Search result for

เอาจริงเอาจัง

(44 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เอาจริงเอาจัง-, *เอาจริงเอาจัง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอาจริงเอาจัง[V] be serious, See also: be in earnest, be stern, be austere, be rigid, Syn. เอาจริง, จริงจัง, Ant. เหลาะแหละ, Example: ที่ประชุมไม่ได้เอาจริงเอาจังแต่อย่างใด, Thai definition: ตั้งใจทำอย่างจริงจัง, ถือเอาเป็นแน่นอน
เอาจริงเอาจัง[ADV] seriously, See also: earnestly, Syn. เอาจริง, จริงจัง, Ant. เหลาะแหละ, Example: ครั้งนี้เขาทำข้อสอบอย่างเอาจริงเอาจังมากกว่าครั้งที่ผ่านมา, Thai definition: เกี่ยวกับอาการที่ตั้งใจทำอย่างจริงจัง, ถือเอาเป็นแน่นอน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เอาเป็นเอาตายเอาจริงเอาจังอย่างรุนแรง เช่น เรื่องเล็ก ๆ แค่นี้ เถียงกันเอาเป็นเอาตายไปได้.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He must care for you a great deal.ดูเขาเอาจริงเอาจังเชียวนะ The Moment of Truth (2008)
I was tough on crime.ผมเป็นคนที่เอาจริงเอาจังกับอาชญากรรมมาก Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
Deschamps and Marlet are having quite a go.เดอฌองส์ออร์เคสตร้ากับมาร์เล็ตก็เอาจริงเอาจังน่าดูเลย Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
She went for the whole...เธอเอาจริงเอาจังกับเรื่อง... Slack Tide (2009)
We're thrilled you're serious about this.เราดีใจมากๆที่คุณเอาจริงเอาจังเกี่ยวกับเรื่องนี้ Dan de Fleurette (2009)
I get the feeling the students don't take me very seriously.ผมรู้สึกว่านักเรียนไม่ค่อยจะเอาจริงเอาจังกับผมเท่าไหร่ Ohitori sama (2009)
To become a teacher they'll take seriously you just have to become a respectable man first.การเป็นอาจารย์ให้นักเรียนเอาจริงเอาจัง... . ...ก่อนอื่นนายก็ต้องทำตัวให้เป็นคนน่านับถือ Ohitori sama (2009)
You're taking that costume a little too far.เธอเอาจริงเอาจังกับชุดไปหน่อยไหม Haunted (2009)
serious amount of ink.มันเป็นรอยสักที่เอาจริงเอาจังมากเลยค่ะ Fírinne (2010)
You've always struck me as a very pragmatic man, so if I may, I would like to review options with you of which it seems to me you have two.คุณมักจะบีบเค้นให้ผมเอาจริงเอาจัง ถ้าหากผมทำได้ ผมอายกจะทบทวนทางเลือกอีกครั้งของคุณ ซึ่งดูเหมือนว่าผม จะมีทางเลือกให้คุณ 2 ข้อ Full Measure (2010)
I am a serious scientist.ฉันเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เอาจริงเอาจัง The Body and the Bounty (2010)
Sometimes you say things that sound crazy in a really, totally serious tone of voice.อืมม บางอย่างที่คุณพูด มันก็ฟังดูประหลาดๆ ดี จริงๆ น่ะ ในโทนน้ำเสียง ที่ดูเอาจริงเอาจัง The Bones That Weren't (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาจริงเอาจัง[v.] (aojing-aojang ) EN: be serious ; be in earnest ; be stern ; be austere ; be rigid   FR: prendre au sérieux

