Search result for

เอะอะ

(50 entries)
(0.2059 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เอะอะ-, *เอะอะ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอะอะ[ADJ] boisterous, See also: tumultuous, noisy, loud, riotous, vociferous, rowdy, Syn. อึกทึก, ดัง, โหวกเหวก, โวยวาย, Ant. เงียบ, Example: เพื่อนของเขาส่งเสียงเอะอะหาเรื่องคนอื่นเวลาเมาทุกที, Thai definition: ที่อึกทึก, ที่ทำเสียงดังโวยวาย
เอะอะ[ADV] boisterously, See also: noisily, loudly, obstreperously, tumultuously, Syn. อึกทึก, ดัง, โหวกเหวก, โวยวาย, Ant. เงียบ, Example: แม่เอะอะโวยวายพ่อทันทีที่รู้ว่าเอาเงินไปกินเหล้า, Thai definition: อึกทึก, ทำเสียงดังโวยวาย
เอะอะโวยวาย[V] bawl, See also: shout, raise a hullabaloo, Syn. เอะอะ, Example: พวกฮินดูชอบดื่มน้ำเมาชนิดหนึ่ง ซึ่งทำให้เมาแล้วเอะอะโวยวาย และส่งเสียงเอ็ดอึง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เอะอะก. อึกทึก, ทำเสียงดังโวยวาย
เอะอะทันทีทันใด, ปุบปับ, ไม่ทันไตร่ตรอง, ไม่บอกกล่าวเล่าแจ้ง, เช่น เอะอะก็ไป เอะอะก็ด่า, อึกอัก ก็ว่า.
เอะอะมะเทิ่งก. ส่งเสียงดัง, เอ็ดตะโรโดยไม่เกรงใจผู้อื่น.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Madness, Myxedemaเอะอะโวยวายพูดไม่รู้เรื่อง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm so ashamed of the fuss I've made.ฉันละอายใจของเอะอะที่ฉันได้ ทำ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
He doesn't get excited... and doesn't get agitated when Logan walks in the room.-มันไม่เอะอะ... และไม่อาละวาด ตอนที่โลแกนเดินเข้าไปในห้อง Day of the Dead (1985)
Shut the fuck up!อย่าเอะอะ Casualties of War (1989)
I doubt they'll kick up any fuss.ฉันสงสัยว่าพวกเขาจะเตะขึ้นเอะอะใด ๆ The Shawshank Redemption (1994)
"I doubt they'll kick up any fuss."ผมสงสัยว่าพวกเขาจะเตะขึ้นเอะอะใด ๆ . The Shawshank Redemption (1994)
It's so odd to me, this fuss over school prayer.มันจึงแปลกที่ฉันเอะอะนี้ไปโรงเรียนตอนเช้า The Birdcage (1996)
- That's what this fuss was all about?- นั่นคือสิ่งที่เอะอะทั้งหมดนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ? Dante's Peak (1997)
All this fuss!เอะอะชะมัด The Truman Show (1998)
And then the quiet cells go, so you just say everything real loud for no reason at all.ต่อไปเซลล์เงียบ เราถึงเอะอะโวยวาย The Legend of Bagger Vance (2000)
We heard noises.-(เสียงเคาะประตู) -(คนใช้)เราได้ยินเสียงเอะอะ Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
-I heard raised voices. -What did you hear?- ข้าได้ยินเสียงเอะอะ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
You're making a racket Keep it down Um... Please let me work hereทำเสียงเอะอะไปได้ เงียบซะ ได้โปรดให้ฉันทำงานที่นี่ Spirited Away (2001)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boisterous[ADJ] เอะอะ, See also: พลุกพล่าน, อึกทึก, ครืนครั่น, ตูมตาม, ปึงปัง, เอ็ดอึง, พล่าน, เอิกเกริก, แซด, อึง, Syn. noisy, rowdy, Ant. docile
in a lather[IDM] เอะอะ (คำไม่เป็นทางการ), See also: โวยวาย
lose one's cool[IDM] ตื่นเต้น, See also: เอะอะโวยวาย, โกรธ
noisy[ADJ] อึกทึก, See also: เอะอะเอ็ดตะโร, เสียงดัง, เซ็งแซ่, เอะอะ, จ้อกแจ้กจอแจ, Syn. clamorous, Ant. calm, quiet
rackety[ADJ] อึกทึกครึกโครม, See also: เอะอะโวยวาย, Syn. rowdy
rambunctious[N] ส่งเสียงอึกทึก, See also: เอะอะโวยวาย, อึกทึกครึกโครม, Syn. boisterous, noisy
roister[VI] เอะอะโวยวาย, Syn. bluster
rough[ADJ] ไม่เป็นระเบียบ, See also: เอะอะโวยวาย, ตึงตัง, Syn. noisy, rowdy
rowdy[ADJ] เอะอะตึงตัง, See also: เกเร, พาล, อันธพาล, Syn. disorderly, loud, unruly
uproarious[ADJ] เอะอะ, See also: อึกทึก, Syn. noisy, lound, Ant. quiet

