Search result for

เลื่อน

(85 entries)
(0.004 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เลื่อน-, *เลื่อน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลื่อนยศ[V] move to a higher rank, See also: be promoted, Syn. เลื่อนตำแหน่ง, Example: สามีของท่านเป็นพลตรีมาหลายปีแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสเลื่อนยศเป็นพลโทเลย, Thai definition: ได้รับฐานะที่สูงขึ้นกว่าเดิม
เลื่อนยศ[V] move to a higher rank, See also: be promoted, Syn. เลื่อนตำแหน่ง, Example: สามีของท่านเป็นพลตรีมาหลายปีแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสเลื่อนยศเป็นพลโทเลย, Thai definition: ได้รับฐานะที่สูงขึ้นกว่าเดิม
เลื่อนที่[V] move, See also: shift, Syn. เคลื่อนที่, เปลี่ยนที่, ขยับที่, เลื่อน, Example: เราสามารถทำให้เคอร์เซอร์เลื่อนที่ไปมาได้ดังใจ
เลื่อนที่[V] promote, See also: upgrade, raise, advance, Syn. เลื่อนยศ, เลื่อนตำแหน่ง, เลื่อนหน้าที่, เลื่อนขั้น, Example: ปลัดเกษมได้เลื่อนที่เป็นนายอำเภอ หลังจากทำความดีความชอบมานาน, Thai definition: ได้ยศหรือบรรดาศักดิ์สูงไปกว่าเก่า
เลื่อนนัด[V] postpone a date, See also: put off / delay a date, Example: เขาเลื่อนนัดผมเป็นครั้งที่สองแล้ว, Thai definition: เปลี่ยนเวลาที่กำหนดไว้ว่าจะพบปะกัน
เลื่อนไหล[V] flow, See also: run, Syn. ไหล, ไหลลื่น, เคลื่อนที่, Example: สภาพการณ์ในสังคมเลื่อนไหลอยู่ตลอดเวลา เราต้องก้าวให้ทันกระแสนั้น
เลื่อนขั้น[V] promote, See also: elevate, upgrade, raise, Syn. เลื่อนตำแหน่ง, เลื่อนฐานะ, Example: ผู้บริหารกำลังประชุมเพื่อตัดสินว่าควรเลื่อนขั้นให้เขาหรือไม่, Thai definition: ย้ายขึ้นไปรับตำแหน่งที่สูงขึ้นกว่าเดิม
เลื่อนชั้น[V] upgrade, See also: promote, raise, elevate, Syn. เลื่อนตำแหน่ง, เลื่อนขั้น, Example: คนที่ทำงานดีก็ย่อมจะได้รับการพิจารณาจากหัวหน้าให้เลื่อนชั้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆ
เลื่อนเวลา[V] postpone, See also: adjourn, delay, suspend, put off, defer, Syn. เลื่อน, Example: การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปจะต้องเลื่อนเวลาออกไปหากปรากฏว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งคนหนึ่งคนใดเสียชีวิต, Thai definition: ย้ายหรือเปลี่ยนเวลาให้ช้าลงหรือเร็วขึ้นกว่าเวลาเดิม
เลื่อนเปื้อน[ADV] with one's thought wandering, Example: เธอเห็นลูกสาวพูดเลื่อนเปื้อนเหลวไหลแล้วทำใจไม่ได้, Thai definition: อาการที่พูดจาเลอะเทอะ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เลื่อนน. ยานชนิดหนึ่งไม่มีล้อ ใช้ลากไปตามท้องนาและหมู่บ้าน สำหรับบรรทุกฟ่อนข้าวเป็นต้น, บางถิ่นของภาคกลางเรียกว่า กะเลิด, ยานชนิดหนึ่งใช้แถบขั้วโลก ไม่มีล้อ ใช้ลากไปบนพื้นหิมะหรือบนพื้นนํ้าแข็ง.
เลื่อนก. เคลื่อนหรือย้ายจากที่เดิมโดยลักษณะอาการต่าง ๆ เช่น ลาก เสือกไส ยกขึ้น กดลง
เลื่อนเปลี่ยนเวลาจากที่กำหนดไว้เดิม เช่น เลื่อนเวลาเดินทาง เลื่อนวันประชุม
เลื่อนเขยิบชั้นหรือตำแหน่งฐานะสูงขึ้นไปกว่าเดิม เช่น เลื่อนยศ เลื่อนตำแหน่ง
เลื่อนนำไปวาง (ใช้แก่อาหาร) เช่น เลื่อนแกง เลื่อนของหวาน เลื่อนสำรับ.
เลื่อนที่ก. เปลี่ยนที่, ได้ยศหรือบรรดาศักดิ์สูงไปกว่าเก่า.
เลื่อนลอยว. ไม่คงที่, ไม่แน่นอน, เช่น ความฝันเลื่อนลอย พูดจาเลื่อนลอยไม่มีหลักฐาน สติเลื่อนลอย ข้อกล่าวหาเลื่อนลอย.
เลื่อนเปื้อนว. อาการที่พูดเลอะเทอะ เช่น พูดจาเลื่อนเปื้อน.
