Search result for

แกว่ง

(57 entries)
(0.0436 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แกว่ง-, *แกว่ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แกว่ง[V] sway, See also: swing, brandish, wave, wobble, oscillate, Syn. แกว่งไกว, ไกว, Ant. นิ่ง, Example: ลูกตุ้มนาฬิกาแกว่งไปมา, Thai definition: อาการที่เคลื่อนไหวไปทางโน้นทีทางนี้ทีโดยที่โคนหรือต้นของสิ่งนั้นติดอยู่กับสิ่งอื่น, โดยปริยายหมายความว่า ไม่อยู่กับที่, ไม่อยู่ในแนว
แกว่งไกว[V] sway, See also: swing, brandish, wave, wobble, oscillate, Syn. แกว่ง, ไกว, Ant. นิ่ง, Example: ปลาตะเพียนใบลานสีสวยแกว่งไกวตามลมไหววับวับ
แกว่งไปแกว่งมา[V] sway, See also: swing, rock, brandish, flourish, oscillate, Syn. แกว่ง, Ant. นิ่ง, Example: สะพานข้ามลำธารแกว่งไปแกว่งมาราวกับลวดที่ขึงสำหรับให้นักไต่ลวดข้าม, Thai definition: อาการที่เคลื่อนไหวไปทางโน้นทีทางนี้ทีโดยที่โคนหรือต้นของสิ่งนั้นติดอยู่กับสิ่งอื่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แกว่ง(แกฺว่ง) ก. อาการที่เคลื่อนไหวไปทางโน้นทีทางนี้ทีโดยที่โคนหรือต้นของสิ่งนั้นติดอยู่กับสิ่งอื่น, โดยปริยายหมายความว่า ไม่อยู่กับที่, ไม่อยู่ในแนว, เช่น จิตแกว่ง.
แกว่งกวัด(แกฺว่งกฺวัด) ก. จับด้ามวัตถุแล้วปัดไปมา เช่น แกว่งกวัดอาวุธ, ไม่อยู่ที่ เช่น จิตแกว่งกวัด, กวัดแกว่ง ก็ว่า.
แกว่งตีนหาเสี้ยน, แกว่งเท้าหาเสี้ยนก. รนหาเรื่องเดือดร้อน.
แกว่งไกวก. แกว่งไปมา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
oscillateแกว่งกวัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
vibratileแกว่งไกว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I buy a new suit and I swing-a the chainฉันจะซื้อชุดใหม่และฉันแกว่ง โซ่ Pinocchio (1940)
I buy a new suit and I swing-a the caneฉันจะซื้อชุดใหม่และฉันแกว่ง อ้อย Pinocchio (1940)
(announcer) Now, this is the job on which the soldier's life and the battle depends.ตอนนี้เป็นงานที่ทหาร ชีวิตและแกว่งไปแกว่งมาของ การต่อสู้ขึ้น ทันทีที่ทหารราบ How I Won the War (1967)
The band was jumping and the joint began to swingวงกำลังกระโดดและรอยต่อเริ่มที่จะแกว่ง The Blues Brothers (1980)
I'm swinging the face plate upward.ฉันแกว่งแผ่นหน้าขึ้นไป ข้างบน 2010: The Year We Make Contact (1984)
Tanya, Fievel... will you stop that twirling, twirling?ธานย่า, ไฟเวิล พวกเธอจะเลิกแกว่งหาง ซะทีได้มั้ย An American Tail (1986)
Just strut your nasty stuff Wiggle in the middle, yeahก็แค่ปล่อยวาง ปล่อยให้มันแกว่งไปมา ช่าย Labyrinth (1986)
You won't see us later if you don't stop bopping around here.เราอาจไม่เจอกัน ถ้าเดินแกว่งไปมาอย่างนี้ Casualties of War (1989)
Keep your pants on.- แกว่งขา นี่ James and the Giant Peach (1996)
Stop swinging your legs.หยุดแกว่งขาได้แล้ว The Education of Little Tree (1997)
Man, I don't care if you are in a wheelchair. If you do that again... I'm calling 5-0.อย่าถือว่าเป็นคนพิการนะ ถ้าแกว่งบาทาอีก ผมจะเรียกตำรวจ Unbreakable (2000)
No! Just hangin' out!ม่าย แค่แกว่งเล่นเฉ้ยเฉย! 11:14 (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แกว่ง[v.] (kwaeng) EN: sway ; swing ; brandish ; wave ; wobble ; oscillate ; rock   FR: osciller ; balancer ; brandir
แกว่งเท้าหาเสี้ยน[v. exp.] (kwaeng thāo hā sīen) EN: make trouble   
แกว่งแส้[v. exp.] (kwaeng saē) EN: crack a whip   
แกว่งไกว[v.] (kwaeng kwai) EN: sway   
แกว่งไปแกว่งมา[v. exp.] (kwaeng pai kwaeng mā) EN: sway   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brandish[VT] แกว่ง, See also: กวัดแกว่ง, Syn. wave, swing
