Search result for

เล็บ

(74 entries)
(0.0254 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เล็บ-, *เล็บ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เล็บ[N] nail, See also: claw, talon, Example: เดี๋ยวนี้โรงเรียนเสริมความงามมีการสอนวาดลวดลายลงบนเล็บให้กับนักเรียนด้วย, Count unit: เล็บ, Thai definition: สิ่งซึ่งมีลักษณะแข็งอย่างเขาสัตว์อยู่ตอนปลายนิ้วสำหรับป้องกันส่วนของปลายนิ้ว
เล็บมือ[N] fingernail, Example: เล็บมือของเด็กบ้านนอกสกปรกไปด้วยดินโคลน, Count unit: เล็บ, Thai definition: สิ่งซึ่งมีลักษณะแข็งอย่างเขาสัตว์อยู่ตอนปลายนิ้วสำหรับป้องกันส่วนของปลายนิ้วมือ
เล็บเท้า[N] toenail, Example: เธอไปให้ช่างเสริมสวยทำเล็บเท้าให้ทุกวันหยุด, Count unit: เล็บ, Thai definition: สิ่งซึ่งมีลักษณะแข็งอย่างเขาสัตว์อยู่ตอนปลายนิ้วสำหรับป้องกันส่วนของปลายนิ้วเท้า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เล็บน. สิ่งซึ่งมีลักษณะแข็งอย่างเขาสัตว์อยู่ปลายนิ้ว สำหรับป้องกันส่วนของปลายนิ้วหรือหยิบจับเป็นต้น.
เล็บครุฑน. ชื่อไม้พุ่มหลายชนิดในสกุล Polyscias วงศ์ Araliaceae ใบมีลักษณะต่าง ๆ.
เล็บควายน. ชื่อไม้เถา ๒ ชนิดในสกุล Bauhinia วงศ์ Leguminosae ปลายใบเว้าลึก ได้แก่ เล็บควายใหญ่ (B. integrifoliaRoxb.) ดอกสีแสด และเล็บควายเล็ก [B. bidentata Jack subsp. bicornuta (Miq.) K. Larsen et S.S. Larsen] ดอกสีแดง.
เล็บนางน. เครื่องสวมปลายนิ้วมือให้ดูเป็นเล็บยาวงอนในเวลาฟ้อนรำ.
เล็บมือนาง ๑น. ชื่อขนมชนิดหนึ่ง ทำด้วยแป้งข้าวเจ้าเป็นรูปยาวราว ๒ องคุลี หัวท้ายเรียว ใส่น้ำกะทิจนชุ่ม โรยงาคั่วผสมน้ำตาล เกลือ และมะพร้าวทึนทึกขูดเป็นเส้น.
เล็บมือนาง ๑ดูใน เล็บ.
เล็บมือนาง ๒น. ชื่อไม้เถาชนิด Quisqualis indica L. ในวงศ์ Combretaceae ดอกแรกบานสีขาวแล้วเปลี่ยนเป็นสีชมพูและแดง กลิ่นหอม ออกเป็นช่อ เมล็ดใช้ทำยาได้.
เล็บมือนาง ๒ชื่อกล้วยชนิด Musa (A A group) ‘Kluai Leb Mu Nang’ ผลเล็กอย่างนิ้วมือ.
