Search result for

แกนนำ

(21 entries)
(0.1949 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แกนนำ-, *แกนนำ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แกนนำ[N] mainstay, See also: backbone, Example: การนัดพบหรือหารือกันลับๆ ของแกนนำกลุ่มนี้ มีขึ้นที่ห้องทำงานของหัวหน้าพรรค, Thai definition: ตัวหลักสำคัญในการเคลื่อนไหวในกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะในทางการเมือง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แกนนำน. ผู้ที่เป็นหลักหรือหัวหน้าของกลุ่มที่ชุมนุมเพื่อเรียกร้องหรือประท้วงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น กลุ่มผู้ชุมนุมที่เรียกร้องให้เพิ่มค่าแรงในครั้งนี้มีแกนนำอยู่ ๒-๓ คน
แกนนำผู้ที่เป็นหลักในการเจรจาเพื่อดำเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น พรรคที่ได้คะแนนเสียงข้างมากเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wire feed nozzle; wire guideแกนนำลวดเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
wire guide; wire feed nozzleแกนนำลวดเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
consumable nozzle; consumable wire guideแกนนำลวดเชื่อมสิ้นเปลือง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
consumable wire guide; consumable nozzleแกนนำลวดเชื่อมสิ้นเปลือง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Let him jump so that he will fill the sacs along his backbone with air... ... and then he cannot go deep to die. "ปล่อยให้เขากระโดดเพื่อที่เขา จะเติมถุง พร้อมแกนนำของเขากับอากาศ และแล้วเขาก็ไม่สามารถไปลึก ที่จะตาย The Old Man and the Sea (1958)
Dr. Chandra, I detect strong vocal stress patterns.จันทราฉันตรวจสอบ ความเครียดแกนนำที่แข็งแกร่ง 2010: The Year We Make Contact (1984)
He was getting rid of dangerous left wing elements.กำจัดแกนนำฝ่ายซ้ายที่อันตราย The Corporation (2003)
The problem is, General Bizimungu, I have information that the hterhamwe militia will not heed the peace agreement.คือว่านะ นายพล Bizimungu ผมได้ยินมา ว่าแกนนำพวกผู้ร่วมชุมนุม ไม่ต้องการเจรจาสันติภาพ Hotel Rwanda (2004)
I will not give him my head on a platter!เราจะไม่ให้เจ้าเป็นแกนนำในแผนการนี้ Lee San, Wind of the Palace (2007)
That we go after their leadership. -Here in Spain?ให้เด็ดหัวแกนนำซะ ในสเปนเนี่ยนะ... Vantage Point (2008)
This contract says otherwise that his new government,สัญญาฉบับนี้บอกว่า, ภายใต้แกนนำของรัฐบาลใหม่, Quantum of Solace (2008)
He said it would be hidden somewhere on their leader's body.เขาบอกว่ามันคงซ่อนอยู่ ที่ไหนสักแห่งในร่าง ของแกนนำของเขา Momentum Deferred (2009)
Prophesized leader of the Resistance.แกนนำกองกำลังกอบกู้โลกในคำทำนาย Terminator Salvation (2009)
The guy who leads it sees things in aeally positive way.ชายคนที่เป็นแกนนำ เขามองทุกอย่าง ไปในแง่บวกจริงๆ นะ Revelation Zero: Part 1 (2010)
He became a thief that the people talk about with resentment, and an insurgent who shakes up the mainstay of the country.เขากลายเป็นโจรที่ ชาวบ้านพูดถึงด้วยความไม่พอใจ และเป็นกบฏที่สั่นคลอนแกนนำของประเทศ Sungkyunkwan Scandal (2010)
And why do I get the feeling you're more upset about somethin' happening to Eric than to, say, the leader of the circle, who he bit, or me, who he tried to?ไม่รู้ ฉันรู้สึกว่าเธอดูจะ เป็นทุกข์เป็นร้อน แทนเอริค แทนที่จะเป็นห่วงแกนนำของเราที่โดนกัด หรือห่วงฉันที่เกือบโดนกัด If You Love Me, Why Am I Dyin'? (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แกนนำ[n.] (kaēnnam) EN: mainstay ; backbone   FR: pilier [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pillar[N] แกนนำสำคัญ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top