Search result for

เสียชีวิต

(38 entries)
(0.0169 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เสียชีวิต-, *เสียชีวิต*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Every other patient who had a transplanted organ From that donor is either dead or dying.คนไข้ทุกรายที่ได้รับการเปลี่ยนอวัยวะจากผู้บริจาคคนนั้น ต่างก็ตาย รึกำลังจะเสียชีวิต Not Cancer (2008)
It won't matter. Patient's dead.ไม่จำเป็นแล้วล่ะ คนไข้เสียชีวิตแล้ว Not Cancer (2008)
Based on the liver temp, I put her death between 1:00 and 4:00 a. m.ตรวจอุณหภูมิจากตับ ฉันคิดว่าเธอเสียชีวิตราวๆตี 1 ถึง ตี 4 And How Does That Make You Kill? (2008)
The victims are dying in 24 hours.ผู้เสียชีวิตตายภายในเวลา 24 ชั่วโมง. The Mark of Nimueh (2008)
There are no new deaths, and the sick are recovering.- ไม่มีใครเสียชีวิตเพิ่มแล้วและอาการเจ็บป่วยก็ค่อยๆดีขึ้น The Mark of Nimueh (2008)
If they all lose their lives, I will lose more.ถ้าพวกเขาทั้งหมดสูญเสียชีวิตไป ข้าจะสูญเสียมากกว่าเดิม Hong Gil Dong, the Hero (2008)
At least 52 people died, along with four bombers... and 700 were injured.จากการระเบิด 4 ครั้งที่ผ่านมา พบว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 52 คน และบาดเจ็บกว่า 700 คน Babylon A.D. (2008)
For everyone that died, someone would come to take their place.สำหรับทุก ๆ คนที่เสียชีวิตไป ก็จะมีคนอื่นเข้ามาอยู่แทนที่ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
To have to see everybody you love die before you do.ที่จะต้องเห็นทุกคนที่คุณรัก เสียชีวิตไปก่อนคุณ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
They died of a fall... on a trail.. he was trying to rescue her, and they both fell.พวกเขาเสียชีวิตจาก.. ตกลงจากรถไฟ.. พ่อพยายาม ช่วยแม่,และพวกเขาก็ตกลงไปด้วยกัน Passengers (2008)
Because you committed a crime that lead directly to the deaths of three people the jury has found you guilty of three counts of capital murder.จากเหตุที่จำเลยก่ออาชญากรรม... ...เป็นผลทำให้ มีผู้เสียชีวิตจำนวน 3 ราย... ...คณะลูกขุนถือว่าเป็นความผิด จากการฆาตกรรมทั้ง 3 ราย The Lazarus Project (2008)
Police released video footage found concealed on the body.ตำรวจปล่อยภาพที่พบบนร่างผู้เสียชีวิต The Dark Knight (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสียชีวิต[v. exp.] (sīa chīwit) EN: lose one's life   FR: perdre la vie
เสียชีวิต 10 คน[xp] (sīa chīwit sip khon) FR: dix personnes ont perdu la vie

English-Thai: Longdo Dictionary
death toll(n) ยอดผู้เสียชีวิตจากอุบัติภัยหรือเหตุการณ์ต่างๆ
wake(n) การพบปะพูดคุยกันหลังจากที่มีเหตุการณ์ที่สำคัญผ่านไป โดยมากหมายถึง การไปชุมนุมกันที่บ้านของผู้ที่เสียชีวิตก่อนจะมีพิธีฝังศพ (โดยมักถูกอ้างว่ามีที่มาจาก การปลุกให้ผู้ตายมีชีวิตขึ้นมาอีก) เช่น A wake usually lasts 3 full days, afterwards on the 4th day the funeral takes place.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drop in one's track[IDM] ตายทันที, See also: เสียชีวิตกะทันหัน
depart[VT] ตาย (คำทางการ), See also: เสียชีวิต, มรณภาพ, สิ้นชีวิต, Syn. die, Ant. live, survive, thrive
go before[PHRV] ตายก่อน, See also: เสียชีวิตไปก่อน
go to glory come[IDM] จากไปแล้ว (คำพูดเลี่ยงของคำว่า ตาย), See also: เสียชีวิต
go to kingdom come[IDM] จากไปแล้ว (คำพูดเลี่ยงของคำว่า ตาย), See also: เสียชีวิต
pass[VI] ตาย, See also: เสียชีวิต, สิ้นชีวิต, ถึงแก่กรรม, Syn. die, depart, Ant. be born, live, survive
pass over[PHRV] ตาย, See also: เสียชีวิต, จากไป, Syn. pass away
pop off[PHRV] ตาย (คำไม่เป็นทางการ), See also: เสียชีวิต, Syn. pass away

