Search result for

เลื้อยคลาน

(28 entries)
(0.0196 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เลื้อยคลาน-, *เลื้อยคลาน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลื้อยคลาน[N] reptile, Syn. เสือกคลาน, Example: ในสวนสัตว์แห่งใหม่มีสัตว์เลื้อยคลานแสดงไว้หลายชนิด, Thai definition: เรียกสัตว์เลือดเย็นจำพวกที่ผิวหนังมีเกล็ดปกคลุม หายใจด้วยปอด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เลื้อยคลานน. สัตว์เลือดเย็นจำพวกที่ผิวหนังมีเกล็ดปกคลุม หายใจด้วยปอดอย่างจิ้งจก จิ้งเหลน จระเข้ เต่า งู ส่วนมากวางไข่ หลายชนิดออกลูกเป็นตัว ลูกอ่อนมีลักษณะอย่างพ่อแม่ เรียกว่า สัตว์เลื้อยคลาน, เดิมเรียกว่า สัตว์เสือกคลาน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Whom he has just called the Beast of Burden.ผู้ชาย ผู้หญิง นก สัตว์เลื้อยคลาน Agora (2009)
You have a royal reptile wrangler?ที่วังนั่นมีสัตว์เลื้อยคลานไหม Princess Protection Program (2009)
Please tell me you got that bad-tempered reptile back in his box.ได้โปรด บอกฉันว่าสัตว์เลื้อยคลานนั้นกลับไปแล้ว กลับไปที่กล่อง Episode #3.1 (2009)
Just on your right is a rare, but simply gorgeous little reptilian friend.ทางด้านขวาของคุณ เป็นสัตว์หายาก แต่เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่วิเศษ และเป็นมิตรด้วย Logorama (2009)
Out there, beyond that fence, every living thing that crawls, flies or squats in the mud wants to kill you and eat your eyes for Jujubes.นั่น, หลังกำแพงนั้น มีทั้งพวกสัตว์เลื้อยคลาน พวกที่บินหรือเดินบนพื้น คอยจ้องจะฆ่าและควักตาพวกนายมากิน Avatar (2009)
You're the blood-Sucking reptile behind this lawsuit.คุณมันเป็นพวกสัตว์เลื้อยคลานที่ชอบดูดเลือดอยู่เบื้องหลังการคดีความ The Sixteen Year Old Virgin (2010)
A reptile has a small brain, but knows when to feel bad for doing something dumb.แม้ว่าพวกสัตว์เลื้อยคลานจะมีสมองและหัวเล็ก แต่มันก็ยังรู้จักคิด Episode #1.8 (2010)
Reptiles got to stick together, right, my brother?- สัตว์เลื้อยคลาน Rango (2011)
They, they sometimes supplement their diets with smaller reptiles, which is why they have proto-lateral incisors.พวกมัน บางครั้งก็เพิ่มบางอย่าง ในเมนูของมัน แบบว่า สัตวเลื้อยคลานตัวเล็กๆ ซึ่งเป็นเหตุผลที่มันมีฟันหน้าแบบกัดฉีก Genesis: Part 1 (2011)
He was scaled like a lizard, blind, with leather wings like the wings of a bat.ผิวหนังเขามีเกล็ด เหมือนสัตว์เลื้อยคลาน ตาบอด มีปีกสองข้าง เหมือนดั่งปีกค้างคาว Fire and Blood (2011)
We have an elongate reptile-type creature.เราเจอ สัตว์ตัวยาว ๆ ประเภทเลื้อยคลาน Prometheus (2012)
There are reptiles living in McKinley toilets no more.ขณะนี้ ไม่มีสัตว์เลื้อยคลาน ในห้องน้ำโรงเรียนเราอีกต่อไปแล้ว Prom-asaurus (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลื้อยคลาน[n.] (leūaykhlān) EN: reptile   FR: reptile [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
hatchling(n) ตัวอ่อนที่พึ่งฟักออกจากไข่ เช่น นก, สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ, ปลา และสัตว์เลื้อยคลาน, ลูกเจี๊ยบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
axlotl(แอค'ซะลอทเทิล) n. สัตว์เลื้อยคลานชนิดหนึ่งจำพวก Ambystoma อยู่ในทะเลทราย และบึงของอเมริกา (a salamander)
crawl(ครอล) {crawled,crawling,crawls} vi. คลาน,เลื้อย,แล่นคลาน,ขนลุกขนพอง,เจริญหรือก้าวหน้าอย่างช้า,เต็มไปด้วยสิ่งที่เลื้อยคลาน n. การคลาน,การเลื้อย,การแล่นคลาน,คอกล้อมบนน้ำตื้น ๆ บนชายฝั่งทะเล สำหรับเลี้ยงกุ้งก้ามปู ปลา, Syn. creep
creeper(ครี'เพอะ) n. สิ่งที่เลื้อย,สิ่งที่คลาน,สัตว์เลื้อยคลาน,แมลงเลื้อยคลาน,พืชที่เลื้อย,เสื้อกางเกงติดกันของเด็กเล็กที่คลาน,เครื่องเกี่ยวกับสิ่งของใต้น้ำ,เหล็กแหลมบนส้นรองเท้า
cretaceous(คริเท'เชิส) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายชอล์ก,เกี่ยวกับยุค Mesozoic era (70-135ล้านปี) ก่อนเป็นยุคที่สัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ เช่นไดโนเสาสูญพันธุ์จากโลก n. ยุคโบราณดังกล่าว
eft(เอฟทฺ) n. สัตว์ เลื้อยคลานจำพวกจิ้งจก,ตุ๊กแก,กิ้งก่า,เหี้ย adv. อีก,หลังจากนั้น
herpetologyn. วิทยาที่เกี่ยวกับสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก., See also: herpetologic,herpetological adj.
lizard(ลิซ'เซิร์ด) n. สัตว์เลื้อยคลานจำพวก Lacertilia (Sauria) ได้แก่ จิ้งจก,ตุ๊กแก,จิ้งเหลน,กิ้งก่า,เหี้ย,แย้,หนังของสัตว์ดังกล่าว
paleozoic(เพลีอะโซ'อิค) n.,adj. ยุคที่เริ่มมีปลาแมลงและสัตว์เลื้อยคลาน., Syn. Palaeozoic
reptile(เรพ'ไทล์,-ทิล) n. สัตว์เลื้อยคลาน,คนสารเลว, See also: reptiloid adj.
sprawl(สพรอล) vi. นอนเหยียด,นั่งเหนียด,เหยียดเท้า,เหยียดแขน,เลื้อยคลาน vt. เหยีดดแขนขา. n. ความพยายาม,การเหยียดแขนขา, Syn. loll,lounge

English-Thai: Nontri Dictionary
creeper(n) สัตว์เลื้อยคลาน,ไม้เลื้อย,เครื่องกวาดท้องร่อง
reptile(n) สัตว์เลื้อยคลาน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top