Search result for

เสื้อคลุม

(49 entries)
(0.0039 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เสื้อคลุม-, *เสื้อคลุม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสื้อคลุม [N] cloak, See also: overcoat, Example: ในสังคมชาวตะวันตกบุคคลที่ไปงานเลี้ยงรับรองต้องถอดเสื้อคลุมฝากไว้ที่ห้องเสื้อผ้าก่อนจะเข้าร่วมงาน, Count unit: ตัว, Thai definition: เสื้อที่คลุมทับเสื้อนอก
เสื้อคลุมอาบน้ำ [N] bathing gown, See also: bathing wrap

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gownเสื้อคลุม, [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I need you to stand up and take off your gown.ฉันต้องการให้คุณยืนขึ้น แล้วถอดเสื้อคลุมออก Lucky Thirteen (2008)
Uh, for tomorrow, you need to repair my shield, wash my tunic, clean my boots, sharpen my sword and polish my chain mail.อ่า พรุ่งนี้ เจ้าต้องซ่อมโล่ของข้า แล้วก็ซักเสื้อคลุมข้าด้วย ขัดรองเท้า, ลับดาบ, แล้วก็ขัดเงาชุดเกราะ Valiant (2008)
Thatsa looken like a Jedi robe.ดูเหมือนจะเป็นเสื้อคลุมของเจได Bombad Jedi (2008)
But she had forgotten her coat, and went back to get it.แต่เกิดนึกได้ว่าลืมเสื้อคลุม -และกลับไปเอามัน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
When she had gotten her coat the phone had rung, so she had stopped to answer it and talked for a couple of minutes.เมื่อเธอได้เสื้อคลุมมา -เสียงโทรศัพท์ดังขึ้น ทำให้เธอเสียเวลารับสาย The Curious Case of Benjamin Button (2008)
or that man had set his alarm and got up five minutes earlier, or that taxi driver hadn't stopped for a cup of coffee, or that woman had remembered her coat and had gotten into an earlier cab,ไม่ก็ ชายหนุ่มตั้งเวลาปลุก และตื่นให้เร็วกว่านี้สัก 5 นาที หรื่อไม่ก็ คนขับแท็กซี่ ไม่จอดเพื่อดื่มกาแฟ หรือไม่ก็หญิงสาวคนนั้นเกินนึกขึ้นได้ว่าลืมเสื้อคลุม The Curious Case of Benjamin Button (2008)
That's my coat.นั่นเสื้อคลุมฉัน Made of Honor (2008)
He was a big, gray-haired man... and he had a robe and he shot him.เขาใส่เสื้อคลุมอาบน้ำ เขายิงชายคนนั้น Pineapple Express (2008)
Sister, you ain't going against no MAN in a ROBE and win.ซิสเตอร์คุณคงไม่กำลังสู้กับนักบวชในเสื้อคลุมและชนะ Doubt (2008)
I mean, what kind of man is going to sit around in his bathrobe all day picking his noseฉันหมายถึงสิ่งที่ชนิดของคนที่จะไปนั่งรอบ ในเสื้อคลุมอาบน้ำของเขาทุกวันเลือกจมูกของเขา Revolutionary Road (2008)
Two: Always wear the red cape so people can identify you.สอง สวมเสื้อคลุมสีแดงเสมอ เพื่อแสดงให้ผู้คนทราบว่าเธฮคือใคร City of Ember (2008)
Your coat's sopping wet.เสื้อคลุมแม่เปียกไปหมด Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสื้อคลุม [n.] (seūakhlum) EN: cloak ; overcoat   FR: manteau [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alb    [N] เสื้อคลุมยาวของบาทหลวง
banyan    [N] เสื้อคลุมของชาวฮินดู
bathrobe    [N] เสื้อคลุมใส่ก่อนและหลังอาบน้ำ, See also: เสื้อคลุมอาบน้ำ, Syn. dressing gown
cape    [N] เสื้อคลุมไม่มีแขน
cassock    [N] เสื้อคลุมของบาทหลวง
cloak    [N] เสื้อคลุมไม่มีปก
coat    [N] เสื้อนอก, See also: เสื้อคลุม, Syn. topcoat, overcoat, jacket, cloak, tuxedo, parka
coverall    [N] เสื้อคลุม (ใส่เพื่อป้องกันฝุ่นหรือสิ่งสกปรก)
cowl    [N] เสื้อคลุมของพระ
dolman    [N] เสื้อแจ๊คเก้ต, See also: เสื้อคลุม, Syn. cloak

