Search result for

เลาะ

(41 entries)
(0.0168 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เลาะ-, *เลาะ*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เลาะก. ชิดแนว เช่น พายเรือเลาะตลิ่ง เดินเลาะรั้ว
เลาะลิด เช่น เลาะตาไม้
เลาะทำให้ด้ายเป็นต้นที่เย็บหลุด เช่น เลาะตะเข็บ เลาะผ้า.
เลาะลัดก. หลีกเลี่ยงเพื่อไปให้เร็วขึ้นหรือเพื่อไม่ให้เผชิญกับสิ่งกีดขวาง เช่น เดินเลาะลัดไปตามตลิ่ง เดินทางเลาะลัดหลบข้าศึก, ลัดเลาะ ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
enucleateเลาะออกทั้งก้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Maybe we just had that fightบางที เราอาจจะทะเลาะกัน New Haven Can Wait (2008)
But to simply defy us... Not you, him.ขอบอกง่ายๆว่าที่เราทะเลาะกัน ไม่ใช่เพราะแม่ แต่เป็นเค้า Chuck in Real Life (2008)
Guaranteed breakup. Guaranteed ugliness.รับประกันว่าทะเลาะกันแน่ รับประกันว่าน่าเกลียด The Itch (2008)
Any relationship that doesn't end in a breakup ends in death.ความสัมพันธุ์ไม่ได้สิ้นสุดด้วยการทะเลาะกันเสมอไป สิ้นสุดคือความตาย The Itch (2008)
my dad and mom were constantly squabbling.หลังจากนั้นพ่อกับแม่ของฉัน ก็เริ่มทะเลาะกัน Akai ito (2008)
And I remember the trouble it got me into,ก็เรื่องแบบนี้แหละ ทำให้ข้าทะเลาะ The Moment of Truth (2008)
This is no time for a marital quarrel-นี่ไม่ใช่เวลามาทะเลาะกันนะ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
I had a row with the mirror-maker and have accidently killed himหม่อมฉันมีเรื่องทะเลาะ กับช่างทำกระจกเงา และพลั้งมือฆ่าเขาตายโดยไม่เจตนา Portrait of a Beauty (2008)
I will strive to listen to you more and quarrel with you less.ข้าพยายามจะฟังเจ้าให้มากขึ้น และทะเลาะกับเจ้าให้น้อยลง To Kill the King (2008)
My noisy little son keeps the TV blaring, and has the sofa all to himself.ลูกของฉันเสียงดังแล้วก็น่ารำคาญ เขาจองโซฟาทั้งตัวและก็นั่งดูทีวีทั้งวัน แต่พ่อของฉันไม่เคยทะเลาะกับเขาเลย และมักจะยอมเขาเสมอ Scandal Makers (2008)
I left my father's house after a big fight.ฉันทะเลาะกับพ่อ แล้วก็ออกจากบ้านมา Scandal Makers (2008)
What is it? Lover's tiff (quarrel)?มันอะไรกัน คู่รักทะเลาะกันเหรอ The Bank Job (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลาะ[v.] (lǿ) EN: skirt ; go along the edge (of)   FR: longer ; suivre le bord ; contourner
เลาะ[v.] (lǿ) EN: rip out   FR: découdre

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pick away[PHRV] เลาะออก, See also: ลอกออก, เลือกออก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affray(อะเฟร') n. การทะเลาะวิวาท, การต่อสู้ของคนในสาธารณะ. -vt. ทำให้กลัว. -affrayer n., Syn. battle, fight, fracas ###A. peace)
altercate(ออล' เทอะเคท) vi. ทะเลาะกัน, วิวาทกัน. -altercator n. (dispute)
bantam(แบน'เทิม) n. ไก่ขนาดเล็ก,คนรูปร่างเล็กที่ชอบทะเลาะวิวาท adj. เล็ก (diminutive)
bellicose(เบล'ลิโคส) adj. ชอบต่อสู้,ชอบทะเลาะ, See also: bellicosity n. ความชอบต่อสู้,ความชอบทะเลาะ, Syn. belligerent ###A. pacific
bicker(บิค'เคอะ) {bickered,bickering,bickers} vt.,n. (การ) ทะเลาะวิวาท,โต้เถียง,เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,สั่น,ระยิบระยับ, See also: bicker n. ดูbicker
bickering(บิค'เคอริง) n. การทะเลาะวิวาท
bone(โบน) {boned,boning,bones} n. กระดูก vt. เอากระดูกออก vi. มุ่งเรียนอย่างหนัก -Phr. (bone of connection เรื่องที่ทะเลาะกัน)
brabblevt.,n. (การ) ทะเลาะ,ทะเลาะวิวาท
brawl(บรอล) {brawled,brawling,brawls} vt.,n. (การ) ทะเลาะวิวาทอย่างเสียงดัง,การเอะอะโวยวาย, See also: brawler n. ดูbrawl
broil(บลอล) {broiled,broiling,broils} vt.,vi.,n. (การ) ย่าง,ปิ้ง,เผา,ทำให้ร้อนจัด, เร่าร้อน,โกรธ,ทะเลาะวิวาท, Syn. cook,heat,bake,burn

English-Thai: Nontri Dictionary
affray(n) การทะเลาะวิวาท,การต่อสู้
altercate(vi) ทะเลาะกัน,วิวาทกัน,เป็นปากเสียงกัน
altercation(n) การวิวาท,การทะเลาะ
bellicose(adj) ชอบรบกัน,ชอบต่อสู้,ชอบทะเลาะ
bicker(n) การทะเลาะวิวาท,การโต้เถียง
bicker(vi) ทะเลาะวิวาท,โต้เถียง
brawl(n) การทะเลาะกัน,การมีปากเสียง,การวิวาท
brawl(vt) ทะเลาะกัน,วิวาท,เป็นปากเสียง,ด่ากัน
broil(n) การทะเลาะวิวาท,การทะเลาะเบาะแว้ง
cantankerous(adj) พาล,เอาใจยาก,ดื้อดึง,ฉุนเฉียว,ชวนทะเลาะ

German-Thai: Longdo Dictionary
Streit(n) |der, nur Sing.| การทะเลาะเบาะแว้ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top