ขยับเลื่อนที่เล็กน้อย เช่น ขยับตู้ใบนี้เข้าไปให้ชิดฝา นั่งอยู่ห่างนักขยับเข้ามาให้ใกล้ ราคาสินค้าขยับขึ้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
form feedเลื่อนกระดาษ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sine die, adjournmentเลื่อนการประชุมโดยไม่มีกำหนด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
adjournment sine dieเลื่อนการประชุมโดยไม่มีกำหนด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
vagueเลื่อนลอย, เคลือบคลุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Displaceเลื่อนตำแหน่ง [การแพทย์]
Engageเลื่อนมาชนกัน [การแพทย์]
Glidingเลื่อนไปมา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Bad news. The invasion of Osterlich will have to be delayed.ข่าวร้ายครับ การบุก ออสตินลิค ถูกเลื่อนออกไป The Great Dictator (1940)
Take the straight and narrow path and if you start to slideใช้เส้นทางตรงและ แคบ และถ้าคุณเริ่มต้นที่จะเลื่อน Pinocchio (1940)
Take the straight and narrow path and if you start to slideใช้เส้นทางตรงและแคบ และถ้าคุณเริ่มต้นที่จะเลื่อน Pinocchio (1940)
I can easily postpone my sailing for a week.เยี่ยมเลย ฉันสามารถเลื่อนเวลาการเดินเรือ ออกไปได้หนึ่งสัปดาห์เเม่หนูนี่ไม่มีเเม่ Rebecca (1940)
And I couldn't possibly allow you to change your sailing plans.ผมคงไม่บังอาจรบกวนให้คุณ เลื่อนเวลาการเดินเรือหรอกครับ Rebecca (1940)
I'll see the coroner and have the inquest postponed pending further evidence.ผมจะไปพบหมอชันสูตรศพและขอเลื่อน การไต่สวนเพื่อรอหลักฐานเพิ่มเติม Rebecca (1940)
Kun dje luen.คุน DJE เลื่อน The Ugly American (1963)
(Transom) Throw them rifles. - Will advance.จะได้เลื่อน ด้านหน้า, คแล ปเปอ How I Won the War (1967)
Get on that hand car and take it down to the end of that line!ไปขึ้นรถเลื่อนแล้วโยกไปเลย Blazing Saddles (1974)
Let us adjourn ourselves to the nearest table... and overlook this establishment's board offare.พวกเราจะเลื่อนที่โต๊ะใกล้ที่สุด และการทบทวนรายการอาหารของสถานที่นี้ The Blues Brothers (1980)
Scoot over, goddam it!เลื่อนไป The Blues Brothers (1980)
We've been postponing it from one week to another.เราต้องทำ เราได้เลื่อนออกไป จากสัปดาห์หนึ่งไปอีก Idemo dalje (1982)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลื่อน[n.] (leūoen) EN: sledge ; sleigh ; bobsled ; bobsleigh   FR: luge [f] ; traîneau [m]
เลื่อน[v.] (leūoen) EN: slide ; slip ; glide   FR: glisser
เลื่อน[v.] (leūoen) EN: move ; displace   FR: se déplacer ; déplacer ; mouvoir ; bouger
เลื่อน[v.] (leūoen) EN: postpone ; defer ; put off ; adjourn ; call off   FR: ajourner ; postposer ; différer ; reporter ; remettre ; repousser
เลื่อนขั้น[v.] (leūoen khan) EN: be promoted ; get a raise ; get a promotion ; promote ; elevate ; upgrade ; raise   
เลื่อนขึ้น[v. exp.] (leūoen kheun) FR: promouvoir ; élever
เลื่อนชั้น [v.] (leūoenchan) EN: upgrade ; promote ; raise ; elevate   
เลื่อนตำแหน่ง[v. exp.] (leūoen tamnaeng) EN: get a promotion ; be promoted ; elevate ; upgrade ; raise   FR: recevoir une promotion
เลื่อนที่[v.] (leūoenthī) EN: move ; shift   FR: bouger ; déplacer
เลื่อนที่[v.] (leūoenthī) EN: promote ; upgrade ; raise ; advance   