chuck about[PHRV] โบก (แขนหรือขา), See also: แกว่ง (แขนหรือขา), Syn. fling about
chuck around[PHRV] โบก (แขนหรือขา), See also: แกว่ง (แขนหรือขา), Syn. fling about
dangle about[PHRV] ห้อยไว้, See also: แกว่งไปมา, Syn. dangle around
dangle around[PHRV] ห้อยไว้, See also: แกว่งไปมา, Syn. dangle about
dangle before[PHRV] แกว่งเล่นอยู่ข้างหน้า, See also: ห้อยไว้ข้างหน้า
dangle round[PHRV] ห้อยไว้, See also: แกว่งไปมา, Syn. dangle about
flap about[PHRV] ส่ายไปมาอย่างไร้ทิศทาง, See also: แกว่งไปมาอย่างไร้ทิศทาง, Syn. flap around
flap around[PHRV] ส่ายไปมาอย่างไร้ทิศทาง, See also: แกว่งไปมาอย่างไร้ทิศทาง, Syn. flap about
flap[VI] สะบัด, See also: แกว่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bob(บอบ) {bobbed,bobbing,bobs} n. การผงกศีรษะ,ผมบ๊อบ,ทรงผมสั้นของสตรี,ผมมวย,หางม้าที่ตัดสั้น,ทุ่นตกปลา,ลูกตุ้ม,ลูกดิ่ง,การตีเบา vt.,vt. ผงกศีรษะ,ผลุบโผล่,ลอย,แกว่ง,โดดขึ้นโดดลง,ลอยขึ้นมาอีก,ตัดให้สั้น,ตัดผมบ๊อบ,พยายามงับสิ่งที่แขวนอยู่,ตกปลาด้วยเหยื่อและทุ่น
brandish(แบรน'ดิช) {brandished,brandishing,brandishes} vt. กวัดแกว่ง (อาวุธ) -n. คลื่น,การกวัดแกว่งอาวุธ, See also: brandisher n. ผู้กวัดแกว่ง (อาวุธ)
cradle(เคร'เดิล) {cradled,cradling,cradles} n. เปลเด็ก,แหล่งกำเนิด,คานเปล,แคร่,ร่างร่อนแร่ vt. วางในเปล,เอาวางและแกว่งในเปล,เลี้ยงเด็ก,ร่อนแร่. vi. นอนอยู่ในเปล -Phr. (from the cradle to the grave ตั้งแต่เกิดจนตาย,ในชั่วชีวิตนี้) -Id. (rob the cradle เป็นเพื่อน
dangle(แดง'เกิล) {dangled,dangling,dangles} vi.,vt.,n. (การ) ห้อยอย่างหลวม ๆ ,ห้อยแกว่งไปแกว่งมา,ติดสอยห้อยตาม, See also: dangler n., Syn. swing
escapementn. เฟืองแกว่ง, การหนี,วิธีการหนี
falter(ฟอล'เทอะ) {faltered,faltering,falters} v.,n. (การ) เดินสะดุด,เดินโซเซ,เดินตัวสั่น,พูดตะกุกตะกัก,ลังเล,รีรอ,วอกแวก,แกว่งไปแกว่งมา,อ้ำ ๆ อึ้ง ๆ, See also: falterer n. faltering adj. falteringly adv., Syn. doubt,hesitate
flirt(เฟลิร์ท) vi. จีบ,พูดจาเกี้ยว,เล่นรัก,ทำเล่น ๆ ,เคลื่อนอย่างกระตุกหรือสั่น สะบัด,โบก vt. โยนทิ้ง,สะบัด,ทิ้ง,ดีดทิ้ง,แกว่ง,โบก,กระดิก n. การขว้างทิ้ง,การกระตุก,การโถม,การพุ่ง., See also: flirtingly adv., Syn. toy,trifle
flourish(ฟลอ'ริช) vi. เจริญ,รุ่งเรือง,เฟื่องฟู,มั่งคั่ง,งอกงาม,โอ้อวด. vt. แกว่ง,โบก,เดินอวด,ประดับหรูหรา. n. การแกว่งการโบก,การแสดงโอ้อวด,สำนวนสละสลวย,การประดับด้วยลายดอกไม้,ภาวะที่เจริญรุ่งเรือง., See also: flourisher n.
fluctuate(ฟลัค'ชุเอท) vi.,vt. (ทำให้) ผันแปร,ขึ้น ๆ ,ลง ๆ ,แกว่งไปมา,เปลี่ยนแปลง, Syn. waver
flying(ไฟล'อิง) adj. ซึ่งบิน,เกี่ยวกับการบิน,ล่องลอย,เหมือนบิน,แกว่งไปมา,ปลิว,สะบัด,เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,แพร่กระจาย,เร่งรีบ,สั้น,ชั่วประเดี๋ยว. n. การบิน. adv. ซึ่งทำได้รวดเร็ว,ไม่เฉไม่เฉียง, Syn. speedily,swiftly

English-Thai: Nontri Dictionary
brandish(vt) แกว่ง,กวัดแกว่ง,ควงดาบ
cradle(vt) ไกวเปล,แกว่งเปล,ร่อน(แร่)
dangle(vi) แกว่ง,ห้อย,โหน,ติด(ผู้หญิง)
flourish(n) ความเจริญรุ่งเรือง,การประโคม,การกวัดแกว่ง,การโบก
flourish(vi) เจริญ,เฟื่องฟู,มั่งคั่ง,โอ้อวด,ประโคม,กวัดแกว่ง,โบก
fluctuate(vi) เปลี่ยนแปลงเสมอ,ขึ้นๆลงๆ,แกว่งไปมา,ผันแปร
fluctuation(n) ความผันแปร,ความขึ้นๆลงๆ,การแกว่งไปมา
oscillate(vi) กวัดแกว่ง,สั่น,ส่าย,รัว
oscillation(n) การกวัดแกว่ง,การสั่น,การส่าย,ความลังเล
paddle(vi) พายเรือ,ลงน้ำ,แกว่งเท้า,เดินเตาะแตะ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
揺れる[ゆれる, yureru] Thai: แกว่ง English: to sway

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top