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
capital(แคพ'พิเทิล) n. เมืองหลวง,ตัวเขียนใหญ่,ทุน,พวกนายทุน,หัวเสา,ยอดเสา adj. เกี่ยวกับทุน,สำคัญมาก,พื้นฐาน,เกี่ยวกับเมืองหลวง,เกี่ยวกับการสูญเสียชีวิต,มีโทษถึงตาย -Conf. capitol
toll(โทล) vt.,vi. ตีระฆัง (ใหญ่) ,เคาะระฆัง,ล่อ,ล่อลวง,ส่งเสียงดังต่อเนื่อง,จัดเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียม. n. การตีระฆัง,เสียงระฆัง,ภาษี,ส่วย,ค่าบำรุง,ค่าผ่านถนน,ค่าวางของขาย,ค่าธรรมเนียมบริการ,ค่าธรรมเนียมขนส่ง,ปริมาณความเสียหาย,จำนวนคนที่เสียชีวิต

English-Thai: Nontri Dictionary
casualty(n) ความเสียหาย,อุบัติเหตุ,ผู้บาดเจ็บ,จำนวนผู้เสียชีวิต
deceased(n) คนตาย,ผู้เสียชีวิต,ผู้ตาย
defunct(n) ผู้ตาย,ผู้เสียชีวิต,คนตาย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
死亡[しぼう, shibou] เสียชีวิต

German-Thai: Longdo Dictionary
Herzlichen Beileid!(phrase) เป็นคำแสดงความเสียใจแก่ญาติของคนที่เสียชีวิต
Unglück(n) |das, nur Sg.| ความโชคร้าย หรือ ไม่มีดวง, อุบัติเหตุ, โศกนาฏกรรม ตัวอย่างการใช้คำ 1° Bei diesem Unglück sind 13 Schüler aus Stuttgart gestorben. = ในโศกนาฏกรรม ครั้งนี้ ทำให้นักเรียนจากเมืองชตุ๊ดการ์ด,เยอรมนี ได้เสียชีวิตลง 13 คน 2° Busunglück = อุบัติเหตุโดยรถโดยสารประจำทาง ( ร้ายแรงกว่า Autounfall หน่อย เพราะจำนวนผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตมีจำนวนมากกว่า ) 3° Das bringt mir Unglück! = ผม ช่างโชคร้าย อะไรเช่นนี้ ( Unglück นิยมพูด โดยละ Artikel, das ) 4° Unglücklicherweise, daß ich deine Geschichte erfahren habe! = ช่างโชคร้าย อะไรเช่นนี้ ที่ผมต้องมารับรู้ เรื่องราวของคุณอย่างนี้นะ! ), See also: S. der Unfall, die Katastrophe, das Pech
Gefallene(n) |der, pl. Gefallenen| ทหารที่เสียชีวิตในสงคราม
sterben(vi) |stirbt, starb, ist gestorben| ตาย, เสียชีวิต เช่น Mein Großvater starb im Alter von 65 an Krebs. คุณตาของฉันเสียชีวิตตอนอายุ 65 ปี ด้วยโรคมะเร็ง
sterben(vi) |stirbt, starb, ist gestorben| ตาย, เสียชีวิต, สิ้นชีวิต, มรณะ, สิ้นใจ เช่น Er ist durch einen Unfall gestorben. เขาตายด้วยอุบัติเหตุ, See also: tot sein
an etw.(Dat.) sterben(vi) เสียชีวิตด้วยสาเหตุหนึ่งใด เช่น Er ist an einem Herzinfarkt gestorben. เขาสิ้นใจด้วยโรคหัวใจล้มเหลว
vermachen(vt) |vermachte, hat vermacht, etw. jmdm.| ทำพินัยกรรมยกให้, ยกมรดกให้ เช่น Ihr Vater ist letztes Jahr gestorben. Er hat ihr sein Haus vermacht. พ่อของเธอเสียชีวิตเมื่อปีที่แล้ว เขาทำพินัยกรรมยกบ้านให้เธอ, See also: S. vererben,
ums Leben kommen(vi) |kam ums Leben, ist ums Leben gekommen| เสียชีวิต (เป็นภาษาราชการ พบมากในข่าว) เช่น Vier Menschen sind bei dem Autounfall ums Leben gekommen. มีผู้เสียชีวิตสี่คนจากอุบัติเหตทางรถยนต์นี้ , See also: S. sterben,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top