Search result for

เอ่ย

(53 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เอ่ย-, *เอ่ย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอ่ย[V] utter, See also: pronounce, say, speak, mention, express, articulate, Syn. เอื้อนเอ่ย, Example: เธอเอ่ยขึ้นก่อนที่ผมจะอ้าปากพูดอะไรเสียอีก, Thai definition: เปล่งเสียงพูด, เริ่มพูด
เอ่ยถึง[V] mention, See also: talk about, speak of, refer to, Syn. พูดถึง, กล่าวถึง, Example: ผมรู้ว่าเธอเกลียดผู้ชายคนนี้แค่ไหน ผมจึงไม่เอ่ยถึงให้เธอได้ยินเลย
เอ่ยปาก[V] (begin to) speak, See also: say, talk, Syn. พูด, Example: พวกเขายืนเงียบเฉยค่อนข้างนานไม่มีใครเอ่ยปากพูดอะไร
เอ่ยอ้าง[V] claim, See also: profess, Example: ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีข้อกำหนดว่า การอภิปรายจะเอ่ยอ้างถึงพระปรมาภิไธยไม่ได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เอ๊ยอ. คำที่เปล่งออกมาแสดงอาการว่าพูดผิดไปเป็นต้น.
เอ๊ยว. คำลงท้ายชื่อหรือถ้อยคำเพื่อบอกให้รู้หรือร้องเรียกด้วยความเอ็นดู, เอ๋ย ก็ว่า.
เอ๋ยว. คำลงท้ายชื่อหรือถ้อยคำเพื่อบอกให้รู้หรือร้องเรียกด้วยความเอ็นดู, เอ๊ย ก็ว่า
เอ๋ยคำที่ใช้ในตอนขึ้นต้นคำกลอนหรือบทดอกสร้อย เช่น กาเอ๋ยกาดำ รถเอ๋ยรถทรง.
เอ่ยก. เปล่งเสียงพูด, เริ่มพูด.
เอ่ยว. คำออกเสียงใช้ในความเพื่อให้ทาย เช่น นกอะไรเอ่ย.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
First-Don't use his name so much.ข้อแรก.. อย่า เอ่ยชื่อเขามากไป Last Resort (2008)
I even mention Sam Crow to Donna, she's gonna bust out crying.แม้แต่ฉันเอ่ยถึงชื่อ Sam Crow ให้ ดอนน่าฟัง เธอจะเริ่มร้องไห้ทันที Pilot (2008)
- Just say the word.- เพียงแค่ท่านเอ่ยปาก Valiant (2008)
Don't ever speak of her in that way!เจ้า อย่าได้เอ่ยถึงนางแบบนั้นอีกเป็นอันขาด Excalibur (2008)
You spoke of virtues in front of me but you disdained the court with lewd picturesต่อหน้าข้า สิ่งที่เจ้าเอ่ยอ้างถึง ล้วนเปี่ยมล้นด้วยคุณธรรม แต่เจ้ากลับดูหมิ่นราชสำนัก ด้วยการเขียนภาพลามกต่ำทราม Portrait of a Beauty (2008)
I've told you not to speak of that night again.ข้าเคยบอกเจ้าแล้วไงว่าอย่าเอ่ยถึงเรื่องคืนนั้นอีก Le Morte d'Arthur (2008)
That's the first time you've said my name.นี่เป็นครั้งแรกที่คุณเอ่ยชื่อฉัน Babylon A.D. (2008)
Control. Come in, control. Damn it!เรียกศูนย์ ตอบด้วยศูนย์ โถ่ เอ่ยVantage Point (2008)
My lord, you forbade me from mentioning the old tales.พระองค์เคยห้ามไม่ให้ ข้าเอ่ยถึงเรื่องปรำปราเนี่ยะ. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Did someone order the special Quebec pizza, eh?มีใครสั่งพิซซ่าควิเบค หรือเปล่าเอ่ยThe Love Guru (2008)
Then you vouldn't have to sayแม้คำพูดก็ไม่จำเป็นต้องเอ่ย The Love Guru (2008)
- I'm pretty sure I don't mention myself in there--ผมค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าผมไม่ได้เอ่ยถึงตัวเองในนั้น Marley & Me (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอ่ย[v.] (oēi) EN: utter ; pronounce ; say ; speak ; mention ; express ; articulate   FR: s'exclamer ; proférer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advert to[PHRV] พูดถึง, See also: เอ่ยถึง, พูด, บอก, กล่าว, Syn. bring up, mention, talk about
bring up[PHRV] เอ่ยถึง, See also: พูดถึง, แนะนำ, Syn. come up, fling up, raise with, sling up, throw up
call over[PHRV] พูด, See also: เอ่ย, Syn. call off
drop a brick[IDM] เอ่ยถึงสิ่งที่ทำให้อับอาย (คำไม่เป็นทางการ)
drop a clanger[IDM] เอ่ยถึงสิ่งที่ทำให้อับอาย (คำไม่เป็นทางการ)
drop someone's name[IDM] เอ่ยชื่อคนสำคัญหรือมีชื่อเสียงอย่างสนิทสนม
drop the name of someone[IDM] เอ่ยชื่อคนสำคัญหรือมีชื่อเสียงอย่างสนิทสนม
fetch up[PHRV] เอ่ยถึงอดีตหรือสิ่งที่ไม่น่าพอใจ, Syn. drag up
go into[PHRV] เอ่ยถึง, See also: พูดถึง
mention something in passing[IDM] เอ่ยถึงบางสิ่งอย่างน่าเป็นไปได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
breathing(บรีธ'ธิง) n. การหายใจ,กระบวนการหายใจ,การหายใจอึดหนึ่ง,การหยุดพักหายใจ,การเอ่ยคำ,ความปรารถนา,ชั่วแวบเดียว,การโชยพัดเบา
forget(ฟอร์เกท') {forgot,forgotten,forgetting,forgets} vt. ลืม,จำไม่ได้,ลืมเลือน,ลืมเอ่ยถึง,ไม่สนใจ. vi. ลืม. -Phr. (forget oneself ลืมตัว,กระทำสิ่งที่ไม่เหมาะสม) ., See also: forgettable adj. forgetter n., Syn. lose
hello(เฮล'โล,ฮีโล') interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ. n.,vi. (การ) เอ่ยคำ"ฮัลโหล"
mention(เมน'เชิน) vt. กล่าวถึง,เอ่ยถึง,อ้างอิง,พูดพาดพิง. n. การกล่าวถึง,คำอ้าง -Phr. (not to mention นอกเหนือจาก), See also: mentioner n., Syn. refer,name,cite
remark(รีมาร์ค') vt. เอ่ย,พูด,กล่าว,สังเกตเห็น,ให้ข้อคิดเห็น vi. สังเกตเห็น,ให้ข้อคิดเห็น n. การเอ่ย,การพูด,การให้ข้อคิดเห็น,ข้อคิดเห็น,ความเห็น,=remarque (ดู), See also: remarker n., Syn. perceive,observe,heed
spoken(สโพ'เคิน) adj. พูด,เอ่ย,เกี่ยวกับภาษาพูด,ทางปาก,เกี่ยวกับคำพูด, Syn. said,uttered,verbal
tongue(ทัง) n. ลิ้น,คารม,สำนวนภาษา,ชนชาติ (ซึ่งใช้ภาษาต่างกัน) ,แผ่นลิ้นของเครื่องดนตรี,เข็มตาชั่ง, (แผ่นดิน) แหลม,เดือย,เดือยตัวผู้,หมุด vt.,vi. เปล่งเสียงจากการกระทบของลิ้น,แตะด้วยลิ้น,ด่า,ดุ,ใช้ลิ้นเลีย,ใช้ลิ้นช่วยในการเป่าเครื่องดนตรี,ทำรางลิ้น,พูด,เอ่ย
unmentionable(อันเมน'เชินนะเบิล) adj. เอ่ยถึงไม่ได้,ไม่อาจจะกล่าวถึงได้,พูดไม่ออก,น้ำท่วมปาก n. สิ่งที่ไม่ควรกล่าวถึง. unmentionables กางเกง,เสื้อผ้าชั้นใน
valediction(แวลลิดิค'เชิน) n. การอำลา,การเอ่ยคำอำลา,คำอำลา
vocalise(โว'คะไลซ) vt.,vi. เปล่งเสียง,เอ่ย,พูด,ออกเสียง,ร้องเสียง,ทำให้มีเสียง,เปลี่ยนเป็นเสียงสระ,กลายเป็นเสียงสระ

