Search result for

เห่า

(50 entries)
(0.0254 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เห่า-, *เห่า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เห่า[V] bark, See also: yap, bay, Example: สุนัขที่ใต้ถุนบ้านกำลังเห่าใครบางคนที่เดินผ่านข้างบ้านไป, Thai definition: อาการส่งเสียงสั้นๆ ของหมา
เห่า[N] cobra, Syn. งูเห่า, Example: พิษของงูเห่ามักทำอันตรายต่อระบบประสาททำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่องูพิษในสกุล Naja วงศ์ Elapidae ขนาดยาวประมาณ 1.3 เมตร พบหลายสีต่างกันไปในแต่ละตัว สามารถยกตัวท่อนหัวตั้งขึ้นและแผ่บริเวณคอกว้างออกได้ เรียกว่า แผ่แม่เบี้ย มีหลายชนิด
เห่าหอน[V] howl, See also: bark, bay, Syn. หอน, เห่า, Example: เมื่อคืนนี้แถวบ้านฉันหมาเห่าหอนทั้งคืน, Thai definition: ส่งเสียงสั้นๆ และร้องเสียงยาวโหยหวน (ใช้แก่สุนัข)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เห่าก. อาการส่งเสียงสั้น ๆ ของหมา.
เห่าน. ชื่องูพิษรุนแรงขนาดกลาง ในสกุล Naja วงศ์ Elapidae ขนาดยาวประมาณ ๑.๓-๒ เมตร พบหลายสีต่างกันไปในแต่ละตัว เช่น ดำ นํ้าตาล เขียวอมเทา เหลืองหม่น บางตัวมีลายสีขาวและบางตัวไม่มีลาย สามารถยกตัวท่อนหัวตั้งขึ้นและแผ่บริเวณคอกว้างออกได้ เรียกว่า แผ่แม่เบี้ย ขณะแผ่แม่เบี้ยจะเห็นลายดอกจันบริเวณกลางหัวด้านหลัง ทำเสียงขู่พ่นลมออกทางจมูกดังฟู่ ๆ อาศัยอยู่ตามที่ลุ่ม กินหนู กบ เขียด ลูกไก่ ในประเทศที่พบแล้ว มี ๓ ชนิด คือ เห่าไทย (N. kaouthiaLesson) ส่วนตัวที่มีสีคลํ้า เรียก เห่าหม้อ, เห่าด่างพ่นพิษ (N. siamensis Laurenti) และเห่าทองพ่นพิษ (N. sumatrana Müller) ซึ่งสามารถพ่นฉีดพิษออกจากเขี้ยวพิษได้.
เห่าน้ำดู ปากกว้าง.
ปากเปราะเห่าเก่ง (ใช้แก่สุนัข).

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Bolt, speak.โบลท์ เห่าเลย Bolt (2008)
- I have super bark.ฉันมีพลังเห่าที่น่ากลัว \ เอ่อ.. Bolt (2008)
- A super bark?พลัง.เห่า.. ? Bolt (2008)
What exactly does one do with a super bark?แล้ว.. แล้วไอ่พลังเห่าอะไรของนายนั่น มันเป็นยังไงเหรอ? Bolt (2008)
And best of all, he can obliterate large structures with his super bark!และที่เยี่ยมที่สุด \ เขาสามารถทำลายศัตรูให้สิ้นซากด้วยพลังเห่าเพียงแค่ครั้งเดียว ! Bolt (2008)
Oh, the super bark.ฮ่า.. พลังเห่า .. Bolt (2008)
I get the idea, you can stop now.ฉันรู้ละ \ นายหยุดเห่าได้แล้วละ Bolt (2008)
That's enough! Seriously dog, stop! I'm not kidding.พอสักที \ ฉันซิเรียสนะ เจ้าหมา หยุดเห่าได้แล้ว ฉันไม่ได้ล้อเล่นนะ Bolt (2008)
How the wind feels on my cheeks, when I'm barking at the moon.ความรู้สึกเมื่อลมพัดผ่านแก้มของฉัน เมื่อตอนที่ฉันกำลังเห่าดวงจันทร์ Bolt (2008)
Now the sun may rise in the east, but I'm barking at the moon.พระอาทิตย์ก็ขึ้นที่ทิศตะวันออก และฉันก็เห่าพระจันทร์ Bolt (2008)
It's the super bark!นั่นมันเสียงพลังเห่า ซุปเปอร์บาร์ค นิ! Bolt (2008)
My second wife steps on a cobra and dies.เมียคนที่สองของฉันก็ไปเหยียบงูเห่า เลยถูกกัดตาย The Curious Case of Benjamin Button (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เห่า[v.] (hao) EN: bark ; yap ; bay   FR: aboyer ; japper
เห่า[v.] (hao) EN: swear ; abuse ; curse   FR: jurer ; maudire
เห่าหอน[v. exp.] (hao høn) EN: bark and bowl ; howl ; bark ; bay   

