Search result for

เอก-

(34 entries)
(0.1928 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เอก, -เอก-, *เอก*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
เรืออากาศเอก (n ) Flight Lieutenant

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอก[ADJ] great, See also: excellent, outstanding, Syn. ดีเลิศ, Example: พวกเราเดินทางไปพิพิธภัณฑ์ เพื่อไปชมผลงานศิลปะ และภาพวาดลือชื่อของจิตรกรเอกของโลก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เอก[ADJ] important, See also: main, principal, Syn. สำคัญ, Example: ตำรวจให้ความสำคัญกับพยานปากเอกคนนี้ เพราะอย่างน้อยก็เคยลงเลือกตั้งมาก่อน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เอก[ADJ] first, Syn. ที่หนึ่ง, Example: วัดราชโอรสารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหาร เดิมชื่อ วัดจอมทอง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เอก[ADJ] lead, See also: leading, Syn. ตัวนำ, นำ, Example: เขาได้เล่นเป็นตัวเอกในละครเรื่องนี้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เอก[N] one, Syn. หนึ่ง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hold on to these dispatches.จะต้องไปส่งเอกสารสำคัญ The Great Dictator (1940)
Where are they?เอกสารอยู่ไหน The Great Dictator (1940)
- "Doucement".- "เอกสาร The Great Dictator (1940)
I'll get my papers.- ผมจะไปหยิบเอกสาร Rebecca (1940)
Dudley Tennant. Admiral and Lady Burbank.พลเรือเอกเเละคุณหญิงเบอร์เเบงค์ Rebecca (1940)
Colonel Julyan called. He's the chief constable of the county.พันเอกจูเลี่ยนโทรมา ท่านเป็นสารวัตรตำรวจประจำท้องที่ Rebecca (1940)
Factories have camps of their own, off limits to the SS.โรงงานหลายแห่งตั้งแคมป์ของตัวเอง เป็นเอกเทศจากทางการ Night and Fog (1956)
However you decide, your verdict must be unanimous.แต่คุณตัดสินใจ, คำตัดสินของคุณจะต้องเป็นเอกฉันท์ 12 Angry Men (1957)
He lived for a year and a half in an orphanage when his father was serving a jail term for forgery.เขาอาศัยอยู่เป็นเวลาหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมาในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า เมื่อพ่อของเขาได้รับการให้บริการจำคุกสำหรับการปลอมแปลงเอกสาร 12 Angry Men (1957)
And...และนำมาให้ฉันและเอกสาร The Old Man and the Sea (1958)
- Patience and moderation, Mr. Ambassador.- ความอดทนและการดูแลนายเอกอัครราชทูต The Ugly American (1963)
White and two reds...สีขาวและสีแดงสอง นั่นเป็นมากเช่นพันเอก How I Won the War (1967)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอก[X] (ēk) EN: first ; top ; principal ; chief ; first class ; first-rate ; top-notch ; leading ; without peer ; star   FR: principal ; premier ; de première classe ; de première catégorie

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
general officer n.นายพล,นายทหารที่มีตำแหน่งเหนือนายพันเอก
group captianนาวาอากาศเอก
heroine(เฮ'โรอิน) n. วีรสตรี,นางเอก
master sergeantn. จ่านายสิบเอก,พันจ่าอากาศเอก
semifinal(เซมมิไฟ'เนิล) adj.,n. (เกี่ยวกับ) รองรอบสุดท้าย,รองรอบชิงชนะเลิศ,การแช่งขันของรองคู่เอก
starred(สทาร์ดฺ) adj. ประดับด้วยดาว,ใช้เครื่องหมายดาว,ถูกดวงชะตาครอบงำ,แสดงเป็นตัวเอก
warrant officer 1st classn. พันจ่าเอก

English-Thai: Nontri Dictionary
admiral(n) พลเรือเอก
colonel(n) พันเอก,นาวาเอก
heroic(adj) กล้าหาญ,เก่ง,เป็นวีรบุรุษ,เป็นพระเอก
heroical(adj) กล้าหาญ,เก่ง,เป็นวีรบุรุษ,เป็นพระเอก
heroine(n) วีรสตรี,นางเอก
SERGEANT sergeant major(n) จ่าสิบเอก

French-Thai: Longdo Dictionary
soutenance d'une thèse(n) |f| การแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้ศึกษา ก่อนจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
soutenir une thèse(vt) แสดงผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้ศึกษา ก่อนจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top