Search result for

เหน็บ

(64 entries)
(0.0222 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เหน็บ-, *เหน็บ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหน็บ[N] beriberi, Thai definition: อาการชาและเจ็บแปลบปลาบตามแขนขาเป็นต้น เกิดจากหลอดเลือดและเส้นประสาท หรืออย่างใดอย่างหนึ่งในบริเวณนั้นถูกกดทับระยะหนึ่ง
เหน็บ[V] carp at, See also: talk insinuatingly, Syn. เหน็บแนม, แคะไค้, เสียดสี, Example: เมื่อได้ทีเขาจึงถือโอกาสเหน็บเธอ, Thai definition: พูดสะกิดถึงส่วนที่ไม่ดี
เหน็บ[V] insert, See also: stick, tuck, attach, Syn. เสียบ, Example: เงินชายร่างกายกำยำเหน็บผ้าเช็ดหน้าสีฟ้าตรงมุมกระเป๋าบน, Thai definition: สอดไว้ในที่บังคับ
เหน็บแนม[V] be sarcastic, See also: mock at, carp at, satirize, Syn. กระทบกระเทียบ, เหน็บ, Example: แม่ชอบเหน็บแนมทุกครั้งที่ฉันจะออกจากบ้าน, Thai definition: พูดจากระทบกระเทียบ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เหน็บน. ชื่อมีดขนาดกลาง ใบมีดรูปร่างปลายแหลม กลางป่อง โคนแคบ สันค่อนข้างหนา ด้ามทำเป็นกั่นสอดติดกับด้ามไม้หรือทำเป็นบ้องติดอยู่ในตัวก็มี ปรกติสอดใบมีดไว้ในฝักซึ่งทำด้วยไม้หรือหวายสาน นิยมเหน็บเอวด้านหลังหรือด้านหน้าในเวลาออกนอกบ้าน ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เรียกว่า มีดเหน็บ, มีดอีเหน็บ หรือ อีเหน็บ ก็เรียก.
เหน็บก. เสียบ, สอดไว้ในที่บังคับ
เหน็บกิริยาที่เอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีสบู่เป็นต้นสอดเข้าไปในช่องทวารหนักเพื่อให้อุจจาระออก.
เหน็บก. พูดเสียดสีแคะไค้ เช่น เขาชอบมาเหน็บให้เจ็บใจ.
เหน็บว. อาการที่พูดเสียดสีแคะไค้ ในคำว่า พูดเหน็บ.
เหน็บน. อาการชาและเจ็บแปลบปลาบตามแขนขาเป็นต้น เกิดจากหลอดเลือดและเส้นประสาทหรืออย่างใดอย่างหนึ่งบริเวณนั้นถูกกดทับระยะหนึ่ง.
เหน็บชาน. ชื่อโรคชนิดหนึ่ง เกิดจากขาดวิตามินบี ๑ ทำให้มีอาการชาปลายมือปลายเท้าเป็นต้น.
เหน็บแนมว. อาการที่พูดเสียดสีแคะไค้กระทบกระเทียบเปรียบเปรย.
ขัด ๑เหน็บ เช่น ขัดกระบี่
แหนบเหน็บแนม, กระแหนะกระแหน, (ใช้แก่กริยาพูด).

