Search result for

เล็ม

(54 entries)
(0.0776 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เล็ม-, *เล็ม*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เล็มก. เย็บริมชายผ้า เช่น เล็มผ้า
เล็มตัดแต่ริมหรือปลายทีละน้อย เช่น เล็มผม, เลือกเก็บหรือเด็ดทีละน้อย เช่น เล็มยอดกระถิน, เลือกเก็บแต่ผลที่เห็นว่าสุกหรือใช้ได้ เช่น เล็มมะม่วง, กัดกินทีละน้อย เช่น เด็กเล็มขนม แกะเล็มหญ้า, และเล็ม ก็ว่า.
เล่มลักษณนามสำหรับเรียกสิ่งของบางชนิดที่มีลักษณะยาวเรียวอย่างมีด หอก พาย เข็ม เช่น มีดเล่มหนึ่ง เข็ม ๒ เล่ม, ใช้เรียกเกวียนหรือสมุดหนังสือว่า เล่ม ด้วย เช่น เกวียน ๒ เล่ม หนังสือ ๓ เล่ม สมุด ๔ เล่ม.
เล็มล่าก. แสวงหาหญ้าได้แต่ทีละน้อย.
และเล็มเล็ม ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lemnaเล็มนา [TU Subject Heading]
Debrideเล็มแผล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Niggers are having a good time with our policy banks in Harlem.นิโกรกำลังมีช่วงเวลาที่ดีกับธนาคารนโยบายของเราในย่านฮาร์เล็ม The Godfather (1972)
We have incident at Wee Jerusalem.เรามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กรุง วี เยรูซาเล็ม Mad Max (1979)
A fast run out of Wee Jerusalem.วิ่งอย่างรวดเร็วจากวีกรุง เยรูซาเล็ม Mad Max (1979)
- ln Jerusalem.- ในเยซูซาเล็ม Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
An Egyptian Pharaoh, Shishak, invaded Jerusalem about 980 BC, and may have taken the Ark to the city of Tanis and hidden it in a secret chamber called the Well of Souls.ฟาโรห์แห่งอียิปต์, ซิซา, รุกรานเยซูซาเล็ม ประมาณปี 980 ก่อนคริสต์ศักราช, และอาจจะนำเอาหีบ ไปที่เมืองทานิส และซ่อนมันเอาไว้ในแชมเบอร์ลึกลับ เรียกว่า กำแพงแห่งวิญญาณ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Chaim Nowak.มิคาอิล เล็มเพอร์ Schindler's List (1993)
On the Day of Atonement, all of Israel would descend upon Jerusalem to watch the High Priest, the Cohen Godul, make his trip to the holy of holies.ในวันไถ่บาปนั้น ทั้งอิสราเอล จะมาพร้อมกันที่กรุงเยรูซาเล็ม เฝ้าคอยองค์มหาสมณะ โคเฮน กอดุล ผ่านเข้าไปยังดินแดนมหาศักดิ์สิทธิ์ Pi (1998)
See the way the handle on those pruning shears matches her gardening clogs?ดูว่าเธอกำลังเล็มกิ่งไม้สิ กรรไกของเธอช่างเหมาะกับเกี๊ยของเธอเสียจริง American Beauty (1999)
I haven't been dropping no eaves. Honest. I was cutting the grass under the window.ข้าไม่ได้แอบฟังจริงๆ ข้าเล็มหญ้าตรงใต้หน้าต่างอยู่น่ะ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
A little late for trimming the verge, don't you think?มันมืดเกินกว่าจะเล็มหญ้านะ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Lumus Solem.ลูมุสโซเล็ม Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Amman joins Nairobi, Beijing, and Jerusalem as the latest to confirm the appearance of lights.อัมมาน ไนโรบี ปักกิ่ง เยรูซาเล็ม เป็นสถานที่ล่าสุดที่ยืนยันการปรากฏของแสง Signs (2002)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เล็ม[v.] (lem) EN: trim ; hem ; prune ; clip   FR: ourler ; tailler
เล็ม[v.] (lem) EN: peck ; nibble at ; browse   FR: picorer ; mordiller ; brouter
เล่ม[n.] (lem) EN: [classifier : books, magazines ; knives, forks, spoons ; oxcarts ; wheels ; barrows]   FR: [classificateur : livres, magazines ; couteaux, fourchettes, cuillères ; charrettes à boeufs ; roues ; brouettes, charrettes à bras]
เล่มนี่มีอะไร[xp] (lem nī mī arai) EN: what's inside this issue ?   FR: que trouve t-on dans ce magazine ? ; quel est le contenu de ce numéro ?
เล็มหนวดเครา[v. exp.] (lem nūat khrao) EN: trim one's moustache   
เล่มโปรด[n. exp.] (lem prōt) EN: preferred book   FR: livre préféré [m] ; livre favori [m] ; livre de chevet [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
browse    [VT] เล็ม, See also: และเล็ม, Syn. graze
graze    [VI] กินหญ้า, See also: เล็มหญ้า, Syn. feed, eat
graze    [VT] กินหญ้า, See also: เล็มหญ้า, Syn. feed, eat
nip off    [PHRV] เล็ม, See also: ตัด
nibble    [VI] เล็ม, See also: แทะ, กัดทีละน้อย, กินทีละน้อย, Syn. bite, crumb, taste, tidbit
nibble    [VT] เล็ม, See also: แทะ, กัดทีละน้อย, กินทีละน้อย, Syn. bite, crumb, taste, tidbit
prune    [VI] ตัดออก, See also: เล็ม, ขลิบ, ตัดแต่ง, ลิด, Syn. clip, lop
prune    [VT] ตัดออก, See also: เล็ม, ขลิบ, ตัดแต่ง, ลิด, Syn. clip, lop
peck at    [PHRV] เล็ม, Syn. nibble at, pick at
pick at    [PHRV] เล็ม, See also: เขี่ยเล่น, Syn. nibble at, peck at