English-Thai: Longdo Dictionary
monkey wrench(n) กุญแจเลื่อนแบบหมุนปรับความกว้างของปากคีบได้
escalator(n) บันไดเลื่อน
Image:
rain check(n, idiom (สำนวน) ) เลื่อนไปก่อน ไว้ค่อยทำในอนาคต เช่น Can I have a rain check? ขอเลื่อนไปวันหลังได้ไหม คำนี้มีที่มาจากการแข่งขันกีฬาในสมัยก่อน ซึ่งหากฝนตกหรืออากาศไม่ดี ทำให้ไม่สามารถแข่งขันได้ ผู้เข้าชมสามารถขอรับหางตั๋ว หรือ คูปองกระดาษ (เรียกว่า rain check) เพื่อในครั้งต่อไปที่มา จะได้สามารถแสดงหางตั๋วนี้ และเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adjourn[VI] บอกเลื่อน, See also: เลื่อนออกไป, เลื่อน, Syn. postpone, dismiss
adjourn[VT] บอกเลื่อน, See also: เลื่อนออกไป, เลื่อน
advance[VI] เลื่อนขึ้น, See also: เลื่อนตำแหน่ง, Syn. promote, further
advance[VT] เลื่อนขึ้น, See also: เลื่อนตำแหน่ง
aimless[ADJ] ไม่มีจุดหมาย, See also: เลื่อนลอย, ไร้จุดหมาย, Syn. purposeless, pointless
adjourn for[PHRV] เลื่อนไปเพื่อ
adjourn to[PHRV] เลื่อนออกไป (เวลา), See also: เปลี่ยนเวลาเป็น, เปลี่ยนเป็น
be on ice[IDM] เลื่อนออกไป (คำไม่เป็นทางการ)
be rained out[IDM] เลื่อนเพราะฝนตก
bump up[PHRV] เลื่อนตำแหน่ง (คำไม่เป็นทางการ), Syn. jump up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adjourn(อะเจอร์น') vt.,vi. เลื่อนไป, บอกเลื่อน, หยุด, เลิก, Syn. postpone, defer, put off)
adjournment(อะเจอร์น' เมินทฺ) n. การเลื่อน, ภาวะหรือระยะเวลาที่เลื่อน, Syn. postponement)
advance(แอดวานซ'ฺ) vt.,vi.,n. นำหรือส่งไปข้างหน้า, ก้าวหน้า, เสนอความเห็น, เจริญ,เลื่อน (ตำแหน่ง) , เพิ่ม (อัตรา) , เร่ง,จัดให้, ยก (ธง) , ล่วงหน้า, อ้าง,ทาบทาม,เกี้ยว, Syn. forward)
advanced(แอดวาน'ทฺ') adj. อยู่ข้างหน้า, ดึก, ข้างหน้า, ความก้าวหน้า, ความเจริญ, การเลื่อนตำแหน่ง, Syn. progress, promotion)
anabatic(แอนนะแบท' ทิค) adj. เกี่ยวกับลมพัดขึ้นเชา, เลื่อนขึ้น (of an uphill wind)
arrow keysแป้นลูกศรเป็นแป้นพิมพ์พิเศษที่ใช้เพื่อการเลื่อนตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) ให้ขึ้นลง หรือขยับไปทางซ้ายหรือ ขวาได้ แป้นลูกศรนี้มีอยู่ 4 แป้นและจะมีลูกศรเล็ก ๆ เป็นเครื่องหมายบ่งบอกทิศทางของการ เลี่อน (ซ้าย,ขวา,บน,ล่าง)
bobsled(บอบ'เสลด,-สเล) n. แคร่เลื่อนหิมะ,แคร่เลื่อนยาว vt. ขี่บนแคร่เลื่อนหิมะ, See also: bobsleder n. ผู้แคร่เลื่อนหิมะ bobsleigher n. ผู้แคร่เลื่อนหิมะ
bobsleigh(บอบ'เสลด,-สเล) n. แคร่เลื่อนหิมะ,แคร่เลื่อนยาว vt. ขี่บนแคร่เลื่อนหิมะ, See also: bobsleder n. ผู้แคร่เลื่อนหิมะ bobsleigher n. ผู้แคร่เลื่อนหิมะ
boost(บูสทฺ) {boosted,boosting,boosts} vt.,n. (การ) ยกขึ้น,เลื่อนขึ้น,ส่งเสริม,พูดจาสนับสนุน,เผยแพร่,เลื่อนตำแหน่ง,เพิ่มขึ้น, Syn. lift,raise
booster(บูส'เทอะ) n. ผู้สนับสนุน,ผู้ยก,ผู้เลื่อน,สิ่งที่สนับสนุน,สิ่งกระตุ้น,ท่อนแรกของจรวดหลายท่อน,เครื่องเพิ่ม กำลัง -Phr. (booster dose,booster shot ขนาดยาหรือสารสร้างภูมิคุ้มกัน,ยาหรือสารเสริมฤทธิ์ยาตัวอื่น,เครื่องเสริมการขับดัน)