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beri-Beri, Dryเหน็บชาชนิดแห้ง,โรคเหน็บชาชนิดแห้ง [การแพทย์]
Beriberiเหน็บชา,โรค;โรคเหน็บชา;เหน็บชา;โรคเหน็บชา [การแพทย์]
Beriberi, Acuteเหน็บชาชนิดเฉียบพลัน [การแพทย์]
Beriberi, Chronicเหน็บชาชนิดเรื้อรัง [การแพทย์]
Beriberi, Dryเหน็บชาชนิดเรื้อรัง,โรคเหน็บชาชนิดผอมแห้ง [การแพทย์]
Beriberi, Paralyticเหน็บชาชนิดเรื้อรัง [การแพทย์]
Beriberi, Wetเหน็บชาชนิดเฉียบพลัน,โรคเหน็บชาชนิดเปียก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- The night is long and cold.-ค่ำคืนอันยาวนานและเหน็บหนาว Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Whenever she thought of him, it sent chills down her body.เมื่อใดก็ตามที่เธอคิดถึงเขา ก็จะทำให้เธอรู้สึกเหน็บหนาว Heartbreak Library (2008)
Since then, I've been suffering from a cold.เพราะฉันต้องทรมารกับความเหน็บหนาว Heartbreak Library (2008)
You don't need to be sarcastic.นายไม่ต้องพูดเหน็บชั้นก็ได้ มาร์ตี้. Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
[Man] You're picking on me again.คุณเหน็บผมอีกแล้วนะ New York, I Love You (2008)
Cold when I am denied itเหน็บหนาวเมื่อมันจากไป Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
"without a family,man,alone in the world, trembles with the cold.""หากไม่มีครอบครัว มนุษย์ก็อยู่ตัวคนเดียวในโลก ตัวสั่นเทาเพราะความหนาวเหน็บA Shade of Gray (2009)
Well, we're on pins and needles.เหน็บกินแล้วนะ Crime Doesn't Pay (2009)
I think Mr. Schue's using irony to enhance the performance.ฉันว่าคุณชูส์ ใช้การเหน็บแนม เพื่อให้โชว์น่าสนใจ Pilot (2009)
There's nothing ironic about show choir!ไม่มีเรื่องเหน็บแนม ในวงประสานเสียง Pilot (2009)
¶¶ On a cold, dark winter's night ¶¶# ในค่ำคืนอันเหน็บหนาว และมืดมิด # Pilot (2009)
So that's it?เรื่องพวกคนคอยเหน็บแนม The Goodbye Gossip Girl (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหน็บ[v.] (nep) EN: insert ; attach ; stick ; tuck   FR: insérer ; introduire
เหน็บ[v.] (nep) EN: carp at ; talk insinuatingly ; satirize ; mock at ;   FR: railler ; se gausser ; ironiser ; se moquer (de)
เหน็บแนม[v.] (nepnaēm) EN: be sarcastic ; mock at ; carp at ; satirize ; talk insinuatingly   FR: être sarcastique ; se moquer (de)

English-Thai: Longdo Dictionary
nag(vi n) เหน็บแนม, ชอบวิพากษ์วิจารณ์สิ่งเล็กๆน้อยๆในแง่ลบ, คนที่ชอบป่วนรบกวนคนอื่น
naggy(adj) ซึ่งชอบเหน็บแนม, ขี้บ่น, S. long winded,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pins and needles[IDM] เหน็บชา
ironical[ADJ] เหน็บแนม, See also: แดกดัน, ถากถาง, เยาะเย้ย, Syn. sarcastic, satirical, mocking, Ant. courtesy, esteem
lampoon[VT] ถากถาง, See also: เหน็บแนม
peck[VT] ถากถาง, See also: เหน็บแนม, Syn. nag
taunt[VT] พูดส่อเสียด, See also: เหน็บแนม, ดูถูก, Syn. insult, jeer, mock, tease

