Search result for

เอาชนะ

(48 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เอาชนะ-, *เอาชนะ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอาชนะ[V] win, See also: triumph, conquer, overcome, beat, defeat, Syn. ชนะ, มีชัย, Ant. แพ้พ่าย, Example: ถึงแม้ทีมฟุตบอลอิตาลีโชว์ฟอร์มยังไม่สวยสดแต่ก็เอาชนะออสเตรียไปได้เข้าเป็นที่ 1 ในการแบ่งสายฟุตบอลโลก, Thai definition: ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งสู้ไม่ได้
เอาชนะคะคาน[V] get over, See also: try to win, Example: นักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายพยายามที่จะคิดค้น เอาชนะคะคานธรรมชาติที่เกิดขึ้น เพื่อเอามาเสริมในสิ่งที่ขาดหายไป, Thai definition: คัดค้าน เพื่อให้เอาชนะให้จงได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เอาชนะก. ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งแพ้.
เถือเอาชนะ เช่น เถือกันไม่ลง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Part of a competition to beat muffy the lacross-titute.มันแค่ส่วนหนึ่งของการเอาชนะ มัฟฟี่ ที่ลาครอส There Might be Blood (2008)
But should my droids defeat Yoda, consider an alliance with the Seperatists.หากแม้นว่าดรอยด์ของหม่อมฉันเอาชนะเขาได้ โปรดพิจารณาการเข้าร่วมกับกองกำลังแบ่งแยก Ambush (2008)
He fears you do not have enough strength to defeat his enemies.ทรงกลัวว่าเจ้าจะไม่สามารถเอาชนะข้าศึกได้ The Labyrinth of Gedref (2008)
Arthur cannot win, he will die.อาเธอร์ไม่สามารถเอาชนะมันได้ เขาจะตาย Excalibur (2008)
- You can't defeat us all.- เจ้าเอาชนะเราไม่ได้หรอก Lair of Grievous (2008)
Tell me, is that how you won the heart of Master KIM?ไหนบอกซิว่าเจ้าเอาชนะใจ อาจารย์คิมด้วยวิธีไหน Portrait of a Beauty (2008)
Alright, you beat me, let me down!เธอเอาชนะฉันได้แล้ว ก็ปล่อยฉันลงสิ The Secret of Moonacre (2008)
Not try to win. Good luck to you....อย่าพยายามแต่เอาชนะ ขอให้เธอโชคดีนะ My Sassy Girl (2008)
The true path to victory is to find your opponent's weakness and make him suffer for it.การที่จะเอาชนะศัตรูได้ เจ้าจะต้องหาจุดอ่อน เพื่อใช้ทรมานมัน Kung Fu Panda (2008)
But a peach cannot defeat Tai Lung!แต่ลูกท้อเอาชนะ ไท่หลง ไม่ได้ Kung Fu Panda (2008)
No one beats Wulfric at shields.ไม่มีใครเอาชนะวูฟริค ในเกมส์เกราะได้เลย Outlander (2008)
Love transcends all differences.ความรักเอาชนะความแตกต่าง Madagascar: Escape 2 Africa (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาชนะ[v. exp.] (aochana) EN: win ; triumph ; conquer ; overcome ; beat ; defeat   FR: vaincre ; surmonter ; remporter la victoire

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ace[VT] เอาชนะได้อย่างราบคาบ (คำสแลง)
argue down[PHRV] เอาชนะ (ในการแข่งขัน), See also: ทำให้พ่ายแพ้
beat[VT] ทำให้พ่ายแพ้, See also: เอาชนะ, Syn. defeat, Ant. lose
best[VT] เอาชนะ, See also: ชนะ, เหนือกว่า, Syn. defeat, beat, Ant. lose
bear down[PHRV] ทำให้พ่ายแพ้, See also: เอาชนะ
bear off[PHRV] เอาชนะ, See also: ชนะ, Syn. win
break through[PHRV] เอาชนะให้ได้
crush[VT] เอาชนะ
defeat[VT] ทำให้พ่ายแพ้, See also: เอาชนะ, ทำให้ล้มเหลว, Syn. conquer, crush, rout, vanquish, overcome, overpower, overwhelm, Ant. lose, submit, surrender, yield
drub[VT] เอาชนะ, See also: ทำให้พ่ายแพ้, ชนะขาดลอย, Syn. defeat, beat, whip overwhelm, Ant. lose

