Search result for

เลยไป

(23 entries)
(0.0256 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เลยไป-, *เลยไป*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไถลเลยไปออกนอกทางไป เช่น เลิกเรียนแล้วรีบกลับบ้าน อย่ามัวแต่ไถลอยู่.
ผ่านเลยไป, พ้นไป, เช่น ผ่านไปก่อน มองผ่านไป, ล่วงพ้นไป เช่น ไฟแดงห้ามผ่าน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He'd get a lot farther if he didn't stop at all the red lights.เขาจะเลยไปไกล ถ้ายังไม่หยุด มันไฟแดงแล้ว Lucky Thirteen (2008)
So I went to get a waxing job because of him.แล้วเค้าก็อยากให้ฉันไปรพ. ฉันก็เลยไป แล้วฉันก็ผ่าตัด Scandal Makers (2008)
That made me so mad and... So I went to the hospital, but the doctor said...ฉันก็เลยไปรพ.แล้วก็ตัดกระดูกบางส่วนออก Scandal Makers (2008)
So, she gathered anyone who's ever touched an instrument, a flute or harmonica.เธอก็เลยไปรวบรวมพวกนักดนตรีสมัครเล่นมาแทน Beethoven Virus (2008)
They're young. They all surf the internet.พวกเขาไม่รู้ทำไงอ่ะค่ะ เลยไปเอามาจากอินเตอร์เนทอ่ะ Beethoven Virus (2008)
You know, smog in the noggin, so she goes down there to find him, only he'd already been kidnapped.คุณก็รู้ แม่เลยไปตามหาเขา แล้วเขาก็ถูกลักพาตัวไป Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Stay away from me!\ ไปไกลๆฉันเลยไปBolt (2008)
While watching her sleep like a baby, it may be forward, but this occurred to me.ขณะที่มองดูเธอหลับราวกับเด็กๆ มันอาจจะดูเกินเลยไป แต่ผมก็รู้สึกว่า... My Sassy Girl (2008)
-Then I leave ZOO.- ตอนนั้นฉันก็เลยไปจากสวนสัตว์ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I don't know what you're saying, buddy... but fuck you.ผมรู้ว่าคุณพูดอะไร ไปตายเลยไป Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Get off my set!- อะไรนะ ออกไปเลยไป Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Go finish the dough.ไปเลยไปทำงานของเธอ The Ramen Girl (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลยไป[v. exp.] (loēi pai) FR: aller au-delà ; passer outre

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
idle(ได'เดิล) adj. ไม่ทำงาน,ว่าง,เฉย ๆ ,เกียจคร้าน,อยู่ว่าง, ไม่มีเหตุผล,ไร้ผล,ไม่มีประโยชน์,ไร้สาระ,หมุนเปล่า ๆ (เครื่องยนต์) . vi. ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์,เดินเตร่, (เครื่องยนต์) หมุนเปล่า. vt. ทำให้เสียเวลาไปเปล่า ๆ ,ทำให้ไม่ทำงาน. คำศัพท์ย่อย:
mess(เมส) n. ภาวะที่ยุ่งเหยิง,ความสับสน,สถานการณ์ที่ลำบากใจ,บุคคลที่กำลังมีเรื่องยุ่ง. vt. ทำยุ่ง,ทำให้สกปรกหรือไม่เป็นระเบียบ. vi. ร่วมรับประทานอาหาร,ทำสกปรกหรือทำยุ่ง. -Phr. (mess around (about) เที่ยวยุ่ง ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์)
milk(มิลคฺ) n. น้ำนม,ของเหลวที่คล้ายน้ำนม (เช่นน้ำมะพร้าว) vt. รีดน้ำนม,รีด,ปอกลอก,บั่นทอน vi. ให้น้ำนม -Phr. (cry over spilt milk เสียใจต่อสิ่งที่ล่วงเลยไปแล้ว), See also: milking n., Syn. tap,extract,exploit
overshoot(โอ'เวอะชูท) v. ยิงเลย,ยิงพลาด,ทำเลยเถิด,เทลงบน,บินเลย,ไปเลย n. ระดับหรือปริมาณที่เลยไป
tabn. ส่วนที่โผล่ออก,ชาย,แถบ,สายประดับ,เศษผ้า,เศษกระดาษ,ปุ่ม,ป้าย,แผ่นโลหะเล็ก ๆ ,หัวหุ้มโลหะที่ปลายเชือกผูกรองเท้า,เครื่องหมายติดปกเสื้อของนายทหาร vt. ทำให้มีtab (ดู) -Phr. (keep tab (s) on คอยดูแล) ,จุดตั้งระยะหมายถึง ตำแหน่งที่อยู่ห่างกันเป็นระยะ ๆ ซึ่งจะต้องมีการกำหนดไว้ด้วยโปรแกรม ปกติมักจะกำหนดไว้ให้ห่างกันประมาณ .5 นิ้ว แต่เราสามารถกำหนดใหม่ได้ ใช้มากในโปรแกรมประเภทประมวลผลคำ (word processing) หมายถึง ถ้ากดแป้นตั้งระยะ (แป้น Tab) ครั้งหนึ่ง ตัวชี้ตำแหน่งก็จะเลื่อนไประยะหนึ่ง การกำหนดจุดตั้งระยะนั้น อาจกำหนดเลยไปถึงการสั่งชิดซ้าย ชิดขวา ตรงกลาง หรือเป็นตัวเลข ก็ได้, Syn. flap,strip,tag

English-Thai: Nontri Dictionary
elapse(vi) ผ่านพ้นไป,พ้น,ล่วงเลยไป
overpass(vt) ผ่านเลยไป,ข้ามไป,เกินไป,ละเลย,เพิกเฉย

German-Thai: Longdo Dictionary
darüber hinausเหนือไปจากนั้น, เลยไปจากนั้น เช่น Darüber hinaus bestehen viele Möglichkeiten, Ihre Kompetenzen im Bereich Literatur zu erweitern. , See also: S. außerdem

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top