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
badge(แบดจฺ) {badged,badging,badges} n. เหรียญเข็มเหน็บหรือกระดุมที่ประดับเป็นเครื่องหมาย,เครื่องสัญลักษณ์ vt. ติดด้วยสิ่งดังกล่าว, Syn. shield,emblem
beriberi(เบอ'รีเบอ'รี) n. โรคเหน็บชา เนื่องจากขาดแคลนวิตามินบี1, See also: beriberic adj. ดูberiberi
biting(ไบ'ทิง) adj. แสบ,ปวดแสบ,เผ็ดร้อน,เสียดแทง,เหน็บแนม
bougie(บู'จี) n. ที่แยง สอดเข้ารูเปิดของร่างกาย (เช่น ทางเดินปัสสาวะ) ,ยาเหน็บ
chip(ชิพ) 1. {chipped,chipping,chips} n. เศษไม้,เศษหิน,ชิ้น,แผ่นตัด,เศษ,เบี้ย,สิ่งเล็กสิ่งน้อย,สิ่งที่ไร้ค่าหรือมีค่าน้อย,ไม้ตอก,ก้อนมูลแห้ง,เงิน vt. ตัด,เลาะ,แกะ,แชะ,ขูด,สกัด,เจาะ,ทำปากแหว่ง,เฉือนเป็นแผ่นบาง ๆ ,พูดเหน็บแนม,พูดสอด,จิกให้ไข่แตก vi. แหว่ง,เป็นรอยร้า 2. n. หมายถึงวงจรรวม (integrated circuit) ทำหน้าที่ เหมือนสาร กึ่งตัวนำ ใช้เป็นที่เก็บข้อมูลหรือหน่วยความจำในไมโครคอมพิวเตอร์ ในปัจจุบัน มีชิปแบบวีแอลเอสไอ (VLSI หรือ Very large scale integrated circuit) ซึ่งจะมีทรานซิสเตอร์เป็นพัน ๆ ตัว แต่มีขนาดเล็กนิดเดียว ราคาถูกลงทุกวัน แต่มีประสิทธิภาพสูงมาก ถ้าชิปใดมีทั้งหน่วยความจำ หน่วยคำนวณ และตรรกะ เราจะเรียกชิปนั้นว่า ไมโครโพรเซสเซอร์ (micro processor) ปัจจุบัน เราใช้ชิปกันมากในเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก เครื่องคิดเลข นาฬิกา เครื่องมือแพทย์ ฯ ดู microprocessor ประกอบ
cuttingn. การตัด,สิ่งที่ถูกตัดออก adj. คมกริบ,บาดใจ,หนาวเหน็บ,รุนแรง,เสียดสี, Syn. sharp
fastenern. กระดุม,ขอเกี่ยว,สิ่งยึด,ที่ยึด,ที่กลัด,ที่เหน็บ
innuendo(อินนิวเอน'โด) n. การเหน็บแนม,การเสียดสี,การพูดเหน็บแนมหรือเสียดสี
ironic(ไอรอน'นิค,-เคิล) adj. เหน็บแนม,ประชด,เย้ยหยัน,เยาะเย้ย,ถากถาง., See also: ironically adv. ironicalness n.
ironical(ไอรอน'นิค,-เคิล) adj. เหน็บแนม,ประชด,เย้ยหยัน,เยาะเย้ย,ถากถาง., See also: ironically adv. ironicalness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
breech(n) กระเบนเหน็บ,สะโพก,ก้น,ด้ามปืน
caustic(adj) กัดกร่อน,ถากถาง,เราะราย,เหน็บแนม
cavil(vi) จับผิด,ถากถาง,หาเรื่อง,เสียดสี,เหน็บแนม
lampoon(vt) เขียนด่า,ถากถาง,เหยียดหยาม,เหน็บแนม
loin(n) เนื้อสะโพก,กระเบนเหน็บ,พุง,ท้อง
peck(vt) จิก,ถากถาง,เหน็บแนม,เสียดสี
pinch(n) การบีบ,การหยิก,หยิบมือหนึ่ง,การเหน็บแนม,ความลำบาก
pinch(vt) หยิก,จับ,บีบ,กัด,จิก,ฉก,เหน็บแนม
sarcasm(n) การเสียดสี,การถากถาง,การเหน็บแนม,การเยาะเย้ย
sarcastic(adj) เสียดสี,ถากถาง,เหน็บแนม,พูดเยาะเย้ย

German-Thai: Longdo Dictionary
vor Kälte zittern(phrase) หนาวสั่น, สั่นสะท้านด้วยความหนาวเหน็บ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top