Search result for

เอาอกเอาใจ

(31 entries)
(0.2296 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เอาอกเอาใจ-, *เอาอกเอาใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอาอกเอาใจ[V] try to please, See also: please, Syn. เอาใจ, ตามใจ, Example: บิดามารดามักจะเอาอกเอาใจและตามใจเด็กมากเป็นพิเศษในเวลาลูกเจ็บไข้ได้ป่วย, Thai definition: คอยปฏิบัติให้ถูกใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เอาอกเอาใจก. คอยปฏิบัติให้ถูกใจ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We know how to please.เรารู้จักวิธีเอาอกเอาใจ The Scorpion King (2002)
I don't buy into Eleanor, and she knows it, but you are being groomed.ฉันไม่เคยเอาอกเอาใจเอลีนอ... เธอก็รู้ดี แต่ว่าคุณ... ...จะได้เป็นเจ้าบ่าว Match Point (2005)
You don't want that. I'm flattered that you think that you have these feelings...คุณไม่ต้องการคนพรรค์นี้หรอก ผมมันช่างเอาอกเอาใจ จนคุณเกิดความรู้สึกพวกนี้ Numb (2007)
Did you cut yourself because you truly wanted to die or did you just want some attention?จริงๆคุณเองต้องการที่จะตาย หรือคุณแค่ต้องการคนเอาอกเอาใจ Saw V (2008)
You better pay close attention to what I do, baby girl.เธอต้องเอาอกเอาใจเขามากกว่านี้ ทำอย่างที่ฉันทำ เด็กสาวที่น่ารัก Patch Over (2008)
At the office, they're treating me like I'm Elliot Ness, okay?พวกเขาเอาอกเอาใจฉัน ยังกะฉันเป็นเจ้าชายเอลเลียต เนต โอเคไหม Bit by a Dead Bee (2009)
You should be passed out. Or hooked up to an IV.เธอควรจะสลบ รึไม่ก็ถูกเอาอกเอาใจอยู่ In the Realm of the Basses (2009)
How very thoughtful of you, Orson.คุณกลายเป็นคนเอาอกเอาใจได้ยังไง ออสัน Everybody Ought to Have a Maid (2009)
You are so thoughtful.คุณช่างเอาอกเอาใจ To Keep Us Safe (2010)
I would reward that thoughtfulness.ฉันจะให้รางวัลแก่ความเอาอกเอาใจนั่น To Keep Us Safe (2010)
I thought you wanted a little treat.ผมคิดว่าคุณอยากจะได้รับการเอาอกเอาใจซักหน่อย Truly Content (2010)
Have the years of prim and pampery made me soft?ที่ความพิถีพิถันและเอาอกเอาใจหลายปี ทำให้ฉันเป็นแมวนุ่มนิ่ม Shrek Forever After (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาอกเอาใจ[v. exp.] (ao-ok aojai) EN: try to please ; please   FR: être prévenant

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
baby[VT] ตามใจ, See also: เอาอกเอาใจ, ประคบประหงม, Syn. induldge, coddle
mollycoddle[VT] ตามใจมากไป, See also: เอาอกเอาใจมากไป, Syn. spoil, indulge, cosset, pamper
shine up to[PHRV] เอาอกเอาใจ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. make up to, play up to, suck up to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
attention(อะเทน'เชิน) n. การเอาใจใส่,ความสนใจ,การเอาอกเอาใจ,การดูแล,การพิจารณา,คำสั่งให้ยืนตรง (แถวทหาร) ,การมีคำสั่งดังกล่าว
attentive(อะเทน'ทิฟว) adj. ซึ่งให้ความสนใจ,สนใจ, ระมัดระวัง,เป็นห่วง,มีมารยาท, เอาอกเอาใจ, Syn. alert, thoughtful)
beau(โบ) n. พ่อ,พวงมาลัย,ชายคู่ควงที่มีเสน่ห์ของหญิง,คู่รัก,ชายที่คอยเอาอกเอาใจหญิง คนเจ้าชู้, Syn. lover -pl. beaus,beaux
cocker {cockeredn. ดูcocker-spaniel,นักชนไก่ vt. ตามใจ,เอาอกเอาใจ,ป้อยอ
cockeringn. ดูcocker-spaniel,นักชนไก่ vt. ตามใจ,เอาอกเอาใจ,ป้อยอ
cockers}n. ดูcocker-spaniel,นักชนไก่ vt. ตามใจ,เอาอกเอาใจ,ป้อยอ
coddlevt. เอาอกเอาใจ,พะนอ,โอ๋ n. ผู้เอาอกเอาใจ.
complaisance(คัมเพล'เซินซฺ) n. การเอาอกเอาใจ,ความพึงพอใจ,น้ำใสใจจริง
complaisant(คัมเพล'เซินทฺ) adj. ซึ่งเอาอกเอาใจ,พอใจ,มีน้ำใสใจจริง, Syn. agreeable
fond(ฟอนดฺ) adj. ชอบ,รัก,ติดอกติดใจ,โง่,งมงาย. v. เอาอกเอาใจ,รัก,ชอบ,ทำให้โง่., Syn. affectionate,-A. averse

English-Thai: Nontri Dictionary
coddle(vt) พะเน้าพะนอ,เอาอกเอาใจ,โอ๋
considerate(adj) เอาใจใส่,เอาอกเอาใจ,ที่นึกถึงผู้อื่น
oily(adj) ลื่น,เป็นน้ำมัน,เหมือนน้ำมัน,ช่างประจบ,เอาอกเอาใจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top