English-Thai: Nontri Dictionary
mention(vt) กล่าวถึง,พาดพิงถึง,อ้างถึง,เอ่ยถึง
remark(vt) กล่าว,สังเกต,พูด,เอ่ย,ให้ข้อคิด

German-Thai: Longdo Dictionary
halten(vt) |hält, hielt, hat gehalten| ถือ, จับ เช่น Kannst du meine Tasche bitte mal halten? เธอช่วยถือกระเป๋าของฉันหน่อยได้ไหมเอ่ย, See also: festhalten
der Fall sein(phrase) ในกรณีนี้ เช่นนี้ (ใช้อ้างถึงสิ่งที่เพิ่งเอ่ยถึง) เช่น Hoffentlich besucht er mich in diesem Sommer. Wenn das der Fall ist, fahren wir in die Schweiz zusammen. หวังว่าเขาจะมาเยี่ยมฉันหน้าร้อนนี้ ถ้าเป็นเช่นนั้น เราจะขับรถไปเที่ยวสวิสเซอร์แลนด์
ciao!เป็นคำเอ่ยลาสำหรับคนที่สนิทกันหรือเพื่อนๆ
ansprechen(vt) |sprach an, hat angesprochen| ทัก, เอ่ย, พูดจาทักทาย เช่น Er hat als erstes mich auf der Party angesprochen. เขาเป็นคนแรกที่ทักฉันในงานเลี้ยง
nennenswert(adj) ที่น่าเอ่ยถึง, เป็นที่น่าพูดถึง เช่น Diese Woche hat sie keinen nennenswerten Fortschritt. อาทิตย์นี้เธอไม่มีผลงานความก้าวหน้าที่น่าเอ่ยถึงเลย, See also: S. erwähnenswert,
einziehen(vi) |zog ein, ist eingezogen| ย้ายเข้า, ตั้งถิ่นฐาน เช่น In welchem Haus ziehst du denn ein? เธอย้ายเข้าบ้านหลังไหนเอ่ย
Jaอืม (เป็นคำใช้เอื้อนเอ่ย หลังจากที่ทิ้งช่วงคิดไปสักพัก) เช่น Wann hast du deinen Schlüssel zum letzten Mal gesehen? - Ja, ich weiß nicht. เธอเห็นลูกกุญแจครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ - อืม ไม่รู้แฮะ
jedes|+ คำนามเพศกลาง หรือ เป็นคำแทนนามเพศกลาง รูปประธานและกรรม| ทุกๆ เช่น Hast du jedes Buch schon gelesen? เธออ่านหนังสือทุกเล่มหรือยังเอ่ย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top