Search result for

เหลี่ยม

(53 entries)
(0.0133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เหลี่ยม-, *เหลี่ยม*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
บวบเหลี่ยม (n ) Chinese Okra
ผ้าตาสี่เหลี่ยมchecked cloth

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหลี่ยมคู[N] trick, See also: finesse, artifice, stratagem, cunning, Syn. ชั้นเชิง, เล่ห์เหลี่ยม, เหลี่ยม, เพทุบาย, เล่ห์, Example: เขาเต็มไปด้วยเหลี่ยมคูที่พวกเราตามไม่ทันหรอก, Thai definition: ชั้นเชิงอย่างคมคาย
เหลี่ยมจัด[ADJ] tricky, See also: crafty, cunning, artful, deceitful, sly, wily, Syn. เจ้าเล่ห์, Example: เพราะความเป็นคนเหลี่ยมจัดในวงสังคม จึงยากนักที่ใครจะคบหาเขาได้อย่างสนิทใจ, Thai definition: มีเล่ห์มาก
เหลี่ยมลูกบาศก์[CLAS] cubic, Syn. ลูกบาศก์, Example: ถังนี้จุได้สองเหลี่ยมลูกบาศก์เมตร, Thai definition: ชื่อมาตราวัดปริมาตร กำหนดเป็นรูปเหลี่ยมลูกบาศก์ มีด้านสูง กว้าง ยาวเท่ากัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เหลี่ยม(เหฺลี่ยม) น. ด้านที่เป็นสัน
เหลี่ยมเส้นประกอบมุมของรูปที่มีด้านตั้งแต่ ๓ ด้านขึ้นไป
เหลี่ยมส่วนสัดของขาที่ใช้ในการรำ, คู่กับ วง คือ ส่วนสัดของมือที่ใช้ในการรำ.
เหลี่ยม(เหฺลี่ยม) ว. เป็นสัน เช่น บวบเหลี่ยม เหลี่ยมเพชร เหลี่ยมเขา.
เหลี่ยม(เหฺลี่ยม) น. ชั้นเชิง.
เหลี่ยม(เหฺลี่ยม) ดู กระมัง ๒.
เหลี่ยมคูน. ชั้นเชิงอย่างคมคาย.
เหลี่ยมจัดว. มีชั้นเชิงมาก.
เหลี่ยมลูกบาศก์น. ชื่อมาตราวัดปริมาตร กำหนดเป็นรูปเหลี่ยมลูกบาศก์ มีด้านสูง กว้าง ยาวเท่ากัน เช่น ๑ เมตรเหลี่ยมลูกบาศก์ คือ มีด้านสูง กว้าง และยาวด้านละ ๑ เมตร.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Object we seek, rectangular storage container, dimensions 2 meters by 0.5 meter by 66 centimeters.สิ่งที่เราค้นหา คือตู้บรรจุสินค้าสี่เหลี่ยมผืนผ้า สูง2เมตร กว้างครึ่งเมตร ลึก66เซนติเมตร Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
For nine could thwart this evil trick With just some quick arithmeticเพื่อที่เก้าจะทำลายเล่ห์เหลี่ยมปีศาจร้าย ด้วยเพียงเลขคณิตอย่างเร็ว Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Shin Tae Hwan may have tricks up his sleeves again, so be careful.ชินแทฮวาน อาจจะใช้เล่ห์เหลี่ยมของเขาอีก, ระวังให้มาก Episode #1.5 (2008)
You've got the edge. There's more of this to be had.เหลี่ยมนายยังแจ๋ว เราได้มากกว่านี้อีกแน่ Taken (2008)
- It's all squared away.ทุกอย่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมไปหมด Taken (2008)
I saw a Machiavellian streak that would make failure an impossibility.แต่ฉันเห็นความมีเล่ห์เหลี่ยม ที่จะทำให้เกิดความล้มเหลว Greatness Achieved (2008)
On the delta of the Ganges and Brahmaputra,เพราะตั้งอยู่บนพื้นที่สามเหลี่ยม ปากแม่น้ำคงคาและพรหมบุตร Home (2009)
A triangle.3เหลี่ยม Chapter Ten '1961' (2009)
It's a slippery slope, your honor,มันเป็นเล่ห์เหลี่ยมครับศาลที่เคารพ Law Abiding Citizen (2009)
WOMAN 2 My daughter is seven years old, and she said it was in the shape of a squareลูกของฉันอายุ7ขวบ และเธอบอกว่ารูปร่างของมันเป็นสี่เหลี่ยม The Fourth Kind (2009)
It was black, huge It had these triangle lights on itมันเป็นดำ ใหญ่ มันมีไฟรูปสามเหลี่ยมบนตัวมันด้วย The Fourth Kind (2009)
WOMAN 5 I was just staring at it, stopped in my vehicle, and it started to move, and it had lights down each side of it, like a triangleฉันแค่จ้องมัน แล้วก็หยุด อยู่ในรถของฉัน และมันก็เริ่มเคลื่อนตัว และมันก็ดับไฟลงแต่ละข้างเหมือนเป็นรูปสามเหลี่ยม The Fourth Kind (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหลี่ยม[n.] (līem) EN: angle ; corner ; edge ; ridge   FR: angle [m] ; coin [m] ; côté [m] ; facette [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
facet[N] เหลี่ยมมุม, See also: เหลี่ยมมุมที่เกิดจากการเจียระไน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amice(แอม' มิส) n. ผ้าป่านขาวสี่เหลี่ยมผืนผ้าสำหรับสวมรอบคอบและบนไหล่ของพระคริสเตียน
apothem(แอพ'พะเธม) n. เส้นตั้งฉากจากจุดศูนย์กลางไปยังด้านใดด้านหนึ่งของรูปเหลี่ยมด้านเท่า
arkwright(อาร์ค'ไรทฺ) n. คนสร้างหีบหรือเรือสี่เหลี่ยม (maker of arks or chests)
art 2(อาร์ทฺ) n. ศิลป,ฝีมือ,อุบาย,เล่ห์กระเท่ห์,เล่ห์เหลี่ยม,ความสามารถ,หลักการหรือวิธีการของการเรียนรู้,ความเชี่ยวชาญในกิจกรรมของมนุษย์,สาขาวิชาที่เกี่ยวกับศิลปศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์, Syn. skill,craft ###A. artlessness, guilelessness
artful(อาร์ท'ฟูล) adj. มีเล่ห์เหลี่ยม,ชำนาญ,เก่ง, Syn. cunning,crafty,sly ###A. artless,open
ashlar(แอช'ลาร์) nใ หินก่อสร้างรูปสี่เหลี่ยมสำหรับวางซ้อนกัน., Syn. ashler
beech(บีชฺ) n. พืชจำพวก Fagus มีผลเปลือกรูปสามเหลี่ยมที่กินได้, See also: beechen,beechy adj.
bitmapped graphic(กราฟิกบิตแมป) หมายถึง ภาพที่มีลักษณะของบิตแมป กล่าวคือประกอบด้วยจุดเล็ก ๆ ของแสงที่เรียกว่าจุดภาพ (pixel) จุดนี้จะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ การขยายขนาดของภาพจะทำให้จุดนี้โตขึ้น และเห็นเป็นรอยหยัก ๆ ถ้าเป็นเส้นโค้ง ก็จะยิ่งเห็นได้ชัด โปรแกรมวาดภาพบางโปรแกรม เช่น MacPaint หรือ Paint จะสร้างและและเก็บภาพ ในลักษณะนี้ ในระบบวินโดว์ แฟ้มข้อมูลที่เก็บภาพประเภทนี้ จะใช้นามสกุล (file type) ว่า .BMPมีความหมายเหมือน bitmapped image
bitmapped imageภาพบิตแมป <คำแปล>หมายถึง ภาพที่มีลักษณะของบิตแมป กล่าวคือประกอบด้วยจุดเล็ก ๆ ของแสงที่เรียกว่าจุดภาพ (pixel) จุดนี้จะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็ก การขยายขนาดของภาพจะทำให้จุดนี้โตขึ้น และเห็นเป็นรอยหยัก ๆ ถ้าเป็นเส้นโค้ง ก็จะยิ่งเห็นได้ชัด โปรแกรมวาดภาพบางโปรแกรม เช่น MacPaint หรือ Paint จะสร้างและและเก็บภาพ ในลักษณะนี้ ในระบบวินโดว์ แฟ้มข้อมูลที่เก็บภาพประเภทนี้ จะใช้นามสกุล (file type) ว่า .BMPมีความหมายเหมือน bitmapped graphic
boulder(โบล'เดอะ) n. ก้อนหินใหญ่ค่อนข้างกลมที่ผ่านการเซาะจนหมดเหลี่ยม

