Search result for

เละเทะ

(23 entries)
(0.033 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เละเทะ-, *เละเทะ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เละเทะ[V] be dirty, See also: be filthy, be untidy, be soggy, be sodden, Syn. เลอะเทอะ, สกปรก, เปรอะ, Example: พอฝนตกที ทางเดินในตลาดก็เละเทะไปหมด, Thai definition: สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจ
เละเทะ[V] disorder, See also: disarrange, Syn. เละไม่เป็นท่า, Example: สภาพการเมืองจะไม่เละเทะ ถ้านักการเมืองเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน, Thai definition: เหลวไม่เป็นการงาน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เละเทะว. ไม่เป็นระเบียบ เช่น หัวหน้าไม่อยู่ งานการเละเทะ
เละเทะมีความประพฤติเหลวไหลไม่มีความรับผิดชอบ เช่น คนกินเหล้าเมายาเป็นคนเละเทะ เชื่อถือไม่ได้, มีความประพฤติเป็นที่น่ารังเกียจ (มักใช้ในทางชู้สาว) เช่น ผู้หญิงคนนั้นทำตัวเละเทะ.
เหลวแหลกเละเทะ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Along comes Mr. Whitey, and when he's finished with that net it looks like a kiddies' scissors class has cut it up for a paper doll.พอฉลามขาวมา เเล้วมันเสร็จธุระกับเเหนั่น... มันก็เหมือนเด็กฝึกใช้กรรไกร ที่ตัดขาดเละเทะไปหมด Jaws (1975)
- I guess we've all gotten into messes.- ผมว่าเราเละเทะกันไปหน่อย Dirty Dancing (1987)
We'd all love to know what possessed Switcher to create such a window display.พวกเราอยากทราบว่า สวิทช์เชอร์เกิดเพี้ยนอะไรขึ้นมา ถึงได้กล้าไปทำอะไรเละเทะที่หน้าต่างโชว์นั่น Mannequin (1987)
What a cock-upต้องเละเทะแน่ The Legend of 1900 (1998)
I'm getting trashed, man. Isn't that what you're supposed to do at a party?ฉันจะทำตัวเละเทะไง มาปาร์ตี้ก็ต้องทำอย่างนี้ไม่ใช่หรอ? 10 Things I Hate About You (1999)
Unless she kicked the crap out of your dumb butt,ถ้าเขาไม่ได้อัดแกจนเละเทะ 10 Things I Hate About You (1999)
We're in a fine mess, nowตอนนี้เรากำลังเละเทะ Spirited Away (2001)
Could I have been any more goddamn spastic?ฉันมันเละเทะได้อีกนะเนี่ย Legally Blonde (2001)
-You broke my fucking board! -Shut the fuck up, stop screaming.นายกระทืบบอร์ดชั้นเละเทะ / หุบปาก เลิกโวยวายได้แล้ว Ken Park (2002)
He came out and tried to straighten his life out, got us apad and shit, after that shit just fell apart, drinking, turned into a diabetic.ออกมาจากคุกก็ลองกลับตัวดู แต่ไงหละ เมาเละเทะ ติดเหล้าแล้วก็เป็นเบาหวาน Ken Park (2002)
I have been witness to a world consumed by hatred and bent on self-destruction.ฉันได้เห็นโลกใบนี้ ถูกความรังเกียจชิงชังกัดกินจนเละเทะ จนไม่สามารถเยียวยาได้อีกแล้ว Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
'... the devastation really is extensive.'... ความเสียหายมากมายจริงๆครับ เละเทะไปหมดเลย' Shaun of the Dead (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เละเทะ[v.] (lethe) EN: be dirty ; be filthy ; be untidy ; be soggy ; be sodden   
เละเทะ[v.] (lethe) EN: disorder ; disarrange   

English-Thai: Longdo Dictionary
at sixes and sevens(phrase) ยุ่งเหยิง, สับสน, เละเทะ เช่น This company is left at sixes and sevens. So be careful when buying its shares.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
at sixes and sevens[IDM] ไม่เป็นระเบียบ (คำไม่เป็นทางการ), See also: เละเทะ
in a mess[ADJ] เละเทะ, See also: ยุ่งเหยิง, ซึ่งไม่เป็นระเบียบ, Syn. disordered, messy, confused

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mash(แมช) n. ก้อนเละเทะก้อนที่เกิดจากการคลุกเคล้ากัน,ก้อนอาหารและที่ให้กับม้าและวัวควาย,ข้าวต้มข้น. vt. ทำให้เละ,ทำเป็นก้อนเละ,คลุกเคล้ากับน้ำร้อน, See also: masher n.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top