Search result for

เล็ม

(54 entries)
(0.0179 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เล็ม-, *เล็ม*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เล็มก. เย็บริมชายผ้า เช่น เล็มผ้า
เล็มตัดแต่ริมหรือปลายทีละน้อย เช่น เล็มผม, เลือกเก็บหรือเด็ดทีละน้อย เช่น เล็มยอดกระถิน, เลือกเก็บแต่ผลที่เห็นว่าสุกหรือใช้ได้ เช่น เล็มมะม่วง, กัดกินทีละน้อย เช่น เด็กเล็มขนม แกะเล็มหญ้า, และเล็ม ก็ว่า.
เล่มลักษณนามสำหรับเรียกสิ่งของบางชนิดที่มีลักษณะยาวเรียวอย่างมีด หอก พาย เข็ม เช่น มีดเล่มหนึ่ง เข็ม ๒ เล่ม, ใช้เรียกเกวียนหรือสมุดหนังสือว่า เล่ม ด้วย เช่น เกวียน ๒ เล่ม หนังสือ ๓ เล่ม สมุด ๔ เล่ม.
เล็มล่าก. แสวงหาหญ้าได้แต่ทีละน้อย.
และเล็มเล็ม ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lemnaเล็มนา [TU Subject Heading]
Debrideเล็มแผล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My patrons could have a lot of these wank-cockers cut out of pasture.ผู้อุปถัมภ์ของฉันก็จะได้มีเวลา เล็มขนเพชรรอบจู๋มากขึ้นด้วย The Bank Job (2008)
The point is, boys... even though I love havin' sex with some hot, random trim... a day hasn't gone by where I haven't thought of Tashonda.ประเด็นก็คือ... แม้ว่าฉันจะชอบการมีเซ็กส์ กับสาวฮอท เล็มขนนิดหน่อย... แต่ก็ไม่มีวันไหน ที่ฉันไม่คิดถึงทาชอนด้าเลย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
You have repeatedly refused to trim the monkey tree... that spills onto your neighbor's property.คุณไม่ยอมเล็มกิ่งต้นไม้ ที่ยื่นออกไปยังที่ดินเพื่อนบ้านคุณ Pineapple Express (2008)
You have to let me repay you for cutting my hair.ฉันจะตอบแทนที่พี่ช่วยเล็มผมให้ฉันนะ Episode #1.22 (2009)
Jerusalem.เยรูซาเล็ม Free to Be You and Me (2009)
Technically, Grams says I'm a witch.ซาเล็ม วิตซ์ หรืออะไรสักอย่าง กรัมเชื่อถือได้แน่นอน The Night of the Comet (2009)
so why would a sexual sadist make women carry his children?แกรี่ ไฮด์นิกเก็บฮาเล็มไว้ในถ้ำ Cradle to Grave (2009)
"And I, John, saw the Holy City, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband.""และฉัน, จอห์น เห็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ กรุงเยรูซาเล็มใหม่ ถัดมาจากสรวงสวรรค์ ของพระผู้เป็นเจ้า เตรียมตัวเป็นเจ้าสาว สุดรักสำหรับสามีของเธอ" A561984 (2009)
My name is Rita Romero. I was born here in Harlem.ฉันชื่อริต้า โรเมโร เกิดที่ฮาร์เล็มนี่ล่ะ Precious (2009)
So you came here to Harlem to stay out of trouble? Is that right?เธอก็เลยมาที่ฮาร์เล็มนี่ เพื่อที่จะหลีกหนีปัญหางั้นเหรอ Precious (2009)
I was born in Kings County Hospital, but my mother moved us to Harlem when I was nine.ฉันเกิดในโรงพยาบาล Kings County แต่แม่พาพวกเรามาอยู่ที่ฮาร์เล็มนี่ ตั้งแต่เก้าขวบ Precious (2009)
I live in Harlem. I like yellow.ฉันอยู่ที่ฮาร์เล็ม ชอบสีเหลือง Precious (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เล็ม[v.] (lem) EN: trim ; hem ; prune ; clip   FR: ourler ; tailler
เล็ม[v.] (lem) EN: peck ; nibble at ; browse   FR: picorer ; mordiller ; brouter
เล่ม[n.] (lem) EN: [classifier : books, magazines ; knives, forks, spoons ; oxcarts ; wheels ; barrows]   FR: [classificateur : livres, magazines ; couteaux, fourchettes, cuillères ; charrettes à boeufs ; roues ; brouettes, charrettes à bras]
เล่มนี่มีอะไร[xp] (lem nī mī arai) EN: what's inside this issue ?   FR: que trouve t-on dans ce magazine ? ; quel est le contenu de ce numéro ?
เล็มหนวดเครา[v. exp.] (lem nūat khrao) EN: trim one's moustache   
เล่มโปรด[n. exp.] (lem prōt) EN: preferred book   FR: livre préféré [m] ; livre favori [m] ; livre de chevet [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
browse[VT] เล็ม, See also: และเล็ม, Syn. graze
graze[VI] กินหญ้า, See also: เล็มหญ้า, Syn. feed, eat
graze[VT] กินหญ้า, See also: เล็มหญ้า, Syn. feed, eat
nip off[PHRV] เล็ม, See also: ตัด
nibble[VI] เล็ม, See also: แทะ, กัดทีละน้อย, กินทีละน้อย, Syn. bite, crumb, taste, tidbit
nibble[VT] เล็ม, See also: แทะ, กัดทีละน้อย, กินทีละน้อย, Syn. bite, crumb, taste, tidbit
prune[VI] ตัดออก, See also: เล็ม, ขลิบ, ตัดแต่ง, ลิด, Syn. clip, lop
prune[VT] ตัดออก, See also: เล็ม, ขลิบ, ตัดแต่ง, ลิด, Syn. clip, lop
peck at[PHRV] เล็ม, Syn. nibble at, pick at
pick at[PHRV] เล็ม, See also: เขี่ยเล่น, Syn. nibble at, peck at

