Search result for

เหลือก

(25 entries)
(0.0371 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เหลือก-, *เหลือก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหลือก[V] roll the eyes upward, See also: lift the eyes upward, roll up one's eyes, Syn. เหลือกตา, Example: หมอให้คนไข้เหลือกตาเพื่อตรวจความผิดปกติ, Thai definition: ทำให้ลูกตาดำอยู่ข้างบน
เหลือก[ADJ] with widely open eyes, See also: with the eyes open wide in a threatening look, Syn. ตาเหลือก, Example: ฉันตกตะลึงตาเหลือกเมื่อเห็นเลือดหยดไหลเป็นทาง, Thai definition: ที่เบิกกว้างแล้วกลอกตาดำขึ้น
เหลือกำลัง[ADV] beyond one's capacity, See also: beyond one's strength, Syn. เหลือสติกำลัง, เกินกำลัง, Example: ถ้างานนี้หนักเหลือกำลังก็หาผู้ช่วยเสีย, Thai definition: พ้นความสามารถ, เกินความสามารถ
เหลือกินเหลือใช้[V] have a surplus, See also: be surplus, have something to spare, Syn. เกินพอ, เกินต้องการ, Example: ท่านเหลือกินเหลือใช้มากจนต้องเอาไปใช้อย่างสุรุ่ยสุร่าย
เหลือกินเหลือใช้[ADJ] surplus, See also: more than enough, Syn. เกินพอ, เกินต้องการ, Example: ถ้าท่านมีสิ่งของที่เหลือกินเหลือใช้ก็เอาไปบริจาคดีกว่าเก็บไว้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เหลือก(เหฺลือก) ก. ทำให้ลูกตาดำอยู่ข้างบน ในคำว่า เหลือกตา.
เหลือก(เหฺลือก) ว. กลอกขึ้น, เบิกกว้าง, (ใช้แก่ตา), ลูกตาดำอยู่ข้างบน ในคำว่า ตาเหลือก.
เหลือกำลัง, เหลือสติกำลังว. พ้นความสามารถ เช่น เหลือกำลังลาก, เต็มที เช่น ซนเหลือกำลัง.
ค้าง ๑เหลือกหรืออ้าแล้วเอาลงหรือหุบไม่ได้ เช่น ตาค้าง อ้าปากค้าง ขากรรไกรค้าง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So, you know, it was basically an assist.ก็ เธอก็รู้ ช่วยเหลือกันนิดหน่อย Chuck in Real Life (2008)
We're low on ammo sir.เราเหลือกระสุนอีกไม่มากแล้วครับท่าน Ambush (2008)
Dead, sir. We're all that's left.ตายแล้วครับ เราเหลือกันแค่นี้ Rookies (2008)
After that, you'll be judged on your merit alone.ที่เหลือก็แค่ให้พวกเขาตัดสินคุณจากคุณค่าของคุณเอง Lancelot (2008)
How much time do we have left before the public performance?เรายังมียังมีเวลาเหลือกี่เท่าไรก่อนวันงาน Beethoven Virus (2008)
You gotta call in other agents back.คุณต้องเรียกเจ้าหน้าที่ที่เหลือกลับมา Vantage Point (2008)
Your army's half dead. And those that aren't will be soon enough.ศัตรูของเจ้าตายไปแล้วครึ่งนึง และ อีกไม่นาน พวกที่เหลือก็ต้องตาย. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
When it was over, charred roofs were all that remained.เมื่อทุกอย่างจบลง ที่เหลือก็มีแต่ภาพหลังคาบ้านถูกเผา The Forbidden Kingdom (2008)
Let's get on to the rest of it.ไปเรื่องอื่นที่เหลือกันได้แล้ว Frost/Nixon (2008)
But what was left of them were bits and pieces far beyond recognitionนอกจากสิ่งนี้แล้ว ที่เหลือกลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยจนจำไม่ได้ Three Kingdoms (2008)
Keep your eyes up.คอยเหลือกตามอง Pilot (2008)
We're scrambling to get the hell out before we get taken down and where are you?พวกเราตาลีตาเหลือกหาทางออกแทบแย่... ...ก่อนที่พวกเราจะจุดชนวนนั่น แล้วนายอยู่ไหนนะ? Taken (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหลือก[v.] (leūak) EN: roll the eyes upward ; lift the eyes upward ; roll up one's eyes   FR: regarder de haut

English-Thai: Longdo Dictionary
collaborative(adj) ทำด้วยความร่วมมือกันจากหลายคน หรือ หลายฝ่าย มีการช่วยเหลือกัน เพื่อให้งานเสร็จสิ้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
buddy systemn. การว่ายน้ำเคียงคู่เพื่อมีโอกาสช่วยเหลือกันได้,การทำงานเป็นทีม, Syn. team work
commoner(คอม'มะเนอะ) n. สามัญชน,สมาชิกสภาล่าง,นักศึกษา (โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยอ๊อคฟอร์ด) ที่ไม่ได้รับทุนช่วยเหลือการศึกษา,ผู้มีกรรมสิทธิ์ร่วม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top