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
braid(เบรค) {braided.braiding,braids} vt. ถักผม,ถักเปีย,ถักสาย,เล็ม,ขอบผ้า-n. สายถัก,เปีย,ดิ้นเงินดิ้นทอง, See also: braider เครื่องถัก,ผู้ถัก braiding การถัก,สิ่งที่ได้จากการถัก
celestial cityn. กรุงเยรูซาเล็ม,เมืองสวรรค์
dress(เดรส) {dressed,dressing,dresses} n. เครื่องแต่งตัว,เสื้อผ้าอาภรณ์ -adj. เกี่ยวกับเครื่องแต่งตัว,ต้องใช้เสื้อชุด vt.,vi. แต่งตัว,สวมเสื้อผ้า,ตกแต่ง,ประดับ,ทำแผล,ทายาและพันบาดแผล,ทายา,ตัด,เล็ม,แต่ง,จัดเป็นแนวตรง,ปรับพื้นดิน. -Phr. (dress up แต่งตัวให้สวยหร
edge(เอดจฺ) n. ขอบ,ริม,ข้าง,เขตแดน,สัน,ด้านคมของใบมีด,ความคม,เหลี่ยม,เนินเขา,หน้าผา,ข้อได้เปรียบ,ตำแหน่งที่ดีกว่า vt. ทำให้คม,ใส่ขอบให้,เคลื่อนไปทางข้าง,ค่อย ๆ เคลื่อนไปทางข้าง. vi. เคลื่อนไปข้างหน้า -Phr. (edge out เอาชนะทีละนิด,เล็ม) คำที่มีความหมายเหมือ
lop(ลอพ) {lopped,lopping,lops} v. ตัด,เล็ม,ตัดออก,ขจัดส่วนเกิน,ตัดหัว,ตัดแขนหรือส่วนอื่นออก. n. ส่วนที่ถูกตัดออก., See also: lopper n. ดูlop, Syn. cut,
nib(นิบ) {nibbed,nibbing,nibs} n. ปากนก,จะงอย,ปลายปากกา,ปลายแหลม vt. ซ่อมหรือขริบปลายแหลม,แทะหรือกัดอย่างเบา ๆ ,เล็มอย่างเบา ๆ, Syn. neb
nip(นิพ) {nipped,nipping,nips} vt.,n. (การ) หนีบ,หยิก,กัด,ตัด,แทะ,เหน็บแนม,เล็ม,ตอด,เด็ด,ทำให้ชะงักไป, (การ) จิบ,ดื่มเล็กน้อย vi.,n. (การ) หลบหนี,หลีกหนี,ลอบ,เหน็บแนม,จำนวนหรือปริมาณเล็กน้อย,เครื่องหนีบ,คีม, (การ) จิบ,ดื่มเล็กน้อย, See also: nipper n.
pare(แพร์) vt. ปอกเปลือก,ปอก,ตัด (ออกเป็นชั้น ๆ) ตัดเล็บ,เล็ม,เจียน,เฉือน,เหลา, See also: parer n.
passementerien. การตัดหรือเล็มผม เชือก สิ่งถักหรืออื่น ๆ ออก
pasture(พาส'เชอะ) n. ทุ่งเลี้งสัตว์ vt. (ให้) เล็มหญ้า

English-Thai: Nontri Dictionary
browse(vi,vt) กินหญ้า,แทะเล็ม,เลี้ยงดู
clip(n) การขลิบ,การเล็ม,ที่หนีบ,เข็มกลัด
clip(vt) ขลิบ,เล็ม,กลัด,หนีบ
graze(vi) เล็มหญ้า,กินหญ้า
nibble(vt) แทะ,ตอด,และเล็ม,จิก
pare(vt) เฉือน,ตัด,ปอกเปลือก,เจียน,เล็ม,เหลา
shear(vt) เล็ม,ตัด,ฟั่น,ขจัด,กำจัด
snip(vt) เล็ม,ตัด,เจียน
trim(vt) ตกแต่ง,ขลิบ,เล็ม,เจียน,ทำให้เรียบ,ปรับ,ตั้ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top