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
braid(เบรค) {braided.braiding,braids} vt. ถักผม,ถักเปีย,ถักสาย,เล็ม,ขอบผ้า-n. สายถัก,เปีย,ดิ้นเงินดิ้นทอง, See also: braider เครื่องถัก,ผู้ถัก braiding การถัก,สิ่งที่ได้จากการถัก
celestial cityn. กรุงเยรูซาเล็ม,เมืองสวรรค์
dress(เดรส) {dressed,dressing,dresses} n. เครื่องแต่งตัว,เสื้อผ้าอาภรณ์ -adj. เกี่ยวกับเครื่องแต่งตัว,ต้องใช้เสื้อชุด vt.,vi. แต่งตัว,สวมเสื้อผ้า,ตกแต่ง,ประดับ,ทำแผล,ทายาและพันบาดแผล,ทายา,ตัด,เล็ม,แต่ง,จัดเป็นแนวตรง,ปรับพื้นดิน. -Phr. (dress up แต่งตัวให้สวยหร
edge(เอดจฺ) n. ขอบ,ริม,ข้าง,เขตแดน,สัน,ด้านคมของใบมีด,ความคม,เหลี่ยม,เนินเขา,หน้าผา,ข้อได้เปรียบ,ตำแหน่งที่ดีกว่า vt. ทำให้คม,ใส่ขอบให้,เคลื่อนไปทางข้าง,ค่อย ๆ เคลื่อนไปทางข้าง. vi. เคลื่อนไปข้างหน้า -Phr. (edge out เอาชนะทีละนิด,เล็ม) คำที่มีความหมายเหมือ
lop(ลอพ) {lopped,lopping,lops} v. ตัด,เล็ม,ตัดออก,ขจัดส่วนเกิน,ตัดหัว,ตัดแขนหรือส่วนอื่นออก. n. ส่วนที่ถูกตัดออก., See also: lopper n. ดูlop, Syn. cut,
nib(นิบ) {nibbed,nibbing,nibs} n. ปากนก,จะงอย,ปลายปากกา,ปลายแหลม vt. ซ่อมหรือขริบปลายแหลม,แทะหรือกัดอย่างเบา ๆ ,เล็มอย่างเบา ๆ, Syn. neb
nip(นิพ) {nipped,nipping,nips} vt.,n. (การ) หนีบ,หยิก,กัด,ตัด,แทะ,เหน็บแนม,เล็ม,ตอด,เด็ด,ทำให้ชะงักไป, (การ) จิบ,ดื่มเล็กน้อย vi.,n. (การ) หลบหนี,หลีกหนี,ลอบ,เหน็บแนม,จำนวนหรือปริมาณเล็กน้อย,เครื่องหนีบ,คีม, (การ) จิบ,ดื่มเล็กน้อย, See also: nipper n.
pare(แพร์) vt. ปอกเปลือก,ปอก,ตัด (ออกเป็นชั้น ๆ) ตัดเล็บ,เล็ม,เจียน,เฉือน,เหลา, See also: parer n.
passementerien. การตัดหรือเล็มผม เชือก สิ่งถักหรืออื่น ๆ ออก
pasture(พาส'เชอะ) n. ทุ่งเลี้งสัตว์ vt. (ให้) เล็มหญ้า

English-Thai: Nontri Dictionary
browse(vi,vt) กินหญ้า,แทะเล็ม,เลี้ยงดู
clip(n) การขลิบ,การเล็ม,ที่หนีบ,เข็มกลัด
clip(vt) ขลิบ,เล็ม,กลัด,หนีบ
graze(vi) เล็มหญ้า,กินหญ้า
nibble(vt) แทะ,ตอด,และเล็ม,จิก
pare(vt) เฉือน,ตัด,ปอกเปลือก,เจียน,เล็ม,เหลา
shear(vt) เล็ม,ตัด,ฟั่น,ขจัด,กำจัด
snip(vt) เล็ม,ตัด,เจียน
trim(vt) ตกแต่ง,ขลิบ,เล็ม,เจียน,ทำให้เรียบ,ปรับ,ตั้ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top