English-Thai: Nontri Dictionary
angle(n) มุม,เหลี่ยม
artful(adj) ฉลาด,เก่ง,ชำนาญ,เจ้ามารยา,มีเล่ห์เหลี่ยม
checker(n) ตาสี่เหลี่ยม,ตาหมากรุก
checker(vt) ทำเป็นตาสี่เหลี่ยม,ทำเป็นตาหมากรุก,ทำให้เปลี่ยนแปลง
checkered(adj) มีตาสี่เหลี่ยม,เป็นตารางหมากรุก,เปลี่ยนง่าย
chequer(n) ตาสี่เหลี่ยม,ตาหมากรุก,ตัวหมากรุก
chequer(vt) ทำให้เป็นตาสี่เหลี่ยม,ทำให้เป็นตาหมากรุก,กลับกัน
craftiness(n) ความมีเล่ห์เหลี่ยม,ความเจ้าเล่ห์,ความเหลี่ยมจัด
cubic(adj) เป็นลูกบาศก์,เหลี่ยมลูกบาศก์,มีสามมิติ,เกี่ยวกับกำลังสาม
decagon(n) รูป 10 เหลี่ยม

German-Thai: Longdo Dictionary
eckig(adj) เหลี่ยม, เป็นเหลี่ยม
schneiden(vi) |schnitt, hat geschnitten| ตัดหรือหั่น(ด้วยกรรไกรหรือมีด) เช่น in Würfel schneiden หั่นให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมลูกเต๋า
Brett(n) |das, pl. Bretter| แผ่นไม้สี่เหลี่ยม
Brett(n) |das, pl. Bretter| แผ่นสี่เหลี่ยมจากไม้หรือกระดาษแข็งสำหรับไว้เล่นเกมส์
kubisch(adj) ที่เป็นรูปลูกบาศก์, เหลี่ยมลูกบาศก์, มีสามมิติ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top