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alarm(อะลาร์ม') n.,vt. ความตกใจ, ความหวาดกลัว, สัญญาณ บอกเหตุ, อุปกรณ์สัญญาณบอกเหตุ, เสียงปลุก, เสียงเอะอะโวยวาย. -alarmable adj. -alarmedly adv. -alarming adj., Syn. fear, alert ###A. allay
boisterous(บอย'สเทอเริส) adj. หยาบ,หนวกหู,อึกทึก,พล่าน,เอะอะ, See also: boisterousness n. ดูboisterous, Syn. rowdy ###A. restrained
brawl(บรอล) {brawled,brawling,brawls} vt.,n. (การ) ทะเลาะวิวาทอย่างเสียงดัง,การเอะอะโวยวาย, See also: brawler n. ดูbrawl
coarse-grainedadj. มีเนื้อไม้ที่หยาบ,หยาบ,เอะอะโวยวาย., See also: coarse-grainedness n. ดูcoarse-grained, Syn. crude
feddle ###SW. faddle n. ความไร้สาระ,เรื่องขี้ประติ๋ว,สิ่งที่ไม่เป็นหลักสำคัญ. vi. จู้จี้,ยุ่ง,เอะอะ. -fiddle-faddler n.
hog-wildadj. ตื่นเต้นเอะอะ,เตลิดเปิดโปง,คลัง
hoyden(ฮอย'เดิน) n. เด็กหญิงที่มีลักษณะและอุปนิสัยคล้ายเด็กผู้ชาย,เด็กหญิงแก่นแก้ว. adj. เจี๊ยวจ๊าว,เอะอะ., Syn. hoiden., See also: hoydenish adj. hoydenness hoydenism n.
obstreperous(อับสเทรพ'เพอรัส) adj. อึกทึกครึกโครม,เอะอะโวยวาย,ควบคุมได้ยาก,ซึ่งต่อต้านอย่างดื้อรั้น, Syn. turbulent
quack(แควคฺ) n.,vi. (กระทำเป็น) หมอเถื่อน,นักต้ม adj. กำมะลอ,หลอกลวง,เก๊,หลอกลวง,ต้ม (คน) ,คุยโว, (เสียง) (เป็ด) ร้องก้าบ ๆ ,ส่งเสียงเอะอะ, See also: quackish adj. quackishness n.
rant(แรนทฺ) vi.,vt.,n. (การ) พูดโผงผาง,พูดเอะอะ,คุยโว,คำพูดลักษณะดังกล่าว,การหาความสุขสำราญอย่างเต็มที่, See also: ranter n. rantingly adv., Syn. rave

English-Thai: Nontri Dictionary
boisterous(adj) อึกทึก,หนวกหู,เอะอะ,หยาบ
obstreperous(adj) ดัง,เอะอะ,โวยวาย,อึกทึกครึกโครม
outcry(n) เสียงเอะอะโวยวาย,เสียงอึกทึก
racket(vi) สนุกสนาน,ส่งเสียงดัง,ส่งเสียงเอะอะ
roister(vi) โวยวาย,เอะอะ,วางมาด
roisterer(n) คนวางมาด,คนเอะอะโวยวาย
roughness(n) ความขรุขระ,ความหยาบ,ความกระด้าง,ความเอะอะโวยวาย
rowdy(adj) เอะอะ,เกะกะ,เสเพล,เกเร,พาล
tumult(n) ความสับสนวุ่นวาย,การเอะอะ,ความกระอักกระอ่วน
tumultuous(adj) สับสนวุ่นวาย,เอะอะ,กระอักกระอ่วน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
騒がしい[さわがしい, sawagashii] (adj ) เอะอะ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top