Search result for

เอ้

(56 entries)
(0.0181 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เอ้-, *เอ้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอ้[ADJ] important, See also: significant, Syn. สำคัญ, Example: ในวงการกีฬา นักกีฬาตัวเอ้ของเมริกันนั้น คนผิวดำมีชื่อมาก, Thai definition: สำคัญ, หัวโจก
เอ้[INT] Gosh..., See also: goodness me! (an exclamation expressing sudden surprise or sudden discovery), Example: เอ้ย! มันเป็นแบบนี้ได้ยังไง, Thai definition: คำอุทานแสดงอาการตกใจ
เอ้[INT] er, See also: Well, Syn. เออ, Example: เอ้อ..คุณครับขออาศัยร่มไม้ข้างบ้านนั่งกินข้าวหน่อยนะครับ
เอ้เต[ADV] comfortably, See also: restfully, Thai definition: นั่ง หรือนอนปล่อยตัวตามสบายมีท่าสง่าผ่าเผย
เอ้อระเหย[ADV] leisurely, Example: เขาไม่ชอบทำงาน ชอบแต่จะเดินเอ้อระเหยลอยชายไปเรื่อยๆ, Thai definition: ปล่อยอารมณ์ตามสบาย
เอ้อระเหย[V] be at ease, See also: be easygoing, Example: เขาดีใจที่จะได้เดินเล่นยามเย็นไปไกลบ้าน เพื่อที่จะได้เอ้อระเหยบ้าง, Thai definition: ปล่อยอารมณ์ตามสบาย
เอ้ๆ แอ่นๆ[V] tarry, See also: loiter, dawdle, Thai definition: ทำให้เสียเวลา, ทำชักช้า, ทำจริตกิริยาโอ้เอ้
เอ้ๆ แอ่นๆ[ADV] totteringly, See also: unsteadily, Syn. โงนเงน, Thai definition: อาการที่ยืนโอนไปโอนมา เอนไปเอนมา หรือเดินถอยหน้าถอยหลัง
เอ้อเร้อเอ้อเต่อ[ADV] much, See also: a lot, Syn. เอ้อเร้อ, Example: นายพรานรวมกำลังไปล่าฆ่าสัตว์ตัวโตๆ เอามากินเป็นอาหาร ได้มาแล้วก็กินกันอย่างเอ้อเร้อเอ้อเต่อ, Thai definition: มากจนล้น (ใช้แก่กริยากิน), เอ้อเร้อ ก็ว่า
เอ้อเร้อเอ้อเต่อ[V] be unresolved, See also: be outstanding, be unfinished, Syn. คาราคาซัง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เอ้ว. สำคัญ, หัวโจก, (มักใช้ในทางตำหนิ) เช่น เขาเป็นตัวเอ้ในการชวนเพื่อนหนีโรงเรียน.
เอ็งส. คำใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วย มักใช้พูดกับผู้น้อยหรือใช้พูดกับเพื่อนฝูงที่อยู่ในวัยเดียวกัน, เป็นสรรพนามบุรุษที่ ๒.
เอ๋งว. เสียงอย่างเสียงหมาร้องเมื่อถูกตีเป็นต้น.
เอ็ด ๑ว. หนึ่ง (ใช้เรียกจำนวนเลขที่มี ๑ อยู่ท้าย เช่น ๑๑ ว่า สิบเอ็ด ๑๐๑ ว่า ร้อยเอ็ดหรือหนึ่งร้อยเอ็ด).
เอ็ด ๒ก. ทำเสียงดัง, ดุ, ดุเสียงดัง
เอ็ด ๒แพร่งพราย
เอ็ด ๒มักใช้ในความปฏิเสธว่า อย่าเอ็ดไป.
เอ็ด ๒ว. เอะอะ, อึกทึก.
เอ็ดตะโรก. ทำเสียงอึกทึกครึกโครม, ดุด้วยเสียงดังลั่น.
เอ็ดตะโรว. อึกทึกครึกโครม.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Shit.ขลำเอ้ย American Pie Presents: Band Camp (2005)
Yeahเอ้อ Negative Happy Chainsaw Edge (2007)
Shit...เวรเอ้ย... [Rec] (2007)
Hell!เหี้ยเอ้ย! Paranormal Activity (2007)
Shit.เวรเอ้ย The Revelator (2008)
Here.เอ้านี่ The Moment of Truth (2008)
Huh?เอ้อ Babylon A.D. (2008)
Damn!บ้าเอ้ย Death Race (2008)
Ow!เอ้า! I Believe the Children Are Our Future (2009)
Here.เอ้านี่ The Fires of Idirsholas (2009)
Shit!เวรเอ้ย Bainne (2010)
Oh, shit!โอ้ เวรเอ้ย Turning and Turning (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอ้[adj.] (ē) EN: important ; significant ; top ; leading   FR: important