เล็บเหยี่ยวน. ชื่อไม้เถาเนื้อแข็งชนิด Zizyphus oenoplia (L.) Mill. ในวงศ์ Rhamnaceae ต้นมีหนามโค้ง ผลเล็ก กินได้, หมากหนาม ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
onych(o)-เล็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
onych(o)-เล็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
onyxis; nail, ingrowing; nail, ingrownเล็บขบ, เล็บคุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ingrowing nail; nail, ingrown; onyxisเล็บขบ, เล็บคุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ingrown nail; nail, ingrowing; onyxisเล็บขบ, เล็บคุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nail, ingrowing; nail, ingrown; onyxisเล็บขบ, เล็บคุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nail, ingrown; nail, ingrowing; onyxisเล็บขบ, เล็บคุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
onychauxisเล็บงอกเร็วเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fingernailเล็บมือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pachyonyxis; pachyonychiaเล็บหนาเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fingernailsเล็บนิ้วมือ [TU Subject Heading]
Nailsเล็บ [TU Subject Heading]
Koilonychiaเล็บหวำ [การแพทย์]
Leukonychiaเล็บขาว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
These gloves come off and the nails come out.เมื่อถอดถุงมือ เล็บก็จะโผล่ออกมาเอง Chuck in Real Life (2008)
I didn't find any foreign tissue under her fingernails, no abrasions, no torn clothing...ฉันไม่พบเนื้อเยื่อแปลกปลอมอะไรที่เล็บ ไม่มีรอยขีดข่วน เสื้อผ้าไม่ฉีกขาด... And How Does That Make You Kill? (2008)
It's used in salons to disinfect combs, clippers and scissors.ใช้ในร้านทำผมเพื่อฆ่าเชื้อโรคตามหวีแปรง ที่ตัดเล็บ และกรรไกร And How Does That Make You Kill? (2008)
Her fingers are worn, her nails are broken.มือเธอแตกกร้าน เล็บเธอต้องหัก จากการทำงานหนัก The Mark of Nimueh (2008)
Watch your nails, Martine.ระวังเล็บคุณด้วย มาร์ทีน The Bank Job (2008)
- It's talking to... the claws!มันกำลังพูดกับ... กงเล็บของฉัน! \ ไม่เอา.. Bolt (2008)
- Not the claws! Please!ไม่เอากงเล็บนะ ได้โปรด.. Bolt (2008)
So, I'll talk to the claws, but in exchange next week, all your food comes to me.ฉันจะคุยกับกงเล็บนี่ให้ละกัน แต่ในข้อแลกเปลี่ยน อาทิตย์หน้า อาหารที่นายหาได้ทั้งหมด ต้องเอามาให้ฉัน\ แต่ว่า .. Bolt (2008)
Listen Cujo, I got some pretty wicked claws under these mitts, do not, I beg of you, do not make me bring out these bad boys!ฟังนะ คูโจ ฉันมีเจ้าอุ้งเท้าที่แฝงไปด้วยเขี้ยวเล็บน่ารักๆ อย่าให้ฉัน.. ขอร้องละ อย่าทำให้ฉัน ... Bolt (2008)
In the cold, dark night before the battle when the steely fangs of evil are sharpened and poised to strike the hero must go and face his greatest challenge alone.ในคืนที่เมฆหมอกมืดมิด อากาศหนาวเย็นยะเยือก ก่อนที่จะเกิดสงคราม \เมื่อตอนที่เขี้ยวเล็บที่เหมือนดั่งเหล็กกล้าของฝ่ายปีศาจ ได้ถูกลับให้คมและถูกจัดวางไว้ให้พร้อมรบนั้น ฮีโร่จำเป็นที่จะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านี้เพียงลำพัง Bolt (2008)
Spoiled cub with a spike in its paw. Riven with resentment.เหมือนลูกสัตว์ป่าที่ถูกตามใจ พร้อมที่จะใช้เขี้ยวเล็บจิกข่วนไปทั่ว The Other Boleyn Girl (2008)
The fucking hand of an evil monster, dude. Like fucking claws and shit.มืออันน่ากลัวของสัตว์ประหลาดตัวร้าย เหมือนกับกรงเล็บสัตว์บ้า ๆ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เล็บ[n.] (lep) EN: fingernail ; nail ; toenail   FR: ongle [m]
เล็บ[n.] (lep) EN: claw   FR: griffe [f]
เล็บครุฑ [n.] (lepkhrut) EN: Polyscia fruticosa   
เล็บมือ[n. exp.] (lepmeū) EN: fingernail   
เล็บมือนาง [n.] (lepmeūnāng) EN: Rangoon Creeper ; Drunken sailor   
เล็บเท้า[n.] (lep thāo) EN: toenail   FR: ongle de l'orteil [m]
เล็บแมว[n. exp.] (lep maēo) EN: cat's claws   FR: griffe de chat [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
nail cutter(n) กรรไกรตัดเล็บ เช่น Cutting your fingernails and toenails is easy. Just make sure you have a nice, sharp nail cutter and a wastebasket to collect the nails.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fingernail[N] เล็บมือ
nail[N] เล็บ
talon[N] เล็บของสัตว์, See also: อุ้งเล็บ, กรงเล็บ, Syn. nail, hook, spur, claw
toenail[N] เล็บเท้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aculeate(อะคิว' ลีเอท) adj. มีส่วนที่แหลม, มีเดือยหรือเล็บแหลม, มีหนาม, รุนแรง, ดุเดือด, หลักแหลม (pointed, stinging, aculeated)
brace(เบรส) n. เสาค้ำ,เครื่องค้ำจุน,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,เชือกโยงเสา,เฝือก,ที่รั้ง,ที่พาด,สายหนึ่ง,วงเล็บปีกกา vt. หนุนไว้,ค้ำไว้,รั้งไว้,มัดแน่น,กระตุ้น,หนุน,ตัดสินใจแน่วแน่, Syn. fortify
bracket(แบรค'คิท) {bracketed,bracketing,brackets} n. ที่ค้ำ,ที่เท้าแขน,ที่แขวนโคม,แท่นรองรับ,เครื่องหมายวงเล็บ,ระดับ,ประเภท,ชั้น vt. ใส่ที่ค้ำ,ใส่วงเล็บ,แบ่งประเภท,จัดเป็นประเภท, Syn. support
claw(คลอ) {clawed,clawing,claws} n. อุ้งเล็บ,ก้ามกุ้งและปู,ส่วนยื่นคล้ายคีม,เครื่องมือคล้ายคีม v. ใช้อุ้งเล็บหรือเล็บฉีก (ข่วน,แทง,ขุด,ควัก) ปีนป่าย,ตระกาย,ตะครุบ.