English-Thai: Nontri Dictionary
adjourn(vi,vt) เลื่อน,เลิก
adjournment(n) การเลื่อน,การบอกเลื่อน
advance(vi,vt) ให้ล่วงหน้า,ก้าวหน้า,เจริญ,ขึ้นหน้า,ส่งไปข้างหน้า,เลื่อน(ตำแหน่ง,ยศ,ขั้น)
advancement(n) ความก้าวหน้า,ความเจริญ,ความรุดหน้า,การเลื่อนตำแหน่ง
bobsled(n) แคร่เลื่อนหิมะ
bobsleigh(n) แคร่เลื่อนหิมะ
boost(vt) ยก,ส่งเสริม,ดัน,เลื่อนตำแหน่ง
caster(n) ผู้ขว้าง,ช่างหล่อ,ลูกล้อเลื่อน,เครื่องพวง,กระปุกเครื่องปรุง
castor(n) ลูกล้อเลื่อน,เครื่องพวง
declension(n) วิภัตติ,การกระจายคำ,การเลื่อนลง,การเสื่อมลง,การเอียงลาด

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ずれる[ずれる, zureru] Thai: เลื่อน English: to slide

German-Thai: Longdo Dictionary
Rolltreppe(n) |die, pl. Rolltreppen| บันไดเลื่อน
Image:
Schiebetür(n) |die, pl. Schiebetüre| ประตูเลื่อน

French-Thai: Longdo Dictionary
escalier roulant(n) |m| บันไดเลื่อน เช่น Dirigez-vous vers le nord jusqu'aux escaliers roulants.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top