Search result for

เหยาะ

(38 entries)
(0.0107 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เหยาะ-, *เหยาะ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหยาะ[V] add little by little, See also: drop by drop, Syn. ใส่, Example: แม่เหยาะน้ำปลาลงไปในหม้อแกงเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความเค็ม, Thai definition: หยดเติมลงแต่น้อยให้พอต้องการ
เหยาะย่าง[V] trot, Syn. ก้าวย่าง, Example: ม้าเหยาะย่างนำหน้าควบไปบนกรวดทรายอย่างรวดเร็ว, Thai definition: ก้าวย่างอย่างม้า
เหยาะแหยะ[ADV] weakly, See also: feebly, Syn. เหลาะแหละ, Example: เธอเต้นเหยาะแหยะ ไม่เข้ากับดนตรีเลย
เหยาะแหยะ[V] be weak, See also: be feeble, be flabby, Syn. อ่อนแอ, ย่อหย่อน, เหลาะแหละ, Ant. กระฉับกระเฉง, เข้มแข็ง, คึกคัก, Example: เขาเหยาะแหยะเกินไป ไม่สมควรที่จะเป็นผู้นำ, Thai definition: ทำเป็นเล่น, ไม่เอาจริงเอาจัง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เหยาะก. หยอดหรือหยดลงแต่น้อยตามต้องการ.
เหยาะว. อาการที่วิ่งช้า ๆ.
เหยาะแหยะ(-แหฺยะ) ว. ย่อหย่อน, ทำเป็นเล่น, ไม่เอาจริงเอาจัง, เช่น ทำงานเหยาะแหยะ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Prance for us. Prance, show horse!เหยาะย่าง สำหรับเรา เดินอวด การแสดง ม้า I Spit on Your Grave (2010)
Prance for us now. Come on, like you do when you wanna get laid.เหยาะย่าง สำหรับเรา ตอนนี้ มาสิ , เหมือนที่คุณ ทำเมื่อคุณ ต้องการที่จะ ได้รับการ วาง I Spit on Your Grave (2010)
Just a smidgeon. A skosh. A dab.เหยาะนิด หยดหน่อย ก็พอ Chuck Versus the American Hero (2010)
Uh, dad, you don't run. You jog.โธ่พ่อ นั่นไม่ได้เรียกว่าวิ่ง เรียกว่าวิ่งเหยาะๆ A Little Night Music (2010)
What's that smirk about?ยิ้มเหยาะไรไม่ทราบ Homecoming (2010)
Touch of pepper.เหยาะพริกไทยหน่อย Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
You drown everything in soy sauce.นี่เธอจะเหยาะซอสถั่วเหลืองทุกอย่างเลยเหรอ From Up on Poppy Hill (2011)
light as a feather, no honor, cowardly, petty...ทำอะไรเหยาะแหยะ ไม่มีเกียรติ, ขี้ขลาด, ใจแคบ... Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
Stop being such a wuss and dig.เลิกทำตัวเหยาะแหยะ แล้วขุดต่อไปเถอะน่า Slither (2011)
And trust me, you could use a little salsa in your white rice.และเชื่อฉันเถอะ,เธอใช้ซอส ซาลซ่าเหยาะลงในข้าวได้น่า(เปรียบเทียบ) And the Pretty Problem (2011)
Spark up the barbie and crack open the tartare sauce?ระเบิดหัวมัน แล้วเหยาะน้ำจิ้มใส่เหรอ Bait (2012)
I slipped a little special sauce into your coffee while you were watching the skirt.ฉันแอบเหยาะซอสชนิดพิเศษ ในกาแฟของนาย Adventures in Babysitting (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหยาะ[v.] (yǿ) EN: add little by little ; add a small quantity ; add some more ; add drop by drop ; sprinkle   FR: ajouter peu à peu ; saupoudrer ; ajouter très peu
เหยาะ[X] (yǿ-yǿ) FR: par étape ; par palier

English-Thai: Longdo Dictionary
canter(vi) วิ่งโขยก, วิ่งเหยาะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amble(แอม' เบิล) vt.,vi. เดินตามสบาย, เดินทอดน่อง, ขี่ม้าเหยาะย่าง -ambler n. (stroll)
canter(แคน'เทอะ) {cantered,cantering,canters} n. ชายพเนจร,ผู้ที่ปากหวานแต่ก้นเปรี้ยว,การวิ่งเหยาะ ๆ ของม้า vt.,vi. วิ่งเหยาะ
easygoingn. สงบและไร้กังวล,ตามสบาย,ไปเรื่อย ๆ ,ซึ่งวิ่งเหยาะย่าง.
jog(จอก) {jogged,jogging,jogs} vt.,n. (การ) ชนเบา ๆ ,กระทุ้งเบา ๆ ,ผลักเบา ๆ ,เขย่าเบา ๆ ,ทำให้ทำงาน,โดยการกระทุ้งเบา ๆ ,กระตุ้น,เตือน,กระทุ้งให้ม้าวิ่งเหยาะ ๆ vt. เดินเหยาะ,ย่าง,เดินเอื่อย ๆ ,ย่ำต๊อก,เดินเนิบ ๆ ,วิ่งเหยาะย่าง (ม้า) . -S.jar,shake
lope(โลพ) {loped,loping,lopes} vi.,n. (การ) วิ่งเหยาะย่าง,สาวเท้ายาว ๆ vt. ทำให้ (ม้า) วิ่งเหยาะย่าง, Syn. bound,gallop
trot(ทรอท) vi.,vt.,n. (การ) (ทำให้) (ม้า) วิ่งเหยาะย่าง,ไปอย่างรีบร้อน,วิ่งเรียบ,วิ่งช้า ๆ ,วิ่งพา,วิ่งนำ,วิ่งอวด,แนะนำ,เสียงฝีเท้าที่วิ่งเหยาะย่าง,ยายแก่,เด็กที่กำลังหัดเดินเตาะแตะ, -Phr. (the trots โรคบิด) -S .move briskly,jog,gait
trotter(ทรอท'เทอะ) n. สัตว์ (โดยเฉพาะม้า) ที่เหยาะย่าง,ผู้ที่เดินอย่างรวดเร็ว

English-Thai: Nontri Dictionary
amble(vi) เหยาะย่าง,เดินทอดน่อง
canter(vi) เหยาะย่าง(ม้า),วิ่งช้าๆ
curvet(n) การเหยาะย่าง
curvet(vi) เหยาะย่าง
jog(vt) วิ่งเหยาะๆ,เขย่า,กระตุก,กระทุ้ง,ทิ่ม,ผลัก
prance(n) การเหยาะย่าง,การเดินอวด
prance(vi) เหยาะย่าง,หกหลัง,เดินอวด
trot(n) การวิ่งเหยาะ,การวิ่งเล่น,การขี่ม้าเล่น
trot(vi) วิ่งเหยาะ,วิ่งเล่น,ขี่ม้าเล่น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top