English-Thai: Longdo Dictionary
territorial(adj ) แสดงความเป็นเจ้าของที่หรืออาณาเขต, แสดงอาการป้องกันอาณาเขตของตนจากผู้บุกรุก เช่น สุนัขเห่าคนแปลกหน้าที่เข้ามาในบริเวณ, S. territorial behavior, A. nonterritorial,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bark[VI] เห่า, Syn. growl, bay
bark at[PHRV] เห่า
grunt[VI] คำรามเสียงออกจมูก, See also: เห่า, ตะคอก, Syn. grumble, numble, Ant. articulate
howl[VI] เห่าหอน, See also: คำราม, หอน
snarl[VI] เห่า, See also: คำราม, ขู่คำราม, Syn. bark, growl, gnarl
yap[VI] เห่า, See also: หอน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bark(บาร์ค) {barked,barking,barks} n. เปลือกไม้ vt. ลอกหนัง,ลอกเปลือก,ลอกผิว,แช่เปลือกในสารละลายฟอกเปลือกไม้ ,เห่า,ลั่น (ปืน) ,ดัง,ร้อง
bay(เบ) {bayed,baying,bays} n. อ่าวเล็ก,ที่เว้าของเทือกเขา,มุข,ชื่อเสียง (bays) ,สีน้ำตาลปนแดง,ม้าหรือสัตว์ที่มีสีน้ำตาลปนแดง,เสียงเห่า,ภาวะหมดหนทาง,ความอับจน,การหอน vi. เห่า,หอน vt. เห่าใส่ adj. สีเทาปนแดง
bowwow(เบา`เวา) n. เสียงเห่าของสุนัข
cobra(โค'บระ) n. งูเห่า
hood(ฮูด) n. หมวกครอบ,ผ้าคลุมศีรษะ,หมวกปริญญาของเสื้อชุดปริญญาของมหาวิทยาลัย,ฝาครอบเครื่องยนต์,ฝาครอบปล่องไฟ,คอแผ่แม่เบี้ยของงูเห่า,หงอนขนบนหัวของนกหรือสัตว์บางชนิด, Syn. cowl,bonnet
snarl(สนาร์ล) vi.,vt.,n. (การ) เห่า,คำราม,แยกเขี้ยวคำราม,พูดอย่างโกรธเคือง,พูดตะคอก,เสียงเห่า,เสียงคำราม, See also: snarler n. snarlingly adv., Syn. grumble,growl,snap,grumble
ululate(ยูล'อะเลท) vi. คำราม,เห่า,หอน,ร้องเสียงโหยหวน,ร้องคร่ำครวญ., See also: ululation n.
woof(วูฟ) interj. เสียงเห่าของสุนัข
yap(แยพ) vi.,n. (การ) เห่า,หอน,ปาก, See also: yapper n. yappingly adv.
yelp(เยลพฺ) vt.,vt.,n. (การ) ร้องเอ๋ง,เห่าเอ๋ง, See also: yelper n.

English-Thai: Nontri Dictionary
asp(n) งูพิษ,งูเห่า
bark(n) เสียงเห่า,เปลือกไม้,เรือสำเภา
bark(vi) เห่า,ร้อง
bay(n) เสียงเห่า,เสียงหอน,อ่าว
bay(vi) เห่า,หอน
cobra(n) งูเห่า
rattlesnake(n) งูกะปะ,งูเห่าปี่แก้ว
snarl(n) ความยุ่ง,การเห่า,การคำราม
snarl(vi) คำราม,เห่า,ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน
yelp(n) การหอน,การเห่า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
吠える[ほえる, hoeru] (vi) เห่าหอน เช่น 狼(おおかみ)が吼える หมาป่าเห่าหอน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top