Search result for

เสียงดัง

(62 entries)
(0.017 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เสียงดัง-, *เสียงดัง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสียงดัง[N] loud sound, See also: noise, Example: ขณะที่กำลังนอนหลับอยู่ มีคนมาทำเสียงดัง จนเขาต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาทันที, Thai definition: เสียงที่บังเกิดขึ้นอย่างแรง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กรอด ๒เสียงดังอย่างเสียงกัดฟัน.
โจ๊ก ๒เสียงดังอย่างเสียงนํ้าไหล.
ฉับ, ฉับ ๆเสียงดังเช่นนั้น.
ซ่า ๓เสียงดังอย่างเสียงนํ้าแตกกระจาย.
ปูด ๒เสียงดังเช่นนั้น.
เป้ง ๒เสียงดังอย่างเสียงตีด้วยไม้แรง ๆ.
เป๋งเสียงดังเช่นนั้น.
เปาะเสียงดังเช่นนั้นอย่างเสียงเคาะไม้.
โป้งเสียงดังอย่างเสียงปืนเป็นต้น.
โป้งเป้งเสียงดังเช่นนั้น.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crepitusเสียงดังในข้อ,เสียงกรอบแกรบ,เสียงกระดูกชนกัน [การแพทย์]
beatบีต, เสียงดังและเสียงค่อยสลับกันซึ่งเกิดจากการแทรกสอดของคลื่นเสียงสองขบวนซึ่งมีความถี่ต่างกันเล็กน้อย  จำนวนบีตส์ที่เกิดขึ้นต่อวินาทีหรือความถี่บีตส์จะเท่ากับผลต่างของความถี่ของคลื่นเสียงสองขบวนนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Loudเสียงดัง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Amped-Up hearing could be linkedหูได้ยินเสียงดังขึ้น อาจนำไปสู่ Last Resort (2008)
Do you hear clanging?ลุงได้ยินเสียงดังแคร๊ง บ้างไหม? Valiant (2008)
This will make less noise.นี่คงจะเสียงดังน้อยกว่า Lair of Grievous (2008)
Hey, it was getting a little noisy out there,ไงครับ มันค่อนข้างเสียงดังไปหน่อยข้างนอก Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
My noisy little son keeps the TV blaring, and has the sofa all to himself.ลูกของฉันเสียงดังแล้วก็น่ารำคาญ เขาจองโซฟาทั้งตัวและก็นั่งดูทีวีทั้งวัน แต่พ่อของฉันไม่เคยทะเลาะกับเขาเลย และมักจะยอมเขาเสมอ Scandal Makers (2008)
Why is it so noisy outside?ทำไมข้างนอกถึงได้เสียงดังIljimae (2008)
They're loud, they're lewd (horny) and they expect free oral sex.พวกเขาส่งเสียงดัง หื่นจัด และยังหวังออรัลเซ็กส์ฟรีอีก The Bank Job (2008)
- Some racket (noise) there is.- เสียงดังจากไหนกัน The Bank Job (2008)
Why did you invite such irritating and noisy females into your nice quiet house?ทำไมคุณลุงถึงเชื้อเชิญผู้หญิงเสียงดังน่ารำคาญ.. มาที่บ้านที่สงบสวยงามของคุณหลังนี้ ? The Secret of Moonacre (2008)
If you're loud, I'll kill you Got it?ถ้าพวกแกทำเสียงดัง ฉันยิงพวกแกแน่ เข้าใจมั้ย? My Sassy Girl (2008)
Uh.. we were still up pretty high, and... plane was just cruising along, and there was this sound... the lights went up and there was a flash--เออ.. เราบินอยู่ค่อนข้างสูง,และ.. เครื่องบินที่บินอยู่ ก็มีเสียงดังขึ้น.. Passengers (2008)
One of the other passengers says that he remembers bright light... or a loud noise, perhaps... but something during the mid-flight.ผู้โดยสารคนหนึ่งบอกว่า เขาเห็นแสงไฟ.. หรือเสียงดังมาก,บางที... มีบางอย่างเกิดขึ้นระหว่างการบิน Passengers (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสียงดัง[n.] (sīengdang) EN: loud sound ; noise   FR: tapage [m] ; vacarme [m]
เสียงดัง[adj.] (sīengdang) EN: loud ; noisy   FR: bruyant

