Search result for

เละ

(34 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เละ-, *เละ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
เห็นด้วยเพราะตอนเด็กๆไม่ต้องมาเครียดกับการเรียนเเละก็ได้เล่นกับเพื่อนเเละพ่อเเม่ทำให (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) เห็นด้วยเพราะตอนเด็กๆไม่ต้องมาเครียดกับการเรียนเเละก็ได้เล่นกับเพื่อนเเละพ่อเเม่ทำให้ผมอยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เละ[V] be soft, See also: be pulpy, be mushy, be soggy, be sodden, be sloppy, Syn. เหลว, Example: กล้วยนี่เละแล้ว น่าจะทิ้งเสียที, Thai definition: เปื่อยหรือแหลกเหลวจนไม่เป็นรูปเดิม
เละเทะ[V] be dirty, See also: be filthy, be untidy, be soggy, be sodden, Syn. เลอะเทอะ, สกปรก, เปรอะ, Example: พอฝนตกที ทางเดินในตลาดก็เละเทะไปหมด, Thai definition: สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจ
เละเทะ[V] disorder, See also: disarrange, Syn. เละไม่เป็นท่า, Example: สภาพการเมืองจะไม่เละเทะ ถ้านักการเมืองเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน, Thai definition: เหลวไม่เป็นการงาน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เละว. เปื่อยหรือแหลกเหลวจนไม่เป็นรูปเดิม เช่น ต้มข้าวต้มจนเละ น้อยหน่างอมจนเละ, เฟะ หรือ แฟะ ก็ว่า
เละเหลวเป็นปลัก เช่น ฝนตกถนนเป็นโคลนเละ
เละไม่แน่น เช่น คนแก่เนื้อเละ ผ้าเนื้อเละ
เละโดยปริยายหมายความว่า สับสนวุ่นวายไม่เป็นระเบียบ เช่น ลูก ๆ ทำครัว วางข้าวของกันไว้เละ พ่อแม่ไม่อยู่ บ้านเละหมด.
เละเทะว. ไม่เป็นระเบียบ เช่น หัวหน้าไม่อยู่ งานการเละเทะ
เละเทะมีความประพฤติเหลวไหลไม่มีความรับผิดชอบ เช่น คนกินเหล้าเมายาเป็นคนเละเทะ เชื่อถือไม่ได้, มีความประพฤติเป็นที่น่ารังเกียจ (มักใช้ในทางชู้สาว) เช่น ผู้หญิงคนนั้นทำตัวเละเทะ.
เหลวแหลกเละเทะ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So they won't see the lost, hurt little girl.ดั้งนั้นคนทั่วไปไม่ได้เห็นภาพ เด็กสาวที่สูญเสียเละเจ็บช้ำ Emancipation (2008)
The General's cutting 'em up.ท่านโยดาเล่นงานพวกมันซะเละเลย Ambush (2008)
The trees and hedges around the crop fields are unharmed.ต้นไม้เเละพุ่มไม้ไม้ได้รับผลกระทบเลย The Labyrinth of Gedref (2008)
You have shown yourself to be merciful and kind, my lord.ท่านทำให้ข้าเห็นว่าท่านมีความเมตตาเเละใจดี เจ้าชาย The Labyrinth of Gedref (2008)
I used to put them together. Now I only take them apart.ข้าเคยชอบประกอบมัน แต่พักหลังอัดให้เละอย่างเดียว Destroy Malevolence (2008)
My chambers are a complete mess, my clothes need washing, my armour needs repairing, my boots need cleaning, my dogs need exercising, my fireplace needs sweeping, my bed needs changing and someone needs to muck out my stables.ห้องของข้าเละไปหมดแล้ว เสื้อผ้าก็ต้องซัก ชุดเกราะก็ยังไม่ได้ซ่อม รองเท้าก็ไม่ได้ขัด สุนัขก็ไม่มีคนพาไปเดินเล่น เตาผิงก็ยังไม่ได้เก็บกวาด Valiant (2008)
Your thighs look like cottage cheese someone threw up on a hot sidewalk.ต้นขาของคุณเผละ ดูเหมือนก่อนเนยแข็งเละๆ ตกอยู่ตามทางเท้ายังไงยังงั้น Superhero Movie (2008)
And if any one can make Wulfric keep the peace, by the gods, it's you.เละ ถ้าใครที่สามารถทำให้เกิด ความสันติสุขได้ ก็คือเจ้า Outlander (2008)
Man, I have seen some shit.เพือน ฉันเคยเหนทีเละๆมาเยอะ Rambo (2008)
but I ain't never seen no shit like this.แตไมเคยเหนทีไหนเละขนาดนี Rambo (2008)
Whenever you stitch yourself up, you do make a bloody mess.คุณเย็บแผลเองเมื่อไหร่ ทำเละทุกที The Dark Knight (2008)
Run their ass over!ชนให้เละเลย! Day of the Dead (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เละ[X] (le) EN: decomposed ; rotten ; crushed ; mushy ; runny ; sodden ; soft ; soggy   FR: détrempé ; blet ; ramolli
เละเทะ[v.] (lethe) EN: be dirty ; be filthy ; be untidy ; be soggy ; be sodden   
เละเทะ[v.] (lethe) EN: disorder ; disarrange   

English-Thai: Longdo Dictionary
at sixes and sevens(phrase) ยุ่งเหยิง, สับสน, เละเทะ เช่น This company is left at sixes and sevens. So be careful when buying its shares.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
at sixes and sevens[IDM] ไม่เป็นระเบียบ (คำไม่เป็นทางการ), See also: เละเทะ
in a mess[ADJ] เละเทะ, See also: ยุ่งเหยิง, ซึ่งไม่เป็นระเบียบ, Syn. disordered, messy, confused

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hassle(แฮส'เซิล) vi.,n. (การ) โต้เถียง,ทะเละ,วิวาท,รบกวน, Syn. quarrel,squabble,irritate
mash(แมช) n. ก้อนเละเทะก้อนที่เกิดจากการคลุกเคล้ากัน,ก้อนอาหารและที่ให้กับม้าและวัวควาย,ข้าวต้มข้น. vt. ทำให้เละ,ทำเป็นก้อนเละ,คลุกเคล้ากับน้ำร้อน, See also: masher n.
slush(สลัช) n. หิมะกึ่งละลาย,เลน,โคลน,ปลักตม,น้ำโสโครกจากห้องครัว,ส่วนผสมน้ำมันหล่อลื่นกับสารอื่น,น้ำมันผสมน้ำในอ่างเครื่องยนต์,ของเหลวที่เละเหนียว,คำพูดที่เหลวไหล.vt.สาดหรือทำให้เปื้อนด้วยของเหลวดังกล่าว,โปะด้วยซีเมนต์,ชะล้างโดยการสาดน้ำจำนวนมาก

English-Thai: Nontri Dictionary
mash(vt) ผสมกัน,คลุกเคล้า,ทำให้เละ,บด,ป่น

German-Thai: Longdo Dictionary
Kybernetik(n) |die, nur Sg.| วิชาที่เกี่ยวกับการติดต่อควบคุมของสัตว์เเละเครื่องจักร, See also: S. Regelungstechnik

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top