clip(คลิพฺ) {clipped,clipping,clips} v.,n. (การ) ตัด,ตัดออก,ตัดให้สั้น,ตัดเล็บ,ย่อ,ต่อยอย่างแรงและรวดเร็ว,ตีอย่างรุนแรง,หนีบ,กลัด,โอบล้อม,กระโดดหนีบขาไว,สิ่งที่ตัดออก,เครื่องหนีบ,ที่หนีบ,เหล็กหนีบ,เข็มกลัด,เครื่องกลัด, See also: clips n.,pl. กรรไกร,เคร
crab(แครบ) {crabbed,crabbing,crabs} n. ปู,เครื่องยกของหนัก,ปั้นจั่น,ดาว,ปูใหญ่,หมัดขนหัวเหน่า,อารมณ์ฉุนเฉียว,คนโมโหร้าย vi. จับปู,เคลื่อนตัวเอียงข้างคล้ายปู -v. หาเรื่อง,บินเอียง,ใช้เล็บจับ, See also: crabber n., Syn. complai
fingernailn. เล็บ
flute(ฟลูท) {fluted,fluting,flutes} n. ขลุ่ย,ราง,ร่อง,ร่องเล็บมือ,รางเว้า vi. เป่าขลุ่ย. vt. ขับร้องเสียงคล้ายขลุ่ย,ทำให้เกิดร่อง
keratin(เคอ'ระทิน) n. scleroproteinซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของหนังกำพร้า-ผม-เล็บ-จะงอยปาก-กีบ-เขา-ขนนกและอื่น ๆ, Syn. ceratin
manicure(แมน'นะเคียวร์) n. การ (อาชีพ) ตกแต่งมือและเล็บมือ,ช่างแต่งเล็บ. v. แต่งเล็บ

English-Thai: Nontri Dictionary
bracket(n) วงเล็บ,นขลิขิต,ที่เท้าแขน,ที่ค้ำ
bracket(vt) ใส่วงเล็บ,แบ่งประเภท
cantilever(n) วงเล็บใหญ่
claw(n) กรงเล็บ,อุ้งเล็บ,เล็บสัตว์,ก้ามปู
clippers(n) กรรไกร,กรรไกรตัดเล็บ,บัตตาเลี่ยน,เรือเร็ว
flute(n) ขลุ่ย,ร่องเล็บมือ,ร่อง,ราง
jot(n) เรื่องขี้เล็บ,เรื่องขี้ผง
manicure(n) การแต่งเล็บ
manicure(vt) แต่งเล็บ
manicurist(n) ช่างแต่งเล็บ,ช่างทำเล็บ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
thumbnail (n ) เล็บหัวแม่มือ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
nail[nail] (n ) เล็บ

German-Thai: Longdo Dictionary
Nagel(n) |der, pl. Nägel| เล็บ
wachsen(vi) |wächst, wuchs, ist gewachsen| เติบโต, เจริญงอกงาม, ยาวขึ้น(เล็บ), ขึ้น(วัชพืช,หญ้า), เพิ่มความเข้มข้นขึ้น(เสียง, ความเกลียด, ความสนใจ)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top