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bang[N] เสียงดังมาก, See also: เสียงระเบิด, เสียงปัง, ลั่นดังปัง, , Syn. blast, roar
blare[N] เสียงดัง, Syn. clatter, din, uproar
boisterousness[N] ความอึกทึก, See also: เสียงดัง, Syn. vitality
boom[N] เสียงดัง, See also: เสียงตูม, เสียงตึงตัง, เสียงตูมตาม, Syn. bang
cacophony[N] เสียงดังที่ผสมปนเปกัน (คำเป็นทางการ), Syn. dissonance, discord
chink[N] เสียงดังกริ๊ง, Syn. clinking sound
chug[N] เสียงดังชั๊กๆ (เช่น เสียงของเครื่องยนต์)
clang[N] เสียงดังแคร๊งที่กังวานนาน (เช่นเสียงโลหะกระทบกัน)
clangor[N] เสียงดังแคร๊ง (ที่ไม่กังวานมากและในช่วงเวลาสั้น), Syn. clank
clank[N] เสียงดังแคร๊ง (ที่ไม่กังวานมากและในช่วงเวลาสั้น), Syn. clangor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
audio conferenceการประชุมทางไกลด้วยเสียงหมายถึง การประชุมระหว่างคนสองคนหรือมากกว่า ที่อยู่ห่างไกลกันมาก แต่สามารถได้ยินเสียงของกันและกันได้ การส่งเสียงดังกล่าวอาจทำให้ผ่านสายโทรศัพท์หรือสัญญาณดาวเทียมก็ได้
baritone(บาร์'ริโทน) n. เสียงทุ้มของนักร้องชาย,นักร้องที่มีเสียงดังกล่าว,เครื่องดนตรีขนาดใหญ่รูปร่างคล้าย trumpet. adj. เกี่ยวกับ baritone
barytone(บาร์'ริโทน) n. เสียงทุ้มของนักร้องชาย,นักร้องที่มีเสียงดังกล่าว,เครื่องดนตรีขนาดใหญ่รูปร่างคล้าย trumpet. adj. เกี่ยวกับ baritone
bash(แบช) vt. โจมตี,ตีแรง,ทุบบู้บี้,ทุบเสียงดัง n. การตีอย่างแรง,การสโมสรหรือการเลี้ยงที่รื่นเริง, Syn. wallop
bawl(บอล) vt.,vi. ตะโกน,ตะคอก,ตวาด,ร้องเสียงดัง n. เสียงตะโกน, Syn. roar,bellow
belt(เบลทฺ) {belted,belting,belts} n. เข็มขัด,สายคาดเอว,สาย,ทางโค้ง,ทางรถไฟฟ้า,ดื่มอึกใหญ่,การโจมตี,แนว,เทือก vt. รัดเข็มขัด,คาดสาย,ใช้สายคาด,ใช้เข็มขัดหรือสายคาดตี,ตี,ร้อง (เพลง) เสียงดัง, Syn. girdle
birr(เบอร์) n. กำลัง,แรง,พลังงาน,เสียงลมแรง vi. เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วจนมีเสียงดังคล้ายลมแรง, Syn. force
blare(แบลร์) vi. ส่งเสียงดัง n. เสียงประโคม
blast(บลาสทฺ) {blasted,blasting,blasts} n. การระเบิด,การเป่าแตร,การเป่านกหวีด,เสียงระเบิด,เสียงอึกกระทึก,ลมแรงจัด,ลมอัดเข้าไปในเตา,คลื่นกระทบ,ความเร็วสุดขีด,กำลังสุดขีด vt. ทำให้เกิดเสียงดังมาก,เป่าแตร,ทำให้เหี่ยว,ทำลาย,ระเบิด,ส่งลมเข้าไป,โจมตี,วิจารณ์อย่างเผ็
bong(บอง) {bonged,bonging,bongs} n.,vt. (ทำให้เกิด) เสียงดังบ๊อง

English-Thai: Nontri Dictionary
bang(n) เสียงดัง,เสียงระเบิด
blare(n) เสียงดัง,เสียงประโคม
blare(vi) ส่งเสียงดัง
blast(vt) ทำลาย,ระเบิด,ทำให้เกิดเสียงดัง
boom(vi) เสียงดัง
clamour(vt) ส่งเสียงดัง,ส่งเสียงกึกก้อง,ส่งเสียงเอ็ดตะโร,โห่ร้อง
clang(n) เสียงดังกราว
clang(vi) ส่งเสียงดังกราว
clangour(n) เสียงดังกราว
clangour(vi) ส่งเสียงดังกราว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
スコール[すこーる, suko-ru] (n) เสียงดัง,พายุ,ฝนไล่ช้าง,ความโกลาหล

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
喧しい[やかましい, yakamashii] เสียงดังรบกวน

German-Thai: Longdo Dictionary
klingen(vi) |klang, hat geklungen| ส่งเสียงดังกังวาน
rumpeln(vt) |rumpelte, hat/ist gerumpelt| ส่งเสียงดัง, ส่งเสียงกระหึ่ม, See also: S. poltern

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top