Search result for

เวที

(63 entries)
(0.0167 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เวที-, *เวที*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เวที[N] stage, See also: arena, platform, ring, Example: เมื่อมีงานรื่นเริงครั้งใดเธอจะขึ้นบนเวทีไปร้องเพลงต่อหน้าแขกกว่า 2,000 คน, Count unit: เวที, แห่ง, Thai definition: ที่ที่ยกขึ้นให้สูงใช้เป็นที่เล่นหรือแสดง
เวที[N] center, Syn. ศูนย์กลาง, Example: โลกกำลังก้าวสู่ทศวรรษของการจัดระเบียบใหม่อันมีสหประชาชาติเป็นศูนย์กลางหรือเวทีการบริหารการเมืองระหว่างประเทศ, Thai definition: ศูนย์รวมของการปฏิบัติ
เวทีมวย[N] boxing ring, See also: canvas, Syn. เวที, สนามมวย, Example: เขาจะขึ้นชกชิงเงินรางวัลใหญ่ที่เวทีมวยลุมพินีบ่ายนี้, Count unit: เวที, แห่ง, Thai definition: สถานที่แข่งขันชกมวย
เวทีการเมือง[N] political stage, See also: political arena, Example: นายกรัฐมนตรีพยายามกำจัดเธอให้พ้นเวทีการเมือง เพราะกลัวเธอจะขึ้นมาเป็นใหญ่อีกครั้ง, Count unit: เวที

