Search result for

เหตุร้าย

(25 entries)
(0.2866 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เหตุร้าย-, *เหตุร้าย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหตุร้าย [N] accident, See also: mishap, misadventure, misfortune, calamity, disaster, Syn. เคราะห์ร้าย, โชคร้าย, เคราะห์หามยามร้าย, Example: หมอดูทำนายว่าจะเกิดเหตุร้ายในช่วงเบญจเพส

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The military has been mobilized, but the violence is so widespread that it is impossible for the rescue services to respond.'กำลังทหารกำลังเคลื่อนพล แต่เหตุร้ายก็ขยายตัวกว้างขึ้น' 'จนเป็นไปไม่ได้ ที่หน่วยกู้ภัยจะทำงานได้ทั่วถึง' Night of the Living Dead (1990)
Then she had the misfortune to change it to Conlon.จากนั้นเธอได้มีเหตุร้าย เปลี่ยนไปเรียก Conlon In the Name of the Father (1993)
In an emergency, they destroy the central corridor and split the ship in halfถ้าเกิดเหตุร้าย ใช้ระเบิดทางเชื่อมกลาง แยกยานออกเป็นสองเสี่ยง Event Horizon (1997)
#And they can get away with this...# #it's impossible to provide a 100% safety.ถ้าเขาเต็มใจรับโทษ เพราะรัฐไม่มีทางป้องกัน... เหตุร้ายได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ท่านเห็นด้วยมั้ยครับ เรื่องนี้น่ะครับ The Jackal (1997)
Has there been some disaster?เกิดเหตุร้ายอะไรขึ้น The Man in the Iron Mask (1998)
You were in a serious accident.คุณประสบอุบัติเหตุร้ายแรง Unbreakable (2000)
There have been three major disasters, and you were the only one unharmed.เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง 3 ครั้ง มีคุณคนเดียวที่ไม่เป็นอันตราย Unbreakable (2000)
In light of the dark events of recent weeks Professor Dumbledore has granted me permission to start this Dueling Club to train you all up in case you ever need to defend yourselves as I myself have done on countless occasions.สืบเนื่องจากเหตุร้าย ในช่วงหลายอาทิตย์ ศจ.ดัมเบิลดอร์ได้อนุญาต ให้ฉันเปิดชมรม การต่อสู้ตัวต่อตัว เพื่อฝึกให้พวกเธอป้องกันตัว Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Well, what, with all these attacks there'll be no Muggle-borns left at Hogwarts.และด้วยเหตุร้ายที่เกิดขึ้น จะไม่เหลือลูกมักเกิ้ลที่ฮอกวอตส์ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
With Dumbledore gone, there'll be an attack a day.ไม่มีดัมเบิลดอร์ซะคน ต้องเกิดเหตุร้ายแน่ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Senorita, why do people only ask themselves deep questions...ทำไมคนเราถามคำถามที่ลึกซึ้ง เฉพาะตอนที่เกิดเหตุร้ายขึ้น I Heart Huckabees (2004)
- We could broadcast blind, hope that someone, maybe a ship somewhere picks up our distress call.เราลองส่งมั่วๆดูก็ได้ หวังว่าคงจะมีคนหรือเรื่อที่ไหนสักแห่ง ที่รับสัญญาณแจ้งเหตุร้ายจากเราได้ Pilot: Part 2 (2004)

English-Thai: Longdo Dictionary
koban(n) ป้อมตำรวจ ตั้งอยู่ตามสถานที่ชุมชมเพื่อรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย หรือให้ความช่วยเหลือต่างๆ แก่ประชาชน (คำนี้มาจากคำภาษาญี่ปุ่น, ในประเทศญี่ปุ่นจะมีป้อมในลักษณะนี้ตามจุดต่างๆ ทั่้วเมือง)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accident    [N] เหตุร้าย, See also: อุปัทวเหตุ
mischance    [N] โชคร้าย, See also: เหตุร้าย, Syn. mishap, misadventure
mishap    [N] อุบัติเหตุ, See also: เหตุร้าย, เคราะห์ร้าย, Syn. misadventure, accident good fortune
near miss    [N] สถานการณ์หวุดหวิด, See also: เหตุร้ายเกือบจะเกิดขึ้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
casualty(แคซ'ชวลที) n. จำนวนคนตาย,คนที่ได้รับบาดเจ็บหรือตายในอุบัติเหตุ,อุบัติเหตุร้ายแรง (โดยเฉพาะที่มีคนตาย)
distress calln. สัญญาณแจ้งเหตุร้าย
foreboding(ฟอร์โบ'ดิง) n. ลาง,นิมิต,สังหรณ์ adj. เป็นกลาง,ซึ่งบอกเหตุล่วงหน้า (มักเป็นเหตุร้าย), See also: forebodingly adv. forebodingness n., Syn. prediction
mishap(มิส'แฮพ,มิสแฮพ') n. อุบัติเหตุ,เหตุร้าย,เคราะห์ร้าย, Syn. misadventure

English-Thai: Nontri Dictionary
catastrophe(n) ภัยพิบัติ,ความพินาศ,ความวิบัติ,ความหายนะ,เหตุร้าย
mishap(n) เคราะห์ร้าย,เหตุร้าย,อุบัติเหตุ,โชคร้าย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
catastrophic (adj ) เหตุร้ายกาจม ความหายนะม ให้ผลหายนะอย่างใหญ่หลวง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top