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aba(อะบา' อาบา) n. สิ่งทอขนอูฐหรือขนแกะเสื้อคลุมที่ไม่มีแขนที่ทำด้วยสิ่งทอดังกล่าว ใช้โดยชาวอาหรับ
alb(แอลบ) n. เสื้อคลุมแขนยาวขาดบาทหลวง abbr. albumin
bathroben. เสื้อคลุมสำหรับเดินไปอาบน้ำหรือใส่หลังอาบน้ำ
blouse(เบลาซฺ) n. เสื้อครึ่งตัวของสตรี,เสื้อคลุมที่สั้น
box coatn. เสื้อคลุมหนา
burnoose(เบอ'นัส,เบอ'นุช) n. เสื้อคลุมที่มีผ้าโพกหัวเช่นของชาวอาหรับ, See also: burnoused,burnoosed adj.
burnous(เบอ'นัส,เบอ'นุช) n. เสื้อคลุมที่มีผ้าโพกหัวเช่นของชาวอาหรับ, See also: burnoused,burnoosed adj.
canonic(คะนอน'นิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับวินัยศาสนา,เป็นที่ยอมรับ,แท้จริง,เกี่ยวกับแบบที่ง่ายที่สุดหรือได้มาตรฐาน, See also: cannonicals n. เสื้อคลุมพิธีศาสนา, canonicity n. ดู canonic
canonical(คะนอน'นิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับวินัยศาสนา,เป็นที่ยอมรับ,แท้จริง,เกี่ยวกับแบบที่ง่ายที่สุดหรือได้มาตรฐาน, See also: cannonicals n. เสื้อคลุมพิธีศาสนา, canonicity n. ดู canonic
capote(คะโพท) n. เสื้อคลุมยาวที่มีหมวกคลุมติดอยู่,ประทุนรถ

English-Thai: Nontri Dictionary
bathrobe(n) เสื้อคลุมอาบน้ำ
chesterfield(n) เสื้อคลุม,เก้าอี้นวมยาว
cloak(n) เสื้อคลุม,สิ่งปกคลุม,สิ่งปิดบัง
coat(n) เสื้อคลุม,เสื้อนอก,สิ่งปกคลุม,ชั้นผิวหน้า
frock(n) เสื้อนอก,เสื้อกระโปรงติดกัน,เสื้อคลุมของบาทหลวง
gabardine(n) เสื้อคลุมยาว
mantle(n) เสื้อคลุม,สิ่งห่อหุ้ม,ปลอก,ไส้ตะเกียงเจ้าพายุ
overcoat(n) เสื้อคลุมกันหนาว
overdress(n) เสื้อคลุม,เสื้อนอก
pall(n) เสื้อคลุม,ผ้าคลุมโลงศพ,สิ่งปกคลุม

German-Thai: Longdo Dictionary
Kittel(n) |der, pl. Kittel| เสื้อคลุมยาว, เสื้อกาวน์(สำหรับแพทย์หรือนักวิทยาศาสตร์), See also: Related: Mantel
Talar(n) |der, pl. Talare| เสื้อคลุมยาวที่ใช้ในพิธี, เสื้อคลุย, See also: S. Gewand,
Gewand(n) |das, pl. Gewänder| เสื้อคลุมยาวที่ใช้ออกงานหรือในพิธี, See also: R. Talar

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top