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เวทีน. ผู้รู้, นักปราชญ์.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ARF Security Policy Conferenceเวทีการหารือระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงฝ่ายทหารในกรอบ การประชุม อาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาค เอเชีย-แปซิฟิก [การทูต]
East Asia Forumเวทีเอเชียตะวันออก [การทูต]
East Asia Latin American Forumเวทีหารือระหว่างภูมิภาคเอเชียตะวันออกและลาตินอเมริกา " ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2542 ประกอบด้วยสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ จีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และประเทศจาก ภูมิภาคลาตินอเมริกา 12 ประเทศ เม็กซิโก ปานามา โคลัมเบีย เอกวาดอร์ เวเนซุเอลา เปรู บราซิล ชิลี อาร์เจนตินา อุรุกวัย ปารากวัย และโบลิเวีย " [การทูต]
Forum for Comprehensive Development of Indochinaเวทีเพื่อการพัฒนาอย่างสมบูรณ์แบบในอินโดจีน เป็นความริเริ่มโดยกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นที่จะให้มีเวทีปรึกษาหารือ เพื่อช่วยพัฒนาประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม กลไกประกอบด้วยคณะทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะที่ปรึกษาภาคเอกชนโดยเน้นบทบาทในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาภาค เอกชนตลอดจนการสร้างความเชื่อมโยงกับกรอบความร่วมมือ (GMS) [การทูต]
Forum for East Asia - Latin America Cooperationเวทีความร่วมมือระหว่างเอเชียตะวันออกและลาตินอเม ริกา สมาชิก 32 ประเทศ จากภูมิภาคเอเชียและลาตินอเมริกา โดยมีสมาชิก จากฝ่ายเอเชีย 15 ประเทศ คือ กลุ่ม ASEAN (10 ประเทศ) จีน สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ และจากฝ่ายลาตินอเมริกา 17 ประเทศ ได้แก่ เม็กซิโก กัวเตมาลา เอลซัลวาดอร์ คอสตาริกา นิการากัว คิวบา ปานามา เปรู โคลอมเบีย เวเนซุเอลา บราซิล โบลิเวีย เอกวาดอร์ ปารากวัย อุรุกวัย อาร์เจนตินา และชิลี วัตถุประสงค์ จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2542 มีการประชุมระดับรัฐมนตรีต่าง -ประเทศทุก 2 ปี ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ปีละ 2 ครั้ง และคณะทำงาน 3 คณะ ปีละ 2 ครั้ง (คณะทำงานด้านการเมือง วัฒนธรรม และการศึกษา / ด้านเศรษฐกิจและสังคม / และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเวทีปรึกษาหารือและร่วมมือกันอย่างไม่เป็นทางการระหว่างประเทศเอเชียและ ลาตินอเมริกา โดยมีเป้าหมายไปที่การดำเนินโครงการความร่วมมือในทุกสาขาที่ประเทศสมาชิกมี ความสนใจร่วมกัน [การทูต]
India-Brazil-South Africa เวทีเจรจาสามฝ่าย ระหว่างอินเดีย บราซิล และแอฟริกาใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสิมความร่วมมือในกรอบใต้-ใต้ใน วงกว้าง เป้าหมายหลัก IBSA คือการส่งเสริมและขยายโอกาส ด้านการค้า การลงทุน การพัฒนาสังคม และการเลแกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกัน [การทูต]
South Pacific Forumเวทีหารือของกลุ่มประเทศในภูมิภาคแปซิฟิกใต้ " จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2514 ประเทศสมาชิกประกอบด้วย ออสเตรเลีย หมู่เกาะคุก ไมโครนีเซีย คีรีบาส หมู่เกาะมาร์แชล เนารู นิวซีแลนด์ นุย ปาปัวนิวกินี หมู่เกาะโซโลมอน ตูวาลู ซามัวตะวันตก วานูอาตู ตองกา ฟิจิ " [การทูต]
Knowledge Forumเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ [การจัดการความรู้]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The morning after my little sister stageเมื่อเช้าที่ผ่านมา น้องสาวผมอยู่บนเวที There Might be Blood (2008)
Actually, that price includes footage of the boxing matchที่จริงแล้ว ราคานี้รวมค่าภาพจากเวทีชกมวย Not Cancer (2008)
! And Sir Pellinor is more than a match for him.มันเป็นเวทีของเซอร์เพลลินอร์ Excalibur (2008)
Spectators look down into ring whereas wrestlers' perspective is from down upคนดูมองเห็นเวทีจากด้านบน ในขณะที่นักมวยต้องแหงนคอหาคนดู Portrait of a Beauty (2008)
...with innovative backstage commentary...ด้วยการให้คอมมเม้นท์หลังเวทีที่เปลี่ยนแปลงไป Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Imagine singing this on the stage with 50 choir members behind you.นี่เป็นเพราะว่าฉันร้องตรงนี้ตะหาก ถ้าได้ร้องบนเวทีล่ะก็ มีวงคอรัส 50 คน ร้องอยู่ข้างหลัง Scandal Makers (2008)
-Help me! -Get down!ลงจากเวทีไปก่อนไป Scandal Makers (2008)
Get her down!เอาหล่อนลงจากเวทีซะ Scandal Makers (2008)
We have some very special guests in our concert today.บนเวทีนี้จะมีบุคคลพิเศษ Scandal Makers (2008)
You held Thoven hostage for me to be your conductor, and now you're going to back out?นายยึดเวทีของฉันเพื่อนายจะได้เป็นวาทยากร แล้วไงตอนนี้นายจะถอนตัวงั๊นหรอ? Beethoven Virus (2008)
As long as I am up on stage as the conductor, there can be cases of me stopping a concert, but never of me messing up the concert.ตราบเท่าที่ฉันขึ้นมายืนบนเวทีในฐานะวาทยากร ไม่มีอะไรที่จะมาหยุดยั้งคอนเสิร์ตของฉัน หรือทำลายคอนเสิร์ตของฉันได้ Beethoven Virus (2008)
Look at the state of this place.ดูเวทีปราสาทสิ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เวที[n.] (wēthī) EN: stage ; arena ; platform ; rostrum ; ring ; dais   FR: scène [f] ; estrade [f] ; tribune [f] ; chaire [f] ; ring [m]
เวที[n.] (wēthī) EN: center ; agora ; forum   FR: forum [m]
เวทีการเมือง[n. exp.] (wēthī kānmeūang) EN: political stage ; political arena   FR: arène politique [f]
เวทีมวย[n. exp.] (wēthī mūay) EN: boxing ring ; prize ring   FR: ring de boxe [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agora[N] เวที
bowl[N] เวที
cockpit[N] เวทีชนไก่
dais[N] เวที, See also: ปะรำ, ยกพื้น, Syn. platform
dance floor[N] เวทีสำหรับเต้นรำ, See also: ฟลอร์เต้นรำ
plank[N] เวทีที่นักการเมืองยืนพูดหาเสียง
platform[N] แท่น, See also: เวทีสำหรับกล่าวคำปราศรัย, เวที, ยกพื้น, Syn. dais, pulpit
prize ring[N] เวทีมวย, Syn. gymnasium, arena
runway[N] เวทีที่ยื่นเป็นทางยาวไปยังผู้ชม
stage[N] เวที, See also: แท่น, Syn. platform