เอ็กซเรย์ = เอ๊กซเรย์[n.] (eksaraē) EN: X-ray   FR: radiographie [f]
เอ้กอี๊เอ้กเอ๊ก[interj.] (ek-ī-ēk-ēk) EN: cock-a-doodle-do   FR: cocorico
เอ็ง[pr.] (eng) EN: you   FR: tu ; toi
เอ็ด[v.] (et) EN: scold ; blame ; reproach ; yell at   FR: crier ; faire du vacarme
เอ็ด[adj.] (et) EN: noisy ; boisterous   FR: bruyant
เอ็น[n.] (en) EN: ligament ; tendon ; gut ; sinew   FR: ligament [m] ; tendon [m] ; nerf [m] ; fibres conjonctives [fpl]
เอ็นจีโอ[X] (En.Jī.Ō.) EN: NGO ; Non Government Organization   FR: ONG [f] ; organisation non gouvernementale [f]
เอ็นดู[v.] (endū) EN: be loving ; be kind ; be merciful   FR: affectionner ; aimer
เอ็นทรานซ์[n.] (enthrān) EN: entrance   FR: entrée [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
lollygag(vi) เอ้อระเหย, อ้อยอิ่ง เช่น We know you might lollygag on your lunch hour., S. idly pass time,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
loiter about[PHRV] ยืนเตร็ดเตร่, See also: เอ้อระเหย, Syn. loiter around
loiter around[PHRV] ยืนเตร็ดเตร่, See also: เอ้อระเหย, Syn. loiter about
linger[VT] ปล่อยเวลาให้ผ่านไปอย่างไม่รีบร้อน, See also: เอ้อระเหย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
drag(แดรก) {dragged,dragging,drags} vt. ลาก,ดึง,กวาด,คราด,เลื่อน,ลอก,นำเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามา,เอ้อระเหย,เฉื่อยชา vi. ถูกลากหรือดึงไปตาม,เลื่อนบนพื้นดิน,เคลื่อนอย่างอืดอาด,ล้าหลัง,ขุดลอก. n. เครื่องมือลาก, การลากอวน,คนที่น่าเบื่อที่สุด,สิ่งที่เบื่อที่สุด หมายถึง การใช้เมาส์ลากเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งบนจอภาพจากตำแหน่งเดิมไปยังตำแหน่งใหม่ บางทีใช้หมายถึงการ "ลากดำ" หรือ "ทำแถบสี" บนข้อความบางตอนเพื่อเป็นการบอกคอมพิวเตอร์ว่าได้เลือกข้อความนี้ไว้ แล้วจะใช้คำสั่ง cut หรือ copy ต่อไป
linger(ลิง'เกอะ) v. อ้อยอิ่ง,เกร่,เอ้อระเหย,ยังคงมีชีวิตอยู่,ยังเหลืออยู่,ไม่รู้จักหาย,อืดอาด, See also: lingerer n. ดูlinger lingeringly adv. ดูlinger
loaf(โลฟ) {loafed,loafing,loafs} n. ก้อนขนมปัง,ขนมปังแถวหนึ่ง,ขนมเค้กแถวหนึ่ง,อาหารที่เป็นก้อน vi. เดินเตร่,เดินเล่น,เอ้อระเหย vt. ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ pl. loaves
loiter(ลอย'เทอะ) vt. เดินเตร่,เดินเอ้อระเหย,เถลไถล,ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ vi. ปล่อยเวลาให้ผ่านไป โดยเปล่าประโยชน์., See also: loiterer n. ดูloiter
saunter(ซอน'เทอะ) vi.,n. (การ) เดินทอดน่อง,เดินเตร่,เดินเอ้อระเหยลอยชาย., Syn. promenade,stroll
shilly ###SW. shally (ชิล'ลีแชล'ลี) vi.,adj.,adv.,n. (การ) โลเล,ลังเล,การเสียเวลา,การเอ้อระเหยลอยชาย

English-Thai: Nontri Dictionary
linger(vi) รีรอ,อ้อยอิ่ง,ชักช้า,เอ้อระเหย
loaf(vi) เที่ยวเตร่,เดินเตร่,เดินเล่น,เสเพล,เอ้อระเหย
loiter(vi) อ้อยอิ่ง,เถลไถล,เชือนแช,เอ้อระเหย
saunter(vi) เดินทอดน่อง,เดินเล่น,เดินเตร่,เดินเอ้อระเหย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top