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be beyond a joke[IDM] เลิกเล่นสนุก, See also: เอาจริงเอาจังเกินไป, เลิกตลก, Syn. be past a joke
earnest[ADJ] เอาจริงเอาจัง, See also: จริงจัง, เเรงกล้า, Syn. determined, sincere
go beyond[PHRV] เอาจริงเอาจังเกินไป, See also: ไม่ตลกอีกแล้ว, Syn. be beyond
go past a joke[IDM] เอาจริงเอาจังเกินไป, See also: เลิกสนุกสนาน, Syn. be beyond, get beyond, get past
intense[ADJ] แรงกล้า, See also: เอาจริงเอาจัง, Syn. fervent, strenuous, zealous
sober[ADJ] เอาจริงเอาจัง, See also: เคร่งขรึม, เยือกเย็น, สุขุม, Syn. serious, solemn, Ant. frivolous
solemn[ADJ] เอาจริงเอาจัง, See also: เคร่งขรึม, Syn. serious, nonsense, practical, Ant. nonsensical, frivolous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
business(บิซ'ซิเนส) n. ธุรกิจ,การค้า,เรื่องที่ยากลำบาก,เรื่องที่ถือว่าสำคัญและเอาจริงเอาจัง,ธุระ,สถานการณ์,ภาระหน้าที่,การงาน -Id. (mean business) เอาจริง adj. เกี่ยวกับธุรกิจการค้า
businesslikeadj. เกี่ยวกับธุรกิจ,มีประสิทธิภาพ,เอาจริงเอาจัง
futile(ฟิว'ไทลฺ) adj. ไร้ผล,ไม่มีประโยชน์,หาความจริงไม่ได้,ขี้ปะติ๋ว,ไม่สำคัญ,ไม่เอาจริงเอาจัง., See also: futileness n., Syn. useless,vain ###A. fruitful
grave(เกรฟว) n. สุสาน,หลุมฝังศพ,ป่าช้า,ความตาย adj. ร้ายแรง,รุนแรง,สำคัญ,เอาจริงเอาจัง,ขึงขัง,วิกฤติ,มืดมัว,เศร้าซึม,ครึ้ม,เสียงหนัก n. เสียงหนัก., See also: gravely adv. graveness n.
hard(ฮาร์ด) adj. แข็ง,แน่น,ยาก,ลำบาก,รุนแรง,ดุเดือด,เลว,ทนไม่ได้,เข้มงวด,ปฏิเสธไม่ได้ adv. รุนแรง,เอาจริงเอาจัง,เข้มงวด,เสียใจจริง ๆ ,ใกล้,ใกล้ชิด,มากเกิน,ใกล้ชิด,
hard-coreadj. ไม่ยอมใครง่าย ๆ ,ดื้อรั้น,เอาจริงเอาจัง, Syn. absolute
intensity(อินเทน'ซิที) n. ความเข้มข้น,ความหนาแน่น,ความแรงกล้า,ความรุนแรง,ความเร่าร้อน,การเอาจริงเอาจัง, Syn. ardour,-A. weakness
levity(เลฟ'วิทิ) n. ความคะนอง,ความตลกคะนอง,ความไม่สำรวม,ความไม่เอาจริงเอาจัง,ความเบา
light 2(ไลทฺ) adj. เบา,ไม่หนัก,ขนาดเบา,เบาแรง,บอบบาง,เล็กน้อย,นิดหน่อย,ว่องไว,คล่องแคล่ว,จาง,ง่าย,จัดการได้ง่าย,ไม่ลำบาก,เล่น ๆ ,ร่าเริง,เหลาะแหละ,ปล่อยตัว -Phr. (make light of ไม่ต้องเอาจริงเอาจังถือเป็นเรื่องเล็ก) . adv. อย่างเบาไม่มาก
light-minded(ไลทฺ'ไมดิด) adj. เหลาะแหละ,ไม่เอาจริงเอาจัง,สะเพร่า,เลินเล่อ., See also: light-mindedness n. ดูlight-minded

English-Thai: Nontri Dictionary
earnest(adj) เอาจริงเอาจัง,จริงจัง,ตั้งใจจริง,ซึ่งมีความกระตือรือร้น
earnestness(n) ความเอาจริงเอาจัง,ความจริงจัง,ความตั้งใจจริง,ความมุ่งมั่น
frivolity(n) ความเหลาะแหละ,ความตลกคะนอง,ความไม่เอาจริงเอาจัง
frivolous(adj) เหลาะแหละ,ไม่สำคัญ,ไม่เอาจริงเอาจัง,เล่นๆ
grave(adj) เอาการเอางาน,เอาจริงเอาจัง,หนัก,มหันต์,สำคัญ,ร้ายแรง,รุนแรง
levity(n) ความไม่สำรวม,ความตลกคะนอง,ความไม่เอาจริงเอาจัง
serious(adj) สำคัญ,จริงจัง,เคร่งเครียด,เอาจริงเอาจัง,สาหัส,ร้ายแรง
severe(adj) รุนแรง,สาหัส,เคร่งครัด,กวดขัน,เอาจริงเอาจัง,เข้มงวด
solemn(adj) ขึงขัง,เคร่งขรึม,เอาจริงเอาจัง,ตามพิธี
solemnity(n) ความเคร่งขรึม,ความเอาจริงเอาจัง,ความขึงขัง,พิธี

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
take seriously (vt ) เอาจริงเอาจัง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top