็นทางการ), See also: สุขภาพดีขึ้น, Syn. look well
hale and hearty[ADJ] กระชุ่มกระชวย, See also: แข็งแรง, กระปรี้กระเปร่า, Syn. lusty, robust, Ant. ill, sickly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aardvark(อาร์ด' วาร์ค) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่หากินมดและปลวกเป็นอาหาร มีลิ้นยาวมาก อุ้งเท้าที่แข็งแรง และหูที่ยาว (a mammal)
able-bodiedadj. แข็งแรง, มีสุขภาพดี
ambulatory(แอมบิวละโท' รี) adj. เกี่ยวกับการเดิน, เหมาะสำหรับเดิน, เดินไปมา, แข็งแรงพอที่จะเดินได้แล้ว (ลงจากเตียง) , เปลี่ยนแปลงได้. -n. ระเบียง, ที่เดินเล่นที่มีหลังคา, Syn. walking)
armipotent(อาร์มิพ'โพทันทฺ) adj. แข็งแรง (กองทัพ) -armipotence n. (strong in battle)
athletic(แอธเลท'ทิค) adj. มีร่างกายที่แข็งแรง,ปราดเปรียว, เกี่ยวกับนักกีฬาหรือกรีฑา,มีร่างกายที่เหมือนนักกีฬา, Syn. physically strong, robust)
beef(บีฟ) {beefed,beefing,beefs} n. เนื้อวัว,เนื้อควาย,วัวสำหรับฆ่าเป็นอาหาร,กำลังกล้ามเนื้อ,อำนาจ,พละกำลัง,น้ำหนัก,การบ่น vi. บ่น, See also: beef up ทำให้แข็งแรง,เพิ่มกำลัง,เพิ่มจำนวน
bonnie(บอน'นี่) adj. สวยงาม,เจริญตา,สุขภาพแข็งแรง,ร่าเริง,เงียบสงบ,ดี,สบายใจ, See also: bonnily adv. bonniness n.
bonny(บอน'นี่) adj. สวยงาม,เจริญตา,สุขภาพแข็งแรง,ร่าเริง,เงียบสงบ,ดี,สบายใจ, See also: bonnily adv. bonniness n.
bouncern. บุคคลหรือสิ่งที่เด้งกลับผู้มีหน้าที่เอาคนก่อกวนออกไป,คนโกหก,ใหญ่และแข็งแรง
bouncing(เบา'ซิง) adj. ใหญ่,แข็งแรง,เต็มที่,หนวกหู, Syn. big,strong

English-Thai: Nontri Dictionary
anile(adj) เหมือนหญิงชรา,ไม่แข็งแรง,อ่อนแอ
athletic(adj) แข็งแรง,ล่ำสัน,ว่องไว,เกี่ยวกับกีฬา,เกี่ยวกับการกรีฑา
bonnie(adj) แข็งแรง,น่ารัก,สวยงาม,ร่าเริงดี
bonny(adj) แข็งแรง,น่ารัก,สวยงาม,ร่าเริงดี
bouncing(adj) ใหญ่,แข็งแรง,กำยำ
brawn(n) หมูเค็ม,หมูตั้ง,กล้ามเนื้อ,พละกำลัง,กำลัง,ความแข็งแรง
brawny(adj) แข็งแรง,กำยำ
brunt(n) ความแข็งแกร่ง,ความแข็งแรง
burly(adj) แข็งแรง,กำยำ,แข็งแกร่ง
buttress(vt) ยัน,ทำให้แข็งแรง,ค้ำจุน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
丈夫[じょうぶ, joubu] (adj な) แข็งแรง ทนทาน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
強い[つよい, tsuyoi] Thai: แข็งแรง English: strong

German-Thai: Longdo Dictionary
robust(adj) ทนทาน แข็งแรง, See also: dauerhaft
straff(adj) |straffer, straffst| แน่น, ทรงตัว, ตึง, แข็งแรง เช่น straffe Haut ผิวที่แข็งแรง
gesund(adj adv) แข็งแรง, ที่มีสุขภาพดี เช่น Mein Kind ist nicht so gesund. ลูกของฉันสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่, See also: A. krank,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top