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
break(เบรค) (broke,broken,breaking,breaks) vt.,vi. ทำให้แตก,ทำให้บาดเจ็บ,แบ่งออกเป็นส่วน,เปิดเผย,ทำให้เชื่อง,เอาชนะ,ทำลายสถิติ,แหก (คุก) ,ฝ่าฝืน,ตัดขาด,ฝึก,สลัด, (โรงเรียน) หยุด, (สงคราม) เกิดขึ้น,ละเลยหน้าที่,ระเบิด,หนี,หยุดพักทำงาน n. การแตกออก,การหยุดพัก,ตอนฟ้าสว่าง หยุดหมายถึง การสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงานอย่างกระทันหัน เราอาจใช้วิธีกดแป้น Break หรือกดแป้น CTRL + C ก็ได้
conquer(คอง'เคอะ) {conquered,conquering,conquers} vt. ปราบ,เอาชนะด้วยกำลัง,ได้มาโดยกำลัง,พิชิต,ยึดได้,เอาชนะด้วยอำนาจทางใจ. vi. ได้ชัยชนะ ., See also: conquerableness n. ดูconquer conqueringly adv. ดูconquer, Syn. overcome,p
do-or ###SW. die (ดู'เออะได') adj. ซึ่งต้องการเอาชนะให้ได้,เต็มที่,สุดกำลัง,เสี่ยงภัย
edge(เอดจฺ) n. ขอบ,ริม,ข้าง,เขตแดน,สัน,ด้านคมของใบมีด,ความคม,เหลี่ยม,เนินเขา,หน้าผา,ข้อได้เปรียบ,ตำแหน่งที่ดีกว่า vt. ทำให้คม,ใส่ขอบให้,เคลื่อนไปทางข้าง,ค่อย ๆ เคลื่อนไปทางข้าง. vi. เคลื่อนไปข้างหน้า -Phr. (edge out เอาชนะทีละนิด,เล็ม) คำที่มีความหมายเหมือ
fight(ไฟทฺ) {fought,fought,fighting,fights} n. การต่อสู้,การสู้รบ,ยุทธการ,การแข่งขัน,การดิ้นรน,การชกมวย vi.,vt. ต่อสู้,สู้,สู้รบ,เอาชนะ,ชกต่อยกับ, Syn. battle
finish(ฟิน'นิช) {finished.finishing,finishes} v. ทำให้เสร็จ,ทำให้หมด,ทำจบ,เสร็จ,จบ,สิ้นสุด,ยุติ,เอาชนะได้สิ้นเชิง,ทำลาย,ฆ่า. n. สุดท้าย,วาระสุดท้าย,ความตาย,ความเกลี้ยงเกลา,ยาขัดเงา,ผิวหน้าที่เกลี้ยงเกลา,ความมันเป็นเงา,ลาย,พื้นหน้าเคลือบเงา, See also: fi
formidable(ฟอร์'มิดะเบิล) adj. น่ากลัว,ยาก,ลำบาก,ซึ่งเอาชนะยาก,เหนือกว่ามาก,ใหญ่โต,มีอำนาจมาก,มีกำลังมาก., See also: formidableness,formidability n. formidably adv., Syn. awesome
gamesmanship(เกมซฺ'มันชิพ) n. วิธีการเอาชนะคู่ต่อสู้ หรือฝ่ายตรงข้ามโดยไม่ผิดกติกา
hurdle(เฮอ'เดิล) n. รั้วสำหรับแข่งกระโดดข้าม,เครื่องกีดขวาง,อุปสรรค. v. กระโดดข้ามรั้ว,กระโดดข้าม,ข้าม,เอาชนะอุปสรรค,สร้างสิ่งกีดขวาง,ล้อมรั้ว., See also: hurdler n., Syn. obstacle,
impassable(อิมพาส'ซะเบิล) adj. ห้ามผ่าน,ผ่านไม่ได้,เอาชนะไม่ได้,หมุนเวียนไม่ได้., See also: impassability n. impassably adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
conquer(vt) ปราบ, เอาชนะ,พิชิต,ทำให้เป็นทาส
indomitable(adj) ทรหด,เอาชนะไม่ได้,ไม่ย่อท้อ
overbear(vt) กดขี่,ข่มเหง,เอาชนะ
overtop(vt) อยู่สูงกว่า,เอาชนะ,ทำได้ดีกว่า
subjugation(n) การพิชิต,การปราบปราม,การเอาชนะ
trump(vt) ปลอมแปลง,เอาชนะ,ทำอุบาย
vincible(adj) สามารถเอาชนะได้
whack(vt) ทำเสียงก้อง,ตี,หวด,เอาชนะ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
transcend (vt) เอาชนะ

German-Thai: Longdo Dictionary
Schwein-Hund überwinden(slang) เอาชนะความเกียจคร้านของตัวเอง เช่น Um die Prüfung zu bestehen, muss du zuerst deinen Schwein-Hund überwinden,weißt!! = ก่อนจะสอบให้ผ่านอ่ะนะ เธอต้องรู้จักเอาชนะความเกียจคร้านของตัวเองให้ได้ซะก่อน รู้มั้ย!!
überwinden(vt) |überwand, hat überwunden| ปราบ, เอาชนะ, พิชิต เช่น Wie kann man die Redeangst überwinden? , See also: S. überstehen, bewältigen

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top