Search result for

เอิกเกริก

(27 entries)
(0.0174 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เอิกเกริก-, *เอิกเกริก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอิกเกริก[ADV] be boisterous, See also: uproariously, loudly, Syn. อื้ออึง, สนั่น, Example: ผู้คนต่างพากันตบมือไชโยโห่ร้อง และกระโดดโลดเต้นกันอย่างเอิกเกริก เมื่อประธานาธิบดีประกาศลาออก, Thai definition: ดังลั่น
เอิกเกริก[ADJ] joyous, See also: joyful, pleasant, Syn. ครึกครื้น, สนุกสนาน, Example: ตำบลต่างๆ ได้จัดให้มีการประชุมทำบุญเป็นงานเอิกเกริกใหญ่ เรียกว่า บุญบั้งไฟ
เอิกเกริก[ADV] joyously, See also: joyfully, pleasantly, Syn. ครึกครื้น, สนุกสนาน, Example: เจ้าชายทรงฉลองวันคล้ายวันประสูติอย่างเอิกเกริก
เอิกเกริก[ADJ] widespread, See also: far-flung, extensive, Syn. แพร่หลาย, Example: เมื่อทหารเสื่อมศรัทธารัฐบาลก็ควรจะเสนอแนะเป็นการภายใน ไม่จำเป็นจะต้องนำมาเปิดเผยให้เป็นข่าวเอิกเกริก, Thai definition: รู้กันทั่ว
เอิกเกริก[ADV] extensively, Syn. แพร่หลาย, Example: ใครเคยเดินผ่านตามย่านการค้าจุดใหญ่ๆ ก็จะเห็นใบปิดหนังถูกนำมาวางขายกันอย่างเอิกเกริก, Thai definition: รู้กันทั่ว
เอิกเกริก[ADJ] boisterous, See also: uproarious, loud, Syn. อื้ออึง, สนั่น, Thai definition: ดังลั่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เอิกเกริก(เอิกกะเหฺริก) ว. อื้ออึง
เอิกเกริกครึกครื้น, สนุกสนาน
เอิกเกริกแพร่หลายรู้กันทั่ว.
ครึกครื้นเอิกเกริก เช่น งานครึกครื้น ขบวนแห่ครึกครื้น.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yes yes, enough of the bloody pomp.ใช่ ใช่ เลิกพีธี เอิกเกริกนี่ได้แล้ว Cripples, Bastards, and Broken Things (2011)
Whatever they're up to, it ain't -- it ain't about going Mothra down Main Street.ไม่ว่าพวกนั้นจะทำอะไร มันไม่ มันไม่ได้ทำเอิกเกริก แล้วกัน Hello, Cruel World (2011)
No. We're not causing a scene like that tonight.ไม่ คืนนี้เราจะทำ เรื่องเอิกเกริกไม่ได้ I Helu Pu (2012)
So this is it? - Mm-hmm. - Huh.แค่เนี้ยเหรอ นึกว่าจะเอิกเกริกกว่านี้ซะอีก Advanced Introduction to Finality (2013)
I'll have you know that wanting a little pageantry in your life isn't a crime or a lifestyle choice.บอกให้รู้ไว้นะ ว่าการจัดงานเอิกเกริกอะไรเทือกนี้ มันไม่ใช่อาชญากรรม หรือทางเลือกการดำเนินชีวิต Advanced Introduction to Finality (2013)
Tonight is Saturnalia, the wild december holiday in Saturn's honor.คืนนี้เป็นเอิกเกริก, ป่าวันหยุดเดือนธันวาคม ในเกียรติของดาวเสาร์ The Clean Room (2014)
..I feel people get married with so much pomp....ผมรู้สึกว่าคนที่เคยแต่งงานกับพิธีที่เอิกเกริก Heyy Babyy (2007)
Doesn't trust you with the public.อาจกลัวคุณทำเอิกเกริกไปหน่อย Episode #2.3 (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอิกเกริก[adj.] (oēkkaroēk) EN: boisterous ; joyous ; joyful ; pleasant   FR: grandiose ; enthousiaste ; tapageur
เอิกเกริก[adv.] (oēkkaroēk) EN: with great fanfare ; on a grand scale ; uproariously ; loudly   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eclat(เอคลา') n. เกียรติศักดิ์,ชื่อเสียง,ความเอิกเกริก,ความชื่นชมยินดี, Syn. fame
gaudy(กอ'ดี) adj. หรูหรา,ฉูดฉาด,บาดตา,ขี้โอ่,โอ้อวด.n. งานเลี้ยงฉลองอย่างเอิกเกริก, See also: gaudily adv. gaudiness n., Syn. showy,flashy,garish
orotund(ออ'ระทันดฺ) adj. เกี่ยวกับเสียงที่ดังกังวาล ชัดเจน กลมกล่อม,น้ำท่วมทุ่ง,ฟุ่มเฟือย,เอิกเกริก., See also: orotundity n., Syn. resonant
ovation(โอเว'เชิน) n. การต้อนรับอย่างเอิกเกริก,การปรบมือต้อนรับอย่างกระตือรือร้น,การโห่ร้องต้อนรับ
pomp(พอมพฺ) n. พิธีฉลองที่เอิกเกริก,การวางท่าทีโอ่อ่า,การแสดงที่โอ้อวดหรือหยิ่งยโส ความผึ่งผาย, Syn. splendor
pomposity(พอมพอส'ซิที) n. ความเอิกเกริก,การวางท่าวางทาง,การเดินขบวนอย่างผึ่งผาย,ความผึ่งผาย,การคุยโว., See also: pompous adj.
showy(โช'วี) adj. โอ้อวด,ชอบแสดง,หยิ่งยะโส,วางท่า,อวดอ้าง,เอิกเกริก., Syn. glaring

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top