Search result for

แก่ง

(37 entries)
(0.0273 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แก่ง-, *แก่ง*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ล่องแก่ง (n ) rafting

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แก่ง[N] islet, See also: isle, cataract, Syn. โขดหิน, พืดหิน, Example: นายเรือต้องคอยระวังไม่ให้เรือชนแก่ง, Count unit: แก่ง, Thai definition: พืดหินหรือโขดหินที่กีดขวางทางน้ำ มักจะมีตามต้นแม่น้ำ
แก่งแย่ง[V] compete for, See also: vie for, contest, wrangle, contend for, struggle for, Syn. ชิง, แย่ง, ชิงดีชิงเด่น, ช่วงชิง, Example: คนพวกนี้กำลังแก่งแย่งอำนาจจากผู้บริหารชุดเดิม, Thai definition: พยายามเอารัดเอาเปรียบกันหรือจะเอาแต่ได้ข้างเดียว, ไม่ปรองดองกัน
แก่งแย่งชิงดี[V] compete (for a better position), See also: scramble, strive, vie, Syn. ชิง, แย่ง, ชิงดีชิงเด่น, ช่วงชิง, Example: โลกปัจจุบันนี้เป็นโลกที่สับสนวุ่นวายและผู้คนแก่งแย่งชิงดีกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แก่งน. พืดหินหรือโขดหินที่กีดขวางทางนํ้า มักจะมีตามต้นแม่นํ้า.
แก้งก. ขูดให้หมด
แก้งเคล็ด, ยอก, เช่น คอแก้ง.
แก๊งน. กลุ่มคนที่ตั้งเป็นก๊กเป็นเหล่า (มักใช้ในความหมายไม่ดี) เช่น แก๊งโจร แก๊งอันธพาล
แก๊งกลุ่มคนที่ประพฤติตนไม่ดี เช่น ในซอยนี้มีแก๊งติดยา ฉันจึงไม่กล้าเดินเข้าไปคนเดียว.
แก้งก้นน. เรียกไม้ชำระ ว่า ไม้แก้งก้น.
แก่งแย่งก. พยายามเอารัดเอาเปรียบกันหรือจะเอาแต่ได้ข้างเดียว, ไม่ปรองดองกัน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rapids แก่ง
ในภาษาไทยมีความหมาย 2 อย่าง คือ 1. แก่ง หมายถึง เกาะที่มีขนาดเล็กมากๆ และหมายความรวมไปถึงโขดหิน ในทะเลที่ไม่ค่อยจะมีความสำคัญเหมือนเกาะซึ่งมีพื้นที่กว้างกว่า 2. แก่ง หมายถึง น้ำตกหรือแก่งในแม่น้ำ ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆ มีสาระสำคัญ เช่นเดียวกับเกาะ แต่น้อยกว่ามาก [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So it's okay to stab his brain because he's old?เราสามารถแทงสมองเค้าได้ เพราะเค้าแก่งั้นรึ ? Not Cancer (2008)
Well, he deserved it, the stupid old crone.ก็เขาสมควรโดน ตาแก่งี่เง่า The Moment of Truth (2008)
- To bond, y'old grumpy.- เพื่อสัญญาของยัยแก่งักนั้น The House Bunny (2008)
Yeah, y'old grumpy. To bond.ใช้ ยายแก่งักนั้น เพื่อสัญญา The House Bunny (2008)
We'll make it a joint venture Before we're in our denturesมันจะเป็นข้อสัญญาของเรา ก่อนที่เราจะแก่งั่ก Up (2009)
The recent release of Nelson Mandela from prison has triggered a power struggle between the ANC and their black rivals.ข่าวการปล่อยตัว.. เนลสัน แมนเดล่า ออกจากเรือนจำ.. จุดชนวนให้เกิดการแก่งแย่งอำนาจกัน ระหว่างสมัชชาแห่งชาติแอฟริกา และกลุ่มนิยมแอฟริกัน Invictus (2009)
- Rube was a fucking idiot.- รู้บมันแค่ตาแก่งี่เง่า Dead Like Me: Life After Death (2009)
Ninja, ninja, ninja. Yeah, you old fuck.นินจา-นินจา-นินจา ไอ้แก่งี่เง่า Ninja Assassin (2009)
Well, maybe I shouldn't be dating such an old man.งั้นบางทีฉันไม่น่าคบคนแก่งั่กขนาดนี้เลย The Twilight Saga: New Moon (2009)
You're not gonna want me when I look like a grandmother.เธอไม่ต้องการฉันแน่ เวลาฉันแก่งอมเหมือนคุณยาย The Twilight Saga: New Moon (2009)
Don't get caught up in the rocks.-อย่าให้เรือติดแก่งเชียวนะ\ Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
Look out for that rock!ระวังแก่งตรงนั้น Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แก่ง[n.] (kaeng) EN: islet ; isle ; reef   FR: îlot [m] ; récif [m]
แก่ง[n.] (kaeng) EN: cataract   FR: rapide [m] ; cataracte [f]
แก๊ง[n.] (kaeng) EN: gang ; group   FR: gang [m] ; bande [f]
แก้งบประมาณ[n. exp.] (kaē ngoppramān) EN: revise a budget   FR: réviser un budget
แก๊งอันธพาล[n. exp.] (kaeng anthaphān) EN: gang of hooligans ; criminal gang   
แก่งแย่ง[v.] (kaengyaēng) EN: compete for ; vie for ; contest ; wrangle ; contend for ; struggle for ; scramble ; strive   
แก่งแย่งชิงดี[v. exp.] (kaengyaēng ching dī) EN: compete (for a better position) ; scramble ; strive ; vie   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jostle for[PHRV] ต่อสู้กันเพื่อ, See also: แก่งแย่งกันเพื่อ, ผลักกัน, กระแทกกันเพื่อ
jostle with[PHRV] ต่อสู้กับ, See also: แก่งแย่งกับ, ผลักกับ, กระแทกกันกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cataract(แคท'ทะแรคทฺ) n. น้ำตกขนาดใหญ่,การไหลเชี่ยวของน้ำ,ฝนที่เทกระหน่ำลงมา,น้ำป่า,แก่งในแม่น้ำ,ต้อกระจก
snag(สแนก) n. ตอไม้,ตอไม้ใต้น้ำ,ต้นไม้ใต้น้ำที่กีดขวางทางเดินเรือ,ส่วนยื่นแหลม,ฟันที่หักคา,ฟันที่ไม่เสมอกัน,แก่ง,อุปสรรค,สิ่งขัดขวาง,หินโสโครก vt. ติดตอไม้,ขัดขวาง,เป็นอุปสรรค,ทำให้ติดหรือชนสิ่งขัดขวางใต้น้ำ,คว้าหรือยึดเอาไปอย่างรวดเร็ว,เอาตอไม้ออก. vi. เป็นอุปสรรค,ยุ่งเหยิง,เจออุปสรรค

English-Thai: Nontri Dictionary
cataract(n) แก่ง,น้ำป่า,โรคต้อกระจก

German-Thai: Longdo Dictionary
Insel(n) |die, pl. Inseln| เกาะ, เกาะแก่ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top