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a gogo(อาโก' โก) มากเท่าที่คุณต้องการ, ไม่มีขอบเขต, เดินเพ่นพ่าน, จังหวะเต้นรำอะโกโก้, เวที่เต้นรำจังหวะอะโกโก้, Syn. a Go go, a go-go, au gogo
apron(เอ'พรอน) n. ผ้ากันเปื้อนส่วนหน้าของร่างกาย โดยคาดไว้ที่เอว,กะบังโลหะ,ลานจอดเครื่องบิน,ที่กำบัง,ที่ค้ำ,หน้าเวที, Syn. bib, pinafore)
arena(อะรี'นะ) n. สนามกีฬา,สังเวียน,เวที
arena theatreโรงละครที่มีเวทีและมีอย่างน้อยสามด้านที่ล้อมเวที
bandstand(แบน'สแทนดฺ) n. เวทีวงดนตรีที่ยกขึ้น, Syn. platform -pl. bandsmen
board(บอร์ดฺ) {boarded,boarding,boards} n. ไม้กระดาน,แผ่นกระดาน,แผ่นกระดาษแข็ง,กระดานหมากรุก,ข้างเรือ,ค่าอาหาร,อาหาร,ที่พัก,โต๊ะประชุม,โต๊ะอาหาร,เวที,คณะกรรมการ,สภา,กลุ่มผู้บริหารของหน่วยงาน,แป้นสวิตช์ไฟฟ้าบนผลฝาผนัง,ขอบ,ข้าง vt. ใช้กระดานปู,บริการอาหาร,บริการ แผงวงจรแผงหมายถึง แผ่นพลาสติกที่มีการติดตั้งวงจรไฟฟ้าซึ่งใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ แผงเหล่านี้จะทำหน้าที่ต่าง ๆ เช่น แผงวงจรเร่งความเร็ว (accelerator board) จะมีตัวประมวลผลที่ทำงานเร็วกว่าตัวประมวลผลทีมีอยู่เดิม แผงวงจรภาพ (video board) แผงวงจรเสียง (sound board) ก็จะเป็นตัวเพิ่มภาพและเสียง เป็นต้น
callboy(คอล'บอย) n. พนักงานชายบริการในโรงแรม,พนักงานคอยเรียกผู้แสดงขึ้นเวที
canvas(แคน'เวิส) n. ผ้าใบ,ภาพเขียนน้ำมันบนผ้าใบ,เต๊นท์,ผ้าใบของเรือ,ใบเรือ,พื้นเวทีมวย -Id. (kiss the canvas ถูกชกล้ม)
dais(เด'อิส) n. เวที,ปะรำ,ยกพื้น,แท่นบรรยาย,โต๊ะบรรยาย
exit(เอค'ซิท,เอค'ซิท) n. ทางออก,ประตูฉุกเฉิน,การจากไป,การลงจากเวที,การตาย. vi. ออกไป,จากไป,ลงจากเวที,ตาย. -make one's exit ออกไป,จากไป, Syn. outlet, ออกทางออกหมายถึงคำสั่งที่ผู้ใช้โปรแกรมใช้ เมื่อต้องการหยุดหรือเลิกใช้โปรแกรมนั้นเพื่อกลับออกไปสู่ระบบปฏิบัติการ (operating systems) หลังจากที่ใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว โปรแกรมต่าง ๆ ของแมคอินทอชมักจะใช้คำว่า Quit แทน ซึ่งก็มีความหมายเหมือนกัน ในระบบวินโดว์ของพีซี ทุกโปรแกรมจะมีคำสั่งนี้ไว้ให้เลือกใต้เมนู File ซึ่งเป็นคำสั่งกลับออกไปยังระบบวินโดว์นั้นเอง

English-Thai: Nontri Dictionary
backdrop(n) ฉากหลัง,ม่านหลังเวที
backstage(adv) หลังเวที,หลังฉาก,อย่างลับๆ,ส่วนตัว
canvas(n) ผ้าใบ,เต็นท์,พื้นเวทีมวย,ภาพ
dais(n) เวที,แท่นยกพื้น,โต๊ะบรรยาย,ปะรำ
footlights(n) ไฟฟ้าหน้าเวที
kiosk(n) แผงขายหนังสือพิมพ์,ตู้โทรศัพท์,ปะรำ,ศาลาพักร้อน,เวทีดนตรี
platform(n) ชานชาลา,เวที,ยกพื้น,แท่น,ดาดฟ้า
pulpit(n) เวที,มุข,ธรรมาสน์
rostrum(n) พลับพลา,เวทีพูด,ยกพื้น
scene(n) ฉาก,ภาพ,เวที,ตอน,เหตุการณ์,เรื่องราว,ทัศนียภาพ

German-Thai: Longdo Dictionary
Bühne(n) |die, pl. Bühnen| เวที
Laufsteg(n) |der, pl. Laufstege| เวทีเดินแบบ, ทางเดินยาวแคบใช้ในการเดินแฟชั่น เช่น Auf dem Laufsteg ist Topmodel Gisele Bündchen im Moment nicht häufig zu sehen.

French-Thai: Longdo Dictionary
faire du théâtre(vt) เล่นละครเวที
entrée des artistes(n) ทางขึ้นเวที, See also: Related: entrée

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top